LUISTER NAAR DE JOODSE STEMMEN OVER

DE ISRAELISCHE MEGA-MISDRIJVEN TEGEN

HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT

JEGENS DE PALESTIJNEN !

THE JEWISH VOICE FOR PEACE - JVP

  LEES "THE WIRE" !

BERICHTEN NA 31-12-2023 STAAN HIER 

31 januari 2024

Een Ander Joods Geluid. Dat STEEDS VERDER AANZWELT!

 

WE MOETEN HET ZIONISME AFLEREN!

 

31 januari 2024

 

Gisteravond een bijzondere bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, een avond in de serie Justice for Palestine. Onder de titel "Het zionisme afleren" zat daar een panel van vijf kritische, en dus anti-zionistische joden. Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods geluid, Erella Grassiani, van Gate 48 - kritische Israeli's in Nederland- , Jelle Zijlstra van Humanity in Action, Markha Valenta, assistent professor politieke wetenschappen en Joana Cavaco, van de nog jonge groep van kritische joden Erev Rav. Onder leiding van Chris de Ploeg gingen ze met elkaar in gesprek, en met een bomvolle zaal. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, en ik was diep geraakt. Er komt nog een uitgebreider verslag, er is gefilmd. Maar voor nu geef ik jullie (met toestemming van Jaap) een ingekorte versie van de toespraak die hij hield - in naam van alle vijf de joodse deelnemers.

Geachte aanwezigen,

Het thema voor deze avond is de noodzaak ons te ontdoen van het Zionisme, persoonlijk, als joden, maar vooral als samenleving. Het Zionisme bepaalt immers in belangrijke mate de houding die ingenomen wordt tegenover Israël door de Nederlandse politiek en door overheid en regering. Zij worden hiermee constant gevoed, door organisaties, partijen en personen die zich veelal als ‘joods’ of als ‘christelijk’ presenteren maar in feite primair of zelfs uitsluitend Zionistisch zijn. Een paar voorbeelden. Het Centraal Joods Overleg ontpopt zich als een Zionistische belangenorganisatie, waarvoor het niet is opgericht, ik kom daar op terug, de ChristenUnie en de SGP zijn inzake Israël/Palestina allesbehalve christelijk, zelfs christelijke Palestijnen laten zij als een baksteen zakken, Christenen voor Israël verraden at the end of the day alles wat christelijk en joods mag heten en de zich opperrabbijn noemende Binyomin Jacobs is niet anders dan een in het zwart geklede opperzionist, die zichzelf zonder voorbehoud als boegbeeld heeft uitgeleverd aan de Christenen voor Israël en daarmee de ultieme verrader is van het judaïsme.

Als panelleden beschouwen wij het Zionisme als een in de 19e eeuw wortelende koloniale superioriteitsleer die de belangen van joden onder alle omstandigheden hoger acht dan die van alle andere mensen. Daarmee is het Zionisme strijdig met de hedendaagse opvatting, dat mensenrechten universeel en ondeelbaar zijn. Belichaamd in de Yeshuv, de proto-Israëlische staat, leidde het Zionisme al vanaf eind november 1947, dus nog voor de uitroeping van die staat in mei 1948, tot verdrijving van niet-joodse bewoners uit delen van het gebied dat thans Israël heet.

Het bepalende kenmerk van het Zionisme is, dat het een verdringingsleer propageert en praktiseert. Joden leven in die opvatting niet naast Palestijnen, maar nemen op den duur hun ruimte in. In de literatuur heet dat settler colonialism, verdringingskolonialisme. Dàt is de diepere reden van de weigering van Israël om een tweestatenoplossing te willen. De plaats van Palestijnen zal worden ingenomen door joden en Palestijnen moeten eenvoudigweg verdwijnen. De zeer recente uitingen van Israëlische politici over de toekomst van Gaza -ontdaan van Palestijnen - spreken boekdelen. Dàt is waarom sumud een Palestijns kernbegrip is, je niet van je plaats laten verdringen, vasthoudendheid. Opkomen voor Palestijnen geldt voor Zionisten als ‘antisemitisch’. Opkomen voor Palestijnen in onze optiek betekent evenwel de noodzaak het Zionisme ten principale ondergeschikt te maken aan mensenrechten en die voorop te stellen. Er bestaat voor ons geen Palestinian exception. Solidariteit met de Palestijnse zaak begint met het delven van een diep graf voor het Zionisme.

Het is vanavond mijn treurige voorrecht om namens de hier aanwezige joodse panelleden onze diep gevoelde ontzetting en woede uit te mogen spreken over wat de Israëlische regering sedert 7 oktober 2023 aanricht onder de burgerbevolking van Gaza. Ik doe dat namens hen maar ook namens ongekend veel andere Nederlandse en in Nederland wonende Israëlische en andere joden die ik hier allen aanwezig zou wensen. Bijvoorbeeld namens het bij u minder bekende Erev Rav, geïnitieerd door de Haagse Yuval Gal die het jaren geleden al onmogelijk vond in Israël te leven en die zijn bestaan in Nederland heeft opgebouwd. EravRav was aanwezig in Den Haag bij het betuigen van steun aan de Zuid-Afrikaanse genocideaanklacht bij het IGH. Ik denk aan de joodse academici die zich in een brief krachtig -en tegelijk prachtig -hebben uitgesproken tegen de verwoesting van Gaza en de laffe, massale moord op tienduizenden Palestijnen daar. Ik denk aan het recente artikel in Het Parool waarin Israëli’s en Palestijnen opriepen tot een staakt het vuren. Ik mag de sit-in’s op stations memoreren, met op de achtergrond meerdere organisatoren van joodse komaf. Ik meld u dat joden in diverse NGO’s dag en nacht werken om u de werkelijkheid van Gaza onverbloemd voor te houden. Ik spreek hier ook, met in gedachten de vele joden die op geen enkele wijze georganiseerd zijn, maar onderling bellen om bij elkaar uit te huilen in een poging de onverdraaglijke beelden uit Gaza draaglijk te maken door die te delen. Gedeelde smart is halve smart.

En ik doe dit in grimmige verontwaardiging over het verraad v/d officiële joodse en christelijk-Zionistische instanties en organisaties in Nederland die onder onze ogen schaamteloos doorgaan Israël een blanco cheque te verschaffen voor het plegen van massamoord op niet-joden, op Palestijnen. Het zijn aan joodse zijde meest dezelfde instanties die al moord en brand en ‘antisemitisme’ schreeuwen, als er een Davidster op een blinde muur aan het eind van een doodlopende steeg wordt gespoten of een grafsteen op een joodse begraafplaats omver wordt geduwd, dezelfde instanties die afgelopen 9 november met een vroom gezicht in de Portugese synagoge het ‘nooit meer’ van de kostbare Kristallnachtherdenking voorgoed tot een gênante aanfluiting hebben gemaakt.

Voor deze instanties geen beter leed dan joods leed. Een voorbeeld. In plaats van zich maar één moment te bezinnen op de massamoord op de bewoners van Gaza die 9 november al een maand onverdroten gaande was, hield de voorzitter van het organiserende Centraal Joods Overleg Chanan Hertzberger in de Portugese synagoge op 9 november een toespraak waarin elke medemenselijkheid ontbrak, een toespraak die opriep tot oorlogvoering, een toespraak die de boeken ingaat als een dieptepunt van ongegeneerd joods narcistisch zelfbeklag. Het was een toespraak die duidelijk maakte hoe makkelijk het onnadenkend en als vanzelfsprekend cultiveren van historisch slachtofferschap mensen kan doen verkeren in wegkijkers, of collaborerende daders in het heden.

De officiële joodse instanties, dat zijn het CJO en alle negen daarbij aangesloten organisaties steunen de verwoesting van Gaza, nemen er in ieder geval publiekelijk geen afstand van. De Christen-Zionisten, van Christenen voor Israël en Stand with Us tot de christelijke politieke partijen, zij buitelen in hun Zionistische geloofsijver over elkaar heen. Voortgaande massamoord voltrokken aan de Palestijnen in Gaza beroert hen niet, behalve als supporter. Ik zie hen stuk voor stuk als collaborateurs, die elke aanspraak op representativiteit, respectabiliteit of moreel gezag hebben verloren.

Officieel joods, lees: Zionistisch Nederland, is chronisch en ongeneeslijk ziek, de geest verduisterd, het hart versteend door zelf gekozen loyaliteit aan het Zionisme en aan Israël dat zich ontpopt heeft als een schurkenstaat in de voorste rij. Officieel joods Nederland moet van de grond af opnieuw opgebouwd worden, op basis van respect voor mensenrechten, die universeel en ondeelbaar zijn. De leidraad hoort de 'gulden regel' te zijn, in ons land teruggebracht tot het ‘wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet’. In het judaïsme komt het gebod van rabbijn - ja, toen wel! - van rabbijn Akiba Ben-Jozef uit de tweede eeuw.

De plechtige parade, de dito toespraken gisteren tijdens de nationale Auschwitz-herdenking, die ik hoog acht want ook meerdere familieleden van mij rusten in dat G’d-vergeten oord, bevestigden andermaal alles wat al zo duidelijk was sedert de Kristallnachtherdenking 9 november: we kunnen gedisciplineerd HER-denken maar kunnen we ook GE-denken? Kunnen we het besef opbrengen dat de brede context van ‘nooit meer Auschwitz' van ons vraagt dat we niet alleen OM-zien maar ook OM ONS HEEN zien? Kunnen we een verbinding maken tussen de menselijkheid die wij alsnog en terecht opeisen voor destijds vermoorde joden en de menselijkheid van Palestijnen die gisteren en vannacht en morgen door toedoen van Israël en Amerika vermoord worden? Wat staat ons hier in de weg? Trauma? Joodse groepsdwang? Onvermogen om joods leed en de joodse navel al is het maar voor even, vaarwel te zeggen? Misplaatste ideeën van eigen superioriteit? Vrees dat de buitenwereld zich tegen Israël of ‘ de joden’ zal keren? Trouw aan het Zionisme?

Onze premier heeft vanaf 7 oktober de verkeerde kant gekozen. Zijn “we hebben dit niet zo heel vaak meegemaakt, dat dit conflict zich richt op heel gewone mensen” was tenenkrommend. Zoals Ramsey Nasr ons heeft uitgelegd, de premier ziet in Israëli’s kennelijk wèl gewone mensen maar in Palestijnen die al 75 jaar door dit conflict geraakt worden, niet. Het ‘geen ja maar, nu even alle kritiek op Israël inslikken' was een opzichtige fout. Als historicus heeft hij in zijn analyse van die dag, als uit de hand gelopen uitbarsting van 75 jaar woede door onderdrukking, hopeloos gefaald. We zijn nu 30 duizend doodgebombardeerde grotendeels weerloze Palestijnen verder, we zijn 70.000 gewonde en voorgoed verminkte bewoners van Gaza verder. We zijn ongetelde aantallen ouders zonder kinderen verder, en kinderen zonder ouders. Met steun van Biden, president van 'de grootste democratie ter wereld’ raast de zionistische Vernichtungskrieg voort. In de bevriende 'enige democratie in het Midden Oosten’ is de Stahlhelm van weleer een keppel geworden.

Met de verwoesting van Gaza en de moord op tienduizenden in enkele maanden tijd, delft het zionisme zijn eigen graf. Wij zullen ons in de nabije toekomst ook buitenparlementair moeten organiseren, en daarbij alle geoorloofde middelen moeten inzetten om Palestijnen te blijven steunen en de Palestijnse zaak op de Nederlandse agenda te houden. We zullen waar mogelijk bondgenootschappen moeten sluiten. We zullen vooral de kloof tussen de publieke perceptie en sympathie voor de Palestijnse zaak ener- en de opvattingen die het PVV-kabinet daarover straks ventileert anderzijds, zò gapend wijd moeten maken, dat de hele politieke klasse daar met luid geraas in verdwijnt, om nooit meer op te duiken. Ik hoop dat u er enig vertrouwen in wilt behouden dat wij antizionistische joden bereid zijn voorop te gaan in de up-hill battle die ons in dit PVV-land nog te wachten staat.

J. Hamburger 29-01-2024

The world is watching - and we're not slowing down.

December 2023/Januari 2024

 

As Israel’ genocidal war on the over two millions Palestinians trapped in Gaza enters its third month, the devastation of this moment is palpable. Over 22,000 Palestinians in Gaza have been killed, including over 10 000 children — and if something doesn’t change soon, far more will die of disease and starvation than have been killed by Israeli bombs.

Now is not the moment to slow down. Our power is growing, and the pressure being exerted by the Palestine solidarity movement is working: We can see the cracks forming — and we know that if we keep pushing, the façade will crumble, sooner rather than later.

That’s why. from Pittsburgh to Sacramento, Vermont to Milwaukee, we continue to mobilize our people to demand a ceasefire and an end to U.S military funding to Israel. Our message is clear: There can be no business as usual while our government arms a genocide. Let Gaza live. Free Palestine.

 

“Cease fire now: Pittsburgh locals gather for global solidarity vigil in support of Palestine, the Daily Item.” December 26, 2023

"All life is precious. We demand an end to the occupation and the siege: we demand an immediate and

permanent ceasefire in pursuit of collective liberation — for all Palestinians, Jews and people everywhere."

-Leonora Rosner, JVP-Pittsburgh

81-year-old Jewish activist fights Zionism in the US, one arrest at a time, TRT World, January 4, 2024

"It's my responsibility to speak out with my body and my voice as much as I possibly can to try to stop this madness, this genocide."

- Ros Pelchesky

Laura Mandelberg. Unlearning Myths. Learning Solidarity: My journey to calling for a ceasefire and Palestinian

freedom. Worlds of Possibility. December 2023

“Contrary to the myth that the Palestinian liberation movement is antisemitic, when I work for Palestinian freedom, I feel connected to my ancestors who suffered oppression, massacres, and genocide and wouldn't want anyone else to live through the same horrors. I feel deeply rooted in my Jewish values - tikkun olam (repairing the world), pikuach nefesh (prioritizing the saving of lives above all else), tdzedek (justice).”

 

“Downtown rally calls for US to stop military aid to Israel”. Brattleboro Reformer. December 23. 2023

“We Vermonters are calling for an end to business as usual while Israeli occupation forces use our tax dollars to drop bombs on the world's largest open-air prison,” said Addie Mahdavi, a Newfane resident and local organizer.

“My family, my community and I are watching the killing every day. For me this action is an act of hope and a chance to reclaim our collective power to bring this to a stop.”

Guest collumnists Molly Aronson, Aviv Nisinzweig, and Kaia Jackson: Common cause for Palestinians and Jews, Daily Hampshire Gazette, December 26, 2023

"And we know there will still be work to do. To recenter the humanity, dignity and self-determination of Palestinian people. To reject narratives that pit Jews and Palestinians against each other. And to fight for a future in which Palestinian and Jewish safety are a common cause. Anything less perpetuates the lie that our pain can only be healed by hurting someone else."

Rabbi speaks at Marquette University about growing Jewish resistance to Zionism, Wisconsin Muslim Journal, December 26, 2023

"If there's any single message I could offer at this particular moment, it is this is the time for speaking out. For being in the streets, for resisting those who would tell us to remain silent. It's a time, as Martin Luther King once said, to break silence "

- Rabbi Grant Rosen Co-founder of JVP Rabbinical Council

Protesters calling for Gaza cease-fire shut down California Assembly. San Francisco Chronicle, January 3, 2024

"We want our legislators to take a stand on the side of peace, on the side of justice, and on the side of humanity. Right now Israel is waging a genocidal campaign in Gaza, and we need all people of conscience to speak up, to put on end to this horrifying moment in history."

- Liv Kunins-Berkowitz. Media Coordinator. Jewish Voice for Peace

Polarized Israel-Gaza War Is Forcing Young U.S. Jews to Choose Sides, Haaretz, December 26, 2023

"I have found an amazing community of Jews across generations through JVP.”

- Jake Bernstein

Jewish protesters calling for cease-fire in Gaza disrupt first day of California legislative session, The Associated Press, January 4, 2024

"We are Jews and Californians, Assembly members, we call on you to join us in demanding a cease-fire now.”

- A coalition of protesters, including members of JVP-Bay Area and JVP-Sacramento.

Jewish protesters calling for cease-fire in Gaza disrupt 1st day of California legislative session. Spectrum News 1. January 3, 2024

"Hundreds of protesters calling for a cease-fire in the Israel-Hamas war interrupted the first day of California’s legislative session on Wednesday, forcing the state Assembly to adjourn just moments after convening.

Lawmakers had just listened to the opening prayer and said the Pledge of Allegiance when protesters wearing matching black t-shirts stood from their seats and started singing 'Cease-fire now' and Let Gaza live.”

California Assembly shut down by protest calling for Israeli cease-fire. Los Angeles Times, January 3, 2024

"Jennifer Esteen, a nurse who is running for the Alameda County Board of Supervisors, took part in the protest, calling on state lawmakers to issue a resolution to demand a cease-fire.

'These decisions that we can make here in California will absolutely change federal policy,' Esteen said as Organizers chanted, 'Free Palestine.'"

Protesters at California State Capitol disrupt Assembly session, CBS News, January 3, 2024

“The only safety for Jews is to be in solidarity with all peoples."

- Penny Rosenwasser, JVP-Bay Area

Defunding UNRWA is another heinous act of genocide.

31 januari 2024

 

International grassroots and legal pressure continues to mount for Israel to end its genocide of Palestinians. But the Israeli and U.S. governments are seeking to deflect from the demand for accountability and continue to massacre Palestinians by any means necessary.

 

On Friday, the International Court of Justice found that South Africa made a plausible case that Israel is committing genocide against the Palestinians — requiring the Israeli government to do everything in its power to avoid acts of genocide, and to allow the immediate entry of humanitarian aid to Gaza.

 

Just hours later, the Biden administration announced that it was instead cutting its funding to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, or UNRWA.

 

UNRWA holds the entire UN mandate for serving Palestinian refugees, and is currently the single largest provider of humanitarian assistance to Gaza. More than 700,000 people in Gaza are currently facing life-threatening diseases — which are treatable with medical aid that UNRWA provides. The entire 2.3 million population of Gaza, more than half of whom are children, faces the risk of starvation.

 

In making these sudden cuts, the U.S. and more than a dozen other Western countries cited the Israeli military’s claims that 13 UNRWA employees may have participated in the October 7 Hamas attacks. These allegations were made public on Friday, as the media was expected to cover two separate court cases accusing Israel of genocide and the U.S. of complicity. But there are several problems with the accusations against UNRWA...

Read the full Wire on our website

Tell Biden: Reinstate UNRWA funding now.

The Biden administration suspending U.S. funding to UNRWA is collective punishment of Palestinians— a war crime — and it is enabling Israel's unfolding genocide.

Israel stands accused of genocide.

Israel and the U.S. have not succeeded in distracting attention from Friday’s two historic court proceedings. Both call for accountability for each government for committing and supporting the genocide of Palestinians.

 

In the Hague, the International Court of Justice found that South Africa’s case accusing Israel of genocide was plausible, and it will move forward with a full trial for the crime of genocide.

 

The court also mandated preliminary measures, including that Israel take “all measures within its power” to prevent committing acts of genocide, and to take immediate measures to allow humanitarian aid to enter Gaza.

 

Meanwhile, in a U.S. federal court in Oakland, Palestinians made their case against the U.S. government, charging Biden and Secretaries Blinken and Austin with the failure to prevent and complicity in Israel’s genocide...

Premiering tomorrow!

31 januari 2024

 

Scholar and activist Angela Davis joins Frank Barat on Witnessing Palestine to discuss the importance of solidarity with Palestinians as they face genocide in Gaza by Israel.

Today's headlines

‘Israel besieges Nasser Hospital for tenth consecutive day

Palestinians buried 100 bodies held by Israel in a mass grave in Rafah. Netanyahu says a truce and exchange deal won’t happen on his watch, while Israeli forces started flooding Gaza tunnels.

Executed in their sleep: How Israeli forces assassinated three Palestinians in a raid on a West Bank hospital

Israeli forces disguised as hospital workers and civilians entered Jenin’s Ibn Sina Hospital and assassinated three Palestinians as they slept. The brazen killing marks an unprecedented escalation in Israel’s war on Palestinians in the West Bank.

Chicago City Council set to vote on ceasefire resolution despite multiple efforts to postpone

Giving birth in the Gaza genocidE

Sameh Jindiyya's daughter was born nine days ago in Al-Shifa hospital. Ever since he has been frantically searching for food for his nursing wife. “This is how we’re born in Gaza,” he tells Mondoweiss. “We are born with death hovering over us."

31 januari 2024
 
Israël heeft opdracht gekregen om alle mogelijke maatregelen te nemen om genocide in Gaza te voorkomen -- maar volgens de verslaggeving zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 200 mensen gedood en blijft er geen enkel volledig functionerend ziekenhuis over!

Totdat Israël de uitspraak respecteert, neemt het risico op genocide met de dag toe. Dit is wat we van plan zijn.

Journalisten en onderzoekers naar mensenrechten zijn van cruciaal belang. Het bewijsmateriaal dat zij verzameld hebben, heeft de rechters de kans gegeven om dit historische vonnis uit te spreken, en met elke nieuwe foto en ooggetuigenverslag verliest Israël meer internationale steun -- en hun bondgenoten zouden een staakt-het-vuren kunnen eisen.

Gaza wordt naar de poorten van de hel gesleept -- maar samen kunnen we een einde helpen maken aan de verschrikkingen.
Het Internationaal Gerechtshof vindt ook dat de waarschuwingstekens voor genocide niet te missen zijn. Israël houdt voedsel en medicijnen tegen, onschuldige burgers worden in koelen bloede doodgeschoten en 85% van de Gazaanse bevolking is dakloos.

Rechters hebben Israël nu opgedragen urgente maatregelen te nemen om daden van genocide, zoals het doden van Palestijnen, te voorkomen, maar ze kunnen het vonnis niet alleen afdwingen. De VS en andere landen moeten Israël dwingen om het vonnis te respecteren      
Meer informatie:
 • Internationaal Gerechtshof legt Israël dringende maatregelen op in genocidezaak: "Moet er alles aan doen om genocide te vermijden" (VRT NWS)
 • Tussenvonnis Internationaal Gerechtshof: Israël moet genocide in Gaza voorkomen (NOS)
 • Oorlog gaat in alle hevigheid door, hongerdood dreigt voor Gazanen volgens Verenigde Naties: ‘Hel op aarde’ (Parool)
 • Internationaal recht: Zuid-Afrikaanse klacht tegen Israël wegens “genocide” in Gaza (VN)
In het Engels:
 • Gaza: UN experts call on international community to prevent genocide against the Palestinian people (OHCHR)
 • Half of Gazans Are at Risk of Starving, U.N. Warns (The New York Times)
 • Cardinal condemns ‘cold–blooded’ killing of two women in Gaza church (The Guardian)
 • Gazan prisoners describe abuse at secretive Israeli detention sites (The Washington Post)
31 januari 2024
 
This year’s Israeli Apartheid Week (IAW) will be the most important since IAW was launched 20 years ago! IAW 2024 comes weeks after the International Court of Justice (ICJ) dealt apartheid Israel a historic defeat by finding that it is plausibly perpetrating genocide against the 2.3 million Palestinians in Gaza. Though the World Court has ordered Israel to stop all genocidal acts, including the killing and harming of Palestinians, Israel continues its genocide, openly defying the Court’s orders.
 
Meanwhile, Israel’s allies in the colonial West are collectively punishing the entire Palestinian refugee community in Palestine and in exile by cutting funding for UNRWA, effectively preventing life-saving aid from reaching Gaza and thus constituting another form of Western complicity in Israel’s ongoing genocide.

 

                Share our call for IAW 2024 now!
 
While Palestinians remain steadfast in the face of this genocide and persist with our liberation struggle, we take hope and strength from global solidarity expressed in mass demonstrations; trade union actions to stop arms shipments to Israel; and thousands of creative civil disobedience and peaceful disruption of business-as-usual worldwide.

   

  This IAW, we are calling on you, your organizations, and your networks to escalate boycott and divestment campaigns to ensure accountability, and to end state, corporate and institutional complicity with Israel’s system of oppression and genocide, in accordance with international law.
   
  This March, march for freedom, justice and equality. March for ending genocide and apartheid. 

  Hostilities in the Gaza Strip and Israel
  Flash Update #106

  Intense bombardment continues across much of the Gaza Strip, resulting in additional casualties, displacement, and devastation. The destruction of homes is estimated to have generated over 8 million metric tons of debris, which could take years to remove. Devastation in Khan Younis. Photo by OCHA/Olga Cherevko, 29 January 2024

   

  31 januari 2024

   

  Key points

   

  • Intense Israeli bombardment from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 30 January, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction. Hostilities were particularly intense in Khan Younis, with heavy fighting reported near Nasser and Al Amal hospitals, and reports of Palestinians fleeing to the southern town of Rafah, which is already overcrowded, despite the lack of a safe passage. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza.
  • Between the afternoons of 29 and 30 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 114 Palestinians were reportedly killed, and 249 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 30 January 2024, at least 26,751 Palestinians were killed in Gaza and 65,636 Palestinians were injured, according to the MoH.
  • Between the afternoons of 29 January and 30 January, the Israeli military did not report on any fatalities among Israeli soldiers in Gaza. As of 30 January, 218 soldiers were killed, and 1,283 soldiers injured in Gaza, according to the Israeli military.
  • On 29 January, the Israeli military ordered residents of the neighbourhoods of An Nassar, Ash Sheikh Radwan, Ash Shati Refugee camp, Rimal Ash Shamali and Al Janubi, Sabra, Ash Sheikh ‘Ajlin, and Tel Al Hawa in western Gaza city to evacuate towards the south. The new order covered an area of 12.43 square kilometres, which amounts to 3.4 per cent of the total area of the Gaza Strip. This area was home to almost 300,000 Palestinians before 7 October and, subsequently, 59 shelters with an estimated 88,000 internally displaced people (IDPs) seeking refuge there. The Israeli repeated these evacuation orders on 30 January. Since 1 December, when the Israeli military started ordering people to evacuate from specific areas, 158 square kilometres, which amount to 41 per cent of the Gaza Strip, have been placed under such orders. This area was home to 1.38 million Palestinians before 7 October and, subsequently, it contained 161 shelters hosting an estimated 700,750 IDPs.
  • During the past week, large numbers of Palestinian men have been observed being detained by the Israeli military at a checkpoint within the city of Khan Younis, with many of them stripped to their underwear, blindfolded and taken away.
  • In the second half of January, humanitarian partners continue to observe an increasing trend in denied and restricted access to the northern and central areas of Gaza. The reasons include excessive delays for humanitarian aid convoys before or at Israeli checkpoints and heightened hostilities in central Gaza. Threats to the safety of humanitarian personnel and sites are also frequent, impeding the delivery of time-sensitive and life-saving aid and pose serious risks to those involved in humanitarian efforts.
  • On 30 January, the Palestine Red Crescent Society (PRCS) reported that shrapnel falling on Al Amal Hospital and the adjacent PRCS headquarters in Khan Younis had resulted in one fatality and nine injuries among IDPs taking refuge there. Later, that day, the PRCS reported that both buildings had been raided by the Israeli military and that PRCS teams and IDPs were asked to evacuate the premises; the Israeli military has denied the claim. On 29 January, at about 14:00, the PRCS reported that the surgical ward at Al Amal Hospital had ceased operations due to the depletion of oxygen supplies. The PRCS stated that the continuing fighting and the siege of the facilities is hindering the movement of ambulances and emergency medical teams in Khan Younis and preventing medical teams from reaching the injured and transporting them to the hospital for necessary medical care.
  • On 29 January, Médecins Sans Frontières (MSF) expressed its alarm at the deteriorating lack of obstetric care in Gaza, caused by the continuous bombings, restrictions on humanitarian aid, and attacks on healthcare facilities. In the Rafah area, the Emirati Maternity Hospital is the main remaining facility for displaced pregnant women but can only respond to the most urgent and life-threatening deliveries, as it struggles to cope with three times the number of deliveries it handled before the war. With so little access to maternal health services, many pregnant women have not received any care since the start of the war, and are unable to check on the health of their children. Displaced women are giving birth in plastic tents and public buildings and those who manage to deliver in a hospital often return to their makeshift shelters just hours after undergoing a caesarean. MSF is supporting the Emirati Hospital with postpartum care by adding 12 beds to the ward, to reach a 20-bed capacity, thus allowing more patients to receive proper monitoring post-delivery. According to the World Health Organization (WHO), an estimated 50,000 women are pregnant, and according to UNICEF an estimated 20,000 babies have been born since the start of the war.
  • In a statement issued on 30 January, Principals of the Inter-Agency Standing Committee referred to recent decisions by various Member States to pause funds for UNRWA, warning that such actions would have "catastrophic consequences for the people of Gaza," as "no other entity has the capacity to deliver the scale and breath of assistance that 2.2 million people in Gaza urgently need." They have called upon donors to reconsider such decisions, which have come in response to Israeli allegations of involvement of several UNRWA staff in the 7 October attacks on Israel. Referring to these attacks as heinous, the Principals recalled the Secretary-General's statement whereby "any UN employee involved in acts of terror will be held accountable."
  • In the early morning hours of 30 January, Israeli undercover forces, disguised as medical staff and civilians, killed three Palestinian men inside Ibn Sina hospital in Jenin city. Among the fatalities were two brothers, one of whom was receiving treatment for wounds he sustained in an Israeli airstrike in Jenin on 25 January. According to Israeli military, the men were planning attacks in Israel and hiding in the hospital. The Israeli army also claimed that one of the fatalities had a gun, a claim denied by hospital staff. Describing the incident as ‘a seemingly planned extrajudicial execution,’ the UN Human Rights Office called on the Israeli authorities ‘to immediately end the unlawful killing of Palestinians in the occupied West Bank, which the office has increasingly documented after 7 October, and to provide accountability for all unlawful use of force. Subsequently, Israeli forces raided Jenin city and exchanged fire with Palestinians and arrested three.

  Hostilities and casualties (Gaza Strip)

   

  • The following are among the deadliest incidents reported on 28 and 29 January:
   • On 28 January, at about 17:30, four Palestinians were reportedly killed, and others injured, after a residential building in An Nuseirat Refugee Camp, Middle Area, was struck.
   • On 28 January, at about 19:00, at least 10 Palestinians were reportedly killed, after a residential building in Ash Shati’ Refugee Camp, Gaza city, was struck.
   • On 28 January, at about 21:40, 23 Palestinians were reportedly killed, after a residential building in An Nuseirat Refugee Camp, Middle Area, was struck.
   • On 29 January at about 18:00, six Palestinians, including four children, were reportedly shot and killed while driving in their vehicle in Gaza city, according to PRCS.
   • On 29 January, at about 15:00, 25 Palestinians were reportedly killed, and tens of others were injured, after a residential building in At Tuffah neighbourhood, Gaza city, was struck.
   • On 29 January, at about 19:30, 20 Palestinians were reportedly killed, and tens of others were injured, after a residential building in As Sabra neighbourhood, Gaza city, was struck.

  Displacement (Gaza Strip)

   

  • As of 26 January, according to UNRWA, there are an estimated 1.7 million IDPs in Gaza. Many of them have been displaced multiple times, as families have been forced to move repeatedly in search of safety. Due to continued fighting and evacuation orders, some households have moved away from the shelters where they were initially registered. Rafah governorate is where over one million people are squeezed into an extremely overcrowded space. Following intense Israeli bombardment and fighting in Khan Younis and Deir al Balah in recent days, as well as new Israeli military evacuation orders, a significant number of displaced people have moved further south.
  • On 29 January, according to UNRWA, 10 IDPs were killed and several more injured as a result of Israeli missile strike inside a classroom in a school in Gaza city. At least 372 IDPs sheltering in UNRWA shelters have been killed and 1,335 injured since 7 October.

  Electricity

   

  • Since 11 October 2023, the Gaza Strip has been under an electricity blackout, after the Israeli authorities cut off the electricity supply, and fuel reserves for Gaza’s sole power plant were depleted. The communications and industrial fuel shutdown continue to significantly hinder the aid community’s efforts to assess and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. For more information on electricity supply to the Gaza Strip, please see this dashboard.

  Health care, including attacks (Gaza Strip)

   

  • According to WHO, health care in Gaza remains extremely fragile. The seven partially functional hospitals in the north have been offering limited maternity, trauma, and emergency care services. However, they face challenges such as a shortage of medical staff, including specialized surgeons, neurosurgeons, and intensive care staff, as well as a lack of medical supplies, and have an urgent need for fuel, food, and drinking water. The seven partially functional hospitals in the south are operating at three times their capacity, while facing critical shortages of basic supplies and fuel. Hospitals in Khan Younis are at risk of closure due to intense hostilities and the issuance of evacuation orders in adjacent areas. Over 90 health facilities and over 80 ambulances have been impacted since the escalation of hostilities. Other factors include power supply disruptions and fuel shortages. According to the MoH in Gaza, on average, occupancy rates are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • As of 25 January, according to the WHO, only 14 of 36 hospitals in Gaza are partially functional; seven in the north and seven in the south. ‘Partial functionality’ indicates that a hospital is accessible to people in need of health care; it can admit some new patients and can undertake some level of surgery. In addition, Nasser Hospital in Khan Younis is ‘minimally functioning,’ providing available services to patients in its care, but no longer receiving patients or supplies, as it is surrounded by the Israeli military and experiencing intense fighting. Al Kheir Hospital in Khan Younis, which was previously designated as ‘minimally functioning,’ and one of only three in the Gaza Strip that provides maternity services, is no longer operational, with reports of patients, who had just undergone critical operations, having to flee the facility.

  Humanitarian Access

   

  • Between 1 and 25 January, 51 missions to deliver humanitarian aid were planned for the north of Wadi Gaza; however, only eight were facilitated by the Israeli military while 29 were denied access. Most of the missions that were facilitated access were related to food distribution, while those intended to support critical hospitals and Water, Hygiene and Sanitation (WASH) facilitates were largely denied access. The access of two missions was partially facilitated (e.g., only the assessment components were facilitated, without a planned delivery of aid supplies) and another four were postponed (due to security and other requirements). In an emerging pattern, the access of an additional eight planned missions was initially facilitated, but subsequently impeded as routes designated by the Israeli military proved to be unpassable, or the imposition of excessive delays prior to the departure of the missions or at checkpoints en route.
  • Between 1 and 25 January, humanitarian partners coordinated 87 humanitarian missions to the Deir al Balah governorate of Gaza, of which 63 per cent (55 missions) were facilitated and 25 per cent (22 missions) were denied access. Due to increasing military activity, ten missions were postponed. Postponement of humanitarian movements to and from hospitals and humanitarian sites has been an emerging trend since 12 January due to increased military activity. The need to coordinate movement to areas south of Wadi Gaza has only been a requirement by the Israeli authorities since December.
  • None of the 22 requests by the United Nations to the Israeli military to open checkpoints early to access areas north of Wadi Gaza were facilitated. Given the heavy congestion around UN warehouses and the high levels of needs, early movement is essential for security, programmatic and protection reasons. The humanitarian community has consistently called for both main supply routes to be open in Gaza, and for checkpoints to open at 6:00 every day. Only one of the two main supply routes has been made available for aid missions so far.
  • In addition to widespread attacks on health care facilities and workers, 12 incidents of attacks against, and access constraints on, Emergency Medical Teams (EMTs) were recorded between 7 November 2023 and 24 January 2024. These included ten instances of direct and indirect fire resulting in seven deaths and 12 injuries (including to members of EMTs, patients and other people within the vicinity) and two entry blockages. These teams have been undertaking life-saving surgeries in partially functioning over-congested hospitals across Gaza.

  Hostilities and casualties (Israel)

   

  • Over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, including 36 children, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October.
  • The Israeli authorities estimated that about 136 Israelis and foreign nationals remained captive in Gaza. During the humanitarian pause (24-30 November), 86 Israeli and 24 foreign national hostages were released.

  Violence and casualties (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 30 January 2024, 370 Palestinians have been killed, including 94 children, across the West Bank, including East Jerusalem. Additionally, two Palestinians from the West Bank were killed while carrying out an attack in Israel on 30 November. Of these 370 fatalities, 360 were killed by Israeli forces, eight by Israeli settlers and two by either Israeli forces or settlers. The number of Palestinians killed in the West Bank, including East Jerusalem, in 2023 (507) marks the highest number of Palestinians killed in the West Bank since OCHA started recording casualties in 2005. So far in 2024 (as of 30 January), 61 Palestinians, including at least 13 children, have been killed by Israeli forces, settlers or either Israeli forces or settlers. Another Palestinian man was killed by Palestinians on 7 January 2024, reportedly in the belief that he was a settler.
  • Since 7 October 2023 and as of 30 January 2024, six Israelis, including four members of Israeli forces, have been killed in Palestinian-perpetrated attacks in the West Bank, including East Jerusalem. This includes a Palestinian woman with Israeli citizenship, residing in the West Bank, who died on 24 January from wounds she received in an attack by Palestinians on 7 January. In addition, four Israelis were killed in an attack carried out by Palestinians from the West Bank in West Jerusalem (one of the four was killed by Israeli forces who misidentified him) on 30 November 2023. Another Israeli woman was killed in another attack perpetrated by Palestinians in Israel on 15 January 2024. The number of Israelis killed in the West Bank and Israel in 2023 in attacks perpetrated by Palestinians from the West Bank (36) was the highest since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 30 January 2024, 4,386 Palestinians, including 660 children, have been injured in the West Bank, including East Jerusalem. Of them, 4,250 have been injured by Israeli forces, 115 by settlers and 21 by either Israeli forces or settlers. Of the total injuries, 54 per cent were reported in the context of search-and-arrest and other operations, 34 per cent in demonstrations and 8 per cent during settler attacks against Palestinians. Some 33 per cent of those injuries have been caused by live ammunition, compared with 9 per cent in the first nine months of 2023.

  Settler Violence

   

  • Since 7 October 2023 and as of 30 January 2024, OCHA has recorded 477 Israeli settler attacks against Palestinians, resulting in Palestinian casualties (48 incidents), damage to Palestinian-owned property (372 incidents), or both casualties and damage to property (57 incidents).
  • One-third of the settler attacks against Palestinians after 7 October 2023 have involved firearms, including shootings and threats of shootings. In nearly half of all recorded incidents after 7 October, Israeli forces were either accompanying or reported to be supporting the attackers.
  • In 2023, 1,229 incidents involving Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem (with or without Israeli forces), resulted in Palestinian casualties, property damage or both. Some 913 of these incidents resulted in damage, 163 resulted in casualties and 153 resulted in both. This is the highest number of settler attacks against Palestinians in any given year since OCHA started recording incidents involving settlers in 2006.

  Displacement (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 29 January 2024, at least 198 Palestinian households comprising 1,208 people, including 586 children, have been displaced amid settler violence and access restrictions. The displaced households are from at least 15 herding/Bedouin communities. More than half of the displacement occurred on 12, 15, and 28 October, affecting seven communities. The displacement toll since 7 October 2023, represents 78 per cent of all displacement reported due to settler violence and access restrictions since 1 January 2023 (1,539 people, including 756 children).
  • Since 7 October 2023 and as of 30 January 2024, 495 Palestinians, including 246 children, have been displaced following the demolition of their homes due to lack of Israeli-issued building permits in Area C and East Jerusalem, which are almost impossible to obtain. About 100 Palestinian homes have been demolished on the same grounds between 7 October 2023 and 30 January 2024.
  • A total of 22 homes have been demolished and 105 Palestinians, including 45 children, displaced due to punitive demolitions from 7 October 2023 and as of 30 January 2024. The numbers exceed those reported in the first nine months of 2023, during which 16 homes were punitively demolished and 78 people displaced.
  • As a result of an Israeli raid on 29 January in Tulkarm and its refugee camps of Nur Shams and Tulkarm, significant damage to infrastructure and residential houses was reported. Since 7 October 2023 and as of 30 January 2024, 744 Palestinians, including 311 children, have been displaced, following the destruction of 117 homes during other operations carried out by Israeli forces across the West Bank. About 95 per cent of the displacement was reported in the refugee camps of Jenin, Nur Shams and Tulkarm. This represents 82 per cent of all displacement reported due to the destruction of homes during Israeli military operations since January 2023 (908 people).

  Funding

   

  • As of 30 January, Member States have disbursed $700.3 million against the updated Flash Appeal launched by the UN and its partners to implement its response plan in support of 2.2 million people in the Gaza Strip and 500,000 people in the West Bank. This constitutes 57 per cent of the $1.2 billion requested.
  • Private donations are collected through the Humanitarian Fund. A private foundation in Australia has donated $2.2 million. Since 7 October, the Humanitarian Fund has disbursed about $55 million.

  HUMANITARIAN NEEDS AND RESPONSES: 21-28 January

  Health

  Needs

  • Primary health services are critically needed in informal shelters across the Gaza Strip. In addition, routine immunization, sexual and reproductive care, and medication for non-communicable diseases and psychotropics are essential to address the population's medical needs. Establishing field hospitals in different areas of the Gaza Strip will be a crucial enabler to accommodate the local population's medical needs.
  • Some 6,000 patients are still on the waiting list to be evacuated outside of Gaza for tertiary medical care.
  • There is an urgent need for laboratory equipment and reagents to enable accurate diagnosis and testing; blood products to support medical procedures and surgeries; and a humanitarian corridor for referral of critical patients from Nasser Hospital to the Jordanian field hospital in Khan Younis.
  • Health facilities, including hospitals, urgently need fuel, medical supplies, and food to continue to provide medical services across the Gaza Strip.

  Response

  • Since the start of hostilities, in Gaza, 25 partners have established presence and have provided health services to over 500,000 people.
  • Some 12 Emergency Medical Teams (EMTs) are currently operational, with two additional teams scheduled to arrive next week. As of end of January 2024, these EMTs have treated some 12,410 patients requiring emergency surgeries and treatment for non-communicable diseases and severe acute malnutrition.
  • During the reporting period, 53 patients, including 15 critical cases, were successfully evacuated from UNRWA’s Khan Younis Training Centre.
  • The International Medical Corps (IMC) Field Hospital has now expanded its health services to include a maternity ward and pediatrics unit.
  • In the West Bank, mobile clinics have provided healthcare services to about 83,000 Palestinians in 86 communities have access to mobile clinic services, with more than 25,000 Palestinians across 36 communities expected to gain access at the beginning of February.

  Challenges and Gaps

  • In Gaza, the escalation of hostilities in Khan Younis has resulted in a significant increase in attacks against the few remaining partially and minimally functional health facilities and an increase in the number of IDPs seeking refuge in Rafah.
  • Ongoing fighting in the vicinity of Al Amal and Al Kheir hospitals have severely affected their functionality and accessibility. Al-Kheir hospital, a critical facility for maternal and newborn care, is currently non-operational due to extensive damage.

  WASH

   

  Needs

  • People in Gaza do not have access to adequate quantity and quality of water and lack hygiene materials, which has consequences on their wellbeing, including physical health.
  • The accumulation of solid waste on the streets, around hospitals, IDP shelters, and various sites remains a priority concern, as tens of thousands of tons of uncollected public waste are intensifying public health risks. The Municipality of Gaza city estimates that approximately 50,000 tons of solid waste remain unmanaged, exacerbating environmental and health concerns.

  Response

  • About 23,000 cubic metres of water per day were accessible through water lines, municipal wells, as well as trucking and bottled water (estimated 10,000 cubic metres) between 22 and 28 January.
  • Some 6,000 cubic metres of water per day were accessible through the only functional Israeli water pipeline, in contrast to close to 53,000 cubic metres that used to be available through all pipelines prior to the current hostilities.
  • Some 3,200 cubic metres were accessible through the short-term desalination plants each day, in contrast to the pre-hostilities period when 22,000 cubic metres were available daily.
  • Some 2,500 cubic metres of water is accessible through the municipal wells daily, while the production capacity was up to 255,000 cubic metres each day.
  • The UAE's small desalination plant located in Egyptian Rafah continues to operate below capacity, providing 1,140 cubic metres per day out of a possible 2,400. All desalinated water from this plant is distributed via tankers.
  • The construction of a 3-kilometre transmission line extending to the Saudi Water Reservoir within the Philadelphia corridor is underway and expected to be completed in early February.

  Challenges and Gaps

  • In Gaza, due to access restrictions, humanitarian partners have not been able to assess or resupply fuel to the Jabalya area, where sewage flooding was reported in the refugee camp on 5 January. At least 100,000 IDPs are estimated to reside in the UN and public shelters in this area.
  • Markets are not functioning and construction materials for latrines, desludging services and other essential supplies for sanitation are not available for purchase.
  • Import restrictions, as well as complex and unpredictable clearance procedures for critical items considered by Israel as dual use, such as generators, pumps, and pipes are preventing a scale up of the WASH response.
  • Most partners face resource shortfalls, with no commitment to new funding, particularly in camps and other areas where many IDPs are settled. As of 29 January, only 27 per cent of WASH’s requirement ($148.6M) is funded, according to the FTS.

  Protection

   

  Needs

  • Unaccompanied and separated children require urgent protection, including family tracing and provision of shelter, winter clothing, blankets, water, and food.
  • Protection partners report having observed increased risk-taking behaviour during a food distribution in Gaza city, with displaced people hasting towards aid trucks, amid attacks.
  • Released detainees urgently need winter clothes and shoes, and tents, in addition to cash assistance. Released detainees asked for assistance in retrieving their personal belongings, that were confiscated while detained by the Israeli military.
  • Reports indicated that pregnant women have been unable to reach health facilities or call ambulances to be transferred to health facilities, and thus have been forced to give birth in UNRWA shelters, which are not equipped with the necessary medical and sanitation facilities to ensure safe births. Protection focal points have provided hygiene and dignity kits, amid scarcity of kits; however, women’s specific needs after childbirth remain unmet.
  • UNRWA reports increased levels of domestic violence, against women, in instances where they were unable to obtain food and NFIs from partners.
  • Due to constant hostilities, the scale of explosive contamination will require, at a minimum:
   • Explosive Ordnance Disposal.
   • Explosive Ordnance Risk Education (EORE) and Conflict Preparedness and Protection (CPP) messages among the population affected by shelling and/or explosive contamination, including internally displaced persons (IDPs), in the event they will return to potentially contaminated areas, after the hostilities.
   • EORE and CPP training for humanitarian actors.
   • Victim Assistance services for survivors of shelling and explosive ordnance related accidents.

  Response

  • During the reporting period, UNRWA documented the release of 60 detainees (all males) from Gaza at Kerem Shalom, including an unaccompanied minor and one injured person; the Agency provided non-food items and coordinated with the International Committee of the Red Cross (ICRC) to support the released detainees with cash assistance and clothing. Some 28 released detainees were released in two UNRWA schools in Rafah and were assisted with medical care and psychological first aid. Six were transferred to a health facility, while the remaining 27 were reconnected with their families.
  • The UN Mine Action Service (UNMAS) continued providing explosive ordnance disposal (EOD) support to ensure the safe passage of convoys; in particular, UNMAS EOD Operators supported three convoys to the north, including two food convoys and one fuel delivery to Shifa Hospital. Two explosive threat assessments were conducted in Khan Younis, including one at the Khan Younis Training Centre.
  • Humanity and Inclusion (HI) coordinated and prepared to mobilize staff for future EORE/CPP sessions – some sessions were already held in Rafah and Dir Elbalah. HI is also working on a mass media EORE/CPP campaign.

  Challenges and Gaps

  • The communications blackout and the continued restrictions on access and safe movement directly affected the delivery of planned child protection interventions, and the reporting of ongoing interventions.
  • Mine Action partners report challenges in obtaining authorization to deploy personnel, especially EOD specialists, to carry out contamination assessments; further challenges include access restrictions on equipment, movement concerns due to insecurity and communications challenged.

  Shelter and Non-Food Items (NFI)

   

  Needs

  • It is estimated that over 650,000 people will have no home to return to, and that many more will be unable to return immediately, due to the level of damage to surrounding infrastructure, as well as the risk posed by explosive remnants of war.
  • Partners estimate that the amount of debris generated by the destruction of residential housing units will exceed 8,000,000 metric tons and will take over three years to remove it, given Gaza's current capabilities.
  • Displaced people residing in both formal and informal emergency shelters still lack basic NFIs, and hundreds of thousands lack proper and adequate shelter.
  • Tents, timber sections, and tarpaulin sheets are highly needed to allow the displaced communities to protect themselves and their children from harsh weather conditions and to minimize overcrowded and unhygienic conditions in the current makeshift shelters.
  • The lack of proper informal settlement planning has led to makeshift shelters and tents flooding on rainy days, further exacerbating the suffering of the people displaced.
  • Urgent funding is needed to address the key gaps in the supply of shelter and NFIs. As of 29 January, only 24 per cent of the Shelter Cluster funding requirement (209.2M) has been funded.

  Response

  • During the reporting period, cluster partners distributed about 1,040 family tents in Mawasi (Khan Younis) and Mawasi (Rafah) for unsheltered IDPs. Some 1,450 bedding items, including blankets, mattresses, and mats, were distributed to IDPs in Rafah.
  • Shelter partners indicate that the Egyptian Red Crescent (ERC) and the Palestine Red Crescent Society (PRCS) have established tented camps near Khan Younis, with 600 tents. They intend to increase the size of the camp to some 1,000 tents to accommodate about 5,000 people displaced.

  Challenges and Gaps

  • There is a high shortage of all essential NFIs for IDPs inside and outside shelters. This includes 50,000 family winterized tents, 200,000 bedding sets (1,200,000 mattresses and blankets), 200,000 sealing-off kits, 200,000 winter clothes kits, and wooden timber to support IDPs in establishing self-built shelters.
  • One of the challenges that displaced people face is the lack of hand tools to prepare the location of their tents and to protect them from rain and floods – as hand tools are currently not permitted to enter Gaza.
  • Due to security concerns and limited access, partners had to restrict the delivery of the assistance to Rafah and Khan Younis.
  • Cluster partners indicate that pricing for SNFIs has risen in regional markets, including high freight rates and shipping costs. Further, partners face persistent challenges in the supply chain, keeping up with regulations and registration in regional countries.

  Food security

   

  Needs

  • Uninterrupted and secure humanitarian corridors for delivering critical aid across Gaza is critically needed to allow more trucks from the private sector to enter Gaza.
  • Immediate provision of fuel and cooking gas is critical to sustain humanitarian efforts and maintaining the operation of essential services, such as mills and bakeries. Without them, communities will be unable to prepare the limited food available to them.
  • According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC):
   • 2.2 million people are at imminent risk of famine.
   • Some 378,000 people are at Phase 5 (catastrophic levels). Phase 5 refers to extreme lack of food, starvation, and exhaustion of coping capacities.
   • Some 939,000 people at Phase 4 (emergency levels).

  Response

  • Between 15 and 21 January, 14 Food Security Sector (FSS) partners provided food assistance across the Gaza Strip and reached about 1.2 million people with at least one type of food assistance. Rafah Governorate received about 57 per cent of the total food assistance; Deir al Balah received about 29 per cent; Khan Younis about 21 per cent; 14.3 per cent of the food assistance reached the northern governorates. In particular:
   • In north Gaza, 10,374 people received food parcels, including 6,510 people in public shelters and 3,864 people with host families. Hot meals were provided to 16,000 people, specifically focusing on people displaced in UNRWA shelters.
   • In Deir al Balah governorate, food parcels were distributed to a total of 25,850 people, including 8,350 in public shelters and 17,500 staying with host families.
  • In the south, FSS partners reached 606,091 IDPs, including in UNRWA shelters, public shelters, host families and makeshift camps in Rafah, Khan Younis, and Deir al Balah governorates through food parcels, ready-to-eat (RTE) packages and hot meals.
  • Some 309,275 people to the south of Wadi Gaza received flour outside UNRWA shelters between 15 and 21 January; while from 1 to 17 January, bread distribution reached a total 305,620 people in Rafah.

  Challenges and gaps

  • FSS partners’ operational space and delivery access are greatly hindered across the Gaza Strip.
  • Continued hostilities, disruptions in healthcare services, lack of access to nutritious food, lack of access to clean water and poor sanitation conditions remain major challenges and contribute to the risk of famine in Gaza.
  • Despite partners' efforts, food distribution in northern Gaza falls far below needs. The challenges faced in Gaza underscore the importance of continued coordination and support to address the pressing food security needs of the affected people.

  Nutrition

   

  Needs

  • Provision of nutrition interventions, including lifesaving supplies in Gaza, is critically needed across the Strip.
  • Malnutrition among children and pregnant and breastfeeding women (PBW) remains a significant concern, amid lack of functioning health and WASH systems and deterioration of the food security situation.

  Response

  • In response to exceptional circumstances in Gaza, a specific protocol has been developed for the use of Ready to Use Therapeutic Food (RUTF). Due to the vulnerability of young children (especially those aged 6-23 months) during crises, the protocol allows for blanket distribution of RUTF beyond its primary intended purpose. Children aged 24 to 59 months will receive high-energy biscuits/LNS-MQ as part of the blanket distribution plan. This expanded use aims to provide both preventive and curative care for acute malnutrition and wasting in this age group.
  • On 27 January, UNICEF received 2000 cartons of ready-to-use therapeutic food supplies which will support 10,000 children for 1 month.
  • The nutrition sub-cluster in Gaza will prioritize conducting -upper arm circumference (MUAC) screenings for acute malnutrition in children and provide training to partners on this matter.
  • The Nutrition Cluster is collaborating with partners to identify their training needs and enhance their capacity to effectively respond to nutrition activities.

  Challenges and gaps

  • Ongoing hostilities in Gaza have led to severe food shortages, inadequate WASH facilities, and a breakdown in health services, placing children under-five and Pregnant and Breastfeeding Women (PBW) in a state of nutritional vulnerability. In the absence of proper anthropometric and mortality data to feed in the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) analysis, an alternative approach is proposed to monitor the nutritional status of children under-five and PBW through an ongoing assessment of nutritional vulnerability. The ongoing analysis is conducted through a Global Nutrition Information in Emergencies Task Force that is co-chaired by UNICEF and WFP, and involves various partners such as Action Against Hunger, the Centres for Disease Control and Prevention, the Global Nutrition Cluster, the IPC, Save the Children and WHO.
  • Given stock and funding, nutrition partners can meet only 25 per cent of the nutritional needs of malnourished children and vulnerable mothers in the next two months. Without immediate funding and an expanded response, 375,000 individuals are at risk of severe undernourishment. Urgent action is crucial to prevent this life-threatening situation.

  Education

   

  Needs

  • More than 625,000 students and close to 23,000 teachers in the Gaza Strip have been affected by school closures and attacks on education since 7 October 2023. The students need to access education safely.
  • Some 92 per cent of all school buildings in Gaza are being used as shelters for Internally Displaced Persons (IDPs) and/or have sustained varying levels of damage. 386 schools (78 per cent of the total school budlings in Gaza) sustained damage, including 138 schools that sustained major damage or were fully destroyed. Combined, these schools previously served some 433,000 children and more than 16,200 teachers. The Khan Younis, North and Gaza governorates have the highest proportion (three quarters) of all damaged schools. The schools will need not be rebuilt or repaired and the needs of IDPs met. For more information, visit the Education Cluster Damaged School Dashboard.
  • Education partners highlight the need for the protection of schools and education facilities from attacks, and to scale up advocacy, as well as prioritizing education as an essential programme, for the protection and well-being of children.
  • Key priorities include the provision of Education in Emergencies (EiE) recreational activities and psychological support, including Social Emotional Learning (SEL) activities to children in shelters and designated emergency shelters (DESs); establishing Temporary Learning Spaces (TLS) in shelters/DESs to start non-formal learning for children; provision of emergency supplies and learning kits. In addition, a key need is the identification and support of children with disabilities and other needs, with assistive devices for continuity of learning.

  Response

  • UNICEF with three of its partners and Teacher Creativity Centre are working on establishing Temporary Learning Centres (TLS) to start non-formal education activities with displaced children in shelters/DESs. The Cluster’s response is guided by a three-phased response plan – supporting conflict-affected children, teachers, and caregivers in shelters and in host communities; preparing a safe learning environment and re-establishing a sense of normalcy as soon as hostilities stop; and preparing to restore the formal education system through the reconstruction of education

  30 januari 2024

   

  Can you imagine an important woman in your life--your spouse, mother, daughter, grandmother or sister for example? Now think of all of the women in Palestine, who are just like the women in your life. The women of Palestine are and have been struggling to survive an occupation, and in Gaza, a genocide. Imagine family members who live abroad, watching the horrors unraveling before their eyes live on television and social media. Imagine them speaking to their loved ones and hearing the bombs dropping, sniper gunshots, and the screaming children. The least we can do for these women and their families is to witness their testimonies and ensure their stories live on. Eyewitness Palestine is proud to offer a space where we can do just that.

  Tomorrow, Wednesday, January 31st at 12PM ET, Eyewitness Palestine will partner with the Women's Centre for Legal Aid and Counseling (WCLAC), based in Palestine, to host the "Voices of Women Under Occupation" webinar which will include staff from WCLAC to talk about the work they do throughout historic Palestine. You will also hear from Palestinian women who will share their stories about living under occupation. WCLAC works to collect the testimonies of women affected by various types of violence throughout Palestine, including those facing genocide in Gaza.

  One such story comes from Warda from Gaza, who describes her and her family's story of survival after being forced to flee a home they had just moved into two months prior in Jabalia. Her story was published on WCLAC's website on November 9, 2023. An excerpt is below.

   

  "Suddenly, a missile from an Israeli aircraft struck their neighbor's house, causing widespread destruction, including damages to their own home. Smoke, fire, and shrapnel filled the air around them. In a panic, Warda, her husband, and their children fled to the house of her husband's brother, not far from their own. They stayed there until an evacuation order was issued to the residents of Jabalia, instructing them to head south for the safety of their lives and the lives of their children."

  "They left behind their homes, memories, and hopes as the area they once called home had become uninhabitable due to the relentless shelling and rocket attacks that endangered the lives of innocent civilians. Warda could only watch as her children suffered, feeling helpless and unable to provide them with a sense of security.

   

  The decision to leave Jabalia for the south was one of the most agonizing choices they had to make, but in such dire times, there were no alternatives. Survival became the only option.After enduring great hardship and adversity, they finally found a car that would take them southward. Little did they know that they had chosen the path of danger instead of the path of safety. The road was filled with fire, bombings, and rockets, and the air was thick with smoke and flying debris.

  They eventually reached Rafah and were directed to a shelter in Tal Al-Sultan, a school under the UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA). The school was crowded with people, and life there was incredibly harsh from every angle. Warda says: 'I'm worried about my children being exposed to infectious diseases due to the lack of cleanliness, water, and food. If I want to prepare a bottle of milk for my child, I have to struggle to buy mineral water. And if I want to use the bathroom, I must wait my turn among a large number of women. Inside me, there are a thousand knots of pain I never imagined living like these days, and I never imagined my children suffering this way and experiencing this pain. I cry from within for what has happened to me, my family, and all the people of Gaza.'"

  In solidarity and toward a liberated Palestine,

   

  Nancy Mansour

  Executive Director

  Eyewitness Palestine

  Email: nancy@eyewitnesspalestine.org

  “DE GROTE BETEKENIS VAN DE VOORLOPIGE UITSPRAAK VAN HET INTERNATIONAAL GERECHTSHOF”.

  Het Internationaal Gerechtshof geeft in zijn voorlopige uitspraak duidelijk aan dat Israël niet langer gezien kan worden worden als het eeuwige slachtoffer, en de holocaust niet langer werkt als een schild waarmee zelfs de meest ernstige misdrijven van Israël tegen de menselijkheid kunnen worden afgeschermd.”

  Today's headlines

  Israeli forces carry out assassination raid inside Jenin hospital disguised as doctors

  Mustafa Abu Sneineh

   

  30 januari 2024

  Israeli forces continue to besiege Nasser Hospital in Khan Younis, and carried out an assassination raid inside a Jenin hospital disguised as doctors and civilians.

  The Rorschach test of Palestine in international law

  Lori Allen

  Some have argued that the ICJ ruling on the Gaza genocide proves that international law is a tool of the dominant, too corrupted by the great powers to achieve true justice. But the ICJ offered a way of isolating Israel, and that is a source of hope.

  Egyptian officials are charging Palestinians a massive ransom to escape the Gaza genocide

  Egyptian border officials are charging Palestinians in Gaza thousands of dollars to escape death in Gaza. And even those who manage to raise the exorbitant price through GoFundMe campaigns have not been let through for months.

  The ICJ just took the Holocaust monopoly away from Israel

  The International Court of Justice's genocide ruling shows Israel is no longer viewed as the eternal victim, and the Holocaust no longer shields it from scrutiny for the most grave crimes against humanity.

  30 januari 2024

   

  Something stunning happened this past Friday:

  The International Court of Justice (ICJ) ruled that Israel is plausibly committing genocide in Gaza.¹

  Now it’s time for the Biden administration to act like it.

  Tell President Biden: Listen To The ICJ Ruling — Stop Arming Israel.

  Israel was ordered by the ICJ to comply with six separate measures from the court meant to stop ongoing genocidal acts and prevent future ones.²

  Those measures include an “immediate and effective” order to ensure the entry of food, water, medicine, and other humanitarian needs into Gaza and report to the court on its compliance with all orders.³

  With the ICJ’s initial orders released, the eyes of the world now turn to President Biden and the U.S. government.

  This Wednesday, the UN Security Council will discuss the ICJ’s initial ruling on genocide in Gaza.

  Let us be clear:

  We need the Biden administration to know that they must not use their UN Security Council veto power to shield Israel from the ICJ’s genocide ruling.

  The U.S. must not shield Israel from complying with the ICJ’s orders — period.

  Biden now has a decision to make.

  Will the U.S. continue the flow of arms and military aid to Israel, even after the International Court of Justice has ruled that it is plausibly engaged in genocide?

  We call on President Biden to join the calls for an immediate #CeasefireNOW, end the flow of arms from the U.S. to Israel, and not attempt to shield Israel from the ICJ’s orders.

   

  In solidarity,

   

  Linda, Lau, and the team at MPower Change

   

  Sources:

  1. A top U.N. court says Gaza genocide is 'plausible' but does not order cease-fire,” NPR, 26 Jan 2024.
  2. ICJ Orders Israel to Prevent Acts of Genocide in Gaza,” Foreign Policy, 26 Jan 2024.
  3. ICJ says Israel must prevent genocide in Gaza,” BBC, 26 Jan 2024.
  4. UN Security Council to discuss ICJ ruling in Israel genocide case,” Al Jazeera, 27 Jan 2024.

   

  29 januari 2024

  29 januari 2024

  Hostilities in the Gaza Strip and Israel
  Flash Update #105

  People standing in a destroyed urban area of Khan Younis during another wave of displacement toward Rafah as intense hostilities continue and following new evacuation orders for large residential areas. Photo by OCHA/Olga Cherevko, 29 January 2024

   

  30 januari 2024

   

  Key points

   

  • Intense Israeli bombardment from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 28 and 29 January, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction. Hostilities were particularly intense in Khan Younis, with heavy fighting reported near Nasser and Al Amal hospitals, and reports of Palestinians fleeing to the southern town of Rafah, which is already overcrowded, despite the lack of safe passage. Rocket fire from Gaza into Israel continued as well. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza.
  • Between the afternoons of 28 and 29 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 215 Palestinians were reportedly killed, and 300 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 29 January 2024, at least 26,637 Palestinians were killed in Gaza and 65,387 Palestinians were injured, according to the MoH.
  • Between the afternoons of 28 January and 29 January, no Israeli soldier was reportedly killed in Gaza. As of 29 January, 218 soldiers were killed, and 1,267 soldiers injured in Gaza, according to the Israeli military.
  • On 29 January, the Israeli military ordered the neighbourhoods of An Nassar, Ash Sheikh Radwan, Ash Shati Refugee camp, Rimal Ash Shamali and Al Janubi, Sabra, Ash Sheikh ‘Ajlin, and Tel Al Hawa in western Gaza city to evacuate towards the south. The new order covered an area of 12.43 square kilometres, which amounts to 3.4 per cent of the Gaza strip. This area was home to almost 300,000 Palestinians before 7 October and, subsequently, 59 shelters with an estimated 88,000 IDPs sheltered there. On 14 October, the Israeli military ordered the two northern governorates of Gaza, then home to a projected 1,206,963 people (Palestinian Central Bureau of Statistics) to evacuate to the south of Wadi Gaza.
  • Since 1 December, when the Israeli military started ordering specific areas to evacuate, 158 square kilometres, which amount to 41 per cent of the Gaza strip, have been put under such orders. This area was home to 1.38 million Palestinians before 7 October and, subsequently, it contained 161 shelters hosting an estimated 700,750 internally displaced persons (IDPs).
  • During the past week, large numbers of Palestinian men have been observed being detained at a checkpoint within the city of Khan Younis. People evacuating the area that pass through the checkpoint were checked by the Israeli military. Many of the men were stripped to their underwear, blindfolded and taken away.
  • In the second half of January, humanitarian partners continue to observe an increasing trend in denied and restricted access to the northern and central areas of Gaza. The reasons include excessive delays for humanitarian aid convoys before or at Israeli checkpoints and heightened military activity in central Gaza. Threats to the safety of humanitarian personnel and sites are also frequent, not only impeding the delivery of time-sensitive and life-saving aid but also posing serious risks to those involved in humanitarian efforts.
  • On 29 January, at about 14:00, the Palestine Red Crescent Society (PRCS) reported that the surgical ward at Al Amal Hospital had ceased operations due to the depletion of oxygen supplies. PRCS also reported at least three fatalities and four injured IDPs being treated, with many more injured in the vicinity who could not be reached due to heavy fighting. Furthermore, many more people had evacuated towards the organization’s headquarters and the health facility. Continued bombardments jeopardize the safety of medical staff, the wounded, patients, and the estimated 7,000 IDPs who had sought refuge there.
  • The PRCS stated that the continuing fighting and the siege of the facilities is hindering the movement of ambulances and emergency medical teams in Khan Younis, and preventing medical teams from reaching the injured and transporting them to the hospital for necessary medical care.
  • On 29 January, the transfer of humanitarian supplies into Gaza through Kerem Shalom crossing with Israel was resumed after four days of disruption by Israeli protests.

  Hostilities and casualties (Gaza Strip)

   

  • The following are among the deadliest incidents reported on 28 and 29 January:
   • On 29 January at about 18:00, six Palestinians, including four children, were reportedly shot and killed while driving in their vehicle in Khan Younis, according to PRCS. A six-year-old girl survived but emergency medical services were unable to reach her for three hours due to fighting.
   • On 29 January, at least 20 Palestinians were reportedly killed, and others injured, when a residential building was struck in Gaza city, according to Palestinian media.
   • On 29 January, 25 Palestinians were reportedly killed, and others injured, when a residential building was struck in the east of Gaza city, according to Palestinian media.
   • On 29 January, two Palestinians were reportedly killed, and others injured, after a residential building was struck in Nuseirat refugee camp, Deir al Balah, according to Palestinian media.

  Displacement (Gaza Strip)

   

  • As of 26 January, according to UNRWA, there are an estimated 1.7 million IDPs in Gaza. Many of them have been displaced multiple times, as families have been forced to move repeatedly in search of safety. Due to continued fighting and evacuation orders, some households have moved away from the shelters where they were initially registered. Rafah governorate is where over one million people are squeezed into an extremely overcrowded space. Following intense Israeli bombardment and fighting in Khan Younis and Deir al Balah in recent days, as well as new Israeli military evacuation orders, a significant number of displaced people have moved further south.

  Electricity

   

  • Since 11 October 2023, the Gaza Strip has been under an electricity blackout, after the Israeli authorities cut off the electricity supply, and fuel reserves for Gaza’s sole power plant were depleted. The communications and industrial fuel shutdown continue to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. For more information on electricity supply to the Gaza Strip, please see this dashboard.

  Health care, including attacks (Gaza Strip)

   

  • According to WHO, health care in Gaza remains extremely fragile. The seven partially functional hospitals in the north have been offering limited maternity, trauma, and emergency care services. However, they face challenges such as a shortage of medical staff, including specialized surgeons, neurosurgeons, and intensive care staff, as well as a lack of medical supplies, and have an urgent need for fuel, food, and drinking water. The seven partially functional hospitals in the south are operating at three times their capacity, while facing critical shortages of basic supplies and fuel. Hospitals in Khan Younis are at risk of closure due to intense hostilities and the issuance of evacuation orders in adjacent areas. Over 90 health facilities and over 80 ambulances have been impacted since the escalation of hostilities. Other factors include power supply disruptions and fuel shortages. According to the MoH in Gaza, on average, occupancy rates are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • As of 25 January, according to the WHO, only 14 of 36 hospitals in Gaza are partially functional; seven in the north and seven in the south. ‘Partial functionality’ indicates that a hospital is accessible to people in need of health care; it can admit some new patients and can undertake some level of surgery. In addition, Nasser Hospital in Khan Younis is ‘minimally functioning,’ providing available services to patients in its care, but no longer able to receive patients or supplies, as it is surrounded by the Israeli military and experiencing intense fighting. Al Kheir Hospital in Khan Younis, which was previously designated as ‘minimally functioning,’ and one of only three in the Gaza Strip that provides maternity services, is no longer operational, with reports of patients, who had just undergone critical operations, having to flee the facility.

  Humanitarian Access

   

  • Between 1 and 25 January, 51 missions to deliver humanitarian aid were planned for the north of Wadi Gaza; however, only eight were facilitated by the Israeli military while 29 were denied access. Most of the missions that were facilitated access were related to food distribution, while those intended to support critical hospitals and Water, Hygiene and Sanitation (WASH) facilitates were largely denied access. The access of two missions was partially facilitated (e.g., only the assessment components were facilitated, without a planned delivery of aid supplies) and another four were postponed (due to security and other requirements). In an emerging pattern, the access of an additional eight planned missions was initially facilitated, but subsequently impeded as routes designated by the Israeli military proved to be unpassable, or the imposition of excessive delays prior to the departure of the missions or at checkpoints en route.
  • Between 1 and 25 January, humanitarian partners coordinated 87 humanitarian missions to the Deir al Balah governorate of Gaza, of which 63 per cent (55 missions) were facilitated and 25 per cent (22 missions) were denied access. Due to increasing military activity, ten missions were postponed. Postponement of humanitarian movements to and from hospitals and humanitarian sites has been an emerging trend since 12 January due to increased military activity. The need to coordinate movement to areas south of Wadi Gaza has only been a requirement by the Israeli authorities since December.
  • None of the 22 requests by the United Nations to the Israeli military to open checkpoints early to access areas north of Wadi Gaza were facilitated. Given the heavy congestion around UN warehouses and the high levels of needs, early movement is essential for security, programmatic and protection reasons. The humanitarian community has consistently called for both main supply routes to be open in Gaza, and for checkpoints to open at 6:00 every day. Only one of the two main supply routes has been made available for aid missions so far.
  • In addition to widespread attacks on health care facilities and workers, 12 incidents of attacks against, and access constraints on, Emergency Medical Teams (EMTs) were recorded between 7 November 2023 and 24 January 2024. These included ten instances of direct and indirect fire resulting in seven deaths and 12 injuries (including to members of EMTs, patients and other people within the vicinity) and two entry blockages. These teams have been undertaking life-saving surgeries in partially functioning over-congested hospitals across Gaza.

  Hostilities and casualties (Israel)

   

  • Over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, including 36 children, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October.
  • The Israeli authorities estimated that about 136 Israelis and foreign nationals remained captive in Gaza. During the humanitarian pause (24-30 November), 86 Israeli and 24 foreign national hostages were released.

  Violence and casualties (West Bank)

   

  • On 29 January, Israeli forces shot and killed five Palestinians, including two children, in four separate incidents.
  • Israeli forces shot and killed a Palestinian man during a raid in the village of Al Yamun, Jenin. Palestinians threw stones and pipe bombs at Israeli forces and the latter used live ammunitions, tear gas and sound bombs.
  • Israeli forces shot and killed two Palestinian men in confrontations with Israeli forces in Dura village in Hebron. The confrontation took place during an Israeli raid, where Palestinians threw stones and Israeli soldiers shot live ammunition.
  • Israeli forces shot and killed a 16-year-old Palestinian child, and withheld his body in Khirbet ad Deir village, Bethlehem. According to Israeli sources, the boy was shot while attempting to stab soldiers. Another boy was injured as Israeli forces shot at residents gathering in the area.
  • Israeli forces shot and killed a 17-year-old child during a search and arrest operation in Silwad village, Ramallah. Reportedly, confrontations took place between the Israeli military and the Palestinian residents.
  • In a previous incident that has now been verified, on 24 January, a Palestinian woman with an Israeli citizenship, residing in the West Bank, died of wounds she sustained during a shooting attack carried out by Palestinians on 7 January while she was driving on a bypass road between Ramallah and Nablus. In the same incident, a Palestinian man from East Jerusalem driving in a car ahead of her was killed after the perpetrators mistook him for a settler.
  • Since 7 October 2023 and as of 29 January 2024, 367 Palestinians have been killed, including 94 children, across the West Bank, including East Jerusalem. Additionally, two Palestinians from the West Bank were killed while carrying out an attack in Israel on 30 November. Of these 367 fatalities, 357 were killed by Israeli forces, eight by Israeli settlers and two by either Israeli forces or settlers. The number of Palestinians killed in the West Bank, including East Jerusalem, in 2023 (507) marks the highest number of Palestinians killed in the West Bank since OCHA started recording casualties in 2005. So far in 2024 (as of 29 January), 59 Palestinians, including at least 13 children, have been killed.
  • Since 7 October 2023 and as of 29 January 2024, six Israelis, including four members of Israeli forces, have been killed in Palestinian-perpetrated attacks in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, four Israelis were killed in an attack carried out by Palestinians from the West Bank in West Jerusalem (one of the four was killed by Israeli forces who misidentified him) on 30 November 2023. Another Israeli woman was killed in another attack perpetrated by Palestinians in Israel on 15 January 2024. On 24 January, a Palestinian woman with Israeli citizenship, residing in the West Bank, was killed by Palestinians. The number of Israelis killed in the West Bank and Israel in 2023 in attacks perpetrated by Palestinians from the West Bank (36) was the highest since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 29 January 2024, 4,382 Palestinians, including 660 children, have been injured in the West Bank, including East Jerusalem. Of them, 4,246 have been injured by Israeli forces, 115 by settlers and 21 by either Israeli forces or settlers. Of the total injuries, 54 per cent were reported in the context of search-and-arrest and other operations, 34 per cent in demonstrations and 8 per cent during settler attacks against Palestinians. Some 33 per cent of those injuries have been caused by live ammunition, compared with 9 per cent in the first nine months of 2023.

  Settler Violence

   

  • Since 7 October 2023 and as of 29 January 2024, OCHA has recorded 472 Israeli settler attacks against Palestinians, resulting in Palestinian casualties (48 incidents), damage to Palestinian-owned property (368 incidents), or both casualties and damage to property (56 incidents).
  • One-third of the settler attacks against Palestinians after 7 October 2023 have involved firearms, including shootings and threats of shootings. In nearly half of all recorded incidents after 7 October, Israeli forces were either accompanying or reported to be supporting the attackers.
  • In 2023, 1,229 incidents involving Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem (with or without Israeli forces), resulted in Palestinian casualties, property damage or both. Some 913 of these incidents resulted in damage, 163 resulted in casualties and 153 resulted in both. This is the highest number of settler attacks against Palestinians in any given year since OCHA started recording incidents involving settlers in 2006.

  Displacement (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 29 January 2024, at least 198 Palestinian households comprising 1,208 people, including 586 children, have been displaced amid settler violence and access restrictions. The displaced households are from at least 15 herding/Bedouin communities. More than half of the displacement occurred on 12, 15, and 28 October, affecting seven communities. The displacement toll since 7 October 2023, represents 78 per cent of all displacement reported due to settler violence and access restrictions since 1 January 2023 (1,539 people, including 756 children).
  • Since 7 October 2023 and as of 29 January 2024, 495 Palestinians, including 246 children, have been displaced following the demolition of their homes due to lack of Israeli-issued building permits in Area C and East Jerusalem, which are almost impossible to obtain. About 100 Palestinian homes have been demolished on the same grounds between 7 October 2023 and 29 January 2024.
  • A total of 22 homes have been demolished and 105 Palestinians, including 45 children, displaced due to punitive demolitions from 7 October 2023 and as of 29 January 2024. The numbers exceed those reported in the first nine months of 2023, during which 16 homes were punitively demolished and 78 people displaced.
  • Since 7 October 2023 and as of 29 January 2024, 743 Palestinians, including 311 children, have been displaced, following the destruction of 116 homes during other operations carried out by Israeli forces across the West Bank. About 95 per cent of the displacement was reported in the refugee camps of Jenin, Nur Shams and Tulkarm. This represents 82 per cent of all displacement reported due to the destruction of homes during Israeli military operations since January 2023 (908 people).

  Funding

   

  • As of 28 January, Member States have disbursed $700.3 million against the updated Flash Appeal launched by the UN and its partners to implement its response plan in support of 2.2 million people in the Gaza Strip and 500,000 people in the West Bank. This constitutes 58 per cent of the $1.2 billion requested.
  • Private donations are collected through the Humanitarian Fund. A private foundation in Australia has donated $2.2 million. Since 7 October, the Humanitarian Fund has disbursed about $55 million.

  HUMANITARIAN NEEDS AND RESPONSES: 21-28 January

  Health

  Needs

  • Primary health services are critically needed in informal shelters across the Gaza Strip. In addition, routine immunization, sexual and reproductive care, and medication for non-communicable diseases and psychotropics are essential to address the population's medical needs. Establishing field hospitals in different areas of the Gaza Strip will be a crucial enabler to accommodate the local population's medical needs.
  • Some 6,000 patients are still on the waiting list to be evacuated outside of Gaza for tertiary medical care.
  • There is an urgent need for laboratory equipment and reagents to enable accurate diagnosis and testing; blood products to support medical procedures and surgeries; and a humanitarian corridor for referral of critical patients from Nasser Hospital to the Jordanian field hospital in Khan Younis.
  • Health facilities, including hospitals, urgently need fuel, medical supplies, and food to continue to provide medical services across the Gaza Strip.

  Response

  • Since the start of hostilities, in Gaza, 25 partners have established presence and have provided health services to over 500,000 people.
  • Some 12 Emergency Medical Teams (EMTs) are currently operational, with two additional teams scheduled to arrive next week. As of end of January 2024, these EMTs have treated some 12,410 patients requiring emergency surgeries and treatment for non-communicable diseases and severe acute malnutrition.
  • During the reporting period, 53 patients, including 15 critical cases, were successfully evacuated from UNRWA’s Khan Younis Training Centre.
  • The International Medical Corps (IMC) Field Hospital has now expanded its health services to include a maternity ward and pediatrics unit.
  • In the West Bank, mobile clinics have provided healthcare services to about 83,000 Palestinians in 86 communities have access to mobile clinic services, with more than 25,000 Palestinians across 36 communities expected to gain access at the beginning of February.

  Challenges and Gaps

  • In Gaza, the escalation of hostilities in Khan Younis has resulted in a significant increase in attacks against the few remaining partially and minimally functional health facilities and an increase in the number of IDPs seeking refuge in Rafah.
  • Ongoing fighting in the vicinity of Al Amal and Al Kheir hospitals have severely affected their functionality and accessibility. Al-Kheir hospital, a critical facility for maternal and newborn care, is currently non-operational due to extensive damage.

  WASH

   

  Needs

  • People in Gaza do not have access to adequate quantity and quality of water and lack hygiene materials, which has consequences on their wellbeing, including physical health.
  • The accumulation of solid waste on the streets, around hospitals, IDP shelters, and various sites remains a priority concern, as tens of thousands of tons of uncollected public waste are intensifying public health risks. The Municipality of Gaza city estimates that approximately 50,000 tons of solid waste remain unmanaged, exacerbating environmental and health concerns.

  Response

  • About 23,000 cubic metres of water per day were accessible through water lines, municipal wells, as well as trucking and bottled water (estimated 10,000 cubic metres) between 22 and 28 January.
  • Some 6,000 cubic metres of water per day were accessible through the only functional Israeli water pipeline, in contrast to close to 53,000 cubic metres that used to be available through all pipelines prior to the current hostilities.
  • Some 3,200 cubic metres were accessible through the short-term desalination plants each day, in contrast to the pre-hostilities period when 22,000 cubic metres were available daily.
  • Some 2,500 cubic metres of water is accessible through the municipal wells daily, while the production capacity was up to 255,000 cubic metres each day.
  • The UAE's small desalination plant located in Egyptian Rafah continues to operate below capacity, providing 1,140 cubic metres per day out of a possible 2,400. All desalinated water from this plant is distributed via tankers.
  • The construction of a 3-kilometre transmission line extending to the Saudi Water Reservoir within the Philadelphia corridor is underway and expected to be completed in early February.

  Challenges and Gaps

  • In Gaza, due to access restrictions, humanitarian partners have not been able to assess or resupply fuel to the Jabalya area, where sewage flooding was reported in the refugee camp on 5 January. At least 100,000 IDPs are estimated to reside in the UN and public shelters in this area.
  • Markets are not functioning and construction materials for latrines, desludging services and other essential supplies for sanitation are not available for purchase.
  • Import restrictions, as well as complex and unpredictable clearance procedures for critical items considered by Israel as dual use, such as generators, pumps, and pipes are preventing a scale up of the WASH response.
  • Most partners face resource shortfalls, with no commitment to new funding, particularly in camps and other areas where many IDPs are settled. As of 29 January, only 27 per cent of WASH’s requirement ($148.6M) is funded, according to the FTS.

  Protection

   

  Needs

  • Unaccompanied and separated children require urgent protection, including family tracing and provision of shelter, winter clothing, blankets, water, and food.
  • Protection partners report having observed increased risk-taking behaviour during a food distribution in Gaza city, with displaced people hasting towards aid trucks, amid attacks.
  • Released detainees urgently need winter clothes and shoes, and tents, in addition to cash assistance. Released detainees asked for assistance in retrieving their personal belongings, that were confiscated while detained by the Israeli military.
  • Reports indicated that pregnant women have been unable to reach health facilities or call ambulances to be transferred to health facilities, and thus have been forced to give birth in UNRWA shelters, which are not equipped with the necessary medical and sanitation facilities to ensure safe births. Protection focal points have provided hygiene and dignity kits, amid scarcity of kits; however, women’s specific needs after childbirth remain unmet.
  • UNRWA reports increased levels of domestic violence, against women, in instances where they were unable to obtain food and NFIs from partners.
  • Due to constant hostilities, the scale of explosive contamination will require, at a minimum:
   • Explosive Ordnance Disposal.
   • Explosive Ordnance Risk Education (EORE) and Conflict Preparedness and Protection (CPP) messages among the population affected by shelling and/or explosive contamination, including internally displaced persons (IDPs), in the event they will return to potentially contaminated areas, after the hostilities.
   • EORE and CPP training for humanitarian actors.
   • Victim Assistance services for survivors of shelling and explosive ordnance related accidents.

  Response

  • During the reporting period, UNRWA documented the release of 60 detainees (all males) from Gaza at Kerem Shalom, including an unaccompanied minor and one injured person; the Agency provided non-food items and coordinated with the International Committee of the Red Cross (ICRC) to support the released detainees with cash assistance and clothing. Some 28 released detainees were released in two UNRWA schools in Rafah and were assisted with medical care and psychological first aid. Six were transferred to a health facility, while the remaining 27 were reconnected with their families.
  • The UN Mine Action Service (UNMAS) continued providing explosive ordnance disposal (EOD) support to ensure the safe passage of convoys; in particular, UNMAS EOD Operators supported three convoys to the north, including two food convoys and one fuel delivery to Shifa Hospital. Two explosive threat assessments were conducted in Khan Younis, including one at the Khan Younis Training Centre.
  • Humanity and Inclusion (HI) coordinated and prepared to mobilize staff for future EORE/CPP sessions – some sessions were already held in Rafah and Dir Elbalah. HI is also working on a mass media EORE/CPP campaign.

  Challenges and Gaps

  • The communications blackout and the continued restrictions on access and safe movement directly affected the delivery of planned child protection interventions, and the reporting of ongoing interventions.
  • Mine Action partners report challenges in obtaining authorization to deploy personnel, especially EOD specialists, to carry out contamination assessments; further challenges include access restrictions on equipment, movement concerns due to insecurity and communications challenged.

  Shelter and Non-Food Items (NFI)

   

  Needs

  • It is estimated that over 650,000 people will have no home to return to, and that many more will be unable to return immediately, due to the level of damage to surrounding infrastructure, as well as the risk posed by explosive remnants of war.
  • Partners estimate that the amount of debris generated by the destruction of residential housing units will exceed 8,000,000 metric tons and will take over three years to remove it, given Gaza's current capabilities.
  • Displaced people residing in both formal and informal emergency shelters still lack basic NFIs, and hundreds of thousands lack proper and adequate shelter.
  • Tents, timber sections, and tarpaulin sheets are highly needed to allow the displaced communities to protect themselves and their children from harsh weather conditions and to minimize overcrowded and unhygienic conditions in the current makeshift shelters.
  • The lack of proper informal settlement planning has led to makeshift shelters and tents flooding on rainy days, further exacerbating the suffering of the people displaced.
  • Urgent funding is needed to address the key gaps in the supply of shelter and NFIs. As of 29 January, only 24 per cent of the Shelter Cluster funding requirement (209.2M) has been funded.

  Response

  • During the reporting period, cluster partners distributed about 1,040 family tents in Mawasi (Khan Younis) and Mawasi (Rafah) for unsheltered IDPs. Some 1,450 bedding items, including blankets, mattresses, and mats, were distributed to IDPs in Rafah.
  • Shelter partners indicate that the Egyptian Red Crescent (ERC) and the Palestine Red Crescent Society (PRCS) have established tented camps near Khan Younis, with 600 tents. They intend to increase the size of the camp to some 1,000 tents to accommodate about 5,000 people displaced.

  Challenges and Gaps

  • There is a high shortage of all essential NFIs for IDPs inside and outside shelters. This includes 50,000 family winterized tents, 200,000 bedding sets (1,200,000 mattresses and blankets), 200,000 sealing-off kits, 200,000 winter clothes kits, and wooden timber to support IDPs in establishing self-built shelters.
  • One of the challenges that displaced people face is the lack of hand tools to prepare the location of their tents and to protect them from rain and floods – as hand tools are currently not permitted to enter Gaza.
  • Due to security concerns and limited access, partners had to restrict the delivery of the assistance to Rafah and Khan Younis.
  • Cluster partners indicate that pricing for SNFIs has risen in regional markets, including high freight rates and shipping costs. Further, partners face persistent challenges in the supply chain, keeping up with regulations and registration in regional countries.

  Food security

   

  Needs

  • Uninterrupted and secure humanitarian corridors for delivering critical aid across Gaza is critically needed to allow more trucks from the private sector to enter Gaza.
  • Immediate provision of fuel and cooking gas is critical to sustain humanitarian efforts and maintaining the operation of essential services, such as mills and bakeries. Without them, communities will be unable to prepare the limited food available to them.
  • According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC):
   • 2.2 million people are at imminent risk of famine.
   • Some 378,000 people are at Phase 5 (catastrophic levels). Phase 5 refers to extreme lack of food, starvation, and exhaustion of coping capacities.
   • Some 939,000 people at Phase 4 (emergency levels).

  Response

  • Between 15 and 21 January, 14 Food Security Sector (FSS) partners provided food assistance across the Gaza Strip and reached about 1.2 million people with at least one type of food assistance. Rafah Governorate received about 57 per cent of the total food assistance; Deir al Balah received about 29 per cent; Khan Younis about 21 per cent; 14.3 per cent of the food assistance reached the northern governorates. In particular:
   • In north Gaza, 10,374 people received food parcels, including 6,510 people in public shelters and 3,864 people with host families. Hot meals were provided to 16,000 people, specifically focusing on people displaced in UNRWA shelters.
   • In Deir al Balah governorate, food parcels were distributed to a total of 25,850 people, including 8,350 in public shelters and 17,500 staying with host families.
  • In the south, FSS partners reached 606,091 IDPs, including in UNRWA shelters, public shelters, host families and makeshift camps in Rafah, Khan Younis, and Deir al Balah governorates through food parcels, ready-to-eat (RTE) packages and hot meals.
  • Some 309,275 people to the south of Wadi Gaza received flour outside UNRWA shelters between 15 and 21 January; while from 1 to 17 January, bread distribution reached a total 305,620 people in Rafah.

  Challenges and gaps

  • FSS partners’ operational space and delivery access are greatly hindered across the Gaza Strip.
  • Continued hostilities, disruptions in healthcare services, lack of access to nutritious food, lack of access to clean water and poor sanitation conditions remain major challenges and contribute to the risk of famine in Gaza.
  • Despite partners' efforts, food distribution in northern Gaza falls far below needs. The challenges faced in Gaza underscore the importance of continued coordination and support to address the pressing food security needs of the affected people.

  Nutrition

   

  Needs

  • Provision of nutrition interventions, including lifesaving supplies in Gaza, is critically needed across the Strip.
  • Malnutrition among children and pregnant and breastfeeding women (PBW) remains a significant concern, amid lack of functioning health and WASH systems and deterioration of the food security situation.

  Response

  • In response to exceptional circumstances in Gaza, a specific protocol has been developed for the use of Ready to Use Therapeutic Food (RUTF). Due to the vulnerability of young children (especially those aged 6-23 months) during crises, the protocol allows for blanket distribution of RUTF beyond its primary intended purpose. Children aged 24 to 59 months will receive high-energy biscuits/LNS-MQ as part of the blanket distribution plan. This expanded use aims to provide both preventive and curative care for acute malnutrition and wasting in this age group.
  • On 27 January, UNICEF received 2000 cartons of ready-to-use therapeutic food supplies which will support 10,000 children for 1 month.
  • The nutrition sub-cluster in Gaza will prioritize conducting -upper arm circumference (MUAC) screenings for acute malnutrition in children and provide training to partners on this matter.
  • The Nutrition Cluster is collaborating with partners to identify their training needs and enhance their capacity to effectively respond to nutrition activities.

  Challenges and gaps

  • Ongoing hostilities in Gaza have led to severe food shortages, inadequate WASH facilities, and a breakdown in health services, placing children under-five and Pregnant and Breastfeeding Women (PBW) in a state of nutritional vulnerability. In the absence of proper anthropometric and mortality data to feed in the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) analysis, an alternative approach is proposed to monitor the nutritional status of children under-five and PBW through an ongoing assessment of nutritional vulnerability. The ongoing analysis is conducted through a Global Nutrition Information in Emergencies Task Force that is co-chaired by UNICEF and WFP, and involves various partners such as Action Against Hunger, the Centres for Disease Control and Prevention, the Global Nutrition Cluster, the IPC, Save the Children and WHO.
  • Given stock and funding, nutrition partners can meet only 25 per cent of the nutritional needs of malnourished children and vulnerable mothers in the next two months. Without immediate funding and an expanded response, 375,000 individuals are at risk of severe undernourishment. Urgent action is crucial to prevent this life-threatening situation.

  Education

   

  Needs

  • More than 625,000 students and close to 23,000 teachers in the Gaza Strip have been affected by school closures and attacks on education since 7 October 2023. The students need to access education safely.
  • Some 92 per cent of all school buildings in Gaza are being used as shelters for Internally Displaced Persons (IDPs) and/or have sustained varying levels of damage. 386 schools (78 per cent of the total school budlings in Gaza) sustained damage, including 138 schools that sustained major damage or were fully destroyed. Combined, these schools previously served some 433,000 children and more than 16,200 teachers. The Khan Younis, North and Gaza governorates have the highest proportion (three quarters) of all damaged schools. The schools will need not be rebuilt or repaired and the needs of IDPs met. For more information, visit the Education Cluster Damaged School Dashboard.
  • Education partners highlight the need for the protection of schools and education facilities from attacks, and to scale up advocacy, as well as prioritizing education as an essential programme, for the protection and well-being of children.
  • Key priorities include the provision of Education in Emergencies (EiE) recreational activities and psychological support, including Social Emotional Learning (SEL) activities to children in shelters and designated emergency shelters (DESs); establishing Temporary Learning Spaces (TLS) in shelters/DESs to start non-formal learning for children; provision of emergency supplies and learning kits. In addition, a key need is the identification and support of children with disabilities and other needs, with assistive devices for continuity of learning.

  Response

  • UNICEF with three of its partners and Teacher Creativity Centre are working on establishing Temporary Learning Centres (TLS) to start non-formal education activities with displaced children in shelters/DESs. The Cluster’s response is guided by a three-phased response plan – supporting conflict-affected children, teachers, and caregivers in shelters and in host communities; preparing a safe learning environment and re-establishing a sense of normalcy as soon as hostilities stop; and preparing to restore the formal education system through the reconstruction of education infrastructure after a reduction in hostilities.
  • Since October 2023, eleven partners have reached more than 125,556 students and teachers (more information in the Education Cluster 5W dashboard) with psychosocial support, emergency learning, recreational supplies and activities, and awareness sessions in the Deir Al Balah, Khan Younis, and Rafah governorates. Most of the cluster responses are delivered by local partners.
  • The Education and the Shelter clusters are carrying out advocacy activities to highlight the devastating impacts of the current situation in Gaza on children and the inextricable links between shelter and schooling. On 24 January, on the occasion of World Education Day, the two clusters published a joint advocacy note and urged all actors to ensure that barriers to education are addressed, especially through the provision of adequate shelter that facilitates recovery and enables the right to learn.

  Challenges and Gaps

  • No activities have been undertaken in Gaza City and North Gaza governorates due to ongoing hostilities and access challenges.
  • As of 29 January, the education response remains significantly underfunded, receiving only 14 per cent of its requirements ($114.5M). Education actors and donors are urged to mobilize rapid resources to meet immediate response requirements, as well as supporting the long-run reconstruction of education facilities and structures, when hostilities subside.

  Logistics

   

  Response

  • The Logistics Cluster has launched convoy coordination services in Jordan for two routes: Amman to Rafah, via King Hussein Bridge, and Amman to Rafah via Aqaba-Nuweiba. Details on the support and services provided by the Logistics Cluster are available in the Standard Operating Procedures. The Logistics Cluster had been engaging with partners in Amman, Jordan regarding discussions on the Jordan Corridor, to further streamline the current processes for the Jordan Corridor, to allow a larger number of convoys per week.
  • Partners continue facilitating access to temporary

  29 januari 2024

  Why Israel’s War Is Genocide

  29 januari 2024

   

  Since October, Israel has killed more than 25,000 Palestinians, an estimated 70 percent of them women and children, in what a leading scholar of aerial bombing has called “one of the most intense civilian punishment campaigns in history.” Israel has been killing more than five times as many Gazans per day as the Nazis did, per capita, in the London Blitzkrieg. It killed roughly fifteen times as many children in the war’s first two months alone as Russia did in Ukraine in the invasion’s first eighteen months.

  The Associated Press, citing analysts who specialize in mapping wartime bombing damage, reported that “the offensive has wreaked more destruction than the razing of Syria’s Aleppo between 2012 and 2016, Ukraine’s Mariupol or, proportionally, the Allied bombing of Germany in World War II.” Israel’s campaign has destroyed the homes of a third of Gaza’s residents, damaged almost two-thirds of all dwellings, and displaced 85 percent of its population, or 1.9 million people, through forced evacuations. More than ten Gazan children per day, on average, are estimated to have lost one or both of their legs.

  The carnage is entirely deliberate. As a leaked analysis by the Dutch defense attaché in Tel Aviv put it, Israel “intends to deliberately cause enormous destruction to the infrastructure and civilian centers”; this is what explains the “high number of deaths” among civilians.

  President Biden is Defunding UNRWA in the Midst of a Genocide, Let Him and Congress Know This Cannot Stand

  29 januari 2024

   

  Only hours after the International Court of Justice (ICJ) ordered Israel to take “all measures within its power” to prevent acts that could amount to genocide against Palestinians in Gaza, including immediately halt attacks on Palestinians, halt incitement against Palestinians as a group and ensure entry of humanitarian aid, the White House announced that the United States was “pausing” funding for “The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East” (UNRWA). UNRWA is fundamentally the most important UN agency for providing aid and support for more than 5.7 million registered Palestinian refugees across the Middle East—including the desperate 2.2 million Palestinians in Gaza. Yet, President Biden chose to aid Israel further in its genocide and pause funding following baseless and unfounded accusations from Israel that an immeasurably small fraction of its staff, 12 people (0.0004% of its workforce), were somehow involved in the October 7 attacks. 

  TAKE ACTION: DEMAND The United States RESTORE Funding to UNRWA

  The unquestioning acceptance of Israel’s accusations without demanding concrete evidence is unacceptable, and using those accusations to further reduce aid to millions of Palestinians in the middle of a genocide, aided and abetted by the Biden administration itself, is no less unconscionable. This is simply an excuse to further collectively punish Palestinians, and we cannot let this decision stand.

  Today's headlines

  Israel pushes Gazans further south; U.S threatens further regional violence

  Leila Warah

   

  29 januari 2024

  The U.S. government threatens further regional violence on the heels of drone attack that killed three American troops in Jordan. Human rights groups slam countries for pulling funding for UNRWA as Palestinians in Gaza face famine and starvation.

  White guilt and Biden’s support for the genocide in Gaza

  Underlying the unqualified American support for Israel's genocidal war on Gaza are feelings of white guilt over antisemitism, which have been projected onto a people that had nothing to do with these crimes.

  SEIU Rank and File say union has further to go to support Palestinian liberation

  Purple Up 4 Palestine

  SEIU Rank and File and Staff welcome movement from Union leadership on Palestine, but demand SEIU stand firmly against genocide — and for Palestinian liberation

  The Palestinian Authority’s role has become to delegitimize Palestinian resistance

  The PA has allowed itself to become a tool for delegitimizing armed Palestinian resistance, surpassing the bounds of security coordination with Israel. It is now a direct collaborator amid the ongoing Israeli genocide in Gaza.

  Hostilities in the Gaza Strip and Israel
  Flash Update #104

  More people are fleeing hostilities or following evacuation orders as intense fighting continues in Khan Younis. “The people of Gaza have been enduring unthinkable horrors and deprivation for months,” UN Relief Chief Martin Griffiths stated. “Their needs have never been higher.” Photo by OCHA

   

  29 januari 2024

   

  Key points

   

  • Intense Israeli bombardment from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 27 and 28 January, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction. Hostilities were particularly intense in Khan Younis, with heavy fighting reported in proximity to Nasser and Al Amal hospitals, with reports of Palestinians fleeing to the southern town of Rafah, which is already overcrowded, despite the lack of safe passage. Rocket fire from Gaza into southern Israel continued as well. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza. Hostilities were particularly intense in Khan Younis, with heavy fighting reported.
  • Between the afternoons of 26 and 28 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 339 Palestinians were reportedly killed (165 people on 28 January, 174 people on 27 January), and 600 Palestinians were injured (290 on 28 January and 310 on 27 January). Between 7 October 2023 and 12:00 on 28 January 2024, at least 26,422 Palestinians were killed in Gaza and 65,087 Palestinians were injured, according to the MoH.
  • Between the afternoons of 26 January and 28 January, no Israeli soldier was reportedly killed in Gaza. As of 26 January, 218 soldiers were killed, and 1,269 soldiers injured in Gaza, according to the Israeli military.
  • On 27 January, the UNRWA Commissioner-General warned of the threat to the Agency’s ongoing humanitarian work, especially in Gaza, following the decision of a number of donor countries to temporarily suspend their funding. This was in response to allegations by the Israeli authorities that several UNRWA staff members had participated in the attacks in southern Israel on 7 October 2023. UNRWA has terminated the contracts of nine of the accused and an investigation by the UN’s Office of Internal Oversight Services (OIOS) has been activated. “It would be immensely irresponsible to sanction an Agency and an entire community it serves because of allegations of criminal acts against some individuals, especially at a time of war, displacement and political crises in the region,” the Commissioner-General stated. UNRWA is the main humanitarian agency in Gaza, with over two million people now dependent on its services and some 3,000 out of its 13,000 staff in Gaza continuing to report to work, despite the ongoing hostilities. The UN Secretary-General also strongly appealed to “the governments that have suspended their contributions to, at least, guarantee the continuity of UNRWA’s operations. The abhorrent alleged acts of these staff members must have consequences. But the tens of thousands of men and women who work for UNRWA (across the region), many in some of the most dangerous situations for humanitarian workers, should not be penalized. The dire needs of the desperate populations they serve must be met.”
  • On 28 January, the UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Martin Griffiths stated: “The people of Gaza have been enduring unthinkable horrors and deprivation for months. Their needs have never been higher – and our humanitarian capacity to assist them has never been under such threat. We need to be at full stretch to give the people of Gaza a moment of hope.”
  • In the second half of January, humanitarian partners continue to observe a declining trend in their attempts to access the northern and central areas of Gaza. The reasons include excessive delays for humanitarian aid convoys before or at Israeli checkpoints and heightened military activity in central Gaza. Threats to the safety of humanitarian personnel and sites are also frequent, impeding not only the delivery of time-sensitive and life-saving aid but also posing serious risks to those involved in humanitarian efforts.
  • As of 25 January, according to the WHO, only 14 of 36 hospitals in Gaza are partially functional; seven in the north and seven in the south. ‘Partial functionality’ indicates that a hospital is accessible by people in need of health care; it can admit some new patients and can undertake some level of surgery. In addition, Nasser Hospital in Khan Younis is, ‘minimally functioning,’ providing available services to patients in its care, but no longer able to receive patients or supplies, as it is surrounded by the Israeli military and experiencing intense fighting. Al Kheir Hospital in Khan Younis, which was previously designated as ‘minimally functioning,’ and one of only three in the Gaza Strip that provides maternity services, is no longer operational, with reports of patients, who had just undergone critical operations, having to flee the facility.
  • On 26 January, Médecins Sans Frontières reported that Nasser hospital could no longer provide vital medical services, leaving many wounded patients with no options for treatment amid ongoing heavy fighting and bombing. The hospital’s surgical capacity is almost non-existent, and the handful of medical staff remaining in the hospital are trying to manage with very low supplies insufficient to handle the large influx of wounded people. Between 300 and 350 patients with war-related injuries remain at the hospital, unable to evacuate due to the danger and the lack of ambulances. On January 24, at least one patient at the hospital died because there was no orthopaedic surgeon available. Shelling in the vicinity of the hospital was reported again on 27 January.
  • On 27 January, the Palestine Red Crescent Society (PRCS) reported that Israeli forces were continuing to bombard the vicinity of the Al Amal Hospital and the PRCS branch headquarters in Khan Younis, jeopardizing the safety of medical staff, the wounded, patients, and the approximately 7,000 internally displaced persons (IDPs) who had sought refuge there. The PRCS stated that dozens had been killed and injured inside, and in the vicinity of the two facilities amid ongoing fighting over the previous four weeks. The continuing siege of the facilities is hindering the movement of ambulances and emergency medical teams in the city, and preventing medical teams from reaching the injured and transporting them to the hospital for necessary medical care. The PRCS denied claims by Israeli forces of the presence of armed individuals inside the hospital building and appealed to the international community and partners in the International Red Cross and Red Crescent Movement to intervene to protect the hospital, the medical teams, the wounded, patients, and IDPs. On the morning of 28 January, shells were reportedly fired towards the vicinity of the European Hospital in Khan Younis, with casualties reported, amid intense fighting in the area.

  Hostilities and casualties (Gaza Strip)

   

  • The following are among the deadliest incidents reported on 27 and 28 January:
   • On 28 January, at about 09:00, eight Palestinians were reportedly killed in Gaza city after a residential building was struck.
   • On 26 January, at least 10 Palestinians were reportedly killed, and several others injured, after a residential building in Deir al Balah was struck.
   • On 26 January, at about 13:00, at least six Palestinians were reportedly killed, and several others injured, after a residential building in An Nuseirat Refugee Camp was struck.
   • On 26 January, at about 2:00, at least three Palestinians were reportedly killed, and several others injured, in a strike in eastern Rafah.

  Displacement (Gaza Strip)

   

  • On 26 January, the head of the UN Human Rights Office () for the Occupied Palestinian Territory said that the people displaced who reached Rafah are resorting to living in the street, with sewage running in the streets and “conditions of desperation conducive to a complete breakdown in order. An overspilling of violence in Rafah would have severe implications for the more than 1.3 million people who are already crowded into the city. Heavy rainfall has aggravated the humanitarian situation in tent encampments where IDPs have sought shelter, with UNRWA that an unknown number of tents of displaced people in Rafah were flooded and that “thousands of families sleeping on the floor are now freezing and unable to keep dry.”
  • As of 26 January, according to UNRWA, there are an estimated 1.7 million IDPs in Gaza. Many of them have been displaced multiple times, as families have been forced to move repeatedly in search of safety. Due to continued fighting and evacuation orders, some households have moved away from the shelters where they were initially registered. Rafah governorate is where over one million people are squeezed into an extremely overcrowded space. Following intense Israeli bombardment and fighting in Khan Younis and the central area of the Gaza Strip in recent days, as well as new Israeli military evacuation orders, a significant number of displaced people have moved further south.
  • On 23 and 25 January, the Israeli military issued new evacuation orders via social media to Palestinians in several city blocks in Khan Younis across a four-square-kilometre area. There are about 88,000 residents in the area, in addition to an estimated 425,000 internally displaced people (IDPs) seeking shelter in 24 schools and other institutions. The affected area includes Nasser Hospital (475 beds), Al Amal Hospital (100 beds) and the Jordanian Hospital (50 beds), representing almost 20 per cent of the remaining partially functioning hospitals across the Gaza Strip. Three health clinics are also located in the affected area. Some 18,000 IDPs are reported to be in the Nasser Hospital, with an unknown number of IDPs seeking shelter in the other health facilities. On 25 January, the Israeli military reissued the same evacuation orders via social media.

  Electricity

   

  • Since 11 October 2023, the Gaza Strip has been under an electricity blackout, after the Israeli authorities cut off the electricity supply, and fuel reserves for Gaza’s sole power plant were depleted. The communications and industrial fuel shutdown continue to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. For more information on electricity supply to the Gaza Strip, please see this dashboard.
  • Since 19 November, limited fuel amounts have entered the Gaza Strip from Rafah. However, since these are insufficient, hospitals, water facilities and other critical facilities are still only operating at limited capacity. A Rapid Disaster Needs Assessment team has identified about 570 kilometres of electricity feeder lines that have been damaged as of 12 January. This represents some 57 per cent of feeder lines, with damage expected to have increased further since then. Fuel is urgently needed for the Gaza Electricity Distribution Company (GEDCO) teams to conduct damage assessments and field repairs.

  Health care, including attacks (Gaza Strip)

   

  • According to WHO, health care in Gaza remains extremely fragile. The seven partially functional hospitals in the north have been offering limited maternity, trauma, and emergency care services. However, they face challenges such as a shortage of medical staff, including specialized surgeons, neurosurgeons, and intensive care staff, as well as a lack of medical supplies, and have an urgent need for fuel, food, and drinking water. The seven partially functional hospitals in the south are operating at three times their capacity, while facing critical shortages of basic supplies and fuel. Hospitals in Khan Younis are at risk of closure due to intense hostilities and the issuance of evacuation orders in adjacent areas. Over 90 health facilities and over 80 ambulances have been impacted since the escalation of hostilities. Other factors include power supply disruptions and fuel shortages. According to the MoH in Gaza, on average, occupancy rates are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • UNRWA reports that between 3 and 24 January, over 13,700 children were vaccinated against diseases including measles, mumps and rubella with vaccines supplied by UNICEF. However, only four out of 22 UNRWA health centres are still operational. Continuing bombardment and access restrictions prevent the provision of life-saving health services in these facilities.

  Humanitarian Access

   

  • Between 1 and 25 January, 51 missions to deliver humanitarian aid were planned for the north of Wadi Gaza; however, only eight were facilitated by the Israeli military while 29 were denied. Most of the missions that were facilitated were related to food distribution, while support to critical hospitals and WASH facilitates were largely denied. Two missions were partially facilitated (e.g., only the assessment components were facilitated, instead of a planned delivery of aid supplies) and another four were postponed (due to security and other requirements). In an emerging pattern, an additional eight planned missions were initially facilitated, but subsequently impeded as routes designated by the Israeli military proved to be unpassable, or the imposition of excessive delays prior to the departure of the missions or at checkpoints en route.
  • Between 1 and 25 January, humanitarian partners coordinated 87 humanitarian missions to the Middle Area of Gaza, of which 63 per cent (55 missions) were facilitated and 25 per cent (22 missions) were denied. Due to increasing military activity, ten missions were postponed. Postponement of humanitarian movements to and from hospitals and humanitarian sites has been an emerging trend since 12 January due to increased military activity. The need to coordinate movement to areas south of Wadi Gaza has only been a requirement since December.
  • None of the 22 requests by the United Nations to the Israeli military to open checkpoints early to access areas north of Wadi Gaza (in January) were facilitated. Given the heavy congestion around UN warehouses and the high levels of needs, early movement is essential for security, programmatic and protection reasons. The humanitarian community has consistently called for both main supply routes (MSRs) to be open in Gaza, and for checkpoints to open at 6:00 every day. Only one of the two main supply routes has been made available for aid missions so far.
  • In addition to widespread attacks on health care facilities and workers, 12 incidents of attacks against, and access constraints on, Emergency Medical Teams (EMTs) were recorded between 7 November 2023 and 24 January 2024. These included ten instances of direct and indirect fire resulting in seven deaths and 12 injuries (including to members of EMTs, patients and other people within the vicinity) and two entry blockages. These teams have been undertaking life-saving surgeries in partially functioning over-congested hospitals across Gaza.

  Hostilities and casualties (Israel)

   

  • Over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, including 36 children, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October.
  • The Israeli authorities estimated that about 136 Israelis and foreign nationals remained captive in Gaza. During the humanitarian pause (24-30 November), 86 Israeli and 24 foreign national hostages were released.

  Violence and casualties (West Bank)

   

  • On 27 January, a Palestinian man, aged 24, died of wounds he sustained during an Israeli raid the night before in Deir Abu Da’if village in Jenin. The raid led to clashes between Israeli forces and Palestinians, during which Israeli forces exchanged fire with Palestinians.
  • Since 7 October 2023 and as of 28 January 2024, 362 Palestinians have been killed, including 92 children, across the West Bank, including East Jerusalem. Additionally, two Palestinians from the West Bank were killed while carrying out an attack in Israel on 30 November. Of these 362 fatalities, 352 were killed by Israeli forces, eight by Israeli settlers and two by either Israeli forces or settlers. The number of Palestinians killed in the West Bank, including East Jerusalem, in 2023 (507) marks the highest number of Palestinians killed in the West Bank since OCHA started recording casualties in 2005. So far in 2024 (as of 28 January), 53 Palestinians, including at least 11 children, have been killed.
  • Since 7 October 2023 and as of 28 January 2024, five Israelis, including four members of Israeli forces, have been killed in Palestinian-perpetrated attacks in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, four Israelis were killed in an attack carried out by Palestinians from the West Bank in West Jerusalem (one of the four was killed by Israeli forces who misidentified him) on 30 November 2023. Another Israeli woman was killed in another attack perpetrated by Palestinians in Israel on 15 January 2024. The number of Israelis killed in the West Bank and Israel in 2023 in attacks perpetrated by Palestinians from the West Bank (36) was the highest since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 28 January 2024, 4,366 Palestinians, including 657 children, have been injured in the West Bank, including East Jerusalem. Of them, 4,230 have been injured by Israeli forces, 115 by settlers and 21 by either Israeli forces or settlers. Of the total injuries, 54 per cent were reported in the context of search-and-arrest and other operations, 34 per cent in demonstrations and 8 per cent during settler attacks against Palestinians. Some 33 per cent of those injuries have been caused by live ammunition, compared with 9 per cent in the first nine months of 2023.

  Settler Violence

   

  • Since 7 October 2023 and as of 28 January 2024, OCHA has recorded 464 Israeli settler attacks against Palestinians, resulting in Palestinian casualties (46 incidents), damage to Palestinian-owned property (362 incidents), or both casualties and damage to property (56 incidents).
  • One-third of the settler attacks against Palestinians after 7 October 2023 have involved firearms, including shootings and threats of shootings. In nearly half of all recorded incidents after 7 October, Israeli forces were either accompanying or reported to be supporting the attackers.
  • In 2023, 1,229 incidents involving Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem (with or without Israeli forces), resulted in Palestinian casualties, property damage or both. Some 913 of these incidents resulted in damage, 163 resulted in casualties and 153 resulted in both. This is the highest number of settler attacks against Palestinians in any given year since OCHA started recording incidents involving settlers in 2006.

  Displacement (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 28 January 2024, at least 198 Palestinian households comprising 1,208 people, including 586 children, have been displaced amid settler violence and access restrictions. The displaced households are from at least 15 herding/Bedouin communities. More than half of the displacement occurred on 12, 15, and 28 October, affecting seven communities. The displacement toll since 7 October 2023, represents 78 per cent of all displacement reported due to settler violence and access restrictions since 1 January 2023 (1,539 people, including 756 children).
  • Since 7 October 2023 and as of 28 January 2024, 495 Palestinians, including 246 children, have been displaced following the demolition of their homes due to lack of Israeli-issued building permits in Area C and East Jerusalem, which are almost impossible to obtain.
  • A total of 22 homes have been demolished and 105 Palestinians, including 45 children, displaced due to punitive demolitions from 7 October 2023 and as of 28 January 2024. The numbers exceed those reported in the first nine months of 2023, during which 16 homes were punitively demolished and 78 people displaced.
  • Since 7 October 2023 and as of 28 January 2024, 743 Palestinians, including 311 children, have been displaced, following the destruction of 116 homes during other operations carried out by Israeli forces across the West Bank. About 95 per cent of the displacement was reported in the refugee camps of Jenin, Nur Shams and Tulkarm. This represents 82 per cent of all displacement reported due to the destruction of homes during Israeli military operations since January 2023 (908 people).

  Funding

   

  • As of 28 January, Member States have disbursed $700.3 million against the updated Flash Appeal launched by the UN and its partners to implement its response plan in support of 2.2 million people in the Gaza Strip and 500,000 people in the West Bank. This constitutes 58 per cent of the $1.2 billion requested.
  • Private donations are collected through the Humanitarian Fund. A private foundation in Australia has donated $2.2 million. Since 7 October, the Humanitarian Fund has disbursed about $55 million.

  HUMANITARIAN NEEDS AND RESPONSES: 14-21 January

  Health

  Needs

  • According to WHO, only 16 of Gaza’s 36 hospitals are partially functional - nine in the south and seven in the north.
  • According to the MoH in Gaza, there is a shortage of available hospital beds, as occupancy rates in these hospitals are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • Food, drinking water, fuel, medical supplies, and support to health workers through rotations and additional personnel, are urgently needed in healthcare facilities across Gaza.
  • During missions to Shifa, Al Helou, Al Aqsa and Nasser hospitals to deliver supplies, fuel, and conduct assessments on 13 January, the WHO team observed the following:
   • A significant decrease in the number of health personnel in some of the hospitals.
   • Only 12 medical doctors are still working at the Al Aqsa hospital, which is about 10 per cent of the staff who operated before the start of the hostilities.
   • The maternity unit at Al Aqsa Hospital is not operating and is referring all pregnant women to Al Awda Hospital, which is further away, putting patients at risks during the additional travel time, due to ongoing hostilities.
   • Nasser Hospital is currently experiencing a significant decrease in staff and patient numbers, with over 50 per cent of staff leaving and only 400 out of 750 patients remaining, some seeking care elsewhere or remaining at home. The hospital's capacity including maternity services, where only two obstetricians remain, have been severely impacted.
  • Poor living conditions in shelters have resulted in a rise in water-borne diseases among IDP.
  • Health Cluster’s partners report that there is no access to Al Amal Hospital in Khan Younis, where an estimated 13,000 displaced people have sought refuge. The hospital is still providing emergency consultations and maternity services.

  Response

  • To compensate for staff shortages at Nasser Hospital, additional medical personnel from Al Quds Hospital were reassigned and two Emergency Medical Teams (EMTs) were deployed to Nasser Hospital.
  • In Al Amal Hospital, emergency consultations and maternity services are still being provided.
  • The Health and WASH Clusters are working together to respond to the surge in Hepatitis A cases and to prepare for other outbreak-prone diseases linked to poor living conditions and lack of access to proper WASH facilities.
  • The mapping exercise to identify formal and informal shelters that do not have access to primary healthcare services is ongoing; the mapping will help identify actors who can fill gaps.
  • Eleven EMTs are present in Gaza Strip and have been providing support to hospitals across the Strip.

  Challenges and Gaps

  • The high insecurity and limited access to health facilities in the northern governorates and Deir al Balah continues to present major challenges to partners’ response activities.
  • Partners’ operations continue to be adversely affected due to the displacement of staff, social stresses, and telecommunication challenges.

  WASH

   

  Needs

  • People in Gaza do not have access to adequate quantity and quality of water and lack hygiene materials, which has consequences on their wellbeing, including physical health.
  • The accumulation of solid waste on the streets, around hospitals, IDP shelters, and various sites remains a priority concern, as tens of thousands of tons of uncollected public waste are intensifying public health risks. The Gaza Municipality estimates that approximately 50,000 tons of solid waste remain unmanaged, exacerbating environmental and health concerns.

  Response

  Information regarding water production from the Gaza Municipality wells between 15 and 21 January is very limited due to the communication blackout, with data available from only two wells. During the reporting week:

  • Some 3,100 cubic metres were accessible through the short-term desalination plants each day, in contrast to the pre-hostilities period when 22,000 cubic metres were available daily.
  • Some 560 cubic metres of water is accessible through the municipal wells daily, while the production capacity was up to 255,000 cubic metres each day.
  • The UAE's small desalination plant located in Egyptian Rafah continues to operate below capacity, providing 1,140 cubic metres per day out of a possible 2,400. All desalinated water from this plant is distributed via tankers.
  • The construction of a 3-kilometre transmission line extending to the Saudi Water Reservoir within the Philadelphia corridor is underway and expected to be completed in early February.
  • Provision of 10,000 cubic metres of water to affected and displaced people through trucking and bottled water continues daily.

  Challenges and Gaps

  • In Gaza, humanitarian partners have not been able to assess or resupply fuel to the Jabalya area, where sewage flooding was reported in the refugee camp on 5 January. At least 100,000 IDPs are estimated to reside in the UN and public shelters in this area.
  • Markets are not functioning and construction materials for latrines, desludging services and other essential supplies for sanitation are not available for purchase.
  • Import restrictions, as well as complex and unpredictable clearance procedures for critical items considered by Israel as dual use, such as generators, pumps, and pipes are preventing a scale up of the WASH response.
  • Most partners face resource shortfalls, with no commitment to new funding, particularly in camps and other areas where many IDPs are settled.
  • In the West Bank, the closure of Khirbet ‘Atouf in Tubas since 7 October has restricted access to water for herding, severely affecting several communities in the area. Checkpoint delays cause significant water shortages for residents and livestock, necessitating urgent WASH intervention.

  Protection

   

  Needs

  • Unaccompanied and separated children require urgent protection, including family tracing and provision of shelter, winter clothing, blankets, water, and food.
  • Even in the absence of formal assessments, the scale of explosive contamination will require, at a minimum:
   • Explosive Ordnance Disposal.
   • Explosive Ordnance Risk Education (EORE) and Conflict Preparedness and Protection (CPP) messages, including tailored to different groups and needs.
   • EORE and CPP training for humanitarian actors and widespread risk education.
   • Victim Assistance services for survivors of shelling and explosive ordnance related accidents.

  Response

  • Since 7 October 2023 and as of 22 January, Child Protection partners have reached more than 93,000 boys and girls, and nearly 20,000 women and men across the Gaza Strip with awareness raising interventions; Mental Health and Psychological Support (MHPS) for children and caregivers–mainly as part of group or family activities– child protection referrals for education services; registration and alternative care for unaccompanied and separated children; and distribution of clothing kits.
  • Some Mine Action partners were able to operate, amid the ongoing blackout, in the reported period. UNICEF and other implementing partners conducted direct Explosive Ordnance awareness sessions, continued disseminating EORE-awareness messages and distributed 20,000 EORE leaflets in shelters.
  • The UN Mine Action Service (UNMAS) continued providing explosive ordnance disposal (EOD) support to ensure the safe passage of convoys.
  • Humanity and Inclusion are conducting needs assessments for emergency rehabilitation and MHPSS and preparing a refresher training EORE package for their teams.
  • The Legal Task Force, together with the Norwegian Refugee Council (NRC) is working on providing substitute identifications cards for Palestinians arriving through the Karem Shalom Crossing without IDs, including providing attestations that can serve as substitute identity documentation.

  Challenges and Gaps

  • The communications blackout and the continued restrictions on access and safe movement directly affected the delivery of planned child protection interventions, and the reporting of ongoing interventions.
  • Mine Action partners report challenges in obtaining authorization to deploy personnel, especially EOD specialists, to carry out contamination assessments; further challenges include access restrictions on equipment, movement concerns due to insecurity. In the reporting period, the communication blackout interfered with risk education, messaging, and coordination of mine action partners.
  • The Legal Task Force and its partners report major challenges, stemming from a lack of clear information and/or data on the people who have lost their documents following their displacement. Further, the authorities in Gaza are unable to issue new civil documentations amid hostilities, while challenges remain in obtaining alternative IDs and birth registrations data for people who have lost such documents and for newborns The application process with authorities in Gaza is dependent on criteria that many residents in Gaza cannot meet, currently, including proving families ties in the West Bank or employment in international non-governmental organizations. Partners are engaging in advocacy efforts with the authority to find ways to facilitate document re-issuance.

  Shelter and Non-Food Items (NFI)

   

  Needs

  • As of 22 January, it is estimated that about 73,000 housing units across the Gaza Strip have been destroyed or rendered uninhabitable and over 290,000 housing units have been damaged.
  • It is estimated that over 650,000 people will have no home to return to, and that many more will be unable to return immediately, due to the level of damage to surrounding infrastructure, as well as the risk posed by explosive remnants of war.
  • Partners estimate that the amount of debris generated by the destruction of residential housing units will exceed 8,000,000 metric tons and will take over three years to remove it, given Gaza's current capabilities.
  • Displaced people residing in both formal and informal emergency shelters still lack basic non-food items (NFIs), and hundreds of thousands lack proper and adequate shelter.
  • Tents, timber sections, and tarpaulin sheets are highly needed to allow the displaced communities to protect themselves and their children during the current harsh weather conditions and to alleviate the worrying overcrowded and unhygienic conditions in the current makeshift shelters.

  Response

  • During the reporting period, cluster partners distributed about 24,000 bedding items, including blankets, mattresses, and mats.

  Challenges and Gaps

  • There is a high shortage of all essential NFIs for IDPs inside and outside shelters. This includes 50,000 family winterized tents, 200,000 bedding sets (1,200,000 mattresses and blankets), 200,000 sealing-off kits, 200,000 winter clothes kits, and wooden timber to support IDPs in establishing self-built shelters.

  Food security

   

  Needs

  • Uninterrupted and secure humanitarian corridors for delivering critical aid across Gaza is critically needed to allow more trucks from the private sector to enter Gaza.
  • Immediate provision of fuel and cooking gas is critical to sustain humanitarian efforts and maintaining the operation of essential services, such as mills and bakeries. Without them, communities will be unable to prepare the limited food available to them.
  • According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC):
   • 2.2 million people are at imminent risk of famine.
   • Some 378,000 people are at Phase 5 (catastrophic levels). Phase 5 refers to extreme lack of food, starvation, and exhaustion of coping capacities.
   • Some 939,000 people at Phase 4 (emergency levels).

  Response

  • Between 15 and 21 January, 14 Food Security Sector (FSS) partners engaged in providing food assistance across the Gaza Strip and reached about 1.2 million people with at least one type of food assistance. Rafah Governorate received about 57 per cent of the total food assistance; Deir al Balah received about 29 per cent; Khan Younis about 21 per cent; 14.3 per cent of the food assistance reached the northern governorates. In particular:
   • In north Gaza, 10,374 people received food parcels, including 6,510 people in public shelters and 3,864 people with host families. Hot meals were provided to 16,000 people, specifically focusing on people displaced in UNRWA shelters.
   • In Deir al Balah governorate, food parcels were distributed to a total of 25,850 people, including 8,350 in public shelters and 17,500 staying with host families.
  • In the south, FSS partners reached 606,091 IDPs, including in UNRWA shelters, public shelters, host families and makeshift camps in Rafah, Khan Younis, and Deir al Balah governorates through food parcels, ready-to-eat (RTE) packages and hot meals.
  • Some 309,275 people to the south of Wadi Gaza received flour outside UNRWA shelters between 15 and 21 January; while from 1 to 17 January, bread distribution reached a total 305,620 people in Rafah.

  Challenges and gaps

  • FSS partners’ operational space and delivery access are greatly hindered across the Gaza Strip.
  • Continued hostilities, disruptions in healthcare services, lack of access to nutritious food, lack of access to clean water and poor sanitation conditions remain major challenges and contribute to the risk of famine in Gaza.
  • Despite partners' efforts, food distribution in northern Gaza falls far below needs. The challenges faced in Gaza underscore the importance of continued coordination and support to address the pressing food security needs of the affected people.

  Nutrition

   

  Needs

  • Malnutrition among children and pregnant and breastfeeding women (PBW) remains a significant concern, amid lack of functioning health and WASH systems and deterioration of the food security situation.
  • Provision of nutrition interventions, including lifesaving supplies in Gaza, is critically needed across the Strip.

  Response

  • UNICEF, WFP, and other nutrition partners continued to address the nutritional needs of children and mothers through delivery of key nutrition commodities across the Gaza Strip, particularly among vulnerable children and women. Partners are providing therapeutic services and supplies for children with acute malnutrition, including therapeutic food (RUTF to pregnant women and breastfeeding mothers, such as Lipid Nutrient Supplement paste (LNS-MQ). From 12 to 20 January, nutrition partners delivered and implemented the following:
   • Eight partners received key nutritional commodities in both the northern and southern governorates and delivered them to affected communities, including:
   • Compact food (BP5) for about 360 people.
   • Nutrition supplements (LNS-SQ, 5,530 cartons) benefiting 36,866 children.
   • Ready to Use Infant Formula (RUIF, 23,426 cartons) for 5,856 non-breastfed infants (0-5 months).
   • Therapeutic food (RUTF) (1,190 cartons) for 2,975 children.
   • Anthropometric supplies, including 14 scales, seven height boards, and packs of mid- upper arm circumference (MUAC) tapes for nutrition assessment.
  • A number of Lipid Nutrient Supplement paste - Medium Quantity (LNS-MQ) - were secured to cover the needs of approximately 450,000 PBW and Children under-five for around two months. The first distribution cycle of 68 metric tons (MT)of LNS-MQ took place in December, in all Rafah UN shelters, covering all PBC and Children under-two.
  • On 21 January, another cycle of 147 MT entered Gaza and distribution is expected between 23 and 24 January to UN shelters in Rafah, to address the needs of around 155,000 PBW and children under five for 15 days.

  Challenges and gaps

  • Given stock and funding, nutrition partners can meet only 25 per cent of the nutritional needs of malnourished children and vulnerable mothers in the next two months. Without immediate funding and an expanded response, 375,000 individuals are at risk of severe undernourishment. Urgent action is crucial to prevent this life-threatening situation.

  Education

   

  Needs

  • More than 625,000 students and close to 23,000 teachers in the Gaza Strip have been affected by school closures and attacks on education since 7 October 2023. The students need to access education safely.
  • Some 90 per cent of all school buildings in Gaza are being used as shelters for Internally Displaced Persons (IDPs) and/or have sustained varying levels of damage. A total of 378 schools (76 per cent of the total school budlings in Gaza) sustained damage, including 117 schools that sustained major damages or were fully destroyed. Combined, these schools previously served some 433,000 children and more than 16,200 teachers. The Khan Younis, North and Gaza governorates have the highest proportion (three quarters) of all damaged schools. The schools will need not be rebuilt or repaired and the needs of IDPs met.
  • Education partners highlight the need for the protection of schools and education facilities from attacks, and to scale up advocacy, as well as prioritizing education as an essential programme, for the protection and well-being of children.
  • Key priorities include the provision of Education in Emergencies (EiE) recreational activities and psychological support, including Social Emotional Learning (SEL) activities to children in shelters and designated emergency shelters (DESs); establishing Temporary Learning Spaces (TLS) in shelters/DESs to start non-formal learning for children; provision of emergency supplies and learning kits. In addition, a key need is the identification and support of children with disabilities and other needs, with assistive devises for continuity of learning.

  Response

  • UNICEF with three of its partners and Teacher Creativity Center are working on establishing Temporary Learning Centers (TLS) to start non-formal education activities with the IDPs children in shelters/DESs. The Cluster’s response is guided by a three-phased response plan – supporting conflict-affected children, teachers, and caregivers in shelters and in host communities; preparing a safe learning environment and re-establishing a sense of

  Today's headlines

  UN chief urges Western countries to restore funding to UNRWA

  Mustafa Abu Sneineh

   

  28 januari 2024

  Thousands of Israelis protested in Tel Aviv and Jerusalem calling on Netanyahu to resign, while others attempt to block aid trucks from entering Gaza. Meanwhile, the UN sad it has suspended the employees who Israel alleges took part in October 7.

  Open letter on the anti-Palestinian and Islamophobic environment at Emory University

  Students at Emory University have been targeted by racist, anti-Palestinian, xenophobic, and Islamophobic harassment and attacks for their support for Palestinian human rights.

  Stop the suppression of Palestine advocacy across Big Ten Universities

  Palestinian rights advocacy is being regularly demonized and criminalized across each Big Ten University. We reject this suppression and will continue holding our universities accountable for their complicity in the Palestinian genocide.

  The failure of Zionism and the triumph of the Israel lobby

  Zionism's promise to give Jews freedom in their own land has utterly failed. Jews are more insecure in Israel than ever, while American Jews' promise to support Israel blindly has allowed Israel to paint itself into a fascistic supremacist corner.

  AMP Denounces Biden Administration's Unjust Funding Decision Amidst Unverified UNRWA Allegations

  27 januari 2024

   

  American Muslims for Palestine (AMP) vehemently condemns Israel's unverified allegations that 12 employees of The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) may have been involved in the events that took place on October 7th.

  Only a few hours after the International Court of Justice (ICJ) ruled against Israel in the case brought before it by South Africa, the Department of State announced its hasty decision to suspend U.S. funding to UNRWA in response to allegations that an immeasurably small fraction of its staff (0.0004%), were somehow involved in the October 7 attacks. The Biden Administration's blatant hypocrisy reaches new heights as they hastily suspend funding humanitarian aid to Palestinians based on unproven allegations, all the while continuing to provide financial support for an ongoing genocide despite irrefutable evidence of Israel's egregious violations of the Genocide Convention, international humanitarian law and U.S. laws. This flagrant double standard not only undermines justice but further implicates the United States in perpetuating Israel’s human rights abuses. AMP demands an immediate reversal of this indefensible decision and an unwavering commitment to align with the principles of justice and accountability that the President swore to uphold during his presidential campaign.

  The unquestioning acceptance of Israel's accusations without demanding concrete evidence is unacceptable, especially considering the pivotal role UNRWA plays in delivering indispensable aid to 2.2 million Palestinians in Gaza.

  This abrupt action is a blatant intensification of Israel’s collective punishment against Palestinians. It is particularly distressing given the ongoing humanitarian crisis and famine in Gaza, exacerbated by Israel's ongoing genocide, aided and abetted by the Biden Administration. The timing of these allegations, coupled with a well-documented historical pattern of Israel's decades-long quest to question and undermine UNRWA's legitimacy, reveals a calculated effort to sever the last remaining humanitarian lifeline to Palestinians in Gaza.

  For over a decade, UNRWA has been a lifeline for Gaza, grappling with a relentless land, air, and sea blockade. The Biden administration's decision mirrors the actions taken during the Trump administration and starkly contradicts recent provisions by the International Court of Justice. The ICJ's unequivocal directives mandate Israel to ensure the unimpeded flow of humanitarian aid into Gaza.

  AMP demands that the Biden Administration retract its statement regarding these allegations and immediately reinstate funding to UNRWA. This is not just a matter of urgency; it is an imperative step to prevent the further deterioration of an already dire humanitarian situation. It is also vital that funding is restored so that the United States does not act in contravention of the fundamental principles outlined by the international community.

   

  In solidarity,
  American Muslims for Palestine

  Today's headlines

  A day after ICJ ruling, U.S. and allies withdraw funding to UNRWA

  Mondoweiss Palestine Bureau

  27 januari 2024

   

  At least five countries have pulled their funding from the U.N. agency for Palestinian refugees over Israeli claims that staff members participated in the October 7 attack. Israel keeps killing Palestinians in Gaza and the West Bank.

  Biden cuts off life-saving aid to Palestinians based on Israeli allegations against UNRWA

  The State Department has paused funding for UNRWA after the Israeli government accused 12 employees of being involved in the October 7 attack.

  The State Department has paused funding for UNRWA after the Israeli government accused 12 employees of being involved in the October 7 attack.

  Eyewitness to Columbia University skunk attack says campus activists fear for safety

  Mondoweiss spoke with Columbia student Zainab Khan who witnessed the chemical attack on pro-Palestine protesters. "After the other day, I totally believe that an IOF soldier could physically harm one of our protesters or, God forbid, even kill them."

  Biden is following Netanyahu off a cliff

  In refusing to pressure Israel into a ceasefire while continuing to launch strikes on Yemen, Biden has shown utter contempt for all Arabs and Muslims, including his own Arab and Muslim American citizens who say they won't vote for him over Gaza.

  Hostilities in the Gaza Strip and Israel
  Flash Update #103

  Displaced families heading south amid intensified hostilities in Khan Younis and following the expansion of Israeli evacuation orders to additional residential areas. Photo by OCHA/Olga Cherevko, 26 January 2024

   

  27 januari 2024

   

  Key points

   

  • Intense Israeli bombardment from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 26 January, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction. Rocket fire from Gaza into southern Israel resumed as well. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza. Hostilities were particularly intense in Khan Younis, with heavy fighting reported.
  • Between the afternoons of 25 and 26 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 183 Palestinians were reportedly killed, and 377 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 26 January 2024, at least 26,083 Palestinians were killed in Gaza and 64,487 Palestinians were injured, according to the MoH.
  • Between the afternoons of 25 January and 26 January, one Israeli soldier was reportedly killed in Gaza. As of 26 January, 218 soldiers have been killed, and 1,269 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military.
  • On 25 January and 26 January, Israeli protestors blocked aid trucks from accessing Gaza through the Kerem Shalom crossing. These trucks contained flour, food , hygeine items, tents and other non-food items. The trucks have not been able to access Gaza. The inability to deliver food, water and medical aid will exacerbate the already dire humanitarian situation of those in need of assistance.
  • In the second half of January, humanitarian partners continue to observe a declining trend in access to northern and central areas of the Gaza Strip. Reasons for this include excessive delays for humanitarian aid convoys before or at checkpoints and heightened military activity in the Middle Area of the Gaza Strip. Threats to the safety of humanitarian personnel and sites are also rife, not only hindering the delivery of time-sensitive and life-saving aid but also posing serious risks to the lives of those involved in humanitarian efforts.
  • As of 25 January, according to the WHO, 14 of 36 hospitals in Gaza are only partially functional; seven in the north and seven in the south. ‘Partial functionality’ indicates that a hospital is accessible to people in need of health care; it can admit some new patients and can undertake some level of surgery. In addition, Nasser Hospital in Khan Younis is, ‘minimally functioning,’ as it is surrounded by the Israeli military and is experiencing intense fighting and is no longer able to receive patients or supplies. On 24 January, the MoH in Gaza reported that the Nasser Hospital was besieged, and that no one was able to enter or exit the facility due to ongoing bombardment in the vicinity. Israeli authorities refute this, claiming they are facilitating access. Health staff were reported to be digging graves on the hospital grounds due to the large numbers of anticipated fatalities and the need to manage burials. Al Kheir Hospital in Khan Younis, which was previously designated as ‘minimally functioning,’ and one of only three in the Gaza Strip that provides maternity services, is no longer operational, with reports of patients, who had just undergone critical operations, having to flee the facility.
  • On 26 January, the Palestine Red Crescent Society (PRCS) reported that Israeli forces are continuing to besiege their ambulance headquarters and the nearby Al Amal Hospital in Khan Younis, restricting all movement in the area. Israeli authorities refute this, claiming they are facilitating access. On the same day, PRCS reported damages to the hospital building and fragments of artillery shelling scattered inside it due to a reported attack in the vicinity of the hospital. On 24 January, the entrance of the PRCS headquarters was reportedly struck, killing at least three Palestinians: on 23 January, another Palestinian was reportedly killed at the entrance to the hospital due to shelling amid intense fighting around the hospital. The PRCS stated that they have been forced to ask IDPs taking shelter in the compound to donate blood, as staff are unable to access blood banks and treat the wounded.
  • UNRWA reports that between 3 and 24 January, over 13,700 children were vaccinated against diseases such as measles, mumps and rubella, and others, as vaccines were supplied by UNICEF. However, only 4 out of 22 UNRWA health centres are still operational. Continued bombardment and access restrictions prevent the provision of life-saving health services.

  Hostilities and casualties (Gaza Strip)

   

  The following are among the deadliest incidents reported on 25 and 26 January:

  • On 25 January, in the afternoon, 11 Palestinian IDP corpses who were thought to have been displaced from Jabalya, were reportedly recovered from under the rubble, in Al Maghazi, Deir al Balah. Another 26 IDPs still remain under the rubble.
  • On 25 January, at about 20:00, three Palestinians, including one child, were reportedly killed, and several others were injured, after a residential building in Deir al Balah was struck.
  • On 25 January, at about 20:00, 11 Palestinians, among them one journalist and children, were reportedly killed, after a residential building in Deir al Balah was struck.
  • On 25 January, at about 12:000, two Palestinians were reportedly killed, and several others injured, in a strike in Al Bureij, Deir al Balah.
  • On 25 January, at about 15:00, three Palestinians were reportedly killed, and several others injured, in a strike in Al-Dahra, Khan Younis.
  • On 25 January, two Palestinian brothers, one of whom was a child, were shot and killed with live ammunition while evacuating from their home in Al Amal neighbourhood, western Khan Younis, following the evacuation order issued by the Israeli military. The child was reportedly shot three times while carrying a white flag, and his brother was shot while attempting to rescue him.
  • On 25 January, at about 16:25 hours, Israeli forces reportedly detonated an entire residential neighbourhood in Al-Nimsawi area in Khan Younis. No casualties were reported.

  Displacement (Gaza Strip)

   

  • On 26 January, Ajith Sunghay, Head of the UN Human Rights Office (OHCHR) for the Occupied Palestinian Territory said that the people displaced who reached Rafah are resorting to living in the street, with sewage running in the streets and “conditions of desperation conducive to a complete breakdown in order”. Overspilling of violence into Rafah would have severe implications to more than 1.3 million people, already crowded there.
  • As of 26 January, according to UNRWA, there are an estimated 1.7 million IDPs in Gaza. Many of them have been displaced multiple times, as families have been forced to move repeatedly in search of safety. Due to continued fighting and evacuation orders, some households have moved away from the shelters where they were initially registered. Rafah governorate is where over one million people are squeezed into an extremely overcrowded space. Following intense Israeli bombardment and fighting in Khan Younis and the central area of the Gaza Strip in recent days, as well as new Israeli military evacuation orders, a significant number of displaced people have moved further south.
  • On 23 and 25 January, the Israeli military issued new evacuation orders via social media to Palestinians in a number of city blocks in Khan Younis. The affected area covers some four square kilometres. There are about 88,000 residents in the area, in addition to an estimated 425,000 internally displaced people (IDPs) seeking shelter in 24 schools and other institutions. The affected area includes Nasser Hospital (475 beds), Al Amal Hospital (100 beds) and the Jordanian Hospital (50 beds), representing almost 20 per cent of the remaining partially functioning hospitals across the Gaza Strip. Three health clinics are also located in the affected area. Some 18,000 IDPs are reported to be in the Nasser Hospital, with an unknown number of IDPs seeking shelter in the other health facilities. On 25 January, the Israeli military reissued the same evacuation orders via social media.

  Electricity

   

  • Since 11 October 2023, the Gaza Strip has been under an electricity blackout, after the Israeli authorities cut off the electricity supply, and fuel reserves for Gaza’s sole power plant were depleted. The communications and industrial fuel shutdown continue to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. For more information on electricity supply to the Gaza Strip, please see this dashboard.
  • Since 19 November, limited fuel amounts have entered the Gaza Strip from Rafah. However, since these are insufficient, hospitals, water facilities and other critical facilities are still only operating at limited capacity. A Rapid Disaster Needs Assessment team has identified about 570 kilometres of electricity feeder lines that have been damaged as of 12 January. This represents some 57 per cent of feeder lines, with damage expected to have increased further since then. Fuel is urgently needed for the Gaza Electricity Distribution Company (GEDCO) teams to conduct damage assessments and field repairs.

  Health care, including attacks (Gaza Strip)

   

  • According to WHO, health care in Gaza remains extremely fragile. The seven partially functional hospitals in the north have been offering limited maternity, trauma, and emergency care services. However, they face challenges such as a shortage of medical staff, including specialized surgeons, neurosurgeons, and intensive care staff, as well as a lack of medical supplies, and have an urgent need for fuel, food, and drinking water. The seven partially functional hospitals in the south are operating at three times their capacity, while facing critical shortages of basic supplies and fuel. Hospitals in Khan Younis are at risk of closure due to intense hostilities and the issuance of evacuation orders in adjacent areas. Over 90 health facilities and over 80 ambulances have been impacted since the escalation of hostilities. Other factors include power supply disruptions and fuel shortages. According to the MoH in Gaza, occupancy rates are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.

  Humanitarian Access

   

  • Between 1 and 25 January, 51 movements of humanitarian aid were planned for the north of Wadi Gaza; however, only eight were facilitated while 29 were denied. Most of the missions that were facilitated were related to food distribution, while support to critical hospitals and WASH facilitates were largely denied. Two missions were partially facilitated (e.g., assessments only instead of a planned delivery of aid supplies) and another four were postponed (due to security and other competing medevac requirements). In an emerging pattern, an additional eight planned missions were initially facilitated, but subsequently impeded through the provision of unpassable routes, or the imposition of excessive delays at checkpoints or prior to departure.
  • Between 1 and 25 January, humanitarian partners coordinated 87 humanitarian aid movements to the middle area, of which 63 per cent (55 missions) were facilitated and 25 per cent (22 missions) were denied. Due to increasing military activity, ten missions were postponed. This has been an emerging trend since 12 January where increased military activity is hindering humanitarian movements both to and from hospitals and humanitarian sites. The need to coordinate movements to south Wadi Gaza was also not a requirement prior to December.
  • On 22 occasions, requests by the United Nations to the Israeli military to open checkpoints early to access north of Wadi Gaza were not facilitated. Given the heavy congestion around UN warehouses and the high levels of needs, early movements are essential for security, programmatic and protection reasons. The humanitarian community has consistently called for both main supply routes (MSRs) to be open in Gaza, and for checkpoints to open at 6:00 every day.
  • In addition to widespread attacks on health care facilities and workers, 12 incidents of attacks against and access constraints on humanitarian Emergency Medical Teams were recorded between 7 November 2023 and 24 January 2024. These included ten instances of direct and indirect fire resulting in seven deaths and 12 injuries and two entry blockages. These teams have been undertaking life-saving surgeries in partially functioning over-congested hospitals across the Strip.

  Hostilities and casualties (Israel)

   

  • Over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, including 36 children, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October.
  • The Israeli authorities estimated that about 136 Israelis and foreign nationals remained captive in Gaza. During the humanitarian pause (24-30 November), 86 Israeli and 24 foreign national hostages were released.

  Violence and casualties (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 26 January 2024, 361 Palestinians have been killed, including 92 children, across the West Bank, including East Jerusalem. Additionally, two Palestinians from the West Bank were killed while carrying out an attack in Israel on 30 November. Of these 361 fatalities, 351 were killed by Israeli forces, eight by Israeli settlers and two by either Israeli forces or settlers. The number of Palestinians killed in the West Bank, including East Jerusalem, in 2023 (507) marks the highest number of Palestinians killed in the West Bank since OCHA started recording casualties in 2005. So far in 2024 (as of 26 January), 52 Palestinians, including at least 11 children, have been killed.
  • Since 7 October 2023 and as of 26 January 2024, five Israelis, including four members of Israeli forces, have been killed in Palestinian-perpetrated attacks in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, four Israelis were killed in an attack carried out by Palestinians from the West Bank in West Jerusalem (one of the four was killed by Israeli forces who misidentified him) on 30 November 2023. Another Israeli woman was killed in another attack perpetrated by Palestinians in Israel on 15 January 2024. The number of Israelis killed in the West Bank and Israel in 2023 in attacks perpetrated by Palestinians from the West Bank (36) was the highest since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 26 January 2024, 4,358 Palestinians, including 657 children, have been injured in the West Bank, including East Jerusalem. Of them, 4,223 have been injured by Israeli forces, 114 by settlers and 21 by either Israeli forces or settlers. Of the total injuries, 54 per cent were reported in the context of search-and-arrest and other operations, 34 per cent in demonstrations and 8 per cent during settler attacks against Palestinians. Some 33 per cent of those injuries have been caused by live ammunition, compared with 9 per cent in the first nine months of 2023.

  Settler Violence

   

  • Since 7 October 2023 and as of 26 January 2024, OCHA has recorded 460 Israeli settler attacks against Palestinians, resulting in Palestinian casualties (45 incidents), damage to Palestinian-owned property (359 incidents), or both casualties and damage to property (56 incidents).
  • One-third of the settler attacks against Palestinians after 7 October 2023 have involved firearms, including shootings and threats of shootings. In nearly half of all recorded incidents after 7 October, Israeli forces were either accompanying or reported to be supporting the attackers.
  • In 2023, 1,229 incidents involving Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem (with or without Israeli forces), resulted in Palestinian casualties, property damage or both. Some 913 of these incidents resulted in damage, 163 resulted in casualties and 153 resulted in both. This is the highest number of settler attacks against Palestinians in any given year since OCHA started recording incidents involving settlers in 2006.

  Displacement (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 26 January 2024, at least 198 Palestinian households comprising 1,208 people, including 586 children, have been displaced amid settler violence and access restrictions. The displaced households are from at least 15 herding/Bedouin communities. More than half of the displacement occurred on 12, 15, and 28 October, affecting seven communities. The displacement toll since 7 October 2023, represents 78 per cent of all displacement reported due to settler violence and access restrictions since 1 January 2023 (1,539 people, including 756 children).
  • Since 7 October 2023 and as of 26 January 2024, 495 Palestinians, including 246 children, have been displaced following the demolition of their homes due to lack of Israeli-issued building permits in Area C and East Jerusalem, which are almost impossible to obtain.
  • A total of 22 homes have been demolished and 105 Palestinians, including 45 children, displaced due to punitive demolitions from 7 October 2023 and as of 26 January 2024. The numbers exceed those reported in the first nine months of 2023, during which 16 homes were punitively demolished and 78 people displaced.
  • Since 7 October 2023 and as of 26 January 2024, 743 Palestinians, including 311 children, have been displaced, following the destruction of 116 homes during other operations carried out by Israeli forces across the West Bank. About 95 per cent of the displacement was reported in the refugee camps of Jenin, Nur Shams and Tulkarm. This represents 82 per cent of all displacement reported due to the destruction of homes during Israeli military operations since January 2023 (908 people).

  Funding

   

  • As of 26 January, Member States have disbursed $700.3 million against the updated Flash Appeal launched by the UN and its partners to implement its response plan in support of 2.2 million people in the Gaza Strip and 500,000 people in the West Bank. This constitutes 58 per cent of the $1.2 billion requested.
  • Private donations are collected through the Humanitarian Fund. A private foundation in Australia has donated $2.2 million. Since 7 October, the Humanitarian Fund has disbursed about $55 million.

  HUMANITARIAN NEEDS AND RESPONSES: 14-21 January

  Health

  Needs

  • According to WHO, only 16 of Gaza’s 36 hospitals are partially functional - nine in the south and seven in the north.
  • According to the MoH in Gaza, there is a shortage of available hospital beds, as occupancy rates in these hospitals are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • Food, drinking water, fuel, medical supplies, and support to health workers through rotations and additional personnel, are urgently needed in healthcare facilities across Gaza.
  • During missions to Shifa, Al Helou, Al Aqsa and Nasser hospitals to deliver supplies, fuel, and conduct assessments on 13 January, the WHO team observed the following:
   • A significant decrease in the number of health personnel in some of the hospitals.
   • Only 12 medical doctors are still working at the Al Aqsa hospital, which is about 10 per cent of the staff who operated before the start of the hostilities.
   • The maternity unit at Al Aqsa Hospital is not operating and is referring all pregnant women to Al Awda Hospital, which is further away, putting patients at risks during the additional travel time, due to ongoing hostilities.
   • Nasser Hospital is currently experiencing a significant decrease in staff and patient numbers, with over 50 per cent of staff leaving and only 400 out of 750 patients remaining, some seeking care elsewhere or remaining at home. The hospital's capacity including maternity services, where only two obstetricians remain, have been severely impacted.
  • Poor living conditions in shelters have resulted in a rise in water-borne diseases among IDP.
  • Health Cluster’s partners report that there is no access to Al Amal Hospital in Khan Younis, where an estimated 13,000 displaced people have sought refuge. The hospital is still providing emergency consultations and maternity services.

  Response

  • To compensate for staff shortages at Nasser Hospital, additional medical personnel from Al Quds Hospital were reassigned and two Emergency Medical Teams (EMTs) were deployed to Nasser Hospital.
  • In Al Amal Hospital, emergency consultations and maternity services are still being provided.
  • The Health and WASH Clusters are working together to respond to the surge in Hepatitis A cases and to prepare for other outbreak-prone diseases linked to poor living conditions and lack of access to proper WASH facilities.
  • The mapping exercise to identify formal and informal shelters that do not have access to primary healthcare services is ongoing; the mapping will help identify actors who can fill gaps.
  • Eleven EMTs are present in Gaza Strip and have been providing support to hospitals across the Strip.

  Challenges and Gaps

  • The high insecurity and limited access to health facilities in the northern governorates and Deir al Balah continues to present major challenges to partners’ response activities.
  • Partners’ operations continue to be adversely affected due to the displacement of staff, social stresses, and telecommunication challenges.

  WASH

   

  Needs

  • People in Gaza do not have access to adequate quantity and quality of water and lack hygiene materials, which has consequences on their wellbeing, including physical health.
  • The accumulation of solid waste on the streets, around hospitals, IDP shelters, and various sites remains a priority concern, as tens of thousands of tons of uncollected public waste are intensifying public health risks. The Gaza Municipality estimates that approximately 50,000 tons of solid waste remain unmanaged, exacerbating environmental and health concerns.

  Response

  Information regarding water production from the Gaza Municipality wells between 15 and 21 January is very limited due to the communication blackout, with data available from only two wells. During the reporting week:

  • Some 3,100 cubic metres were accessible through the short-term desalination plants each day, in contrast to the pre-hostilities period when 22,000 cubic metres were available daily.
  • Some 560 cubic metres of water is accessible through the municipal wells daily, while the production capacity was up to 255,000 cubic metres each day.
  • The UAE's small desalination plant located in Egyptian Rafah continues to operate below capacity, providing 1,140 cubic metres per day out of a possible 2,400. All desalinated water from this plant is distributed via tankers.
  • The construction of a 3-kilometre transmission line extending to the Saudi Water Reservoir within the Philadelphia corridor is underway and expected to be completed in early February.
  • Provision of 10,000 cubic metres of water to affected and displaced people through trucking and bottled water continues daily.

  Challenges and Gaps

  • In Gaza, humanitarian partners have not been able to assess or resupply fuel to the Jabalya area, where sewage flooding was reported in the refugee camp on 5 January. At least 100,000 IDPs are estimated to reside in the UN and public shelters in this area.
  • Markets are not functioning and construction materials for latrines, desludging services and other essential supplies for sanitation are not available for purchase.
  • Import restrictions, as well as complex and unpredictable clearance procedures for critical items considered by Israel as dual use, such as generators, pumps, and pipes are preventing a scale up of the WASH response.
  • Most partners face resource shortfalls, with no commitment to new funding, particularly in camps and other areas where many IDPs are settled.
  • In the West Bank, the closure of Khirbet ‘Atouf in Tubas since 7 October has restricted access to water for herding, severely affecting several communities in the area. Checkpoint delays cause significant water shortages for residents and livestock, necessitating urgent WASH intervention.

  Protection

   

  Needs

  • Unaccompanied and separated children require urgent protection, including family tracing and provision of shelter, winter clothing, blankets, water, and food.
  • Even in the absence of formal assessments, the scale of explosive contamination will require, at a minimum:
   • Explosive Ordnance Disposal.
   • Explosive Ordnance Risk Education (EORE) and Conflict Preparedness and Protection (CPP) messages, including tailored to different groups and needs.
   • EORE and CPP training for humanitarian actors and widespread risk education.
   • Victim Assistance services for survivors of shelling and explosive ordnance related accidents.

  Response

  • Since 7 October 2023 and as of 22 January, Child Protection partners have reached more than 93,000 boys and girls, and nearly 20,000 women and men across the Gaza Strip with awareness raising interventions; Mental Health and Psychological Support (MHPS) for children and caregivers–mainly as part of group or family activities– child protection referrals for education services; registration and alternative care for unaccompanied and separated children; and distribution of clothing kits.
  • Some Mine Action partners were able to operate, amid the ongoing blackout, in the reported period. UNICEF and other implementing partners conducted direct Explosive Ordnance awareness sessions, continued disseminating EORE-awareness messages and distributed 20,000 EORE leaflets in shelters.
  • The UN Mine Action Service (UNMAS) continued providing explosive ordnance disposal (EOD) support to ensure the safe passage of convoys.
  • Humanity and Inclusion are conducting needs assessments for emergency rehabilitation and MHPSS and preparing a refresher training EORE package for their teams.
  • The Legal Task Force, together with the Norwegian Refugee Council (NRC) is working on providing substitute identifications cards for Palestinians arriving through the Karem Shalom Crossing without IDs, including providing attestations that can serve as substitute identity documentation.

  Challenges and Gaps

  • The communications blackout and the continued restrictions on access and safe movement directly affected the delivery of planned child protection interventions, and the reporting of ongoing interventions.
  • Mine Action partners report challenges in obtaining authorization to deploy personnel, especially EOD specialists, to carry out contamination assessments; further challenges include access restrictions on equipment, movement concerns due to insecurity. In the reporting period, the communication blackout interfered with risk education, messaging, and coordination of mine action partners.
  • The Legal Task Force and its partners report major challenges, stemming from a lack of clear information and/or data on the people who have lost their documents following their displacement. Further, the authorities in Gaza are unable to issue new civil documentations amid hostilities, while challenges remain in obtaining alternative IDs and birth registrations data for people who have lost such documents and for newborns The application process with authorities in Gaza is dependent on criteria that many residents in Gaza cannot meet, currently, including proving families ties in the West Bank or employment in international non-governmental organizations. Partners are engaging in advocacy efforts with the authority to find ways to facilitate document re-issuance.

  Shelter and Non-Food Items (NFI)

   

  Needs

  • As of 22 January, it is estimated that about 73,000 housing units across the Gaza Strip have been destroyed or rendered uninhabitable and over 290,000 housing units have been damaged.
  • It is estimated that over 650,000 people will have no home to return to, and that many more will be unable to return immediately, due to the level of damage to surrounding infrastructure, as well as the risk posed by explosive remnants of war.
  • Partners estimate that the amount of debris generated by the destruction of residential housing units will exceed 8,000,000 metric tons and will take over three years to remove it, given Gaza's current capabilities.
  • Displaced people residing in both formal and informal emergency shelters still lack basic non-food items (NFIs), and hundreds of thousands lack proper and adequate shelter.
  • Tents, timber sections, and tarpaulin sheets are highly needed to allow the displaced communities to protect themselves and their children during the current harsh weather conditions and to alleviate the worrying overcrowded and unhygienic conditions in the current makeshift shelters.

  Response

  • During the reporting period, cluster partners distributed about 24,000 bedding items, including blankets, mattresses, and mats.

  Challenges and Gaps

  • There is a high shortage of all essential NFIs for IDPs inside and outside shelters. This includes 50,000 family winterized tents, 200,000 bedding sets (1,200,000 mattresses and blankets), 200,000 sealing-off kits, 200,000 winter clothes kits, and wooden timber to support IDPs in establishing self-built shelters.

  Food security

   

  Needs

  • Uninterrupted and secure humanitarian corridors for delivering critical aid across Gaza is critically needed to allow more trucks from the private sector to enter Gaza.
  • Immediate provision of fuel and cooking gas is critical to sustain humanitarian efforts and maintaining the operation of essential services, such as mills and bakeries. Without them, communities will be unable to prepare the limited food available to them.
  • According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC):
   • 2.2 million people are at imminent risk of famine.
   • Some 378,000 people are at Phase 5 (catastrophic levels). Phase 5 refers to extreme lack of food, starvation, and exhaustion of coping capacities.
   • Some 939,000 people at Phase 4 (emergency levels).

  Response

  • Between 15 and 21 January, 14 Food Security Sector (FSS) partners engaged in providing food assistance across the Gaza Strip and reached about 1.2 million people with at least one type of food assistance. Rafah Governorate received about 57 per cent of the total food assistance; Deir al Balah received about 29 per cent; Khan Younis about 21 per cent; 14.3 per cent of the food assistance reached the northern governorates. In particular:
   • In north Gaza, 10,374 people received food parcels, including 6,510 people in public shelters and 3,864 people with host families. Hot meals were provided to 16,000 people, specifically focusing on people displaced in UNRWA shelters.
   • In Deir al Balah governorate, food parcels were distributed to a total of 25,850 people, including 8,350 in public shelters and 17,500 staying with host families.
  • In the south, FSS partners reached 606,091 IDPs, including in UNRWA shelters, public shelters, host families and makeshift camps in Rafah, Khan Younis, and Deir al Balah governorates through food parcels, ready-to-eat (RTE) packages and hot meals.
  • Some 309,275 people to the south of Wadi Gaza received flour outside UNRWA shelters between 15 and 21 January; while from 1 to 17 January, bread distribution reached a total 305,620 people in Rafah.

  Challenges and gaps

  • FSS partners’ operational space and delivery access are greatly hindered across the Gaza Strip.
  • Continued hostilities, disruptions in healthcare services, lack of access to nutritious food, lack of access to clean water and poor sanitation conditions remain major challenges and contribute to the risk of famine in Gaza.
  • Despite partners' efforts, food distribution in northern Gaza falls far below needs. The challenges faced in Gaza underscore the importance of continued coordination and support to address the pressing food security needs of the affected people.

  Nutrition

   

  Needs

  • Malnutrition among children and pregnant and breastfeeding women (PBW) remains a significant concern, amid lack of functioning health and WASH systems and deterioration of the food security situation.
  • Provision of nutrition interventions, including lifesaving supplies in Gaza, is critically needed across the Strip.

  Response

  • UNICEF, WFP, and other nutrition partners continued to address the nutritional needs of children and mothers through delivery of key nutrition commodities across the Gaza Strip, particularly among vulnerable children and women. Partners are providing therapeutic services and supplies for children with acute malnutrition, including therapeutic food (RUTF to pregnant women and breastfeeding mothers, such as Lipid Nutrient Supplement paste (LNS-MQ). From 12 to 20 January, nutrition partners delivered and implemented the following:
   • Eight partners received key nutritional commodities in both the northern and southern governorates and delivered them to affected communities, including:
   • Compact food (BP5) for about 360 people.
   • Nutrition supplements (LNS-SQ, 5,530 cartons) benefiting 36,866 children.
   • Ready to Use Infant Formula (RUIF, 23,426 cartons) for 5,856 non-breastfed infants (0-5 months).
   • Therapeutic food (RUTF) (1,190 cartons) for 2,975 children.
   • Anthropometric supplies, including 14 scales, seven height boards, and packs of mid- upper arm circumference (MUAC) tapes for nutrition assessment.
  • A number of Lipid Nutrient Supplement paste - Medium Quantity (LNS-MQ) - were secured to cover the needs of approximately 450,000 PBW and Children under-five for around two months. The first distribution cycle of 68 metric tons (MT)of LNS-MQ took place in December, in all Rafah UN shelters, covering all PBC and Children under-two.
  • On 21 January, another cycle of 147 MT entered Gaza and distribution is expected between 23 and 24 January to UN shelters in Rafah, to address the needs of around 155,000 PBW and children under five for 15 days.

  Challenges and gaps

  • Given stock and funding, nutrition partners can meet only 25 per cent of the nutritional needs of malnourished children and vulnerable mothers in the next two months. Without immediate funding and an expanded response, 375,000 individuals are at risk of severe undernourishment. Urgent action is crucial to prevent this life-threatening situation.

  Education

   

  Needs

  • More than 625,000 students and close to 23,000 teachers in the Gaza Strip have been affected by school closures and attacks on education since 7 October 2023. The students need to access education safely.
  • Some 90 per cent of all school buildings in Gaza are being used as shelters for Internally Displaced Persons (IDPs) and/or have sustained varying levels of damage. A total of 378 schools (76 per cent of the total school budlings in Gaza) sustained damage, including 117 schools that sustained major damages or were fully destroyed. Combined, these schools previously served some 433,000 children and more than 16,200 teachers. The Khan Younis, North and Gaza governorates have the highest proportion (three quarters) of all damaged schools. The schools will need not be rebuilt or repaired and the needs of IDPs met.
  • Education partners highlight the need for the protection of schools and education facilities from attacks, and to scale up advocacy, as well as prioritizing education as an essential programme, for the protection and well-being of children.
  • Key priorities include the provision of Education in Emergencies (EiE) recreational activities and psychological support, including Social Emotional Learning (SEL) activities to children in shelters and designated emergency shelters (DESs); establishing Temporary Learning Spaces (TLS) in shelters/DESs to start non-formal learning for children; provision of emergency supplies and learning kits. In addition, a key need is the identification and support of children with disabilities and other needs, with assistive devises for continuity of learning.

  Response

  • UNICEF with three of its partners and Teacher Creativity Center are working on establishing Temporary Learning Centers (TLS) to start non-formal education activities with the IDPs children in shelters/DESs. The Cluster’s response is guided by a three-phased response plan – supporting conflict-affected children, teachers, and caregivers in shelters and in host communities; preparing a safe learning environment and re-establishing a sense of normalcy as soon as hostilities stop; and preparing to restore the formal education system through the reconstruction of education infrastructure after a reduction in hostilities.
  • Since October 2023, eleven partners have reached close to 122,000 students and teachers with psychosocial support, emergency learning and recreational supplies, activities and awareness sessions in the Khan Younis, Rafah, and Middle governorates. Most of the cluster responses are delivered by local partners.
  • The Education and the Shelter clusters are carrying out advocacy activities to highlight the devastating impacts of the current situation in Gaza on children and the inextricable links between shelter and schooling. https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/education-day-2024-end-conflict-imperative-return-learning-palestine

  Challenges and Gaps

  • No activities have been undertaken in Gaza and North Gaza governorates, due to ongoing hostilities and access challenges.
  • As of 21 January, the education response remains significantly underfunded, receiving only three per cent of its requirements as articulated in the Flash Appeal. Education actors and donors are urged to mobilize rapid resources to meet immediate response requirements and start planning for reconstruction in the medium- to long- term when hostilities subside.

  Logistics

   

  • On 10 January, Logistics Cluster and WFP conducted a logistics assessment of Al Arish seaport. The port had already received five vessels since the onset of the Gaza response, mostly for government-chartered vessels; the largest one to dock so far had a capacity of about 4,000 MT of space. More information on the assessment can be found here.
  • The Logistics Cluster has been engaging with partners in Amman, Jordan regarding discussions on the Jordan Corridor. Advocacy efforts are ongoing with the Jordan Hashemite Charity Organisation (JHCO) and Jordanian and Israeli authorities to further streamline the current processes for the Jordan Corridor, to allow a larger number of convoys per week.
  • The IMPACCT Working Group published their fourth bulletin on the process of transiting humanitarian aid items from Egypt to support the Gaza response. The live document provides the latest updates based on discussions with government entities and the Egyptian Red Crescent (ERC).

  Emergency Telecommunications

   

  Needs

  • Recurrent telecommunication shutdown in Gaza Strip. Telecommunication services in Gaza have

  26 januari 2024

   

  Last November, Palestinians in Gaza and the U.S., together with our partners at the Center for Constitutional Rights, took a historic action: they filed a lawsuit against President Biden, Secretary of State Blinken, and Secretary of Defense Austin seeking an emergency court order to halt U.S. support for Israel’s genocide.

  The first hearing in the case has been scheduled for tomorrow Friday, January 26, in a Federal Court in Oakland. This is huge – Palestinians will have the opportunity to testify in front of a federal judge about the U.S.’s role in the slaughter of their people, and take a step forward in the long process of holding the Biden administration accountable for its role in Israel’s genocide. 

  When our comrades take to the courtroom, we want to make sure it is impossible for those they are charging to ignore this case.

  We want everyone who is implicated in this case to see this image on giant billboards:

  Let’s make this case impossible to ignore.

  Our mobilization on Friday will help push our pressure on Biden to the next level, and put complicit world leaders on notice everywhere. While we know the courts are just one tool within a larger struggle, this case and other legal actions help ensure there is no business as usual for the war criminals that claim to represent us.

  Together, we can force those with power into action and prove that this is not going away. We will continue to make this genocide impossible for them to ignore.

  ICJ Landmark decision underscores the acknowledgment of the harsh realities surrounding Israel's persistent genocidal attacks on Gaza

  26 januari 2024

   

  Americans for Justice in Palestine Action (AJP Action) welcomes the decision of the International Court of Justice (ICJ) to issue provisional measures against Israel for its genocidal acts in Gaza. The case was brought by South Africa on December 29th, 2023, accusing Israel of "genocidal acts." 

  This morning, the ICJ issued a decisive rebuke  of Israel's brutal aggression in the Gaza Strip that has killed more than 26,000 Palestinians, most of whom are civilians. Although it's an interim judgment, the ICJ ruled that Israel must take immediate measures to halt all genocidal acts in Gaza. 

  The court’s president, Judge Joan Donoghue, stated that Israel must abide by the Genocide Convention and “take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope” of the convention, in particular, the killing of civilians, inflicting bodily or mental harm, and deliberately inflicting conditions calculated to bring about the physical destruction of Palestinians in Gaza. 15 out of the 17 judges agreed that the numerous and highly inflammatory comments made by some senior Israeli officials, which could be interpreted as an endorsement of deliberately harming civilians, gave “plausibility” to South Africa’s allegations that Israel has genocidal intent against Palestinians in Gaza.

  In summary, the provisional measures demand the following of Israel: 

  1. Israel must halt attacks on Palestinians 
  2. Halt incitement against Palestinians as a group
  3. Ensure Humanitarian aid
  4. Preserve evidence
  5. Submit a response to the court within one month

  The ICJ's omission of the term "ceasefire" in its ruling is not a loophole but a glaring call to action. The prescribed provisional measures are unequivocally contingent upon a cessation of hostilities/ceasefire. Israel's ruthless assault on Palestinian civilian life has resulted in the tragic murder of hundreds of thousands of lives within a mere 112 days, obliterating dozens of family bloodlines. The indiscriminate attacks persist unabated, inflicting untold suffering on the densely populated Gaza Strip, with no foreseeable conclusion in sight.

  This ICJ victory is a critical milestone; its importance should not be undermined, and we believe it will eventually arrive at the proper conclusion that Israel is committing genocide in Gaza. It exposes the complicit position of the Biden administration, which chose from day one to act as an accomplice of Israel and defend its crimes by considering the case filed by South Africa "meritles”

   

  AJP calls on the Biden administration to end its complicity in the war crimes Israel is committing, halt all weapons transfer to it, and immediately call for, facilitate, and impose an indefinite ceasefire on Israel. We must have a permanent end to all attacks on Palestinian life, including an end to the siege on Gaza and the occupation of Palestine. 

   

  In solidarity,
  Americans for Justice in Palestine Action

  Hostilities in the Gaza Strip and Israel
  Flash Update #102

  Children sitting outside their tent in Gaza, sharing biscuits delivered by the World Food Programme.  Hundreds of thousands of displaced people are now filling the streets of southern Gaza, living in makeshift shelters in miserable conditions, with little access to food, water, medicines and appropriate shelter. Photo: WFP/Ali Jadallah, January 2024

   

  26 januari 2024

   

  Key points

   

  • Intense Israeli bombardment from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 25 January, resulting in further civilian casualties, displacement and destruction. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza. Hostilities were particularly intense in Khan Younis, with heavy fighting reported in proximity to Al Aqsa, Nasser, Al Amal and Al Kheir hospitals. There are reports of Palestinians trying to flee to the southern town of Rafah, which is already overcrowded, despite the lack of safe passage. Al Mawasi area in Khan Younis was reportedly under heavy attack. 
  • Between the afternoons of 24 and 25 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 200 Palestinians were reportedly killed, and 370 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 25 January 2024, at least 25,900 Palestinians were killed in Gaza and 64,110 Palestinians were injured, according to the MoH. 
  • Between the afternoons of 24 January and 25 January, no Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. As of 25 January, 219 soldiers have been killed, and 1,250 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military.
  • On 24 January, a carpentry workshop inside the Khan Younis Training Centre (KYTC) was struck by shells, causing a fire and resulting in at least 13 Palestinians killed, according to UNRWA.  It is estimated that some 800 IDPs had been sheltering inside the workshop, with 43,000 people registered at the  centre. The area of the KYTC was also struck on 22 January, with six people killed by stray bullets and shrapnel falling outside the centre, as reported by UNRWA.  On 25 January, the World Health Organization (WHO) Director-General, Dr. Tedros Ghebreyesus, reported that UNRWA and WHO helped evacuate 45 patients, 15 in critical condition, from the KYTC to another health facility.  However, due to the intensity of fighting, the team was unable to evacuate all the injured. One patient reportedly died en route. The WHO Director-General called for the protection of all civilians, humanitarians and health workers, while reiterating his appeal for an immediate ceasefire. The Israeli military has announced that it is investigating the circumstances of the strike on the KYTC on 24 January and stated that it was not the result of an aerial or artillery strike from its forces. 
  • As of 25 January, according to the WHO, there are 14 partially functional hospitals out of 36 in all of Gaza; seven in the north and seven in the south. ‘Partial functionality’ indicates that a hospital is accessible to people in need of health care; it can admit some new patients and can undertake some level of surgery. In addition, Nasser Hospital in Khan Younis is ‘minimally functioning’, as it is surrounded by the Israeli military and is experiencing intense fighting, and is no longer able to receive patients or supplies.  On 24 January, the MoH in Gaza reported that the Nasser Hospital was besieged, and that no one was able to enter or exit the facility due to ongoing bombardment in the vicinity. Health staff were reported to be digging graves on the hospital grounds due to the large numbers of anticipated fatalities and the need to manage burials. Al Kheir Hospital in Khan Younis, which previously designated as ‘minimally functioning’, and one of only three in the Gaza Strip that provides maternity services is no longer operational, with reports of patients, who had just undergone critical operations, having to flee the facility.  
  • On 24 January, the International Committee of the Red Cross (ICRC) stated that for approximately two million people in Gaza, the Nasser Hospital and the European Gaza Hospital (EGH) are the only two referral hospitals that provide advanced surgical and medical emergency services with large bed capacities, which is not sufficient given the number of wounded and sick across Gaza. “The humanitarian imperative to protect Gaza’s health facilities is clear. If these medical facilities – especially Nasser and EGH – cease to function, the world will bear witness to untold thousands of preventable deaths given the size of the population, the current extreme living conditions, a collapsing health system, and the intensity of the fighting. The parties to the conflict and all who have influence upon them must take immediate steps to ensure the hospitals and the people within them are safe; to ensure that health personnel, wounded and sick people, and ambulances can safely access the hospital; and to facilitate the timely re-supply of items necessary to the functioning of the hospitals including medicine, fuel, food and water.”
  • On 25 January, the Palestine Red Crescent Society (PRCS) reported that Israeli forces are continueing to besiege their ambulance headquarters and nearby Al Amal Hospital in Khan Younis, restricting all movement in the area. On 24 January, the entrance of the PRCS headquarters was reportedly struck, killing at least three Palestinians: on 23 January, another Palestiniana was reoportedly killed at the entrance to the hospital due to shelling amid intense fighting around the hospital. The PRCS stated that they have been forced to ask IDPs taking shelter in the compound to donate blood,  as  staff  are unable to access blood banks and treat the wounded. 
  • On 25 January, at about 12:30, a group of Palestinians who were waiting at the Al Kuwait roundabout in Gaza city for the arrival of humanitarian relief were reportedly fired upon by the Israeli military, according to the Gaza Ministry of Health. At least 20 Palestinians were reportedly killed, and around 150 others injured, many seriously, with casualties transferred to Al Shifaa and Al Ahli hospitals. The Israeli military has reportedly opened an investigation into the incident. 
  • On 24 January, the UN Human Rights Office (OHCHR) in the Occupied Palestinian Territory reported that thousands of civilians were forced to flee to Rafah, which is now hosting more than 50 per cent of Gaza’s population. Strikes have seriously endangered civilians, including those sheltering in health facilities. They stated that: “...the IDF continues to shell areas that it has unilaterally designated as ‘safe’ for evacuation, reinforcing that nowhere in Gaza is safe (for example, the Al Mawasi area in western Khan Younis)…and raises grave alarm of further escalation of the hostilities in Rafah which could have serious implications for over 1.3 million people who are reportedly sheltering in the governorate with the attendant risk that people who are essentially trapped in smaller and smaller areas may be forced out of Gaza.”
  • On 23 January, the Palestinian telecommunications company Paltel announced that services in Gaza were gradually being restored. Initial reports indicate that the phonelines have not been restored to the middle and northern areas, and internet services have not been restored to the entire Gaza Strip since the start of the previous telecommunication blackout on 12 January. The communications shutdown continues to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis.
  • On 24 January, UN partners, on the occasion of World Education Day, urged all actors to ensure that barriers to education are addressed, especially through the provision of adequate shelter that facilitates recovery, to enable the right to learn. Further, they stated: “learning has been devastated in the Gaza Strip since the hostilities began in October 2023. Over 625,000 students and 22,564 teachers have been deprived of education and a safe place for over three months, and thousands of learners and education personnel are amongst the more than 25,000 people who have reportedly been killed”. All UNRWA schools in the Gaza Strip have closed–most turned into shelters–, depriving the 300,000 children who attended them of their education. UNRWA reports that at least 340 internally displaced people have been killed while seeking safety in UNRWA shelters.

  Hostilities and casualties (Gaza Strip)

   

  The following are among the deadliest incidents reported on 24 and 25 January:  

  • On 24 January, at about 15:50, five Palestinians, including two children, were reportedly killed and dozens were injured, after residential buildings in Rafah were struck.
  • On 25 January, at about 21:00, at least ten Palestinians, including four children, were reportedly killed and tens of others were injured after a residential square was struck in Nuseirat Refugee Camp, central Gaza. 

  Displacement (Gaza Strip)

   

  • According to a statement released by OHCHR on 24 January, the intensification of the operation in Khan Younis raises serious concerns that civilians will be forced to leave their homes and shelters, including those who had previously been displaced from northern Gaza to Khan Younis.  Hundreds of thousands of displaced people are now filling the streets of Khan Younis and Rafah, and are living in makeshift shelters in miserable conditions, with little or no access to food, water, medicines and appropriate shelter, and many are facing the risk of further displacement.
  • As of 22 January, according to UNRWA, there are an estimated 1.7 million IDPs in Gaza. Many of them have been displaced multiple times, as families have been forced to move repeatedly in search of safety. Due to the continued fighting and evacuation orders, some households have moved away from the shelters where they were initially registered. Rafah governorate is the main refuge for those displaced, with over one million people squeezed into an extremely overcrowded space. Following intense Israeli bombardment and fighting in Khan Younis and the central area of the Gaza Strip in recent days, as well as new Israeli military evacuation orders, a significant number of displaced people have moved further south.
  • On 23 January, the Israeli military issued new evacuation orders via social media to Palestinians in a number of city blocks in Khan Younis. The affected area covers some four square kilometres. There are about 88,000 residents in the area, in addition to an estimated 425,000 internally displaced people (IDPs) seeking shelter in 24 schools and other institutions. The affected area includes Nasser Hospital (475 bed capacity), Al Amal Hospital (100 beds) and the Jordanian Hospital (50 beds), representing almost 20 per cent of the remaining partially functioning hospitals across the Gaza Strip. Three health clinics are also located in the affected area. Some 18,000 IDPs are reported to be in the Nasser Hospital, with an unknown number of IDPs seeking shelter in the other health facilities.  On 25 January, the Israeli military reissued the same evacuation orders via social media.

  Electricity

   

  • Since 11 October 2023, the Gaza Strip has been under an electricity blackout, after the Israeli authorities cut off the electricity supply, and fuel reserves for Gaza’s sole power plant were depleted. The communications and industrial fuel shutdown continue to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. For more information on electricity supply to the Gaza Strip, please see this dashboard.
  • Since 19 November, limited fuel amounts have entered the Gaza Strip from Rafah. However, since these are insufficient, hospitals, water facilities and other critical facilities are still only operating at limited capacity. A Rapid Disaster Needs Assessment team has identified about 570 kilometres of electricity feeder lines that have been damaged as of 12 January. This represents some 57 per cent of feeder lines, with damage expected to have increased further since then. Fuel is urgently needed for the Gaza Electricity Distribution Company (GEDCO) teams to conduct damage assessments and field repairs.

  Health care, including attacks (Gaza Strip)

   

  • According to WHO, health care in Gaza remains extremely fragile. The seven partially functional hospitals in the north have been offering limited maternity, trauma, and emergency care services. However, they face challenges such as a shortage of medical staff, including specialized surgeons, neurosurgeons, and intensive care staff, as well as a lack of medical supplies, and have an urgent need for fuel, food, and drinking water. The seven partially functional hospitals in the south are operating at three times their capacity, while facing critical shortages of basic supplies and fuel, with hospitals in Khan Younis at risk of closure due to intense hostilities and the issuance of evacuation orders in adjacent areas. Over 90 health facilities and over 80 ambulances have been impacted since the escalation of hostilities. Other factors include power supply disruptions and fuel shortages. According to the MoH in Gaza, occupancy rates are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.

  Water, Sanitation and Hygiene (WASH)

   

  • A UNOSAT satellite imagery analysis released in mid-January shows that 87 per cent of WASH facilities in Gaza governorate were either destroyed or sustained some level of damage. Similarly, 82 per cent of WASH facilities in northern Gaza, 54 per cent in Deir al Balah, 46 per cent in Khan Younis and some eight per cent in Rafah governorates are either destroyed or sustained varying levels of damage. With the intensifying conflict in Deir al Balah and especially Khan Younis since 22 January, it is likely that the remaining frail infrastructure is at risk of further damage and destruction. At the same time, the absence of visible damage to WASH infrastructure does not guarantee functionality. Other enabling tools, such as generators, fuel, and pumps are imperative for the functionality of water and sanitation infrastructure.
  • The availability of water for drinking and domestic use in Gaza is shrinking. According to WASH humanitarian partners, water availability through the municipal wells is presently at 21,200 cubic metres a day, which is a tenth of their production capacity of 255,000 cubic metres a day prior to the escalation of hostilities. Water from these wells is known to be substandard given it is brackish (salty), whereas water from the Israeli-operated lines yielded the optimal safe drinking water prior to the hostilities. At present, only one of the three Israeli lines – the Bani Sa’id point – is functional, yielding 22,000 cubic metres a day, which is less than half of what would have been available if all lines were working.
  • Furthermore, water availability through the short-term desalination plants presently stands at 1,600 cubic metres per day, which is 7 per cent of the pre-crisis capacity of 22,000 cubic metres per day. Due to import restrictions on critical items, water testing kits and chlorine to treat the water across Gaza are presently unavailable. Furthermore, the amalgamation of solid waste and fecal waste, exacerbated by rains and floods, is giving rise to severe health and environmental threats. With WHO already reporting 158,000 cases of diarrhea, the inability to perform water chlorination to kill bacteria is exacerbating the already concerning situation. At present, Health and WASH partners have developed an Acute Watery Diarrhea preparedness and response plan. Barriers to the import of critical items must be removed to enable adequate response.

  Food Insecurity

   

  • Since the beginning of the month and as of 22 January, the World Food Programme (WFP) reported having reached nearly 930,000 affected people with in-kind and general food assistance across the Gaza Strip, including more than 560,000 IDPs in makeshift camps, UNRWA shelters and IDPs with host families, with food parcels. In addition, WFP distributed canned meat, biscuits, and wheat flour to 13,250 people in the northern governorates of Gaza. Starting in January, WFP resumed subsidized bread distribution, reaching over 560,000 people in Gaza and distributed hot meals to 102,762 people.
  • Humanitarian partners report that, as of 17 January, only 15 bakeries were operational across the Gaza Strip; six in Rafah and nine in Deir al Balah. No bakeries are functioning north of Wadi Gaza. WFP has been supporting eight of the functional bakeries (six in Rafah and two in Deir al Balah), by providing wheat flour, salt, yeast and sugar. Through this initiative, about 250,000 people were able to purchase bread at a subsidized price. Before 7 October, a total of 97 bakeries were operative overall in the Gaza Strip, in particular: 25 in Deir al Balah, 20 in Khan Younis, 19 in Rafah, 8 in northern Gaza and 25 in Gaza city.

  Humanitarian Access

   

  • On 22 January, WHO and partners completed a high-risk mission to resupply fuel to the Shifa Hospital in northern Gaza, where hundreds of thousands of people remain cut off from aid. According to WHO, functionality has improved since their last visit ten days previously. There are 120 health and care workers, and 300 patients. The hospital conducts between five and ten surgeries daily, mainly trauma cases that require immediate care. Essential services such as basic laboratory and radiological facilities remain operational, along with emergency care, a surgical unit, post-operative care, and a dialysis unit. There are plans to reopen a 9-bed Intensive Care Unit over the coming days. A significant decrease in the number of displaced people sheltering in the hospital, from 40,000 to 10,000, was also observed. 
  • The capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively anywhere in Gaza remains heavily compromised by recurrent denials of access to the north, restrictions on the import of critical equipment, and the intensity of hostilities, among other factors. For more information, see the Humanitarian Access Snapshot. 

  Hostilities and casualties (Israel)

   

  • Over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, including 36 children, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October. 
  • The Israeli authorities estimated that about 136 Israelis and foreign nationals remained captive in Gaza. During the humanitarian pause (24-30 November), 86 Israeli and 24 foreign national hostages were released.

  Violence and casualties (West Bank)

   

  • On 25 January, Israeli forces shot and killed a Palestinian man, aged 27, in Bir al Basha village in Jenin. Israeli forces raided the village and surrounded the man’s house, alleging that he and another person were wanted. The forces shot and killed one of them, who reportedly shot at the forces, and arrested the other man. 
  • Since 7 October 2023 and as of 25 January 2024, 361 Palestinians have been killed, including 92 children, across the West Bank, including East Jerusalem. Additionally, two Palestinians from the West Bank were killed while carrying out an attack in Israel on 30 November. Of these 361 fatalities, 351 were killed by Israeli forces, eight by Israeli settlers and two by either Israeli forces or settlers. The number of Palestinians killed in the West Bank, including East Jerusalem, in 2023 (507) marks the highest number of Palestinians killed in the West Bank since OCHA started recording casualties in 2005. So far in 2024 (as of 25 January), 52 Palestinians, including at least 11 children, have been killed.
  • Since 7 October 2023 and as of 25 January 2024, five Israelis, including four members of Israeli forces, have been killed in Palestinian-perpetrated attacks in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, four Israelis were killed in an attack carried out by Palestinians from the West Bank in West Jerusalem (one of the four was killed by Israeli forces who misidentified him) on 30 November 2023. Another Israeli woman was killed in another attack perpetrated by Palestinians in Israel on 15 January 2024. The number of Israelis killed in the West Bank and Israel in 2023 in attacks perpetrated by Palestinians from the West Bank (36) was the highest since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 25 January 2024, 4,354 Palestinians, including 657 children, have been injured in the West Bank, including East Jerusalem. Of them, 4,219 have been injured by Israeli forces, 114 by settlers and 21 by either Israeli forces or settlers. Of the total injuries, 54 per cent were reported in the context of search-and-arrest and other operations, 34 per cent in demonstrations and 8 per cent during settler attacks against Palestinians. Some 33 per cent of those injuries have been caused by live ammunition, compared with 9 per cent in the first nine months of 2023.

  Settler Violence

   

  • Since 7 October 2023 and as of 25 January 2024, OCHA has recorded 457 Israeli settler attacks against Palestinians, resulting in Palestinian casualties (45 incidents), damage to Palestinian-owned property (356 incidents), or both casualties and damage to property (56 incidents). This reflects a daily average of four incidents.
  • One-third of the settler attacks against Palestinians after 7 October 2023 have involved firearms, including shootings and threats of shootings. In nearly half of all recorded incidents after 7 October, Israeli forces were either accompanying or reported to be supporting the attackers.
  • In 2023, 1,229 incidents involving Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem (with or without Israeli forces), resulted in Palestinian casualties, property damage or both. Some 913 of these incidents resulted in damage, 163 resulted in casualties and 153 resulted in both. This is the highest number of settler attacks against Palestinians in any given year since OCHA started recording incidents involving settlers in 2006.

  Displacement (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 25 January 2024, at least 198 Palestinian households comprising 1,208 people, including 586 children, have been displaced amid settler violence and access restrictions. The displaced households are from at least 15 herding/Bedouin communities. More than half of the displacement occurred on 12, 15, and 28 October, affecting seven communities. The displacement toll since 7 October 2023, represents 78 per cent of all displacement reported due to settler violence and access restrictions since 1 January 2023 (1,539 people, including 756 children). 
  • Since 7 October 2023 and as of 25 January 2024, 495 Palestinians, including 246 children, have been displaced following the demolition of their homes due to lack of Israeli-issued building permits in Area C and East Jerusalem, which are almost impossible to obtain. 
  • A total of 22 homes have been demolished and 105 Palestinians, including 45 children, displaced due to punitive demolitions from 7 October 2023 and as of 25 January 2024. The numbers exceed those reported in the first nine months of 2023, during which 16 homes were punitively demolished and 78 people displaced. 
  • Since 7 October 2023 and as of 25 January 2024, 743 Palestinians, including 311 children, have been displaced, following the destruction of 116 homes during other operations carried out by Israeli forces across the West Bank. About 95 per cent of the displacement was reported in the refugee camps of Jenin, Nur Shams and Tulkarm. This represents 82 per cent of all displacement reported due to the destruction of homes during Israeli military operations since January 2023 (908 people). 

  Funding

   

  • As of 25 January, Member States have disbursed $698.6 million against the updated Flash Appeal launched by the UN and its partners to implement its response plan in support of 2.2 million people in the Gaza Strip and 500,000 people in the West Bank. This constitutes 58 per cent of the $1.2 billion requested. 
  • Private donations are collected through the Humanitarian Fund. A private foundation in Australia has donated $2.2 million. Since 7 October, the Humanitarian Fund has disbursed about $55 million. 

  HUMANITARIAN NEEDS AND RESPONSES: 14-21 January

  Health

  Needs

  • According to WHO, only 16 of Gaza’s 36 hospitals are partially functional - nine in the south and seven in the north. 
  • According to the MoH in Gaza, there is a shortage of available hospital beds, as occupancy rates in these hospitals are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • Food, drinking water, fuel, medical supplies, and support to health workers through rotations and additional personnel, are urgently needed in healthcare facilities across Gaza. 
  • During missions to Shifa, Al Helou, Al Aqsa and Nasser hospitals to deliver supplies, fuel, and conduct assessments on 13 January, the WHO team observed the following: 
   • A significant decrease in the number of health personnel in some of the hospitals. 
   • Only 12 medical doctors are still working at the Al Aqsa hospital, which is about 10 per cent of the staff who operated before the start of the hostilities.
   • The maternity unit at Al Aqsa Hospital is not operating and is referring all pregnant women to Al Awda Hospital, which is further away, putting patients at risks during the additional travel time, due to ongoing hostilities.
   • Nasser Hospital is currently experiencing a significant decrease in staff and patient numbers, with over 50 per cent of staff leaving and only 400 out of 750 patients remaining, some seeking care elsewhere or remaining at home. The hospital's capacity including maternity services, where only two obstetricians remain, have been severely impacted. 
  • Poor living conditions in shelters have resulted in a rise in water-borne diseases among IDP. 
  • Health Cluster’s partners report that there is no access to Al Amal Hospital in Khan Younis, where an estimated 13,000 displaced people have sought refuge. The hospital is still providing emergency consultations and maternity services.

  Response

  • To compensate for staff shortages at Nasser Hospital, additional medical personnel from Al Quds Hospital were reassigned and two Emergency Medical Teams (EMTs) were deployed to Nasser Hospital.
  • In Al Amal Hospital, emergency consultations and maternity services are still being provided.
  • The Health and WASH Clusters are working together to respond to the surge in Hepatitis A cases and to prepare for other outbreak-prone diseases linked to poor living conditions and lack of access to proper WASH facilities.
  • The mapping exercise to identify formal and informal shelters that do not have access to primary healthcare services is ongoing; the mapping will help identify actors who can fill gaps.
  • Eleven EMTs are present in Gaza Strip and have been providing support to hospitals across the Strip.

  Challenges and Gaps

  • The high insecurity and limited access to health facilities in the northern governorates and Deir al Balah continues to present major challenges to partners’ response activities.
  • Partners’ operations continue to be adversely affected due to the displacement of staff, social stresses, and telecommunication challenges.

  WASH

   

  Needs

  • People in Gaza do not have access to adequate quantity and quality of water and lack hygiene materials, which has consequences on their wellbeing, including physical health.
  • The accumulation of solid waste on the streets, around hospitals, IDP shelters, and various sites remains a priority concern, as tens of thousands of tons of uncollected public waste are intensifying public health risks. The Gaza Municipality estimates that approximately 50,000 tons of solid waste remain unmanaged, exacerbating environmental and health concerns.  

  Response

  Information regarding water production from the Gaza Municipality wells between 15 and 21 January is very limited due to the communication blackout, with data available from only two wells. During the reporting week:

  • Some 3,100 cubic metres were accessible through the short-term desalination plants each day, in contrast to the pre-hostilities period when 22,000 cubic metres were available daily.    
  • Some 560 cubic metres of water is accessible through the municipal wells daily, while the production capacity was up to 255,000 cubic metres each day.  
  • The UAE's small desalination plant located in Egyptian Rafah continues to operate below capacity, providing 1,140 cubic metres per day out of a possible 2,400. All desalinated water from this plant is distributed via tankers.
  • The construction of a 3-kilometre transmission line extending to the Saudi Water Reservoir within the Philadelphia corridor is underway and expected to be completed in early February.  
  • Provision of 10,000 cubic metres of water to affected and displaced people through trucking and bottled water continues daily. 

  Challenges and Gaps

  • In Gaza, humanitarian partners have not been able to assess or resupply fuel to the Jabalya area, where sewage flooding was reported in the refugee camp on 5 January. At least 100,000 IDPs are estimated to reside in the UN and public shelters in this area. 
  • Markets are not functioning and construction materials for latrines, desludging services and other essential supplies for sanitation are not available for purchase. 
  • Import restrictions, as well as complex and unpredictable clearance procedures for critical items considered by Israel as dual use, such as generators, pumps, and pipes are preventing a scale up of the WASH response. 
  • Most partners face resource shortfalls, with no commitment to new funding, particularly in camps and other areas where many IDPs are settled. 
  • In the West Bank, the closure of Khirbet ‘Atouf in Tubas since 7 October has restricted access to water for herding, severely affecting several communities in the area. Checkpoint delays cause significant water shortages for residents and livestock, necessitating urgent WASH intervention. 

  Protection

   

  Needs

  • Unaccompanied and separated children require urgent protection, including family tracing and provision of shelter, winter clothing, blankets, water, and food.
  • Even in the absence of formal assessments, the scale of explosive contamination will require, at a minimum: 
   • Explosive Ordnance Disposal.
   • Explosive Ordnance Risk Education (EORE) and Conflict Preparedness and Protection (CPP) messages, including tailored to different groups and needs.
   • EORE and CPP training for humanitarian actors and widespread risk education.
   • Victim Assistance services for survivors of shelling and explosive ordnance related accidents.

  Response

  • Since 7 October 2023 and as of 22 January, Child Protection partners have reached more than 93,000 boys and girls, and nearly 20,000 women and men across the Gaza Strip with awareness raising interventions; Mental Health and Psychological Support (MHPS) for children and caregivers–mainly as part of group or family activities– child protection referrals for education services; registration and alternative care for unaccompanied and separated children; and distribution of clothing kits.
  • Some Mine Action partners were able to operate, amid the ongoing blackout, in the reported period. UNICEF and other implementing partners conducted direct Explosive Ordnance awareness sessions, continued disseminating EORE-awareness messages and distributed 20,000 EORE leaflets in shelters. 
  • The UN Mine Action Service (UNMAS) continued providing explosive ordnance disposal (EOD) support to ensure the safe passage of convoys. 
  • Humanity and Inclusion are conducting needs assessments for emergency rehabilitation and MHPSS and preparing a refresher training EORE package for their teams. 
  • The Legal Task Force, together with the Norwegian Refugee Council (NRC) is working on providing substitute identifications cards for Palestinians arriving through the Karem Shalom Crossing without IDs, including providing attestations that can serve as substitute identity documentation. 

  Challenges and Gaps

  • The communications blackout and the continued restrictions on access and safe movement directly affected the delivery of planned child protection interventions, and the reporting of ongoing interventions.
  • Mine Action partners report challenges in obtaining authorization to deploy personnel, especially EOD specialists, to carry out contamination assessments; further challenges include access restrictions on equipment, movement concerns due to insecurity. In the reporting period, the communication blackout interfered with risk education, messaging, and coordination of mine action partners.
  • The Legal Task Force and its partners report major challenges, stemming from a lack of clear information and/or data on the people who have lost their documents following their displacement. Further, the authorities in Gaza are unable to issue new civil documentations amid hostilities, while challenges remain in obtaining alternative IDs and birth registrations data for people who have lost such documents and for newborns The application process with authorities in Gaza is dependent on criteria that many residents in Gaza cannot meet, currently, including proving families ties in the West Bank or employment in international non-governmental organizations. Partners are engaging in advocacy efforts with the authority to find ways to facilitate document re-issuance.

  Shelter and Non-Food Items (NFI)

   

  Needs

  • As of 22 January, it is estimated that about 73,000 housing units across the Gaza Strip have been destroyed or rendered uninhabitable and over 290,000 housing units have been damaged.
  • It is estimated that over 650,000 people will have no home to return to, and that many more will be unable to return immediately, due to the level of damage to surrounding infrastructure, as well as the risk posed by explosive remnants of war.
  • Partners estimate that the amount of debris generated by the destruction of residential housing units will exceed 8,000,000 metric tons and will take over three years to remove it, given Gaza's current capabilities.
  • Displaced people residing in both formal and informal emergency shelters still lack basic non-food items (NFIs), and hundreds of thousands lack proper and adequate shelter.
  • Tents, timber sections, and tarpaulin sheets are highly needed to allow the displaced communities to protect themselves and their children during the current harsh weather conditions and to alleviate the worrying overcrowded and unhygienic conditions in the current makeshift shelters.

  Response

  • During the reporting period, cluster partners distributed about 24,000 bedding items, including blankets, mattresses, and mats. 

  Challenges and Gaps

  • There is a high shortage of all essential NFIs for IDPs inside and outside shelters. This includes 50,000 family winterized tents, 200,000 bedding sets (1,200,000 mattresses and blankets), 200,000 sealing-off kits, 200,000 winter clothes kits, and wooden timber to support IDPs in establishing self-built shelters.

  Food security

   

  Needs

  • Uninterrupted and secure humanitarian corridors for delivering critical aid across Gaza is critically needed to allow more trucks from the private sector to enter Gaza. 
  • Immediate provision of fuel and cooking gas is critical to sustain humanitarian efforts and maintaining the operation of essential services, such as mills and bakeries. Without them, communities will be unable to prepare the limited food available to them.
  • According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC): 
   • 2.2 million people are at imminent risk of famine. 
   • Some 378,000 people are at Phase 5 (catastrophic levels). Phase 5 refers to extreme lack of food, starvation, and exhaustion of coping capacities.
   • Some 939,000 people at Phase 4 (emergency levels).

  Response

  • Between 15 and 21 January, 14 Food Security Sector (FSS) partners engaged in providing food assistance across the Gaza Strip and reached about 1.2 million people with at least one type of food assistance. Rafah Governorate received about 57 per cent of the total food assistance; Deir al Balah received about 29 per cent; Khan Younis about 21 per cent; 14.3 per cent of the food assistance reached the northern governorates. In particular: 
   • In north Gaza, 10,374 people received food parcels, including 6,510 people in public shelters and 3,864 people with host families. Hot meals were provided to 16,000 people, specifically focusing on people displaced in UNRWA shelters.
   • In Deir al Balah governorate, food parcels were distributed to a total of 25,850 people, including 8,350 in public shelters and 17,500 staying with host families. 
  • In the south, FSS partners reached 606,091 IDPs, including in UNRWA shelters, public shelters, host families and makeshift camps in Rafah, Khan Younis, and Deir al Balah governorates through food parcels, ready-to-eat (RTE) packages and hot meals. 
  • Some 309,275 people to the south of Wadi Gaza received flour outside UNRWA shelters between 15 and 21 January; while from 1 to 17 January, bread distribution reached a total 305,620 people in Rafah. 

  Challenges and gaps

  • FSS partners’ operational space and delivery access are greatly hindered across the Gaza Strip.
  • Continued hostilities, disruptions in healthcare services, lack of access to nutritious food, lack of access to clean water and poor sanitation conditions remain major challenges and contribute to the risk of famine in Gaza. 
  • Despite partners' efforts, food distribution in northern Gaza falls far below needs. The challenges faced in Gaza underscore the importance of continued coordination and support to address the pressing food security needs of the affected people.

  Nutrition

   

  Needs

  • Malnutrition among children and pregnant and breastfeeding women (PBW) remains a significant concern, amid lack of functioning health and WASH systems and deterioration of the food security situation. 
  • Provision of nutrition interventions, including lifesaving supplies in Gaza, is critically needed across the Strip.

  Response

  • UNICEF, WFP, and other nutrition partners continued to address the nutritional needs of children and mothers through delivery of key nutrition commodities across the Gaza Strip, particularly among vulnerable children and women. Partners are providing therapeutic services and supplies for children with acute malnutrition, including therapeutic food (RUTF to pregnant women and breastfeeding mothers, such as Lipid Nutrient Supplement paste (LNS-MQ). From 12 to 20 January, nutrition partners delivered and implemented the following:   
   • Eight partners received key nutritional commodities in both the northern and southern governorates and delivered them to affected communities, including:
   • Compact food (BP5) for about 360 people.
   • Nutrition supplements (LNS-SQ, 5,530 cartons) benefiting 36,866 children.
   • Ready to Use Infant Formula (RUIF, 23,426 cartons) for 5,856 non-breastfed infants (0-5 months).
   • Therapeutic food (RUTF) (1,190 cartons) for 2,975 children.
   • Anthropometric supplies, including 14 scales, seven height boards, and packs of mid- upper arm circumference (MUAC) tapes for nutrition assessment.
  • A number of Lipid Nutrient Supplement paste - Medium Quantity (LNS-MQ) - were secured to cover the needs of approximately 450,000 PBW and Children under-five for around two months. The first distribution cycle of 68 metric tons (MT)of LNS-MQ took place in December, in all Rafah UN shelters, covering all PBC and Children under-two. 
  • On 21 January, another cycle of 147 MT entered Gaza and distribution is expected between 23 and 24 January to UN shelters in Rafah, to address the needs of around 155,000 PBW and children under five for 15 days.

  26 januari 2024

   

  The Rights Forum verwelkomt de uitspraak die het Internationaal Gerechtshof vandaag deed in de genocide-zaak van Zuid-Afrika tegen Israël. Het recht heeft gesproken, de uitspraak is bindend, en zal ook door Nederland nageleefd en bevorderd moeten worden. Een belangrijke overwinning en een historische eerste stap naar rechtvaardigheid voor de Palestijnen. 
   
  De uitspraak
  Het Hof heeft in zijn voorlopige uitspraak het risico op genocide in Gaza erkend, en Israël opgeroepen er alles aan te doen om (verdere) schendingen van de Genocide Conventie te voorkomen. Onder de voorlopige maatregelen die het Gerechtshof Israël heeft opgelegd zijn:

  • het voorkomen en bestraffen van het oproepen en aanzetten tot geweld;
  • het toelaten van voldoende humanitaire hulp in Gaza;
  • en het bewaren van bewijs van eventuele misdaden en daarover binnen een maand verslag uitbrengen.

  Betogers bekijken een livestream van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof voor het Vredespaleis in Den Haag, 26 januari 2024. 

  Wat nu? 
  Wij zullen Nederland houden aan zijn plicht om bij te dragen aan de uitvoering van de aan Israël opgelegde maatregelen. De onvoorwaardelijke steun van Nederland aan Israël en het willoos volgen van de Verenigde State mogen en kunnen niet langer voortduren. Er moet een eind komen aan de dubbele standaard die het Nederlandse Israël/Palestina-beleid kenmerkt. Het internationaal recht moet leidend zijn in onze relatie met deze landen. 
   
  Het is daarnaast ondenkbaar dat Nederland doorgaat met de levering van onderdelen voor de F-35-gevechtsvliegtuigen. Daarmee zouden we onze medeplichtigheid willens en wetens voortzetten. 
   
  Zuid-Afrika neemt verantwoordelijkheid, nu wij nog
  Zuid-Afrika, het land dat zelf is ontsnapt uit de wurggreep van apartheid en kolonialisme, heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Helaas ontbreekt het Nederland aan de moed en inspanning die Zuid-Afrika heeft getoond bij het hooghouden van de internationale rechtsorde. De massaslachting in Gaza en Israël, waar Nederland politieke en militaire steun aan heeft verleend, zal ons nog decennia blijven achtervolgen. 
     

  Wij strijden tegen oorlogsmisdaden, annexatie, bezetting en onderdrukking.

  Helpt u mee?

  Regering gewaarschuwd: medeplichtigheid aan Gaza-horror leidt tot aangifte

  De coalitie The Justice and Accountability for Palestine initiative heeft de Nederlandse regering gewaarschuwd dat politici en ambtenaren kunnen worden aangeklaagd voor medeplichtigheid aan Israëlische oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en mogelijke genocide in Gaza.

  Dat schrijft de coalitie in een brief die afgelopen maandag werd bezorgd bij demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA). Een vergelijkbare brief werd gestuurd aan de regeringen van Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

  Medeplichtigheid leidt tot aangifte
  In de brief zet de coalitie uiteen dat de Israëlische misdrijven zich na 7 oktober 2023 hebben voorgedaan, en dat politici en ambtenaren daarvan op de hoogte waren. Ook wisten zij al snel na 7 oktober dat die misdrijven zich zouden blijven herhalen. Wie Israël onder die omstandigheden steun verleent, maakt zich medeplichtig, stelt de coalitie.

  De coalitie draagt de regering op haar Gaza-politiek onmiddellijk in overeenstemming te brengen met het internationaal recht en humanitaire kernbeginselen. De regering mag op geen enkele wijze bijdragen, steun verlenen of helpen bij het plegen van internationale misdrijven.

  Als de regering geen gehoor geeft aan de oproep, zal de coalitie aangifte doen.

  Dubbele standaard blijft debat over Israël en Palestina domineren

  In onze nieuwsbrief van vorige week vrijdag deden wij uitgebreid verslag van het Tweede Kamerdebat van 18 januari met minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) over de oorlog in de Gazastrook. Deze week publiceerden wij daarnaast op onze website een uitgebreide analyse van het debat.

  Dubbele standaard
  In de kern typeerde het debat de dubbele standaard die de regering hanteert als het om Israël gaat. De minister pretendeerde handhaving van het internationaal recht te steunen, benoemde de illegaliteit van de nederzettingen en riep Israël op ‘proportioneel’ op te treden in Gaza, maar in de praktijk gebeurt het tegendeel.

  Nederland geeft Israël carte blanche door de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof niet op voorhand te respecteren, door handel met nederzettingen toe te blijven staan, en door Israël wapentuig te leveren voor zijn bombardementen op Gaza. De regering maakt Nederland op deze manier medeplichtig aan ernstige schendingen van het internationaal recht.

  Met deze hypocriete houding ondergraaft de regering niet alleen Nederlands reputatie, maar ook de internationale rechtsorde. Bovendien – en dat is de belangrijkste conclusie – draagt zij met deze principeloze opstelling bij aan de verwoesting van de levens van miljoenen Palestijnen..

  26 januari 2024

   

  Today, the International Court of Justice overwhelmingly ordered Israel to prevent acts of genocide in Gaza. South Africa's case will proceed.

  At this crucial moment in history, we are seeing vastly documented evidence that Israel is committing genocide against Palestinians, read out in court on the world stage. Nobody can deny that this is a genocide.

  However, for Palestinians in Gaza fighting to survive by the minute, justice cannot wait.

  It's up to us, the people, to protest and disrupt to fight for a PERMANENT CEASEFIRE NOW and an end to Israel's U.S.-backed genocide paid for with our tax dollars. Especially as Biden today gets taken to federal court for his complicity in genocide.

  • While shamefully denying the irrefutable evidence that Israel is committing genocide, the U.S. government chose today to cut desperately needed humanitarian funding to UNRWA. The result? Today's media headlines are covering this event, instead of the fact that there are grounds to charge Israel with genocide at the Hague.

  SHARE NEW GENOCIDE JOE GRAPHICS

  YOUR IMPACT

  Protest at Biden's "morale boosting" staff party last night.

  • This week, the Supreme Court threw out the Jewish National Fund’s bogus lawsuit against USCPR, which attempted to support our human rights advocacy. Thank you for your steadfast support as we resisted lawfare. Our movement for Palestinian liberation is strong and we will never be silenced!
  • Your support helped us launch the Quit Genocide campaign with Adalah Justice Project, and last night, local demonstrators with DMV Palestinian Youth Movement and Occupation Free DC successfully shamed Butcher Biden staffers walking in to a “morale boosting” party. They shouted, “Quit your racist jobs now!”

  WHAT TO DO NEXT

  • No business as usual! Disrupt and talk about Palestine, including the evidence of genocide, everywhere you go.
  • PROTEST NOW and keep protesting in massive numbers to show the world that the genocide must end now. It's up to us the people to rise up.

  Onward to liberation,

  AHMAD ABUZNAID

  Executive Director

  Today's headlines

  ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 112: In a historic moment, ICJ moves forward with genocide case against Israel

  Mondoweiss Palestine Bureau

  Today's headlines

  Gaza’s economy has been erased. Famine and black markets are all that remain.

  Tareq S. Hajjaj

  26 januari 2024

   

  While the court stopped short of calling for a ceasefire, Israel is ordered to allow aid into Gaza, punish incitement to genocide, and take more protective measures for civilians – even as the situation on the ground remains cataclysmic.

  Read more

  ICJ orders Israel to prevent genocidal acts in Gaza and punish calls for incitement

  In a historic ruling against Israel for the crime of genocide, the International Court of Justice called on Israel to immediately prevent genocidal acts in Gaza and punish calls for incitement. The case against Israel will now move forward.

  Read more

  Palestinians are taking the Biden administration to court this week

  The week, a federal court in Oakland will begin hearing arguments in a lawsuit accusing the Biden administration of failing to prevent a genocide in Gaza. The case could bring U.S. support for the Israeli assault on Gaza to a halt.

  Read more

  What to look for in the ICJ’s ‘provisional measures’ ruling on genocide in Gaza

  Do not judge the International Court of Justice solely by whether it calls for a ceasefire in Gaza. Much more important is whether it finds South Africa's genocide allegations deserve a full hearing.

  Read more

  Hospitals under siege, UNRWA shelter bombed in southern Gaza

  Israeli forces bomb Gaza's perimeter to prepare for a “buffer zone” as medical staff in Nasser Hospital dig graves in anticipation of a large number of fatalities due to Israel's ongoing siege on the hospital.

  25 januari 2024

   

  Even in areas like Rafah, where the Israeli ground invasion has not reached, Gaza’s society has been decimated. Its economy no longer exists and basic goods can only be found on the black market where they cost ten times their prewar price.

  Read more

  The Hypocrisy Oath: The double standards of American health institutions on Gaza

  Open Letter

  American health institutions were quick to condemn the October 7 attacks, but those same institutions remain silent over Israel’s genocide in Gaza after 105 days.

  Palestinian journalists are stopping their reporting for ‘a world that doesn’t know the meaning of humanity’

  As Israel has murdered over 118 journalists during its genocidal war on Gaza, many journalists have been forced to stop reporting on the unfolding horror for fear of being deliberately targeted.

  Hostilities in the Gaza Strip and Israel
  Flash Update #101

  Smoke seen in a picture taken from the office of the director of Nasser hospital. This is one of three hospitals in Khan Younis, around which heavy fighting has taken place in recent days. Medical teams have reportedly been unable to transfer serious injuries from the hospital to nearby facilities. Photo by OCHA/Olga Cherevko, 21 January 2024

   

  25 januari 2024

   

  Key points

   

  • Intense Israeli bombardments from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 23 January, resulting in further civilian casualties and displacement, as well as destruction. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza. Hostilities were particularly intense in Khan Younis, with Israeli forces reported to having surrounded and launched a large-scale operation in the city. Heavy fighting is reported in proximity to hospitals in Khan Younis, including Al Aqsa, Nasser and Al Amal, with reports of Palestinians trying to flee to the southern town of Rafah. Al Mawasi area in Khan Younis was reportedly under heavy attack.
  • Between the afternoons of 23 and 24 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 210 Palestinians were killed, and 386 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 23 January 2024, at least 25,700 Palestinians were killed in Gaza and 63,740 Palestinians were injured, according to the MoH.
  • Between the afternoons of 23 January and 24 January, no Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. As of 24 January, 219 soldiers have been killed, and 1,250 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military.
  • On 24 January, a carpentry workshop located inside the Khan Younis Training Centre (KYTC) was hit by two tank shells, causing a fire inside the workshop, according to UNRWA. The number of casualties is yet to be confirmed. It is estimated that some 800 IDPs had been sheltering inside the workshop, while tens of thousands of people are estimated to be sheltering in the rest of the Training Centre. Despite the lack of safe passage, IDPs are reportedly fleeing the KYTC towards the coastal road towards Deir al Balah or Rafah. The area of KYTC was also struck on 22 January. That day, six people were killed and 16 were injured, as reported by UNRWA, because of stray bullets and shrapnel falling in the adjacent area outside KYTC.
  • On 24 January, the UN Human Rights Office (OHCHR) in the Occupied Palestinian Territory reported that thousands of civilians were forced to flee to Rafah, which is now hosting more than 50 per cent of Gaza’s population. Strikes have seriously endangered civilians, including those sheltering in health facilities. They stated that: “...the IDF continues to shell areas that it has unilaterally designated as ‘safe’ for evacuation, reinforcing that nowhere in Gaza is safe (for example, the Al Mawasi area in western Khan Younis)…and raises grave alarm of further escalation of the hostilities in Rafah which could have serious implications for over 1.3 million people who are reportedly sheltering in the governorate with the attendant risk that people who are essentially trapped in smaller and smaller areas may be forced out of Gaza.”
  • On 24 January, the MoH in Gaza continued to report on the besieging of Nasser Hospital in Khan Younis. No one can enter or exit the facility due to ongoing bombardments in the vicinity, including 400 dialysis patients in need of support. Health staff are reported to be digging graves on hospital grounds due to the large numbers of fatalities anticipated and the need to manage burials.
  • On 24 January, the World Health Organization (WHO) announced that there are now 14 partially functional hospitals; seven in the north and seven in the south. In addition, two hospitals are providing minimal services only for those within the compounds. The two minimally functioning ones, Al Kheir (which the Israeli military is currently present) and Nasser (surrounded by the Israeli military and heavy fighting) are not able to receive patients or supplies.
  • On 24 January, the Palestine Red Crescent Society (PRCS) reported that Israeli forces continued to siege their ambulance headquarters and Al Amal Hospital in Khan Younis, restricting all movement in the area. Furthermore, the entrance of the PRCS headquarters was reportedly struck, killing at least three Palestinians and injuring two others. PRCS stated that they have been forced to ask IDPs to donate blood as they are unable to access blood banks and treat the wounded. The medical teams are reportedly unable to transfer serious injuries from Nasser Hospital to nearby health facilities. On 23 January, the vicinity of Al-Amal Hospital, in Khan Younis, was reportedly shelled, amid intense fighting around the hospital; one Palestinian was reportedly killed at the entrance of Al Amal Hospital.
  • On 23 January, the Palestinian telecommunications company Paltel announced that services in Gaza are gradually being restored. Initial reports indicate that the phonelines have not been restored to the middle and northern areas, and internet services have not been restored to the entire Gaza Strip since the start of the previous telecommunication blackout on 12 January. The communications shutdown continues to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis.
  • On 24 January, Israeli protesters attempted to block the entry of humanitarian aid through the Kerem Shalom crossing, holding up the trucks for several hours. As a result, only nine trucks were able to enter, and the rest (114) were forced to reroute to Egypt and the Rafah crossing. On the same day, 153 truckloads of food, medicine and other supplies entered the Gaza Strip through Rafah and Kerem Shalom crossings.
  • On 24 January, UN partners, on the occasion of World Education Day, urged all actors to ensure that barriers to education are addressed, especially through the provision of adequate shelter that facilitates recovery, to enable the right to learn. Further, they stated: “learning has been devastated in the Gaza Strip since the hostilities began in October 2023. Over 625,000 students and 22,564 teachers have been deprived of education and a safe place for over three months, and thousands of learners and education personnel are amongst the more than 25,000 people who have reportedly been killed”. All UNRWA schools in the Gaza Strip have closed–most turned into shelters–, depriving the 300,000 children who attended them of their education. UNRWA reports that at least 340 internally displaced people have been killed while seeking safety in UNRWA shelters.

  Hostilities and casualties (Gaza Strip)

   

  The following are among the deadliest incidents reported on 23 and 24 January:

  • On 22 January, ten Palestinians were reportedly killed after an explosion was reported at Al Mawasi School, Al Mawasi area.
  • On 22 January, during the night, seven Palestinians were reportedly killed, and 15 others were injured, after a residential building was struck in Jabalya city, North Gaza.
  • On 23 January, at about 16:50, four displaced Palestinians were reportedly killed, and others were injured, including children, after a residential building was struck in Al Hassanynah area, Deir al Balah.
  • On 23 January, at about 12:50, four Palestinians were reportedly killed, after a car was hit in Rafah, southern Gaza.
  • On 23 January, at about 14:00, four Palestinians, including one child, were killed as reportedly a group of people was struck in Al Mawasi area.

  Displacement (Gaza Strip)

   

  • According to a statement released by OHCHR on 24 January, the intensification of the operation in Khan Younis raises serious concerns that civilians will be forced to leave their homes and shelters, including those who had previously been displaced from northern Gaza to Khan Younis. Hundreds of thousands of displaced people are now filling the streets of Khan Younis and Rafah, and are living in makeshift shelters in miserable conditions, with little or no access to food, water, medicines and appropriate shelter, and many are facing the risk of further displacement.
  • As of 20 January, according to UNRWA, there are an estimated 1.7 million IDPs in Gaza. Many of them have been displaced multiple times, as families have been forced to move repeatedly in search of safety. Due to the continued fighting and evacuation orders, some households have moved away from the shelters where they were initially registered. Rafah governorate is the main refuge for those displaced, with over one million people squeezed into an extremely overcrowded space, following the intensification of hostilities in Khan Younis and Deir al Balah and the Israeli military’s evacuation orders.
  • On 23 January, the Israeli military issued new evacuation orders via social media to Palestinians in a number of city blocks in Khan Younis. The affected area covers some four square kilometres. There are about 88,000 residents in the area, in addition to an estimated 425,000 internally displaced people (IDPs) seeking shelter in 24 schools and other institutions. The affected area includes Nasser Hospital (475 bed capacity), Al Amal Hospital (100 beds) and the Jordanian Hospital (50 beds), representing almost 20 per cent of the remaining partially functioning hospitals across the Gaza Strip. Three health clinics are also located in the affected area. Some 18,000 IDPs are reported to be in the Nasser Hospital, with an unknown number of IDPs seeking shelter in the other health facilities.

  Electricity

   

  • Since 11 October 2023, the Gaza Strip has been under an electricity blackout, after the Israeli authorities cut off the electricity supply, and fuel reserves for Gaza’s sole power plant were depleted. The communications and industrial fuel shutdown continue to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. For more information on electricity supply to the Gaza Strip, please see this dashboard.
  • Since 19 November, limited fuel amounts have entered the Gaza Strip from Rafah. However, since these are insufficient, hospitals, water facilities and other critical facilities are still only operating at limited capacity. A Rapid Disaster Needs Assessment team has identified about 570 kilometres of electricity feeder lines that have been damaged as of 12 January. This represents some 57 per cent of feeder lines, with damage expected to have increased further since then. Fuel is urgently needed for the Gaza Electricity Distribution Company (GEDCO) teams to conduct damage assessments and field repairs.

  Health care, including attacks (Gaza Strip)

   

  • According to WHO, health care in Gaza remains extremely fragile. As of 24 January, only 14 out of Gaza’s 36 hospitals are functional, albeit partially: partial functionality indicates that a hospital is accessible to people in need of health care, can take in some new patients and can undertake some level of surgery. Over 90 health facilities and over 80 ambulances have been impacted since the escalation of hostilities. Other factors include power supply disruptions and fuel shortages. According to the MoH in Gaza, occupancy rates are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • The 14 hospitals that are still partially functional include seven in the south and seven in the north. Hospitals in the north have been offering limited maternity, trauma, and emergency care services. However, they face challenges such as a shortage of medical staff, including specialized surgeons, neurosurgeons, and intensive care staff, as well as a lack of medical supplies, and have an urgent need for fuel, food, and drinking water.
  • The seven partially functional hospitals in the south are operating at three times their capacity, while facing critical shortages of basic supplies and fuel. In Deir al Balah and Khan Younis, three hospitals – Al Aqsa, Nasser, and Gaza European – are at risk of closure due to the issuance of evacuation orders in adjacent areas and the ongoing conduct of hostilities nearby.

  Water, Sanitation and Hygiene (WASH)

   

  • A UNOSAT satellite imagery analysis released in mid-January shows that 87 per cent of WASH facilities in Gaza governorate were either destroyed or sustained some level of damage. Similarly, 82 per cent of WASH facilities in northern Gaza, 54 per cent in Deir al Balah, 46 per cent in Khan Younis and some eight per cent in Rafah governorates are either destroyed or sustained varying levels of damage. With the intensifying conflict in Deir al Balah and especially Khan Younis since 22 January, it is likely that the remaining frail infrastructure is at risk of further damage and destruction. At the same time, the absence of visible damage to WASH infrastructure does not guarantee functionality. Other enabling tools, such as generators, fuel, and pumps are imperative for the functionality of water and sanitation infrastructure.
  • The availability of water for drinking and domestic use in Gaza is shrinking. According to WASH humanitarian partners, water availability through the municipal wells is presently at 21,200 cubic metres a day, which is a tenth of their production capacity of 255,000 cubic metres a day prior to the escalation of hostilities. Water from these wells is known to be substandard given it is brackish (salty), whereas water from the Israeli-operated lines yielded the optimal safe drinking water prior to the hostilities. At present, only one of the three Israeli lines – the Bani Sa’id point – is functional, yielding 22,000 cubic metres a day, which is less than half of what would have been available if all lines were working.
  • Furthermore, water availability through the short-term desalination plants presently stands at 1,600 cubic metres per day, which is 7 per cent of the pre-crisis capacity of 22,000 cubic metres per day. Due to import restrictions on critical items, water testing kits and chlorine to treat the water across Gaza are presently unavailable. Furthermore, the amalgamation of solid waste and fecal waste, exacerbated by rains and floods, is giving rise to severe health and environmental threats. With WHO already reporting 158,000 cases of diarrhea, the inability to perform water chlorination to kill bacteria is exacerbating the already concerning situation. At present, Health and WASH partners have developed an Acute Watery Diarrhea preparedness and response plan. Barriers to the import of critical items must be removed to enable adequate response.

  Food Insecurity

   

  • Since the beginning of the month and as of 22 January, the World Food Programme (WFP) reported having reached nearly 930,000 affected people with in-kind and general food assistance across the Gaza Strip, including more than 560,000 IDPs in makeshift camps, UNRWA shelters and IDPs with host families, with food parcels. In addition, WFP distributed canned meat, biscuits, and wheat flour to 13,250 people in the northern governorates of Gaza. Starting in January, WFP resumed subsidized bread distribution, reaching over 560,000 people in Gaza and distributed hot meals to 102,762 people.
  • Humanitarian partners report that, as of 17 January, only 15 bakeries were operational across the Gaza Strip; six in Rafah and nine in Deir al Balah. No bakeries are functioning north of Wadi Gaza. WFP has been supporting eight of the functional bakeries (six in Rafah and two in Deir al Balah), by providing wheat flour, salt, yeast and sugar. Through this initiative, about 250,000 people were able to purchase bread at a subsidized price. Before 7 October, a total of 97 bakeries were operative overall in the Gaza Strip, in particular: 25 in Deir al Balah, 20 in Khan Younis, 19 in Rafah, 8 in northern Gaza and 25 in Gaza city.

  Humanitarian Access

   

  • On 22 January, WHO and partners completed a high-risk mission to resupply fuel to the Shifa Hospital in northern Gaza, where hundreds of thousands of people remain cut off from aid. According to WHO, functionality has improved since their last visit ten days previously. There are 120 health and care workers, and 300 patients. The hospital conducts between five and ten surgeries daily, mainly trauma cases that require immediate care. Essential services such as basic laboratory and radiological facilities remain operational, along with emergency care, a surgical unit, post-operative care, and a dialysis unit. There are plans to reopen a 9-bed Intensive Care Unit over the coming days. A significant decrease in the number of displaced people sheltering in the hospital, from 40,000 to 10,000, was also observed.
  • The capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively anywhere in Gaza remains heavily compromised by recurrent denials of access to the north, restrictions on the import of critical equipment, and the intensity of hostilities, among other factors. For more information, see the Humanitarian Access Snapshot.

  Hostilities and casualties (Israel)

   

  • Over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, including 36 children, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October.
  • The Israeli authorities estimated that about 136 Israelis and foreign nationals remained captive in Gaza. During the humanitarian pause (24-30 November), 86 Israeli and 24 foreign national hostages were released.

  Violence and casualties (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 24 January 2024, 360 Palestinians have been killed, including 92 children, across the West Bank, including East Jerusalem. Additionally, two Palestinians from the West Bank were killed while carrying out an attack in Israel on 30 November. Of these 360 fatalities, 350 were killed by Israeli forces, eight by Israeli settlers and two by either Israeli forces or settlers. The number of Palestinians killed in the West Bank, including East Jerusalem, in 2023 (507) marks the highest number of Palestinians killed in the West Bank since OCHA started recording casualties in 2005. So far in 2024 (as of 24 January), 51 Palestinians, including at least 11 children, have been killed.
  • Since 7 October 2023 and as of 24 January 2024, five Israelis, including four members of Israeli forces, have been killed in Palestinian-perpetrated attacks in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, four Israelis were killed in an attack carried out by Palestinians from the West Bank in West Jerusalem (one of the four was killed by Israeli forces who misidentified him) on 30 November 2023. Another Israeli woman was killed in another attack perpetrated by Palestinians in Israel on 15 January 2024. The number of Israelis killed in the West Bank and Israel in 2023 in attacks perpetrated by Palestinians from the West Bank (36) was the highest since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 24 January 2024, 4,353 Palestinians, including 657 children, have been injured in the West Bank, including East Jerusalem. Of them, 4,218 have been injured by Israeli forces, 114 by settlers and 21 by either Israeli forces or settlers. Of the total injuries, 54 per cent were reported in the context of search-and-arrest and other operations, 34 per cent in demonstrations and 8 per cent during settler attacks against Palestinians. Some 33 per cent of those injuries have been caused by live ammunition, compared with 9 per cent in the first nine months of 2023.

  Settler Violence

   

  • Since 7 October 2023 and as of 24 January 2024, OCHA has recorded 456 Israeli settler attacks against Palestinians, resulting in Palestinian casualties (45 incidents), damage to Palestinian-owned property (355 incidents), or both casualties and damage to property (56 incidents). This reflects a daily average of four incidents.
  • One-third of the settler attacks against Palestinians after 7 October 2023 have involved firearms, including shootings and threats of shootings. In nearly half of all recorded incidents after 7 October, Israeli forces were either accompanying or reported to be supporting the attackers.
  • In 2023, 1,229 incidents involving Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem (with or without Israeli forces), resulted in Palestinian casualties, property damage or both. Some 913 of these incidents resulted in damage, 163 resulted in casualties and 153 resulted in both. This is the highest number of settler attacks against Palestinians in any given year since OCHA started recording incidents involving settlers in 2006.

  Displacement (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 24 January 2024, at least 198 Palestinian households comprising 1,208 people, including 586 children, have been displaced amid settler violence and access restrictions. The displaced households are from at least 15 herding/Bedouin communities. More than half of the displacements occurred on 12, 15, and 28 October, affecting seven communities. The displacement toll since 7 October 2023, represents 78 per cent of all displacement reported due to settler violence and access restrictions since 1 January 2023 (1,539 people, including 756 children).
  • Since 7 October 2023 and as of 24 January 2024, 493 Palestinians, including 244 children, have been displaced following the demolition of their homes due to lack of Israeli-issued building permits in Area C and East Jerusalem, which are almost impossible to obtain.
  • On 23 January, the Israeli authorities demolished on punitive grounds a house in ‘Urif village in Nablus, displacing five people, including one child. The house belonged to a Palestinian currently in prison convicted of being involved in shooting and killing four Israeli settlers on Road 60 near Eli settlement in Nablus on 20 June 2023. A total of 22 homes have been demolished and 105 Palestinians, including 45 children, have been displaced due to punitive demolitions from 7 October 2023 and as of 24 January 2024. The numbers exceed those reported in the first nine months of 2023, during which 16 homes were punitively demolished and 78 people displaced.
  • Since 7 October 2023 and as of 24 January 2024, 743 Palestinians, including 311 children, have been displaced, following the destruction of 116 homes during other operations carried out by Israeli forces across the West Bank. About 95 per cent of the displacement was reported in the refugee camps of Jenin, Nur Shams and Tulkarm. This represents 82 per cent of all displacement reported due to the destruction of homes during Israeli military operations since January 2023 (908 people).

  Funding

   

  • As of 22 January, Member States have disbursed $697.6 million against the updated Flash Appeal launched by the UN and its partners to implement its response plan in support of 2.2 million people in the Gaza Strip and 500,000 people in the West Bank. This constitutes 58 per cent of the $1.2 billion requested.
  • Private donations are collected through the Humanitarian Fund. A private foundation in Australia has donated $2.2 million. Since 7 October, the Humanitarian Fund has disbursed about $55 million.

  HUMANITARIAN NEEDS AND RESPONSES: 14-21 January

  Health

  Needs

  • According to WHO, only 16 of Gaza’s 36 hospitals are partially functional - nine in the south and seven in the north.
  • According to the MoH in Gaza, there is a shortage of available hospital beds, as occupancy rates in these hospitals are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • Food, drinking water, fuel, medical supplies, and support to health workers through rotations and additional personnel, are urgently needed in healthcare facilities across Gaza.
  • During missions to Shifa, Al Helou, Al Aqsa and Nasser hospitals to deliver supplies, fuel, and conduct assessments on 13 January, the WHO team observed the following:
   • A significant decrease in the number of health personnel in some of the hospitals.
   • Only 12 medical doctors are still working at the Al Aqsa hospital, which is about 10 per cent of the staff who operated before the start of the hostilities.
   • The maternity unit at Al Aqsa Hospital is not operating and is referring all pregnant women to Al Awda Hospital, which is further away, putting patients at risks during the additional travel time, due to ongoing hostilities.
   • Nasser Hospital is currently experiencing a significant decrease in staff and patient numbers, with over 50 per cent of staff leaving and only 400 out of 750 patients remaining, some seeking care elsewhere or remaining at home. The hospital's capacity including maternity services, where only two obstetricians remain, have been severely impacted.
  • Poor living conditions in shelters have resulted in a rise in water-borne diseases among IDP.
  • Health Cluster’s partners report that there is no access to Al Amal Hospital in Khan Younis, where an estimated 13,000 displaced people have sought refuge. The hospital is still providing emergency consultations and maternity services.

  Response

  • To compensate for staff shortages at Nasser Hospital, additional medical personnel from Al Quds Hospital were reassigned and two Emergency Medical Teams (EMTs) were deployed to Nasser Hospital.
  • In Al Amal Hospital, emergency consultations and maternity services are still being provided.
  • The Health and WASH Clusters are working together to respond to the surge in Hepatitis A cases and to prepare for other outbreak-prone diseases linked to poor living conditions and lack of access to proper WASH facilities.
  • The mapping exercise to identify formal and informal shelters that do not have access to primary healthcare services is ongoing; the mapping will help identify actors who can fill gaps.
  • Eleven EMTs are present in Gaza Strip and have been providing support to hospitals across the Strip.

  Challenges and Gaps

  • The high insecurity and limited access to health facilities in the northern governorates and Deir al Balah continues to present major challenges to partners’ response activities.
  • Partners’ operations continue to be adversely affected due to the displacement of staff, social stresses, and telecommunication challenges.

  WASH

   

  Needs

  • People in Gaza do not have access to adequate quantity and quality of water and lack hygiene materials, which has consequences on their wellbeing, including physical health.
  • The accumulation of solid waste on the streets, around hospitals, IDP shelters, and various sites remains a priority concern, as tens of thousands of tons of uncollected public waste are intensifying public health risks. The Gaza Municipality estimates that approximately 50,000 tons of solid waste remain unmanaged, exacerbating environmental and health concerns.

  Response

  Information regarding water production from the Gaza Municipality wells between 15 and 21 January is very limited due to the communication blackout, with data available from only two wells. During the reporting week:

  • Some 3,100 cubic metres were accessible through the short-term desalination plants each day, in contrast to the pre-hostilities period when 22,000 cubic metres were available daily.
  • Some 560 cubic metres of water is accessible through the municipal wells daily, while the production capacity was up to 255,000 cubic metres each day.
  • The UAE's small desalination plant located in Egyptian Rafah continues to operate below capacity, providing 1,140 cubic metres per day out of a possible 2,400. All desalinated water from this plant is distributed via tankers.
  • The construction of a 3-kilometre transmission line extending to the Saudi Water Reservoir within the Philadelphia corridor is underway and expected to be completed in early February.
  • Provision of 10,000 cubic metres of water to affected and displaced people through trucking and bottled water continues daily.

  Challenges and Gaps

  • In Gaza, humanitarian partners have not been able to assess or resupply fuel to the Jabalya area, where sewage flooding was reported in the refugee camp on 5 January. At least 100,000 IDPs are estimated to reside in the UN and public shelters in this area.
  • Markets are not functioning and construction materials for latrines, desludging services and other essential supplies for sanitation are not available for purchase.
  • Import restrictions, as well as complex and unpredictable clearance procedures for critical items considered by Israel as dual use, such as generators, pumps, and pipes are preventing a scale up of the WASH response.
  • Most partners face resource shortfalls, with no commitment to new funding, particularly in camps and other areas where many IDPs are settled.
  • In the West Bank, the closure of Khirbet ‘Atouf in Tubas since 7 October has restricted access to water for herding, severely affecting several communities in the area. Checkpoint delays cause significant water shortages for residents and livestock, necessitating urgent WASH intervention.

  Protection

   

  Needs

  • Unaccompanied and separated children require urgent protection, including family tracing and provision of shelter, winter clothing, blankets, water, and food.
  • Even in the absence of formal assessments, the scale of explosive contamination will require, at a minimum:
   • Explosive Ordnance Disposal.
   • Explosive Ordnance Risk Education (EORE) and Conflict Preparedness and Protection (CPP) messages, including tailored to different groups and needs.
   • EORE and CPP training for humanitarian actors and widespread risk education.
   • Victim Assistance services for survivors of shelling and explosive ordnance related accidents.

  Response

  • Since 7 October 2023 and as of 22 January, Child Protection partners have reached more than 93,000 boys and girls, and nearly 20,000 women and men across the Gaza Strip with awareness raising interventions; Mental Health and Psychological Support (MHPS) for children and caregivers–mainly as part of group or family activities– child protection referrals for education services; registration and alternative care for unaccompanied and separated children; and distribution of clothing kits.
  • Some Mine Action partners were able to operate, amid the ongoing blackout, in the reported period. UNICEF and other implementing partners conducted direct Explosive Ordnance awareness sessions, continued disseminating EORE-awareness messages and distributed 20,000 EORE leaflets in shelters.
  • The UN Mine Action Service (UNMAS) continued providing explosive ordnance disposal (EOD) support to ensure the safe passage of convoys.
  • Humanity and Inclusion are conducting needs assessments for emergency rehabilitation and MHPSS and preparing a refresher training EORE package for their teams.
  • The Legal Task Force, together with the Norwegian Refugee Council (NRC) is working on providing substitute identifications cards for Palestinians arriving through the Karem Shalom Crossing without IDs, including providing attestations that can serve as substitute identity documentation.

  Challenges and Gaps

  • The communications blackout and the continued restrictions on access and safe movement directly affected the delivery of planned child protection interventions, and the reporting of ongoing interventions.
  • Mine Action partners report challenges in obtaining authorization to deploy personnel, especially EOD specialists, to carry out contamination assessments; further challenges include access restrictions on equipment, movement concerns due to insecurity. In the reporting period, the communication blackout interfered with risk education, messaging, and coordination of mine action partners.
  • The Legal Task Force and its partners report major challenges, stemming from a lack of clear information and/or data on the people who have lost their documents following their displacement. Further, the authorities in Gaza are unable to issue new civil documentations amid hostilities, while challenges remain in obtaining alternative IDs and birth registrations data for people who have lost such documents and for newborns The application process with authorities in Gaza is dependent on criteria that many residents in Gaza cannot meet, currently, including proving families ties in the West Bank or employment in international non-governmental organizations. Partners are engaging in advocacy efforts with the authority to find ways to facilitate document re-issuance.

  Shelter and Non-Food Items (NFI)

   

  Needs

  • As of 22 January, it is estimated that about 73,000 housing units across the Gaza Strip have been destroyed or rendered uninhabitable and over 290,000 housing units have been damaged.
  • It is estimated that over 650,000 people will have no home to return to, and that many more will be unable to return immediately, due to the level of damage to surrounding infrastructure, as well as the risk posed by explosive remnants of war.
  • Partners estimate that the amount of debris generated by the destruction of residential housing units will exceed 8,000,000 metric tons and will take over three years to remove it, given Gaza's current capabilities.
  • Displaced people residing in both formal and informal emergency shelters still lack basic non-food items (NFIs), and hundreds of thousands lack proper and adequate shelter.
  • Tents, timber sections, and tarpaulin sheets are highly needed to allow the displaced communities to protect themselves and their children during the current harsh weather conditions and to alleviate the worrying overcrowded and unhygienic conditions in the current makeshift shelters.

  Response

  • During the reporting period, cluster partners distributed about 24,000 bedding items, including blankets, mattresses, and mats.

  Challenges and Gaps

  • There is a high shortage of all essential NFIs for IDPs inside and outside shelters. This includes 50,000 family winterized tents, 200,000 bedding sets (1,200,000 mattresses and blankets), 200,000 sealing-off kits, 200,000 winter clothes kits, and wooden timber to support IDPs in establishing self-built shelters.

  Food security

   

  Needs

  • Uninterrupted and secure humanitarian corridors for delivering critical aid across Gaza is critically needed to allow more trucks from the private sector to enter Gaza.
  • Immediate provision of fuel and cooking gas is critical to sustain humanitarian efforts and maintaining the operation of essential services, such as mills and bakeries. Without them, communities will be unable to prepare the limited food available to them.
  • According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC):
   • 2.2 million people are at imminent risk of famine.
   • Some 378,000 people are at Phase 5 (catastrophic levels). Phase 5 refers to extreme lack of food, starvation, and exhaustion of coping capacities.
   • Some 939,000 people at Phase 4 (emergency levels).

  Response

  • Between 15 and 21 January, 14 Food Security Sector (FSS) partners engaged in providing food assistance across the Gaza Strip and reached about 1.2 million people with at least one type of food assistance. Rafah Governorate received about 57 per cent of the total food assistance; Deir al Balah received about 29 per cent; Khan Younis about 21 per cent; 14.3 per cent of the food assistance reached the northern governorates. In particular:
   • In north Gaza, 10,374 people received food parcels, including 6,510 people in public shelters and 3,864 people with host families. Hot meals were provided to 16,000 people, specifically focusing on people displaced in UNRWA shelters.
   • In Deir al Balah governorate, food parcels were distributed to a total of 25,850 people, including 8,350 in public shelters and 17,500 staying with host families.
  • In the south, FSS partners reached 606,091 IDPs, including in UNRWA shelters, public shelters, host families and makeshift camps in Rafah, Khan Younis, and Deir al Balah governorates through food parcels, ready-to-eat (RTE) packages and hot meals.
  • Bread distribution reached a total 305,620 people in Rafah. Some 309,275 people to the south of Wadi Gaza received flour outside UNRWA shelters.

  Challenges and gaps

  • FSS partners’ operational space and delivery access are greatly hindered across the Gaza Strip.
  • Continued hostilities, disruptions in healthcare services, lack of access to nutritious food, lack of access to clean water and poor sanitation conditions remain major challenges and contribute to the risk of famine in Gaza.
  • Despite partners' efforts, food distribution in northern Gaza falls far below needs. The challenges faced in Gaza underscore the importance of continued coordination and support to address the pressing food security needs of the affected people.

  Nutrition

   

  Needs

  • Malnutrition among children and pregnant and breastfeeding women (PBW) remains a significant concern, amid lack of functioning health and WASH systems and deterioration of the food security situation.
  • Provision of nutrition interventions, including lifesaving supplies in Gaza, is critically needed across the Strip.

  Response

  • UNICEF, WFP, and other nutrition partners continued to address the nutritional needs of children and mothers through delivery of key nutrition commodities across the Gaza Strip, particularly among vulnerable children and women. Partners are providing therapeutic services and supplies for children with acute malnutrition, including therapeutic food (RUTF to pregnant women and breastfeeding mothers, such as Lipid Nutrient Supplement paste (LNS-MQ). From 12 to 20 January, nutrition partners delivered and implemented the following:
   • Eight partners received key nutritional commodities in both the northern and southern governorates and delivered them to affected communities, including:
    • Compact food (BP5) for about 360 people.
    • Nutrition supplements (LNS-SQ, 5,530 cartons) benefiting 36,866 children.
    • Ready to Use Infant Formula (RUIF, 23,426 cartons) for 5,856 non-breastfed infants (0-5 months).
    • Therapeutic food (RUTF) (1,190 cartons) for 2,975 children.
    • Anthropometric supplies, including 14 scales, seven height boards, and packs of mid- upper arm circumference (MUAC) tapes for nutrition assessment.
   • A number of Lipid Nutrient Supplement paste - Medium Quantity (LNS-MQ) - were secured to cover the needs of approximately 450,000 PBW and Children under-five for around two months. The first distribution cycle of 68 metric tons (MT)of LNS-MQ took place in December, in all Rafah UN shelters, covering all PBC and Children under-two.
  • On 21 January, another cycle of 147 MT entered Gaza and distribution is expected between 23 and 24 January to UN shelters in Rafah, to address the needs of around 155,000 PBW and children under five for 15 days.

  Challenges and gaps

  • Given stock and funding, nutrition partners can meet only 25 per cent of the nutritional needs of malnourished children and vulnerable mothers in the next two months. Without immediate funding and an expanded response, 375,000 individuals are at risk of severe undernourishment. Urgent action is crucial to prevent this life-threatening situation.

  Education

   

  Needs

  • More than 625,000 students and close to 23,000 teachers in the Gaza Strip have been affected by school closures and attacks on education since 7 October 2023. The students need to access education safely.
  • Some 90 per cent of all school buildings in Gaza are being used as shelters for Internally Displaced Persons (IDPs) and/or have sustained varying levels of damage. A total of 378 schools (76 per cent of the total school budlings in Gaza) sustained damage, including 117 schools that sustained major damages or were fully destroyed. Combined, these schools previously served some 433,000 children and more than 16,200 teachers. The Khan Younis, North and Gaza governorates have the highest proportion (three quarters) of all damaged schools. The schools will need not be rebuilt or repaired and the needs of IDPs met.
  • Education partners highlight the need for the protection of schools and education facilities from attacks, and to scale up advocacy, as well as prioritizing education as an essential programme, for the protection and well-being of children.
  • Key priorities include the provision of Education in Emergencies (EiE) recreational activities and psychological support, including Social Emotional Learning (SEL) activities to children in shelters and designated emergency shelters (DESs); establishin

  Quit Genocide call-to-action from Adalah Justice Project & USCPR

   24 januari 2024

   

  We need your help to build up the pressure on President Joe “Butcher” Biden in a big way.

  Biden and other complicit politicians have proved that they will not do the right thing unless forced to. Butcher Biden has been actively fueling this genocide for 110 days, blocking a ceasefire at the UN and sending weapons to Israel.

  One way we can ramp up the pressure on him right now is to shame him—and other bad bosses like him—by calling for mass resignations.

  This is a public call for every person of conscience still working for President Joe "Butcher" Biden's administration, and other bad bosses backing genocide, to resign in protest immediately for the Global Strike for Gaza this week.

  Share this Quit Genocide public call on social media right now. Then, send it to any friends you have who work for a bad boss backing genocide. Ask them to quit.

  SHARE THE PUBLIC CALL ON SOCIAL MEDIA

  Palestinians in Gaza have asked us to disrupt economic movement to stop genocide for the Global Strike for Gaza this week, by not spending money and staying home from work or school.

  Onward to liberation,

  IMAN ABID

  Organizing & Advocacy Director

  Hostilities in the Gaza Strip and Israel
  Flash Update #100

  Women and children squeezing into a limited space at an overcrowded UNRWA facility in Khan Younis, amid nearby gunfire and shelling. Photo by UNRWA/Hussein Owda, 23 January 2024

  24 januari 2024

  Key points

   

  • Intense Israeli bombardments from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 23 January, resulting in further civilian casualties and displacement, as well as destruction. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza. Hostilities were particularly intense in Khan Younis, with Israeli forces reported to having surrounded and launched a large-scale operation in the city. Heavy fighting is reported in proximity to hospitals in Khan Younis, including Al Aqsa, Nasser and Al Amal, with reports of Palestinians trying to flee to the southern town of Rafah.
  • Between the afternoons of 22 and 23 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 195 Palestinians were killed, and 354 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 23 January 2024, at least 25,490 Palestinians were killed in Gaza and 63,354 Palestinians were injured, according to the MoH. 
  • On 23 January, the UN Secretary-General, in remarks made to the Security Council on the Situation in the Middle East,  stated: “The past 100 days have been heartbreaking and catastrophic for Palestinian civilians in Gaza. More than 25,000 people, mainly women and children, have reportedly been killed in operations launched by Israeli forces.  More than 60,000 others have been reportedly injured. In recent days, the military offensive has intensified in Khan Yunis with many additional causalities. The entire population of Gaza is enduring destruction at a scale and speed without parallel in recent history. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people.”
  • Between the afternoons of 22 January and 23 January, 21 soldiers were killed in a single incident in southern Gaza, the highest military toll on a single day since the start of the ground operation. As of 23 January, 219 soldiers have been killed, and 1,232 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military.
  • On 23 January, the Israeli military issued new evacuation orders via social media to Palestinians in a number of city blocks in Khan Younis. The affected area covers some four  square kilometres. There are about 88,000 residents in the area, in addition to an estimated 425,000 internally displaced people (IDPs) seeking shelter in 24 schools and other institutions. The affected area includes Nasser Hospital (475 bed capacity), Al Amal Hospital (100 beds) and the Jordanian Hospital (50 beds), representing almost 20 per cent of the remaining partially functioning hospitals across the Gaza Strip. Three health clinics are also located in the affected area. Some 18,000 IDPs  are reported to be in the Nasser Hospital, with an unknown number of IDPs  seeking shelter in the other health facilities. 
  • On 22 January, WHO and partners completed a high-risk mission to resupply fuel to the Al Shifa Hospital in northern Gaza, where hundreds of thousands of people remain cut off from aid. According to WHO, functionality has improved since their last visit ten days previously. There are 120 health and care workers, and 300 patients. The hospital conducts between five and ten surgeries daily, mainly trauma cases that require immediate care. Essential services such as basic laboratory and radiological facilities remain operational, along with emergency care, a surgical unit, post-operative care, and a dialysis unit. There are plans to reopen a 9-bed Intensive Care Unit over the coming days. A significant decrease in the number of displaced people sheltering in the hospital, from 40, 000 to 10, 000, was also observed.
  • On 22 January, Israeli Forces reportedly raided Al Kheir Hospital in western Khan Younis, ordering women and children to evacuate towards Rafah, southern Gaza and reportedly arresting medical staff.  The World Health Organization expressed its concern that the facility was facing military incursions and that several health workers had been detained. Communication with the hospital is no longer possible. 
  • Due to evacuation orders in neighbourhoods surrounding Nasser Hospital -and continuous hostilities in the vicinity of the hospital, the Ministry of Health reports that large numbers of wounded people are situated on the hospital grounds. An international emergency medical team deployed at the hospital reports that no one can enter or exit the facility due to ongoing bombardments in the vicinity. Health staff are reported to be digging graves on hospital grounds due to the large numbers of fatalities anticipated and the need to manage burials. The WHO  reiterated its call “for an immediate ceasefire in Gaza, active protection of civilians and health care, and sustained access for the delivery of critical aid across the Strip.
  • On 22 January, the Palestine Red Crescent Society (PRCS) reported that Israeli forces had surrounded their ambulance headquarters in Khan Younis,; restricting ambulances from providing support in the area. Reportedly, Israeli forces struck the vicinity of Al Amal hospital and the ambulance headquarters, as intense fighting continued in the area, resulting in  dozens of casualties. Patients, wounded people, and an estimated 13,000 displaced people, who have taken shelter in Al Amal Hospital and the PRCS headquarters were unable to leave. According to humanitarian partners on the ground, people in the vicinity of Al Kheir area east of Al Mawasi have lost access to the health facility and have no alternatives for medical assistance in the area. 
  • On 23 January, UNRWA Commissioner-General, Philippe Lazzarini reported that one of  the the largest UNRWA shelters, the Khan Younis Training Centre, had been struck during military operations the previous day, killing at least six IDPs. The centre holds 40,000 IDPs;also,  140 births have been recorded there since the war began. The Commissioner -General called on parties to, “take every precaution to minimize harm and protect civilians, medical facilities and personnel and UN premises, in accordance with international law.” 
  • On 22 January, at about 18:00, the Palestinian telecommunications company Paltel announced that services in Gaza had been lost again due to damage caused by Israeli military operations. Internet services have not been restored since the previous telecommunication blackout from 12 to 19 January.   

  Displacement (Gaza Strip)

   

  • As of 20 January, according to UNRWA, there are an estimated 1.7 million IDPs in Gaza. Many of them have been displaced multiple times, as families have been forced to move repeatedly in search of safety. Due to the continued fighting and evacuation orders, some households have moved away from the shelters where they were initially registered. Rafah governorate is the main refuge for those displaced, with over one million people squeezed into an extremely overcrowded space, following the intensification of hostilities in Khan Younis and Deir al Balah and the Israeli military’s evacuation orders. 
  • According to a  report by UN Women, “displacement exacerbates people’s vulnerability, erodes their coping mechanisms, and impacts them differently based on gender. According to media reports, while on the displacement journey, women  faced risks of arbitrary detention and harassment. For families with elderly relatives or family members with disabilities who simply cannot move, it is women who disproportionately stay behind as caregivers.” UNRWA reports that overall, in Gaza there are over 690,000 menstruating women and adolescent girls who require menstrual hygiene products, in addition to access to clean water, toilets and privacy, but the demand for hygiene kits remains unmet, as the agency’s stocks have either run out or are at critically low levels. This scarcity puts women and girls at risk of reproductive and urinary tract infections and protection-related risks.

  Electricity

   

  • Since 11 October 2023, the Gaza Strip has been under an electricity blackout, after the Israeli authorities cut off the electricity supply, and fuel reserves for Gaza’s sole power plant were depleted. The communications and industrial fuel shutdown continue to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. For more information on electricity supply to the Gaza Strip, please see this dashboard.
  • Since 19 November, limited fuel amounts have entered the Gaza Strip from Rafah. However, since these are insufficient, hospitals, water facilities and other critical facilities are still only operating at limited capacity. A Rapid Disaster Needs Assessment team has identified about 570 kilometres of electricity feeder lines that have been damaged as of 12 January. This represents some 57 per cent of feeder lines, with damage expected to have increased further since then. Fuel is urgently needed for the Gaza Electricity Distribution Company (GEDCO) teams to conduct damage assessments and field repairs.

  Health care, including attacks (Gaza Strip)

   

  • According to WHO, health care in Gaza remains extremely fragile. Only 16 out of Gaza’s 36 hospitals are functional, albeit partially: partial functionality indicates that a hospital is accessible to people in need of health care, can take in some new patients and can undertake some level of surgery. More than 90 health facilities and more than 80 ambulances have been impacted since the start of the conflict, due to hostilities, power supply disruptions, and fuel shortages, among other factors. According to the MoH in Gaza, occupancy rates are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • The 16 hospitals that are still partially functional include nine in the south and seven in the north. This is an increase of one more hospital in the north – Kamal Adwan – which has been functioning again to some degree since mid-January. Hospitals in the north have been offering limited maternity, trauma, and emergency care services. However, they face challenges such as a shortage of medical staff, including specialized surgeons, neurosurgeons, and intensive care staff, as well as a lack of medical supplies, and have an urgent need for fuel, food, and drinking water.
  • The nine partially functional hospitals in the south are operating at three times their capacity, while facing critical shortages of basic supplies and fuel. In Deir al Balah and Khan Younis, three hospitals – Al Aqsa, Nasser, and Gaza European – are at risk of closure due to the issuance of evacuation orders in adjacent areas and the ongoing conduct of hostilities nearby.
  • Communicable diseases are on the rise in Gaza with more than 223,000 cases of acute respiratory infections, or 10 per cent of the population; more than 158,000 cases of diarrohea (of which 53 per cent in children under five), and more than 7,500 cases of acute jaundice (several of these acute cases have been confirmed as Hepatitis A). The situation for people with long-term medical conditions, including cancer, diabetes, high blood pressure, cardiovascular diseases, and mental health disorders, will be further aggravated by the impact of the conflict and displacement.
  • Reporting that cases of Hepatitis A have been confirmed in Gaza through test kits supplied by WHO, the Director-General, Dr. Tedros Ghebreyesus warned that, “inhumane living conditions –- barely any clean water, clean toilets, and possibility to keep the surroundings clean – will enable Hepatitis A to spread further ... The capacity to diagnose diseases remains extremely limited. There is no functioning laboratory. The capacity to respond remains limited too. We will continue to call for unimpeded and safe access of medical aid and for health to be protected.”

  Water, Sanitation and Hygiene (WASH)

   

  • The availability of water for drinking and domestic use in Gaza is shrinking. According to WASH humanitarian partners, water availability through the municipal wells is presently at 21,200 cubic metres a day, which is tenth of their production capacity of 255,000 cubic metres a day prior to the escalation of hostilities. Water from these wells is known to be substandard given it is brackish (salty), whereas water from the Israeli-operated lines yielded the optimal safe drinking water prior to the hostilities. At present, only one of the three Israeli lines – the Bani Sa’id point – is functional, yielding 22,000 cubic metres a day, which is less than half of what would have been available if all lines were working.
  • Furthermore, water availability through the short-term desalination plants presently stands at 1,600 cubic metres per day, which is 7 per cent of the pre-crisis capacity of 22,000 cubic metres per day. Due to import restrictions on critical items, water testing kits and chlorine to treat the water across Gaza are presently unavailable. Furthermore, the amalgamation of solid waste and fecal waste, exacerbated by rains and floods, is giving rise to severe health and environmental threats. With WHO already reporting 158,000 cases of diarrhea, the inability to perform water chlorination to kill bacteria is exacerbating the already concerning situation. At present, Health and WASH partners have developed an Acute Watery Diarrhoea preparedness and response plan. Barriers to the import of critical items must be removed to enable adequate response.

  Food Insecurity

   

  • Since the beginning of the month and as of 22 January, the World Food Programme (WFP) reported having reached nearly 930,000 affected people with in-kind and general food assistance across the Gaza Strip, including more than 560,000 IDPs in makeshift camps, UNRWA shelters and IDPs with host families, with food parcels. In addition, WFP distributed canned meat, biscuits, and wheat flour to 13,250 people in the northern governorates of Gaza. Starting in January, WFP resumed subsidized bread distribution, reaching over 560,000 people in Gaza and distributed hot meals to 102,762 people.
  • Humanitarian partners report that, as of 17 January, only 15 bakeries were operational across the Gaza Strip; six in Rafah and nine in Deir al Balah. No bakeries are functioning north of Wadi Gaza. WFP has been supporting eight of the functional bakeries (six in Rafah and two in Deir al Balah), by providing wheat flour, salt, yeast and sugar. Through this initiative, about 250,000 people were able to purchase bread at a subsidized price. Before 7 October, a total of 97 bakeries were operative overall in the Gaza Strip, in particular: 25 in Deir al Balah, 20 in Khan Younis, 19 in Rafah, 8 in North Gaza and 25 in Gaza city.

  Humanitarian Access

   

  • In the first two weeks of January, humanitarian agencies planned 29 missions to deliver lifesaving supplies to areas to the north of Wadi Gaza. Only 7 of the 29 (24 per cent) were accomplished, either fully or partially. The remainder of the missions were denied access by the Israeli authorities. This is a significant increase in denials compared with the previous months; between October and December 2023, only 14 per cent (6 out of 43) of missions planned to the north were denied, while the remaining 86 per cent (37 out of 43 missions) were facilitated. These denials prevent a scale-up in humanitarian assistance and add significant cost to the overall response. The capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively also remains heavily compromised by the long-term restrictions applied by the Israeli authorities on the import of critical humanitarian equipment into Gaza.
  • The capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively anywhere in Gaza remains heavily compromised by recurrent denials of access to the north, restrictions on the import of critical equipment, and the intensity of hostilities, among other factors. For more information, see the Humanitarian Access Snapshot.  

  Hostilities and casualties (Israel)

   

  • Over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, including 36 children, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October. 
  • The Israeli authorities estimated that about 136 Israelis and foreign nationals remained captive in Gaza. During the humanitarian pause (24-30 November), 86 Israeli and 24 foreign national hostages were released.

  Violence and casualties (West Bank)

   

  • On 22 January, Israeli forces shot and killed a 17-year-old Palestinian boy in clashes that erupted between Israeli forces and Palestinians during an Israeli raid in ‘Arraba village in Jenin. During the clashes, Palestinians used explosive devices against Israeli forces, and Israeli forces   were shooting with live ammunition. Medical sources reported that Israeli forces impeded ambulance access to the injured boy for about 20 minutes. 
  • On 23 January, Israeli forces shot and injured a Palestinian man at the Israeli-controlled checkpoint of Enav in Tulkarm. The Palestinian was reportedly shot when he attempted to open fire at Israeli forces at the checkpoint while on his motorbike. His body is being held by the Israeli authorities, 
  • Since 7 October 2023 and as of 23 January 2024, 360 Palestinians have been killed, including 92 children, across the West Bank, including East Jerusalem. Additionally, two Palestinians from the West Bank were killed while carrying out an attack in Israel on 30 November. Of these 360 fatalities, 350 were killed by Israeli forces, eight by Israeli settlers and two by either Israeli forces or settlers. The number of Palestinians killed in the West Bank, including East Jerusalem, in 2023 (507) marks the highest number of Palestinians killed in the West Bank since OCHA started recording casualties in 2005. So far in 2024 (as of 23 January), 51 Palestinians, including at least 11 children, have been killed.
  • Since 7 October 2023 and as of 23 January 2024, five Israelis, including four members of Israeli forces, have been killed in Palestinian-perpetrated attacks in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, four Israelis were killed in an attack carried out by Palestinians from the West Bank in West Jerusalem (one of the four was killed by Israeli forces who misidentified him) on 30 November 2023. Another Israeli woman was killed in another attack perpetrated by Palestinians in Israel on 15 January 2024. The number of Israelis killed in the West Bank and Israel in 2023 in attacks perpetrated by Palestinians from the West Bank (36) was the highest since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 23 January 2024, 4,348 Palestinians, including 656 children, have been injured in the West Bank, including East Jerusalem. Of them, 4,213 have been injured by Israeli forces, 114 by settlers and 21 by either Israeli forces or settlers. Of the total injuries, 54 per cent were reported in the context of search-and-arrest and other operations, 34 per cent in demonstrations and 8 per cent during settler attacks against Palestinians. Some 33 per cent of those injuries have been caused by live ammunition, compared with 9 per cent in the first nine months of 2023.

  Settler Violence

   

  • Since 7 October 2023 and as of 23 January 2024, OCHA has recorded 452 Israeli settler attacks against Palestinians, resulting in Palestinian casualties (45 incidents), damage to Palestinian-owned property (351 incidents), or both casualties and damage to property (56 incidents). This reflects a daily average of four incidents.
  • One-third of the settler attacks against Palestinians after 7 October 2023 have involved firearms, including shootings and threats of shootings. In nearly half of all recorded incidents after 7 October, Israeli forces were either accompanying or reported to be supporting the attackers.
  • In 2023, 1,229 incidents involving Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem (with or without Israeli forces), resulted in Palestinian casualties, property damage or both. Some 913 of these incidents resulted in damage, 163 resulted in casualties and 153 resulted in both. This is the highest number of settler attacks against Palestinians in any given year since OCHA started recording incidents involving settlers in 2006.

  Displacement (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 23 January 2024, at least 198 Palestinian households comprising 1,208 people, including 586 children, have been displaced amid settler violence and access restrictions. The displaced households are from at least 15 herding/Bedouin communities. More than half of the displacements occurred on 12, 15, and 28 October, affecting seven communities. The displacement toll since 7 October 2023, represents 78 per cent of all displacement reported due to settler violence and access restrictions since 1 January 2023 (1,539 people, including 756 children). 
  • On 23 January, the Israeli authorities demolished a Palestinian house in As Seefer community south of Yatta village in Hebron, due to the lack of an Israeli-issued building permit, displacing a family of nine people, including five children. Two more houses were demolished by their owners on the same grounds on 22 and 21 January, in the East Jerusalem neighbourhoods of Ras al ‘Amud and Al ‘Isawiya, respectively. The former has not yet been inhabited and the latter led to displacement of five people. 
  • Since 7 October 2023 and as of 23 January 2024, 493 Palestinians, including 244 children, have been displaced following the demolition of their homes due to lack of Israeli-issued building permits in Area C and East Jerusalem, which are almost impossible to obtain. Also due to the lack of permits, the Israeli authorities sealed an artesian well with concrete in Ras ‘Atiya village in Qalqiliya on 23 January. The well serves as a main irrigation source for agriculture, affecting hundreds of Palestinians in the village and the nearby communities.
  • A total of 21 homes have been demolished and 100 Palestinians, including 44 children, have been displaced due to punitive demolitions from 7 October 2023 and as of 23 January 2024. The numbers exceed those reported in the first nine months of 2023, during which 16 homes were punitively demolished and 78 people displaced. 
  • Since 7 October 2023 and as of 23 January 2024, 739 Palestinians, including 309 children, have been displaced, following the destruction of 115 homes during other operations carried out by Israeli forces across the West Bank. About 95 per cent of the displacement was reported in the refugee camps of Jenin, Nur Shams and Tulkarm. This represents 81 per cent of all displacement reported due to the destruction of homes during Israeli military operations since January 2023 (908 people). 

  Funding

   

  • As of 22 January, Member States have disbursed $693.3 million against the updated Flash Appeal launched by the UN and its partners to implement its response plan in support of 2.2 million people in the Gaza Strip and 500,000 people in the West Bank. This constitutes 58 per cent of the $1.2 billion requested.
  • Private donations are collected through the Humanitarian Fund. A private foundation in Australia has donated $2.2 million. Since 7 October, the Humanitarian Fund has disbursed about $55 million.

  HUMANITARIAN NEEDS AND RESPONSES: 14-21 January

  Health

  Needs

  • According to WHO, only 16 of Gaza’s 36 hospitals are partially functional - nine in the south and seven in the north.
  • According to the MoH in Gaza, there is a shortage of available hospital beds, as occupancy rates in these hospitals are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • Food, drinking water, fuel, medical supplies, and support to health workers through rotations and additional personnel, are urgently needed in healthcare facilities across Gaza.
  • During missions to Shifa, Al Helou, Al Aqsa and Nasser hospitals to deliver supplies, fuel, and conduct assessments on 13 January, the WHO team observed the following:
   • A drastic decrease in the number of health personnel in some of the hospitals.
   • Only 12 medical doctors are still working at the Al Aqsa hospital, which is about 10 per cent of the staff who operated before the start of the hostilities.
   • The maternity unit at Al Aqsa Hospital is not operating and is referring all pregnant women to Al Awda Hospital, which is further away, putting patients at risks during the additional travel time, due to ongoing hostilities.
   • Nasser Hospital is currently experiencing a significant decrease in staff and patient numbers, with over 50 per cent of staff leaving and only 400 out of 750 patients remaining, some seeking care elsewhere or remaining at home. The hospital's capacity including maternity services, where only two obstetricians remain, have been severely impacted.
  • Poor living conditions in shelters have resulted in a rise in water-borne diseases.
  • Health Cluster’s partners report that there is no access to Al-Amal Hospital in Khan Younis, where an estimated 13,000 displaced people have sought refuge. The hospital is still providing emergency consultations and maternity services.

  Response

  • To compensate for staff shortages at Nasser Hospital, additional medical personnel from Al-Quds Hospital were reassigned and two Emergency Medical Teams (EMTs) were deployed to Nasser Hospital.
  • In Al Amal Hospital, emergency consultations and maternity services are still being provided.
  • The Health and WASH Clusters are working together to respond to the surge in Hepatitis A cases and to prepare for other outbreak-prone diseases linked to poor living conditions and lack of access to proper WASH facilities.
  • The mapping exercise to identify formal and informal shelters that do not have access to primary healthcare services is ongoing; the mapping will help identify actors who can fill gaps.
  • Eleven EMTs are present in Gaza Strip and have been providing support to hospitals across the Strip.

  Challenges and Gaps

  • The high insecurity and limited access to health facilities in the northern governorates and Deir al Balah continues to present major challenges to partners’ response activities.
  • Partners’ operations continue to be adversely affected due to the displacement of staff, social stresses, and telecommunication challenges.

  WASH

   

  Needs

  • People in Gaza do not have access to adequate quantity and quality of water and lack hygiene materials, which has consequences on their wellbeing, including physical health.
  • The accumulation of solid waste on the streets, around hospitals, IDP shelters, and various sites remains a priority concern as tens of thousands of tons of unaddressed public waste are intensifying public health risks. The Gaza Municipality estimates that approximately 50,000 tons of solid waste remain unmanaged. This significant buildup contributes to the already critical situation, exacerbating environmental and health concerns in Gaza.

  Response

  Information regarding water production from the Gaza Municipality wells between 15 and 21 January is very limited due to the communication blackout, with data available from only two wells. During the reporting week:

  • Some 3,100 cubic metres were accessible through the short-term desalination plants each day, in contrast to the pre-hostilities period when 22,000 cubic metres were available daily.
  • Some 560 cubic metres of water is accessible through the Municipal Wells daily, while the production capacity was up to 255,000 cubic metres each day.
  • The UAE's small desalination plant located in Egyptian Rafah continues to operate below capacity, providing 1,140 cubic metres per day out of a possible 2,400. All desalinated water from this plant is distributed via tankers.
  • The construction of a 3-kilometre transmission line extending to the Saudi Water Reservoir within the Philadelphia corridor is underway and expected to be completed in early February.
  • Provision of 10,000 cubic metres of water to affected and displaced people through trucking and bottled water continues daily.

  Challenges and Gaps

  • In Gaza Strip, humanitarian partners have not been able to assess or resupply fuel to the Jabalya area, where sewage flooding was reported in the refugee camp on 5 January. At least 100,000 IDPs are estimated to reside in the UN and public shelters in this area.
  • Markets are not functioning and construction materials for latrines, desludging services and other essential supplies for sanitation are not available for purchase.
  • Import restrictions, as well as complex and unpredictable clearance procedures for critical items considered by Israel as dual use, such as generators, pumps, and pipes are preventing a scale up of the WASH response.
  • Most partners face resource shortfalls, with no commitment to new funding, particularly in camps and other areas where many IDPs remain settled.
  • In the West Bank, the closure of Khirbet ‘Atouf in Tubas since 7 October has restricted access to water for herding, severely affecting several communities in the area. Checkpoint delays cause significant water shortages for residents and livestock, necessitating urgent WASH intervention.

  Protection

   

  Needs

  • Unaccompanied and separated children require urgent protection, including family tracing and provision of shelter, winter clothing, blankets, water, and food.
  • Even in the absence of formal assessments, the scale of explosive contamination will require, at a minimum:
   • Explosive Ordnance Disposal.
   • Explosive Ordnance Risk Education (EORE) and Conflict Preparedness and Protection (CPP) messages, including tailored to different groups and needs.
   • EORE and CPP training for humanitarian actors and widespread risk education.
   • Victim Assistance services for survivors of shelling and explosive ordnance related accidents.

  Response

  • Since 7 October 2023 and as of 22 January, Child Protection partners have reached more than 93,000 boys and girls, and nearly 20,000 women and men across the Gaza Strip with awareness raising interventions; Mental Health and Psychological Support (MHPS) for children and caregivers–mainly as part of group or family activities– child protection referrals for education services; registration and alternative care for unaccompanied and separated children; and distribution of clothing kits.
  • Some Mine Action partners were able to operate, amid the ongoing blackout, in the reported period. UNICEF and other implementing partners conducted direct Explosive Ordnance awareness sessions, continued disseminating EORE-awareness messages and distributed 20,000 EORE leaflets in shelters.
  • The UN Mine Action Service (UNMAS) continued providing explosive ordnance disposal (EOD) support to ensure the safe passage of convoys.
  • Humanity and Inclusion are conducting needs assessments for emergency rehabilitation and MHPSS and preparing a refresher training EORE package for their teams.
  • The Legal Task Force, together with the Norwegian Refugee Council (NRC) is working on providing substitute identifications cards for Palestinians arriving through the Karem Shalom Crossing without IDs, including providing attestations that can serve as substitute identity documentation.

  Challenges and Gaps

  • The communications blackout and the continued restrictions on access and safe movement directly affected the delivery of planned child protection interventions, and the reporting of ongoing interventions.
  • Mine Action partners report challenges in obtaining authorization to deploy personnel, especially EOD specialists, to carry out contamination assessments; further challenges include access restrictions on equipment, movement concerns due to insecurity. In the reporting period, the communication blackout interfered with risk education, messaging, and coordination of mine action partners.
  • The Legal Task Force and its partners report major challenges, stemming from a lack of clear information and/or data on the people who have lost their documents following their displacement. Further, the authorities in Gaza are unable to issue new civil documentations amid hostilities, while challenges in obtaining alternative IDs and birth registrations date for the people who have lost such documents or for newborns who are both at risk of remaining without any formal ID.

  Shelter and Non-Food Items (NFI)

   

  Needs

  • As of 22 January, it is estimated that about 73,000 housing units across the Gaza Strip have been destroyed or rendered uninhabitable and over 290,000 housing units have been damaged.
  • It is estimated that over 650,000 people will have no home to return to, and that many more will be unable to return immediately, due to the level of damage to surrounding infrastructure, as well as the risk posed by explosive remnants of war.
  • Partners estimate that the amount of debris generated by the destruction of residential housing units will exceed 8,000,000 metric tons and will take over three years for its removal with Gaza's current capabilities.
  • Displaced people residing in both formal and informal emergency shelters still lack basic non-food items (NFIs), and hundreds of thousands lack proper and adequate shelter.
  • Tents, timber sections, and tarpaulin sheets are highly needed to allow the displaced communities to protect themselves and their children during the current harsh weather conditions and to alleviate the worrying overcrowded and unhygienic conditions in the current makeshift shelters.

  Response

  • During the reporting period, cluster partners distributed about 24,000 bedding items, including blankets, mattresses, and mats.

  Challenges and Gaps

  • There is a high shortage of all essential NFIs for IDPs inside and outside shelters. This includes 50,000 family winterized tents, 200,000 bedding sets (1,200,000 mattresses and blankets), 200,000 sealing-off kits, 200,000 winter clothes kits, and wooden timber to support IDPs in establishing self-built shelters.

  Food security

   

  Needs

  • Uninterrupted and secure humanitarian corridors for delivering critical aid across Gaza is critically needed to allow more trucks from the private sector to enter Gaza.
  • Immediate provision of fuel and cooking gas is critical to sustain humanitarian efforts and maintaining the operation of essential services, such as mills and bakeries. Without them, communities will be unable to prepare the limited food available to them.
  • According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC):
   • 2.2 million people are at imminent risk of famine.
   • Some 378,000 people are at Phase 5 (catastrophic levels). Phase 5 refers to extreme lack of food, starvation, and exhaustion of coping capacities.
   • Some 939,000 people at Phase 4 (emergency levels).

  Response

  • Between 15 and 21 January, 14 Food Security Sector (FSS) partners engaged in providing food assistance across the Gaza Strip and reached about 1.2 million people with at least one type of food assistance. Rafah Governorate received about 57 per cent of the total food assistance; Deir al Balah received about 29 per cent; Khan Younis around 21 per cent; 14.3 per cent of the food assistance reached the northern governorates. In particular:
   • In north Gaza, 10,374 people received food parcels, including 6,510 people in public shelters and 3,864 people with host families. Hot meals were provided to 16,000 people, specifically focusing on people displaced in UNRWA shelters.
   • In Deir al Balah governorate, food parcels were distributed to a total of 25,850 people, including 8,350 in public shelters and 17,500 staying with host families.
  • In the south, FSS partners reached 606,091 IDPs, including in UNRWA shelters, public shelters, host families and makeshift camps in Rafah, Khan Younis, and Deir al Balah governorates through food parcels, ready-to-eat (RTE) packages and hot meals.
  • Bread distribution reached a total 305,620 people in Rafah. Some 309,275 people to the south of Wadi Gaza received flour outside UNRWA shelters.

  Challenges and gaps

  • FSS partners’ operational space and delivery access are greatly hindered across the Gaza Strip.
  • Continued hostilities, disruptions in healthcare services, lack of access to nutritious food, lack of access to clean water and poor sanitation conditions remain major challenges and contribute to the risk of famine in Gaza.
  • Despite partners' efforts, food distribution in northern Gaza falls far below needs. The challenges faced in Gaza underscore the importance of continued coordination and support to address the pressing food security needs of the affected people.

  Nutrition

   

  Needs

  • Malnutrition among children and pregnant and breastfeeding women (PBW) remains a huge concern, amid lack of functioning health and WASH systems and deterioration of the food security situation.
  • Provision of nutrition interventions, including lifesaving supplies in Gaza, is critically needed across the Strip.

  Response

  • UNICEF, WFP, and other nutrition partners continued to address the nutritional needs of children and mothers through delivery of key nutrition commodities across the Gaza Strip, particularly among vulnerable children and women. Partners are providing therapeutic services and supplies for children with acute malnutrition, including therapeutic food (RUTF to pregnant women and breastfeeding mothers, such as Lipid Nutrient Supplement paste (LNS-MQ). From 12 to 20 January, nutrition partners delivered and implemented the following:
   • Eight partners received key nutritional commodities in both the northern and southern governorates and delivered them to affected communities, including:
    • Compact food (BP5) for about 360 people.
    • Nutrition supplements (LNS-SQ, 5,530 cartons) benefiting 36,866 children.
    • Ready to Use Infant Formula (RUIF, 23,426 cartons) for 5,856 non-breastfed infants (0-5 months).
    • Therapeutic food (RUTF) (1,190 cartons) for 2,975 children.
    • Anthropometric supplies, including 14 scales, seven height boards, and packs of mid- upper arm circumference (MUAC) tapes for nutrition assessment.
   • A number of Lipid Nutrient Supplement paste - Medium Quantity (LNS-MQ) - were secured to cover the needs of approximately 450,000 PBW and Children under-five for around two months. The first distribution cycle of 68 metric tons (MT)of LNS-MQ took place in December, in all Rafah UN shelters, covering all PBC and Children under-two.
   • On 21 January, another cycle of 147 MT entered Gaza and distribution is expected between 23 and 24 January to UN shelters in Rafah, to address the needs of around 155,000 PBW and children under five for 15 days.

  23 januari 2024

  23 januari 2024

  This Holocaust Remembrance Day, never again is now.

  24 januari 2024

   

  As we approach International Holocaust Remembrance Day, we are confronted with a devastating truth: What we vowed never to allow to happen again is happening, right now.

   

  Today, Gaza is a shell of its former self. Entire neighborhoods have been wiped from the face of the Earth, replaced by a gray wasteland unfit for human life: bustling markets and crowded cafes, libraries home to thousands of precious books, bakeries filled with the smell of fresh bread — all of it turned to ash.

   

  This Saturday, Israel and the U.S. will share solemn words about the Holocaust. They will tell us that we must never again allow this kind of evil to occur — even as both countries stand trial, respectively, for carrying out and complicity in the genocide of Palestinians.

   

  One of the worst truths of the Holocaust is that such horrors can happen. It is entirely possible for a genocide to be carried out while the world watches, and it’s happened more than once since the world vowed “never again.”

   

  Nearly four months into the genocide in Gaza, this is what we know…

  Read the full Wire on our website

  Palestinians are taking Biden to federal court for abetting genocide

  In November, the Center for Constitutional Rights filed a lawsuit accusing President Biden, Secretary of State Blinken, and Secretary of Defense Austin of not only failing to prevent, but also complicity in, the Israeli government’s genocide. The first hearing in the lawsuit is this Friday, January 26.

  Watch the livestream this Friday

  ‘Horror hidden from the world’

  In this piece from Mondoweiss, Palestinians who survived Israel’s ground invasion in Gaza’s north share horrifying accounts of enforced disappearances, torture, and young men being used as human shields.

  23 januari 2024

   

  Last Friday, students and community members at Columbia University gathered in protest of the ongoing genocide in Gaza. They were met with a chemical weapon attack.

  Two individuals sprayed the students with what is believed to be “skunk,” an illegal military-grade weapon developed by the Israeli army for use against Palestinians.

  Eight students were hospitalized, and dozens more needed medical attention.

  These attacks were made possible by Columbia University administration, who have consistently fostered a climate of anti-Palestinian racism on campus.

  These attacks were at the same school whose administration censored and suspended its Students for Justice in Palestine (SJP) and JVP chapters last semester, citing an imaginary possibility of violence.

  But in response to this actual chemical attack and resulting hospitalizations, Columbia first remained silent.

   

  When the school did respond, its initial reaction was not to investigate this illegal attack on its students, but to “scold” student protestors for holding an “unsanctioned” rally. After community and national outcry, the school has finally agreed to investigate the attack — still without naming the anti-Palestinian context.


  In solidarity,

  Jason Farbman

  Digital Director

  Today's headlines

  Israeli forces storm Al-Khair Hospital, bomb Palestinians sheltering in tents in Khan Younis

  Mustafa Abu Sneineh

  As Israel continues to attack the Palestinian health infrastructure in the southern Gaza Strip, the Israeli military announced 21 soldiers were killed in fighting when resistance forces struck a building being wired for detonation by Israeli forces.

  SEIU calls for ceasefire in Gaza

  The Service Employees International Union, which represents almost 2 million workers, has become the largest U.S. union to back a ceasefire in Gaza.

  Hostilities in the Gaza Strip and Israel
  Flash Update #99

  On 22 January, hostilities further escalated in Khan Younis. A strike reportedly hit near Al Amal hospital, but the intensity of hostilities in the vicinity prevented patients, wounded people and an estimated 13,000 displaced people taking refuge in the hospital from leaving. People outside Al Amal hospital, Khan Younis. Photo by OCHA, 19 January 2024

   

  23 januari 2024

  Key points

   

  An updated section on humanitarian needs and responses during 14-21 January is included further down.

  • Intense Israeli bombardments from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 22 January, resulting in further civilian casualties and displacement, as well as destruction. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza.
  • Between the afternoons of 21 and 22 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 190 Palestinians were killed, and another 340 people were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 22 January 2024, at least 25,295 Palestinians were killed in Gaza and 63,000 Palestinians were injured, according to the MoH.
  • Between 21 January and 22 January, three Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. Since the start of the ground operation and as of 22 January, 196 soldiers have been killed, and 1,222 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military.
  • Since the evening of 19 January, mobile phone communication – which had been down since 12 January – was gradually restored to most of Gaza, with the exception of some services in the north. However, internet remains down across the whole of Gaza. The blackout of telecommunications restricts people in Gaza from accessing lifesaving information and impedes other forms of humanitarian response.
  • On 22 January, ground operations, fighting and attacks intensified in the Khan Younis area, destroying several residential houses, buildings, towers and residential squares, reportedly killing at least 45 Palestinians, including IDPs, women and children.
  • On 22 January, the Palestine Red Crescent Society (PRCS) reported that Israeli forces had surrounded their ambulance headquarters in Khan Younis; restricting ambulances from providing support in the area. Reportedly, Israeli forces struck the vicinity of Al Amal hospital and the ambulance headquarters, as intense fighting continued in the area, including dozens of casualties. Patients, wounded people and an estimated 13,000 displaced people who have taken shelter in Al Amal Hospital and the PRCS headquarters were unable to leave. According to humanitarian partners on the ground, people in the vicinity and Al Kheir area east of Al Mawasi have lost access to the health facility and have no alternatives for medical assistance in the area.
  • The World Health Organization (WHO) reports that attacks on health care continue to rise. In the Gaza Strip, more than 300 attacks have been verified since the beginning of the hostilities on 7 October. In the West Bank too, WHO reports a significant rise in attacks against health care, with over 330 attacks reported since 7 October.
  • Humanitarian health partners report on a severe shortage of medical staff in some of the hospitals in Gaza. Only 12 medical doctors are still working at Al Aqsa hospital, which is about ten per cent of the doctors who operated before the start of the hostilities. Nasser Hospital has experienced a significant decrease in staff and patient numbers, as over 50 per cent of staff have left and only 400 out of 750 patients remaining, some seeking care elsewhere or remaining at home.
  • Beyond telecommunication shutdowns, the capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively anywhere in Gaza remains heavily compromised by recurrent denials of access to the north, restrictions on the import of critical equipment, and the intensity of hostilities, among other factors. For more information, see the Humanitarian Access Snapshot.

  Hostilities and casualties (Gaza Strip)

   

  • The following are among the deadliest incidents reported on 21 and 22 January:
   • On 22 January, four Palestinians were reportedly struck and killed as they were trying to recover corpses, following heavy shelling in the area in Al Balad area in Khan Younis.
   • On 21 January, two Palestinians were reported to have bled to death following previous strikes and were left for days in the street.
   • On 22 January, at about 8:30, ten Palestinians were reportedly killed when Al Mawasi School was hit in western Khan Younis.
   • On 21 January, at about 16:00, three women were reportedly killed by artillery shells which hit a house in Al Rimal neighbourhood of Gaza city.
   • On 21 January, at about 16:30, four Palestinians were reportedly killed, including one woman and one child, in western An Nuseirat Camp, Deir Al Balah.
   • On 21 January, at about 19:45, three Palestinians were reportedly killed, including one woman and two children, when a residential building housing IDPs was struck in An Nuseirat Camp, Deir Al Balah.
  • On 22 January, at about 10:30 hours, Israeli forces reportedly exhumed graves in the Khan Younis cemetery, southern Gaza.

  Displacement (Gaza Strip)

   

  • As of 20 January, according to UNRWA, there are an estimated 1.7 million internally displaced persons (IDPs) in Gaza. Many of them have been displaced multiple times, as families have been forced to move repeatedly in search of safety. Due to the continued fighting and evacuation orders, some households have moved away from the shelters where they were initially registered. Rafah governorate is the main refuge for those displaced, with over one million people squeezed into an extremely overcrowded space, following the intensification of hostilities in Khan Younis and Deir al Balah and the Israeli military’s evacuation orders.
  • According to a new report by UN Women, “displacement exacerbates people’s vulnerability, erodes their coping mechanisms, and impacts them differently based on gender. Since the ground operation started in Gaza, it has been reported that men faced arbitrary detention and enforced disappearance. According to media reports, while on the displacement journey, women also faced risks of arbitrary detention and harassment. For families with elderly relatives or family members with disabilities who simply cannot move, it is women who disproportionately stay behind as caregivers.”

  Electricity

   

  • Since 11 October 2023, the Gaza Strip has been under an electricity blackout, after the Israeli authorities cut off the electricity supply, and fuel reserves for Gaza’s sole power plant were depleted. The communications and industrial fuel shutdown continue to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. For more information on electricity supply to the Gaza Strip, please see this dashboard.
  • Since 19 November, limited fuel amounts have entered the Gaza Strip from Rafah. However, since these are insufficient, hospitals, water facilities and other critical facilities are still only operating at limited capacity. A Rapid Disaster Needs Assessment team has identified about 570 kilometres of electricity feeder lines that have been damaged as of 12 January. This represents some 57 per cent of feeder lines, with damage expected to have increased further since then. Fuel is urgently needed for the Gaza Electricity Distribution Company (GEDCO) teams to conduct damage assessments and field repairs.

  Health care, including attacks (Gaza Strip)

   

  • According to WHO, health care in Gaza remains extremely fragile. Only 16 out of Gaza’s 36 hospitals are functional, albeit partially: partial functionality indicates that a hospital is accessible to people in need of health care, can take in new patients and can undertake some level of surgery. More than 90 health facilities and more than 80 ambulances have been affected since the start of the hostilities in October, due to the impact of hostilities, disruption to power supply, fuel shortages and other factors. According to the MoH in Gaza, occupancy rates are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • The 16 hospitals that are still partially functional include nine in the south and seven in the north. This is an increase of one more hospital in the north – Kamal Adwan – which has been functioning again to some degree since mid-January. Hospitals in the north have been offering limited maternity, trauma, and emergency care services. However, they face challenges such as a shortage of medical staff, including specialized surgeons, neurosurgeons, and intensive care staff, as well as a lack of medical supplies, and have an urgent need for fuel, food, and drinking water.
  • The nine partially functional hospitals in the south are operating at three times their capacity, while facing critical shortages of basic supplies and fuel. In Deir al Balah and Khan Younis, three hospitals – Al Aqsa, Nasser, and Gaza European – are at risk of closure due to the issuance of evacuation orders in adjacent areas and the ongoing conduct of hostilities nearby.
  • On 22 January, WHO Director-General Dr Tedros Ghebreyesus expressed concern over the reports of “continuous fighting in the vicinity of Al Amal Hospital and today's raid at Al Kheir Hospital.” He further stated that fighting puts patients and people seeking safety within (health) facilities at risk and prevents newly injured people outside health facilities from receiving care.
  • Communicable diseases are on the rise in Gaza with more than 223,000 cases of acute respiratory infections, or 10 per cent of the population; more than 158,000 cases of diarrohea (of which 53 per cent in children under five), and more than 7,500 cases of acute jaundice (several of these acute cases have been confirmed as Hepatitis A). The situation for people with long-term medical conditions, including cancer, diabetes, high blood pressure, cardiovascular diseases, and mental health disorders, will be further aggravated by the impact of the conflict and displacement.
  • Reporting that cases of Hepatitis A have been confirmed in Gaza through test kits supplied by WHO, the Director-General, Dr. Tedros Ghebreyesus warned that “inhumane living conditions –- barely any clean water, clean toilets, and possibility to keep the surroundings clean – will enable Hepatitis A to spread further ... The capacity to diagnose diseases remains extremely limited. There is no functioning laboratory. The capacity to respond remains limited too. We will continue to call for unimpeded and safe access of medical aid and for health to be protected.”

  Water, Sanitation and Hygiene (WASH)

   

  • The availability of water in Gaza is shrinking. According to WASH humanitarian partners, water availability through the municipal wells is presently at 21,200 cubic metres a day, which is tenth of their production capacity of 255,000 cubic metres a day prior to the escalation of hostilities. Water from these wells is known to be substandard given it is brackish (salty), whereas water from the Israeli-operated lines yielded the optimal safe drinking water prior to the hostilities. At present, only one of the three Israeli lines – the Bani Sa’id point – is functional, yielding 22,000 cubic metres a day, which is less than half of what would have been available if all lines were working.
  • Furthermore, water availability through the short-term desalination plants presently stands at 1,600 cubic metres per day, which is 7 per cent of the pre-crisis capacity of 22,000 cubic metres per day. Due to import restrictions on critical items, water testing kits and chlorine to treat the water across Gaza are presently unavailable. Furthermore, the amalgamation of solid waste and fecal waste, exacerbated by rains and floods, is giving rise to severe health and environmental threats. With WHO already reporting 158,000 cases of diarrhoea, the inability to perform water chlorination to kill bacteria is exacerbating the already concerning situation. At present, Health and WASH partners have developed an Acute Watery Diarrhoea preparedness and response plan. Barriers to the import of critical items must be removed to enable adequate response.

  Food Insecurity

   

  • Humanitarian partners report that, as of 17 January, only 15 bakeries were operational across the Gaza Strip; six in Rafah and nine in Deir al Balah. No bakeries are functioning north of Wadi Gaza. The World Food Programme (WFP) has been supporting eight of the functional bakeries (six in Rafah and two in Deir al Balah), by providing wheat flour, salt, yeast and sugar. Through this initiative, about 250,000 people were able to purchase bread at a subsidized price. Before 7 October, a total of 97 bakeries were operative overall in the Gaza Strip, in particular: 25 in Deir al Balah, 20 in Khan Younis, 19 in Rafah, eight in North Gaza and 25 in Gaza city.

  Humanitarian Access

   

  • In the first two weeks of January, humanitarian agencies planned 29 missions to deliver lifesaving supplies to areas to the north of Wadi Gaza. Only 7 of the 29 (24 per cent) were accomplished, either fully or partially. The remainder of the missions were denied access by the Israeli authorities. This is a significant increase in denials compared with the previous months; between October and December 2023, only 14 per cent (6 out of 43) of missions planned to the north were denied, while the remaining 86 per cent (37 out of 43 missions) were facilitated. These denials prevent a scale-up in humanitarian assistance and add significant cost to the overall response. The capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively also remains heavily compromised by the long-term restrictions applied by the Israeli authorities on the import of critical humanitarian equipment into Gaza.
  • On 22 January, 66 truckloads of food, medicine and other supplies entered the Gaza Strip through Rafah and Kerem Shalom crossings.

  Hostilities and casualties (Israel)

   

  • Over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, including 36 children, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October.
  • As of noon on 15 January, the Israeli authorities estimated that about 136 Israelis and foreign nationals remained captive in Gaza. During the humanitarian pause (24-30 November), 86 Israeli and 24 foreign national hostages were released.

  Violence and casualties (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 22 January 2024, 358 Palestinians have been killed, including 91 children, across the West Bank, including East Jerusalem. Additionally, two Palestinians from the West Bank were killed while carrying out an attack in Israel on 30 November. Of these 358 fatalities, 348 were killed by Israeli forces, eight by Israeli settlers and two by either Israeli forces or settlers. The number of Palestinians killed in the West Bank, including East Jerusalem, in 2023 (507) marks the highest number of Palestinians killed in the West Bank since OCHA started recording casualties in 2005. So far in 2024 (as of 22 January), 49 Palestinians, including at least ten children, have been killed.
  • Since 7 October 2023 and as of 22 January 2024, five Israelis, including four members of Israeli forces, have been killed in Palestinian attacks in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, four Israelis were killed in an attack carried out by Palestinians from the West Bank in West Jerusalem (one of the four was killed by Israeli forces who misidentified him) on 30 November 2023. Another Israeli woman was killed in another attack perpetrated by Palestinians in Israel on 15 January 2024. The number of Israelis killed in the West Bank and Israel in 2023 in attacks perpetrated by Palestinians from the West Bank (36) was the highest since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 21 January 2024, 4,334 Palestinians, including 654 children, have been injured in the West Bank, including East Jerusalem. Of them, 4,200 have been injured by Israeli forces, 113 by settlers and 21 by either Israeli forces or settlers. Of the total injuries, 54 per cent were reported in the context of search-and-arrest and other operations, 35 per cent in demonstrations and 8 per cent during settler attacks against Palestinians. Some 33 per cent of those injuries have been caused by live ammunition, compared with 9 per cent in the first nine months of 2023.

  Settler Violence

   

  • Since 7 October 2023 and as of 22 January 2024, OCHA has recorded 444 Israeli settler attacks against Palestinians, resulting in Palestinian casualties (45 incidents), damage to Palestinian-owned property (344 incidents), or both casualties and damage to property (55 incidents). This reflects a daily average of four incidents.
  • One-third of the settler attacks against Palestinians after 7 October 2023 have involved firearms, including shootings and threats of shootings. In nearly half of all recorded incidents after 7 October, Israeli forces were either accompanying or reported to be supporting the attackers.
  • In 2023, 1,229 incidents involving Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem (with or without Israeli forces), resulted in Palestinian casualties, property damage or both. Some 913 of these incidents resulted in damage, 163 resulted in casualties and 153 resulted in both. This is the highest number of settler attacks against Palestinians in any given year since OCHA started recording incidents involving settlers in 2006.

  Displacement (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 22 January 2024, at least 198 Palestinian households comprising 1,208 people, including 586 children, have been displaced amid settler violence and access restrictions. The displaced households are from at least 15 herding/Bedouin communities. More than half of the displacements occurred on 12, 15, and 28 October, affecting seven communities. The displacement toll since 7 October 2023, represents 78 per cent of all displacement reported due to settler violence and access restrictions since 1 January 2023 (1,539 people, including 756 children).
  • Since 7 October 2023 and as of 22 January 2024, 479 Palestinians, including 239 children, have been displaced following the demolition of their homes due to lack of Israeli-issued building permits in Area C and East Jerusalem, which are almost impossible to obtain.
  • On 21 January, the Israeli authorities demolished on punitive grounds two residential structures comprising three apartments, and caused damage to a fourth apartment, displacing five people, including two children, in Hebron city. The houses belonged to the families of two of the three Palestinians who were shot and killed while they were carrying out a shooting attack against Israeli forces stationed at the Beit Jala checkpoint near Bethlehem. A total of 21 homes have been demolished and 100 Palestinians, including 44 children, have been displaced due to punitive demolitions from 7 October 2023 and as of 22 January 2024. The numbers exceed those reported in the first nine months of 2023, during which 16 homes were punitively demolished and 78 people displaced.
  • Since 7 October 2023 and as of 22 January 2024, 739 Palestinians, including 309 children, have been displaced, following the destruction of 115 homes during other operations carried out by Israeli forces across the West Bank. About 95 per cent of the displacement was reported in the refugee camps of Jenin, Nur Shams and Tulkarm. This represents 81 per cent of all displacement reported due to the destruction of homes during Israeli military operations since January 2023 (908 people).

  Funding

   

  • As of 20 January, Member States have disbursed $693.3 million against the updated Flash Appeal launched by the UN and its partners to implement its response plan in support of 2.2 million people in the Gaza Strip and 500,000 people in the West Bank. This constitutes 58 per cent of the $1.2 billion requested. Private donations are collected through the Humanitarian Fund.

  HUMANITARIAN NEEDS AND RESPONSES: 14-21 January

  Health

  Needs

  • According to WHO, only 16 of Gaza’s 36 hospitals are partially functional - nine in the south and six in the north.
  • According to the MoH in Gaza, there is a shortage of available hospital beds, as occupancy rates in these hospitals are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • Food, drinking water, fuel, medical supplies, and support to health workers through rotations and additional personnel, are urgently needed in healthcare facilities across Gaza.
  • During missions to Shifa, Al Helou, Al Aqsa and Nasser hospitals to deliver supplies, fuel, and conduct assessments on 13 January, the WHO team observed the following:
   • A drastic decrease in the number of health personnel in some of the hospitals.
   • Only 12 medical doctors are still working at the Al Aqsa hospital, which is about 10 per cent of the staff who operated before the start of the hostilities.
   • The maternity unit at Al Aqsa Hospital is not operating and is referring all pregnant women to Al Awda Hospital, which is further away, putting patients at risks during the additional travel time, due to ongoing hostilities.
   • Nasser Hospital is currently experiencing a significant decrease in staff and patient numbers, with over 50 per cent of staff leaving and only 400 out of 750 patients remaining, some seeking care elsewhere or remaining at home. The hospital's capacity including maternity services, where only two obstetricians remain, have been severely impacted.
  • Poor living conditions in shelters have resulted in a rise in water-borne diseases.
  • Health Cluster’s partners report that there is no access to Al-Amal Hospital in Khan Younis, where an estimated 13,000 displaced people have sought refuge. The hospital is still providing emergency consultations and maternity services.

  Response

  • To compensate for staff shortages at Nasser Hospital, additional medical personnel from Al-Quds Hospital were reassigned and two Emergency Medical Teams (EMTs) were deployed to Nasser Hospital.
  • In Al Amal Hospital, emergency consultations and maternity services are still being provided.
  • The Health and WASH Clusters are working together to respond to the surge in Hepatitis A cases and to prepare for other outbreak-prone diseases linked to poor living conditions and lack of access to proper WASH facilities.
  • The mapping exercise to identify formal and informal shelters that do not have access to primary healthcare services is ongoing; the mapping will help identify actors who can fill gaps.
  • Eleven EMTs are present in Gaza Strip and have been providing support to hospitals across the Strip.

  Challenges and Gaps

  • The high insecurity and limited access to health facilities in the northern governorates and Deir al Balah continues to present major challenges to partners’ response activities.
  • Partners’ operations continue to be adversely affected due to the displacement of staff, social stresses, and telecommunication challenges.

  WASH

   

  Needs

  • People in Gaza do not have access to adequate quantity and quality of water and lack hygiene materials, which has consequences on their wellbeing, including physical health.
  • The accumulation of solid waste on the streets, around hospitals, IDP shelters, and various sites remains a priority concern as tens of thousands of tons of unaddressed public waste are intensifying public health risks. The Gaza Municipality estimates that approximately 50,000 tons of solid waste remain unmanaged. This significant buildup contributes to the already critical situation, exacerbating environmental and health concerns in Gaza.

  Response

  Information regarding water production from the Gaza Municipality wells between 15 and 21 January is very limited due to the communication blackout, with data available from only two wells. During the reporting week:

  • Some 3,100 cubic metres were accessible through the short-term desalination plants each day, in contrast to the pre-hostilities period when 22,000 cubic metres were available daily.
  • Some 560 cubic metres of water is accessible through the Municipal Wells daily, while the production capacity was up to 255,000 cubic metres each day.
  • The UAE's small desalination plant located in Egyptian Rafah continues to operate below capacity, providing 1,140 cubic metres per day out of a possible 2,400. All desalinated water from this plant is distributed via tankers.
  • The construction of a 3-kilometre transmission line extending to the Saudi Water Reservoir within the Philadelphia corridor is underway and expected to be completed in early February.
  • Provision of 10,000 cubic metres of water to affected and displaced people through trucking and bottled water continues daily.

  Challenges and Gaps

  • In Gaza Strip, humanitarian partners have not been able to assess or resupply fuel to the Jabalya area, where sewage flooding was reported in the refugee camp on 5 January. At least 100,000 IDPs are estimated to reside in the UN and public shelters in this area.
  • Markets are not functioning and construction materials for latrines, desludging services and other essential supplies for sanitation are not available for purchase.
  • Import restrictions, as well as complex and unpredictable clearance procedures for critical items considered by Israel as dual use, such as generators, pumps, and pipes are preventing a scale up of the WASH response.
  • Most partners face resource shortfalls, with no commitment to new funding, particularly in camps and other areas where many IDPs remain settled.
  • In the West Bank, the closure of Khirbet ‘Atouf in Tubas since 7 October has restricted access to water for herding, severely affecting several communities in the area. Checkpoint delays cause significant water shortages for residents and livestock, necessitating urgent WASH intervention.

  Protection

   

  Needs

  • Unaccompanied and separated children require urgent protection, including family tracing and provision of shelter, winter clothing, blankets, water, and food.
  • Even in the absence of formal assessments, the scale of explosive contamination will require, at a minimum:
   • Explosive Ordnance Disposal.
   • Explosive Ordnance Risk Education (EORE) and Conflict Preparedness and Protection (CPP) messages, including tailored to different groups and needs.
   • EORE and CPP training for humanitarian actors and widespread risk education.
   • Victim Assistance services for survivors of shelling and explosive ordnance related accidents.

  Response

  • Since 7 October 2023 and as of 22 January, Child Protection partners have reached more than 93,000 boys and girls, and nearly 20,000 women and men across the Gaza Strip with awareness raising interventions; Mental Health and Psychological Support (MHPS) for children and caregivers–mainly as part of group or family activities– child protection referrals for education services; registration and alternative care for unaccompanied and separated children; and distribution of clothing kits.
  • Some Mine Action partners were able to operate, amid the ongoing blackout, in the reported period. UNICEF and other implementing partners conducted direct Explosive Ordnance awareness sessions, continued disseminating EORE-awareness messages and distributed 20,000 EORE leaflets in shelters.
  • The UN Mine Action Service (UNMAS) continued providing explosive ordnance disposal (EOD) support to ensure the safe passage of convoys.
  • Humanity and Inclusion are conducting needs assessments for emergency rehabilitation and MHPSS and preparing a refresher training EORE package for their teams.
  • The Legal Task Force, together with the Norwegian Refugee Council (NRC) is working on providing substitute identifications cards for Palestinians arriving through the Karem Shalom Crossing without IDs, including providing attestations that can serve as substitute identity documentation.

  Challenges and Gaps

  • The communications blackout and the continued restrictions on access and safe movement directly affected the delivery of planned child protection interventions, and the reporting of ongoing interventions.
  • Mine Action partners report challenges in obtaining authorization to deploy personnel, especially EOD specialists, to carry out contamination assessments; further challenges include access restrictions on equipment, movement concerns due to insecurity. In the reporting period, the communication blackout interfered with risk education, messaging, and coordination of mine action partners.
  • The Legal Task Force and its partners report major challenges, stemming from a lack of clear information and/or data on the people who have lost their documents following their displacement. Further, the authorities in Gaza are unable to issue new civil documentations amid hostilities, while challenges in obtaining alternative IDs and birth registrations date for the people who have lost such documents or for newborns who are both at risk of remaining without any formal ID.

  Shelter and Non-Food Items (NFI)

   

  Needs

  • As of 22 January, it is estimated that about 73,000 housing units across the Gaza Strip have been destroyed or rendered uninhabitable and over 290,000 housing units have been damaged.
  • It is estimated that over 650,000 people will have no home to return to, and that many more will be unable to return immediately, due to the level of damage to surrounding infrastructure, as well as the risk posed by explosive remnants of war.
  • Partners estimate that the amount of debris generated by the destruction of residential housing units will exceed 8,000,000 metric tons and will take over three years for its removal with Gaza's current capabilities.
  • Displaced people residing in both formal and informal emergency shelters still lack basic non-food items (NFIs), and hundreds of thousands lack proper and adequate shelter.
  • Tents, timber sections, and tarpaulin sheets are highly needed to allow the displaced communities to protect themselves and their children during the current harsh weather conditions and to alleviate the worrying overcrowded and unhygienic conditions in the current makeshift shelters.

  Response

  • During the reporting period, cluster partners distributed about 24,000 bedding items, including blankets, mattresses, and mats.

  Challenges and Gaps

  • There is a high shortage of all essential NFIs for IDPs inside and outside shelters. This includes 50,000 family winterized tents, 200,000 bedding sets (1,200,000 mattresses and blankets), 200,000 sealing-off kits, 200,000 winter clothes kits, and wooden timber to support IDPs in establishing self-built shelters.

  Food security

   

  Needs

  • Uninterrupted and secure humanitarian corridors for delivering critical aid across Gaza is critically needed to allow more trucks from the private sector to enter Gaza.
  • Immediate provision of fuel and cooking gas is critical to sustain humanitarian efforts and maintaining the operation of essential services, such as mills and bakeries. Without them, communities will be unable to prepare the limited food available to them.
  • According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC):
   • 2.2 million people are at imminent risk of famine.
   • Some 378,000 people are at Phase 5 (catastrophic levels). Phase 5 refers to extreme lack of food, starvation, and exhaustion of coping capacities.
   • Some 939,000 people at Phase 4 (emergency levels).

  Response

  • Between 15 and 21 January, 14 Food Security Sector (FSS) partners engaged in providing food assistance across the Gaza Strip and reached about 1.2 million people with at least one type of food assistance. Rafah Governorate received about 57 per cent of the total food assistance; Deir al Balah received about 29 per cent; Khan Younis around 21 per cent; 14.3 per cent of the food assistance reached the northern governorates. In particular:
   • In north Gaza, 10,374 people received food parcels, including 6,510 people in public shelters and 3,864 people with host families. Hot meals were provided to 16,000 people, specifically focusing on people displaced in UNRWA shelters.
   • In Deir al Balah governorate, food parcels were distributed to a total of 25,850 people, including 8,350 in public shelters and 17,500 staying with host families.
  • In the south, FSS partners reached 606,091 IDPs, including in UNRWA shelters, public shelters, host families and makeshift camps in Rafah, Khan Younis, and Deir al Balah governorates through food parcels, ready-to-eat (RTE) packages and hot meals.
  • Bread distribution reached a total 305,620 people in Rafah. Some 309,275 people to the south of Wadi Gaza received flour outside UNRWA shelters.

  Challenges and gaps

  • FSS partners’ operational space and delivery access are greatly hindered across the Gaza Strip.
  • Continued hostilities, disruptions in healthcare services, lack of access to nutritious food, lack of access to clean water and poor sanitation conditions remain major challenges and contribute to the risk of famine in Gaza.
  • Despite partners' efforts, food distribution in northern Gaza falls far below needs. The challenges faced in Gaza underscore the importance of continued coordination and support to address the pressing food security needs of the affected people.

  Nutrition

   

  Needs

  • Malnutrition among children and pregnant and breastfeeding women (PBW) remains a huge concern, amid lack of functioning health and WASH systems and deterioration of the food security situation.
  • Provision of nutrition interventions, including lifesaving supplies in Gaza, is critically needed across the Strip.

  Response

  • UNICEF, WFP, and other nutrition partners continued to address the nutritional needs of children and mothers through delivery of key nutrition commodities across the Gaza Strip, particularly among vulnerable children and women. Partners are providing therapeutic services and supplies for children with acute malnutrition, including therapeutic food (RUTF to pregnant women and breastfeeding mothers, such as Lipid Nutrient Supplement paste (LNS-MQ). From 12 to 20 January, nutrition partners delivered and implemented the following:
   • Eight partners received key nutritional commodities in both the northern and southern governorates and delivered them to affected communities, including:
    • Compact food (BP5) for about 360 people.
    • Nutrition supplements (LNS-SQ, 5,530 cartons) benefiting 36,866 children.
    • Ready to Use Infant Formula (RUIF, 23,426 cartons) for 5,856 non-breastfed infants (0-5 months).
    • Therapeutic food (RUTF) (1,190 cartons) for 2,975 children.
    • Anthropometric supplies, including 14 scales, seven height boards, and packs of mid- upper arm circumference (MUAC) tapes for nutrition assessment.
   • A number of Lipid Nutrient Supplement paste - Medium Quantity (LNS-MQ) - were secured to cover the needs of approximately 450,000 PBW and Children under-five for around two months. The first distribution cycle of 68 metric tons (MT)of LNS-MQ took place in December, in all Rafah UN shelters, covering all PBC and Children under-two.
   • On 21 January, another cycle of 147 MT entered Gaza and distribution is expected between 23 and 24 January to UN shelters in Rafah, to address the needs of around 155,000 PBW and children under five for 15 days.

  Challenges and gaps

  • Given stock and funding, Nutrition partners can meet only 25 per cent of the nutritional needs of malnourished children and vulnerable mothers in the next two months. Without immediate funding and an expanded response, 375,000 individuals are at risk of severe undernourishment. Urgent action is crucial to prevent this life-threatening situation.

  Logistics

   

  • On 10 January, Logistics Cluster and WFP conducted a logistics assessment of Al Arish seaport. The port had already received five vessels since the onset of the Gaza response, mostly for government-chartered vessels; the largest one to dock so far had a capacity of about 4,000 MT of space. More information on the assessment can be found here.
  • The Logistics Cluster has been engaging with partners in Amman, Jordan regarding discussions on the Jordan Corridor. Advocacy efforts are ongoing with the Jordan Hashemite Charity Organisation (JHCO) and Jordanian and Israeli authorities to further streamline the current processes for the Jordan Corridor, to allow a larger number of convoys per week.
  • The IMPACCT Working Group on the process of transiting humanitarian aid items from Egypt to support the Gaza response. The live document provides the latest updates based on discussions with government entities and the Egyptian Red Crescent (ERC).

  Emergency Telecommunications

   

  Needs

  • Recurrent telecommunication shutdown in Gaza Strip. Telecommunication services in Gaza have gradually started returning but are still not fully functional. This is the seventh time that communications have stopped working since 7 October.
  • There is an urgent need for critical telecommunications equipment into Gaza to set up services for the humanitarian response.

  Response

  • The Emergency Telecommunications Cluster (ETC) and its partners continue to engage with the Israeli Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) for authorization to import telecommunications equipment and set up an independent, efficient, and reliable communications platform for humanitarian responders. On 20 January, the ETC resubmitted the consolidated partners’ Information and Communications Technology (ICT) equipment list in an official letter format to COGAT through the UN Humanitarian Coordinator (HC)
  • On 15 January, the ETC assessed the Rafah VHF digital radio repeater at Al Shaboura Clinic. Although the repeater is functional, the security communications systems (SCS) are non-operational due to incompatibility between the VHF radio antennae and the digital repeater system. The ETC is assisting UNDSS to import compatible antennae from Jerusalem, with approval from the Israeli Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT).
  • The Emergency Telecommunications Cluster (ETC) continues to offer technical support to humanitarian partner agencies in Rafah, Gaza.

  Challenges and Gaps

  • The communications and fuel shutdown continues to significantly hinder efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis.

  Protection against sexual abuse and exploitation (PSEA) remains a cross-cutting priority for all clusters. The SAWA helpline, reachable at 121 and through WhatsApp at +972 59-4040121 (East Jerusalem at 1-800-500-121), operates 24/7. This toll-free number is widely disseminated across all areas of intervention to report cases of SEA and to facilitate emergency counselling and referrals for

  No More Military Funding And Weapons For Israel

  22 januari 2024

   

  After more than 100 days into Israel’s genocide against the Palestinian people in Gaza, the Guardian dropped a bombshell investigative report into the Biden Administration’s State Department and its refusal to hold Israel accountable to existing U.S. laws. The Leahy Laws, written by Senator Patrick Leahy, bans the United States from supplying or selling weapons to countries that use them to violate human rights. Although these laws exist, the article by the Guardian, which can be found here, proved that Israel is given “special treatment” and is not held accountable. Under these laws, the Biden Administration is REQUIRED to stop sending weapons to Israel. 

  TAKE ACTION: PRESSURE President Biden to uphold U.S. law and stop sending weapons to Israel

  Israel continues to commit new atrocities in Gaza with every passing day, using our taxpayer dollars and American-made weapons. The United States has provided Israel with so many weapons that the military has polluted more than ten countries just transporting weapons to Israel. As of now, Israel has killed more than 30,000 Palestinians and has injured 10’s of thousands more. Israel’s genocidal assault has also caused mass disease to spread and displaced more than 1.8 million Palestinians in Gaza. 

   Sincerely,

  Ayah ZiyadehAdvocacy Director

  22 januari 2024

  Hostilities in the Gaza Strip and Israel
  Flash Update #98

  Through humanitarian support, 15 bakeries have become operational in Gaza, but none of them is in the centre or the north. The capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively remains compromised by the intensity of hostilities, recurrent denials of access to areas north of Wadi Gaza, and longstanding restrictions on the import of critical equipment. Photo by WHO, 6 January 2024

   

  22 januari 2024

   

  Key points

   

  • Intense Israeli bombardments from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 20 and 21 January, resulting in further civilian casualties and displacement, as well as destruction. The indiscriminate firing of rockets by Palestinian armed groups from Gaza continued. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza. 
  • Between the afternoons of 19 and 21 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 343 Palestinians were killed (178 between 20 and 21 January; 165 between 19 and 20 January), and another 573 people were injured (293 and 280 injuries, as per the same timeframe). Between 7 October 2023 and 12:00 on 21 January 2024, at least 25,105 Palestinians were killed in Gaza and 62,681 Palestinians were injured, according to the MoH. 
  • On 20 January, the UN Secretary-General stated: “People are dying not only from bombs and bullets, but from lack of food and clean water, hospitals without power and medicine, and gruelling journeys to ever-smaller slivers of land to escape the fighting. This must stop. I will not relent in my call for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages.”
  • Between 19 January and 21 January, two Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. Since the start of the ground operation and as of 21 January, 193 soldiers have been killed, and 1,203 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military.
  • Since the evening of 19 January, mobile phone communication – which had been down since 12 January – has been restored to most of Gaza, with the exception of some services in the north. However, tinternet remains down across the whole of Gaza. The blackout of telecommunications restricts people in Gaza from accessing lifesaving information and impedes other forms of humanitarian response.
  • Beyond telecommunication shutdowns, the capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively anywhere in Gaza remains heavily compromised by recurrent denials of access to the north, restrictions on the import of critical equipment, and the intensity of hostilities, among other factors.
  • Humanitarian partners report that, as of 17 January, only 15 bakeries were operational across the Gaza Strip; six in Rafah and nine in Deir al Balah. No bakeries are functioning north of Wadi Gaza. The World Food Programme (WFP) has been supporting eight of the functional bakeries (six in Rafah and two in Deir al Balah), providing them with wheat flour, salt, yeast and sugar. Through this initiative, about 250,000 people were able to purchase bread at a subsidized price.
  • At a press briefing in Geneva on 19 January, upon the conclusion of her visit to Gaza, a UNICEF Communication Specialist stated: “In the 105 days of this escalation in the Gaza Strip, nearly 20,000 babies have been born into war. That’s a baby born into this horrendous war every 10 minutes. Mothers face unimaginable challenges in accessing adequate medical care, nutrition, and protection before, during and after giving birth. Becoming a mother should be a time for celebration. In Gaza, it's another child delivered into hell. Humanity cannot allow this warped version of normal to persist any longer. Mothers and newborns need a humanitarian ceasefire.”
  • On 19 January, about 100 Palestinians were released back to Gaza by the Israeli military through the Kerem Shalom crossing. Speaking to the head of the UN Human Rights Office in the occupied Palestinian territory, men who had been detained by Israeli forces in unknown locations for 30 to 55 days described “being beaten, humiliated, and subjected to ill-treatment, and to what may amount to torture. Such allegations are consistent with reports our Office has been gathering of the detention of Palestinians on a broad scale, including many civilians, held in secrecy, often subject to ill-treatment, with no access to their families, lawyers or effective judicial protection. Israel must take urgent steps to ensure that all those arrested or detained are treated in line with international human rights and international humanitarian law norms and standards, notably with full respect for their due process rights.”
  • As of noon on 15 January, the Israeli authorities estimated that about 136 Israelis and foreign nationals remained captive in Gaza. During the humanitarian pause (24-30 November), 86 Israeli and 24 foreign national hostages were released. Israeli media has reported that an agreement had been reached for medicine to be delivered to some of the hostages still held in Gaza, but there is no confirmation yet if this has been implemented. The UN Secretary-General has again reiterated his call for the immediate and unconditional release of all hostages.

  Hostilities and casualties (Gaza Strip)

   

  • The following are among the deadliest incidents reported on 19 and 20 January:  
   • On 19 January, at about 14:30, seven Palestinians were reportedly killed when a house was struck in Al Maghazi Camp, Deir al Balah governorate.
   • On 19 January, at about 18:00, five Palestinians were reportedly killed when a house was struck in An Nuseirat Camp, Deir al Balah governorate.
   • On 20 January, at about 15:15, five Palestinians were reportedly killed when a residential building was struck in Jabalya, northern Gaza.
   • On 20 January, at about 17:10, four Palestinians were reportedly killed when a car was struck in the centre of Rafah. 

  Displacement (Gaza Strip)

   

  • As of 20 January, according to UNRWA, there aree an estimated 1.7 million internally displaced persons (IDPs) in Gaza. Many of them have been displaced multiple times, as families have been forced to move repeatedly in search of safety. Due to the continued fighting and evacuation orders, some households have moved away from the shelters where they were initially registered. These resulted in multiple registration of the same IDPs in different shelters. The ability of UNRWA to provide humanitarian support and updated data on the number of internally displaced people (IDPs) has been severely restricted and there are plans to conduct a more accurate count of IDPs in shelters, including informal shelters as soon as the security situation allows. Rafah governorate is the main refuge for those displaced, with over one million people squeezed into an extremely overcrowded space, following the intensification of hostilities in Khan Younis and Deir al Balah and the Israeli military’s evacuation orders. 
  • According to a new report by UN Women, “displacement exacerbates people’s vulnerability, erodes their coping mechanisms, and impacts them differently based on gender. Since the ground operation started in Gaza, it has been reported that men faced arbitrary detention and enforced disappearance. According to media reports, while on the displacement journey, women also faced risks of arbitrary detention and harassment. For families with elderly relatives or family members with disabilities who simply cannot move, it is women who disproportionately stay behind as caregivers.”

  Electricity

   

  • Since 11 October 2023, the Gaza Strip has been under an electricity blackout, after the Israeli authorities cut off the electricity supply, and fuel reserves for Gaza’s sole power plant were depleted. The communications and industrial fuel shutdown continue to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. For more information on electricity supply to the Gaza Strip, please see this dashboard.
  • Since 19 November, limited fuel amounts have entered the Gaza Strip from Rafah. However, since these are insufficient, hospitals, water facilities and other critical facilities are still only operating at limited capacity. A Rapid Disaster Needs Assessment (RDNA) team has identified about 570 kilometres of electricity feeder lines that have been damaged as of 12 January. This represents some 57 per cent of feeder lines, with damage expected to have increased further since then. Fuel is urgently needed for the Gaza Electricity Distribution Company (GEDCO) teams to conduct damage assessments and field repairs.

  Health care, including attacks (Gaza Strip)

   

  • According to the World Health Organization (WHO), health care in Gaza remains extremely fragile. Only 16 out of Gaza’s 36 hospitals are functional, albeit partially: partial functionality indicates that a hospital is accessible to people in need of health care, can take in new patients and can undertake some level of surgery. According to the MoH in Gaza, occupancy rates are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • The 16 hospitals that are still partially functional include nine in the south and seven in the north. This is an increase of one more hospital in the north – Kamal Adwan – which has been functioning again to some degree since mid-January. Hospitals in the north have been offering limited maternity, trauma, and emergency care services. However, they face challenges such as a shortage of medical staff, including specialized surgeons, neurosurgeons, and intensive care staff, as well as a lack of medical supplies, and have an urgent need for fuel, food, and drinking water. 
  • The nine partially functional hospitals in the south are operating at three times their capacity, while facing critical shortages of basic supplies and fuel. In Deir al Balah and Khan Younis, three hospitals – Al Aqsa, Nasser, and Gaza European – are at risk of closure due to the issuance of evacuation orders in adjacent areas and the ongoing conduct of hostilities nearby. On 19 January, Israeli forces reportedly carried out an attack in the vicinity of Al Amal Hospital in Khan Younis, where one Palestinian was reportedly killed. On 20 January, strikes around both Al Amal and the European Hospital continued, with casualties reported.
  • Reporting that cases of Hepatitis A have been confirmed in Gaza through test kits supplied by WHO, the Director-General, Dr. Tedros Ghebreyesus warned that “inhumane living conditions –- barely any clean water, clean toilets and possibility to keep the surroundings clean – will enable Hepatitis A to spread further ... The capacity to diagnose diseases remains extremely limited. There is no functioning laboratory. The capacity to respond remains limited too. We will continue to call for unimpeded and safe access of medical aid and for health to be protected.”

  Water, Sanitation and Hygiene

   

  • The availability of water in Gaza is shrinking. According to WASH humanitarian partners, water availability through the municipal wells is presently at 21,200 cubic metres a day, which is tenth of their production capacity of 255,000 cubic metres a day prior to the escalation of hostilities. Water from these wells is known to be substandard given it is brackish (salty), whereas water from the Israeli-operated lines yielded the optimal safe drinking water prior to the hostilities. At present, only one of the three Israeli lines – the Bani Sa’id point – is functional, yielding 22,000 cubic metres a day, which is less than half of what would have been available if all lines were working.
  • Furthermore, water availability through the short-term desalination plants presently stands at 1,600 cubic metres per day, which is 7 per cent of the pre-crisis capacity of 22,000 cubic metres per day. Due to import restrictions on critical items, water testing kits and chlorine to treat the water across Gaza are presently unavailable. Furthermore, the amalgamation of solid waste and fecal waste, exacerbated by rains and floods, is giving rise to severe health and environmental threats. With WHO already reporting 152,000 cases of diarrhoea, the inability to perform water chlorination to kill bacteria is exacerbating the already concerning situation. At present, Health and WASH partners have developed an Acute Watery Diarrhoea preparedness and response plan. Barriers to the import of critical items must be removed to enable adequate response.

  Humanitarian Access

   

  • In the first two weeks of January, humanitarian agencies planned 29 missions to deliver lifesaving supplies to areas to the north of Wadi Gaza. Only 7 of the 29 (24 per cent) were accomplished, either fully or partially. The remainder of the missions were denied access by the Israeli authorities. This is a significant increase in denials compared with the previous months; between October and December 2023, only 14 per cent (6 out of 43) of missions planned to the north were denied, while the remaining 86 per cent (37 out of 43 missions) were facilitated. These denials prevent a scale-up in humanitarian assistance and add significant cost to the overall response. The capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively also remains heavily compromised by the long-term restrictions applied by the Israeli authorities on the import of critical humanitarian equipment into Gaza.
  • On 18 January, UNICEF Deputy Executive Director Ted Chaiban said: “Once aid enters the Gaza Strip, our ability to distribute it becomes a matter of life and death. It is essential to lift access restrictions, ensure reliable ground communications, and facilitate the movement of humanitarian supplies to ensure that those who have been without assistance for several days receive much-needed assistance. We have to get commercial traffic flowing in Gaza, so that markets can reopen, and families are less dependent on relief.”
  • On 20 and 21 January, 325 truckloads of food, medicine and other supplies entered the Gaza Strip through Rafah and Kerem Shalom crossings (174 on 20 January and 151 on 21 January). Since the opening of Kerem Shalom crossing, almost 22 per cent of aid trucks have come in through that entry point.

  Hostilities and casualties (Israel)

   

  • Over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, including 36 children, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October.

  Violence and casualties (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 21 January 2024, 358 Palestinians have been killed, including 91 children, across the West Bank, including East Jerusalem. Additionally, two Palestinians from the West Bank were killed while carrying out an attack in Israel on 30 November. Of these 358 fatalities, 348 were killed by Israeli forces, eight by Israeli settlers and two by either Israeli forces or settlers. The number of Palestinians killed in the West Bank, including East Jerusalem, in 2023 (507) marks the highest number of Palestinians killed in the West Bank since OCHA started recording casualties in 2005. So far in 2024 (as of 21 January), 49 Palestinians, including at least ten children, have been killed.
  • Since 7 October 2023 and as of 21 January 2024, five Israelis, including four members of Israeli forces, have been killed in Palestinian attacks in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, four Israelis were killed in an attack carried out by Palestinians from the West Bank in West Jerusalem (one of the four was killed by Israeli forces who misidentified him) on 30 November 2023. Another Israeli woman was killed in another attack perpetrated by Palestinians in Israel on 15 January 2024. The number of Israelis killed in the West Bank and Israel in 2023 in attacks perpetrated by Palestinians from the West Bank (36) was the highest since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 21 January 2024, 4,313 Palestinians, including 647 children, have been injured in the West Bank, including East Jerusalem. Of them, 4,179 have been injured by Israeli forces, 113 by settlers and 21 by either Israeli forces or settlers. Of the total injuries, 54 per cent were reported in the context of search-and-arrest and other operations, 35 per cent in demonstrations and 8 per cent during settler attacks against Palestinians. Some 33 per cent of those injuries have been caused by live ammunition, compared with 9 per cent in the first nine months of 2023.

  Settler Violence

   

  • Since 7 October 2023 and as of 21 January 2024, OCHA has recorded 441 Israeli settler attacks against Palestinians, resulting in Palestinian casualties (45 incidents), damage to Palestinian-owned property (341 incidents), or both casualties and damage to property (55 incidents). This reflects a daily average of four incidents.
  • One-third of the settler attacks against Palestinians after 7 October 2023 have involved firearms, including shootings and threats of shootings. In nearly half of all recorded incidents after 7 October, Israeli forces were either accompanying or reported to be supporting the attackers.
  • In 2023, 1,229 incidents involving Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem (with or without Israeli forces), resulted in Palestinian casualties, property damage or both. Some 913 of these incidents resulted in damage, 163 resulted in casualties and 153 resulted in both. This is the highest number of settler attacks against Palestinians in any given year since OCHA started recording incidents involving settlers in 2006.

  Displacement (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 21 January 2024, at least 198 Palestinian households comprising 1,208 people, including 586 children, have been displaced amid settler violence and access restrictions. The displaced households are from at least 15 herding/Bedouin communities. More than half of the displacements occurred on 12, 15, and 28 October, affecting seven communities. The displacement toll since 7 October 2023, represents 78 per cent of all displacement reported due to settler violence and access restrictions since 1 January 2023 (1,539 people, including 756 children). 
  • Since 7 October 2023 and as of 21 January 2024, 479 Palestinians, including 239 children, have been displaced following the demolition of their homes, due to lack of Israeli-issued building permits in Area C and East Jerusalem, which are almost impossible to obtain.
  • A total of 19 homes have been demolished and 95 Palestinians, including 42 children, displaced due to punitive demolitions from 7 October 2023 and as of 20  January 2024. The numbers exceed those reported in the first nine months of 2023, during which 16 homes were punitively demolished and 78 people displaced. 
  • The Israeli military operations, which took place in the refugee camps of Nur Shams and Tulkarm (both in Tulkarm) on 17 and 18 January, resulted in damage to homes and infrastructure, in addition to the fatalities and injuries already recorded. At least 21 homes were rendered uninhabitable due to explosions and bulldozing, displacing 137 people, including 46 children. Since 7 October 2023 and as of 21 January 2024, 739 Palestinians, including 309 children, have been displaced, following the destruction of 115 homes during other operations carried out by Israeli forces across the West Bank. About 95 per cent of the displacement was reported in the refugee camps of Jenin, Nur Shams and Tulkarm. This represents 81 per cent of all displacement reported due to the destruction of homes during Israeli military operations since January 2023 (908 people). 

  Funding

   

  • As of 20 January, Member States have disbursed $693.3 million against the updated Flash Appeal launched by the UN and its partners to implement its response plan in support of 2.2 million people in the Gaza Strip and 500,000 people in the West Bank. This constitutes 58 per cent of the $1.2 billion requested. Private donations are collected through the Humanitarian Fund.

  HUMANITARIAN NEEDS AND RESPONSES: 7-14 January

  Health

  Needs:

  • According to WHO, only 15 of Gaza’s 36 hospitals are partially functional - nine in the south and six in the north. 
  • According to the MoH in Gaza, there is a shortage of available hospital beds, as occupancy rates in these hospitals are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • Food, drinking water, fuel, medical supplies, and support to health workers through rotations and additional personnel, are urgently needed in healthcare facilities across Gaza. 
  • During missions to Shifa, Al Helou, Al Aqsa and Nasser hospitals to deliver supplies, fuel, and conduct assessments on 13 January, the WHO team observed the following: 
   • Poor living conditions in shelters have resulted in a rise in water-borne diseases. 
   • A drastic decrease in the number of health personnel in some of the hospitals. 
   • Only 12 medical doctors are still working at the Al Aqsa hospital, which is about 10 per cent of the staff who operated before the start of the hostilities.
  • The maternity unit at Al Aqsa Hospital is not operating and is referring all pregnant women to Al Awda Hospital, which is further away, putting patients at risks during the additional travel time, due to ongoing hostilities.

  Response:

  • Eleven Emergency Medical Teams (EMTs) are present in Gaza Strip and have been providing support to hospitals across the Strip.
  • Health and WASH partners are finalizing an inter-cluster outbreak preparedness and response plan; and are mapping out formal and informal shelters which are without access to primary healthcare services, to identify partners to cover the gaps.

  Challenges and Gaps:

  • The security situation, access, transport, and deconfliction remain extremely challenging, especially hospitals in the northern governorates. 
  • Partners’ operations continue to be adversely affected by the displacement of staff and also telecommunication challenges.
  • There is an urgent need to conduct assessments on the outbreak of communicable diseases, such Hepatitis A, to identify the most affected groups, hotspot locations and other key epidemiological information. This is essential to tailor a proper response plan to address identified cases and prevent the spread of disease

  WASH

   

  Needs:

  • Flooding is being reported across different parts of the Gaza Strip due to winter weather, extensive infrastructure damage and destruction and the clogging of sewage systems and wastewater. 
  • Rainwater lagoons have been contaminated by wastewater and several lagoons are at risk of flooding if the rainfall intensifies. This poses a serious environmental and public health concern. 
  • WHO reported an increase in Hepatitis A cases in the Middle Area and Rafah governorates, with the current water and sanitation conditions proving a high risk for further spread.
  • To manage water supply and waste-management alone, 22 generators have been requested. These items are pending entry into Gaza. 
  • Only one of the three water pipelines from Israel is currently functioning. The Middle Area water pipeline, with a production capacity of close to 17,000 cubic metres of water per day, needs repairs. It is estimated that repairs would take up to four weeks, even given sustained access and necessary supplies. 
  • Only two of the remaining three main low-capacity water desalination plants in Deir al Balah and southern Gaza are currently operational and are producing up to 2,400 cubic metres each day.

  Response:

  • Despite these challenges, WASH partners have undertaken the following responses since October 2023:  
   • Some 34,000 cubic metres of water have been delivered through water trucking and 2,400 metres through bottled water. 
   • More than 53,000 jerrycans and more than 40 storage tanks have been distributed. 
   • Nearly 145,000 hygiene kits and 1,800 cleaning kits have been distributed. 

  Challenges and Gaps: 

  • Humanitarian partners have not been able to assess or resupply fuel to the Jabalya area, where sewage flooding was reported in the refugee camp on 5 January. At least 100,000 IDPs are estimated to reside in the UN and public shelters in this area. 
  • Markets are not functioning and construction materials for latrines, desludging services and other essential supplies for sanitation are not available for purchase. 
  • Import restrictions, as well as complex and unpredictable clearance procedures for critical items considered by Israel as dual use, such as generators, pumps, and pipes are preventing a scale up of the WASH response. 

  Protection

   

  Needs

  • Hundreds of detainees who have been released and returned to Gaza since December 2023, need support. Some were able to return to families while others moved to shelters.
  • There is a need for safe shelters for women at risk of gender-based violence (GBV). 
  • There is still a high demand for women’s hygiene supplies across Gaza. 

  Response

  • Protection partners continue to support formerly detained Gazans released through Kerem Shalom Crossing. Partners provide a support package comprised of food, water, clothes, blankets, hygiene supplies as well as medical care and treatment. The long-term needs include advanced mental health and psychosocial support. 
  • The GBV Sub cluster is coordinating the distribution of critical hygiene supplies for women and girls to the northern governorates, coordinating with relevant actors for distribution, procurement, and access. 
  • The sub cluster will also review the composition of dignity kits based on changing needs and feedback from women. 
  • Women Affairs Centre is preparing an assessment on the impact of current hostilities on women and girls, and the sub cluster will prepare for a wider scale assessment, including elements that can be used in any future intersectoral needs assessments. 
  • Mine Action partners continue to conduct outreach and risk education in Rafah through in-person sessions.

  Challenges and Gaps: 

  • Communication and network outages greatly curtailed the ongoing lifesaving Mine Action work, including outreach and mine risk education and conflict preparedness messages shared via SMS, radio, and social media. Partners continue to carry on outreach and risk education in Rafah through in-person sessions. 

  Shelter and Non-Food Items (NFI)

   

  Needs:

  • As of 14th January, it is estimated that about 70,000 housing units across the Gaza Strip have been destroyed or rendered uninhabitable and over 290,000 housing units have been damaged, according to the Government Media Office in Gaza. 
  • It is estimated that over 500,000 people will have no home to return to, and that many more will be unable to return immediately, due to the level of damage to surrounding infrastructure, as well as the risk posed by explosive remnant of war (ERW). 

  Challenges and Gaps:

  • There is a high shortage of all essential NFIs for IDPs inside and outside shelters. This includes 50,000 family winterized tents, 200,000 bedding sets (1,200,000 mattresses and blankets), 200,000 sealing-off kits, 200,000 winter clothes kits, and wooden timber to support IDPs in establishing self-built shelters.

  Response

  • During the reporting period, cluster partners distributed 1,000 tents and tarpaulin sheets in addition to 2,000 blankets.

  Food security

   

  Needs:

  • According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC): 
   • 2.2 million people are at imminent risk of famine. 
   • 378,000 people at Phase 5 (catastrophic levels). Phase 5 refers to extreme lack of food, starvation, and exhaustion of coping capacities.
   • 939,000 people at Phase 4 (emergency levels).

  Response

  • Continued hostilities, disruptions in healthcare services, lack of access to nutritious food, lack of access to clean water and poor sanitation conditions remain major challenges and contribute to the risk of famine in Gaza. 
  • Despite partners' efforts, food distribution in northern Gaza falls far below needs. The challenges faced in Gaza underscore the importance of continued coordination and support to address the pressing food security needs of the affected people.

  Nutrition

   

  Needs

  • Given the current stock and funding situation, Nutrition partners can only meet 25 per cent of the nutritional needs of malnourished children and vulnerable mothers in the next two months. Without immediate funding and an expanded response, 375,000 individuals are at risk of severe undernourishment. Urgent action is crucial to prevent this life-threatening situation.

  Response

  • UNICEF and other nutrition partners continued to address the nutritional needs of children and mothers through delivery of key nutrition commodities. Partners are providing therapeutic services and supplies for children with acute malnutrition, alongside preventative nutrition supplies, including High Energy Biscuits (HEBs). During the second week of January 2024, nutrition partners delivered the following:  
   • Partners distributed 5,978 Lipid Nutrient Supplement (LNS) boxes, 638 Survival food ration and 2,063 ready-to-eat (RTE) therapeutic food. 
   • Over 33,407 pregnant and nursing women and children under two received LNS supply for one month and sensitization materials in 24 UNRWA shelters in Rafah. 
   • Five nutrition staff were trained in Infant and Young Child Feeding in Emergencies
   • (IYCF-E) and in Community Management of Acute Malnutrition (CMAM) while 12 triage staff were trained in Mother-led mid-upper arm circumference (MUAC) screening aiming for caregivers and health workers to screen for acute malnutrition in children.

  Education

   

  Needs

  • According to the Education Cluster, more than 625,000 students and close to 23,000 teachers in the Gaza Strip have been affected by attacks on education and school closures since 7 October 2023, and remain with no access to education or a safe place. 
  • According to the Ministry of Education in Gaza, between 7 October 2023 and 2 January 2024, 4,119 students and 221 teachers were killed, while 7,536 students and 703 teachers injured across the Gaza Strip. 
  • Some 90 per cent of all school buildings in Gaza are being used as shelters for IDPs and have sustained varying levels of damage. Of these, 375 schools sustained damage including 12 that were fully destroyed. Combined, these schools previously served some 433,000 children and more than 16,200 teachers. The Khan Younis, North and Gaza governorates have the highest proportion (three quarters) of all damaged schools. 

  Response

  • The Cluster’s response is guided by a three-phased response plan – supporting conflict-affected children, teachers, and caregivers in shelters and in host communities; preparing a safe learning environment and re-establishing a sense of normalcy as soon as hostilities stop; and preparing to restore the formal education system through the reconstruction of education infrastructure after a reduction in hostilities. 
  • Since October 2023, nine partners have reached close to 93,000 students and teachers with psychosocial support, emergency learning and recreational supplies and activities in the Khan Younis, Rafah, and Middle governorates. Most of the cluster responses are delivered by local partners. 

  Challenges and Gaps: 

  • No activities have been undertaken in the three northern governorates of Gaza, due to ongoing hostilities and access challenges. 
  • In the first week of January, the education response remains significantly underfunded, receiving only three per cent of its requirements as articulated in the Flash Appeal. Education actors and donors are urged to mobilize rapid resources to meet immediate response requirements and start planning for reconstruction in the medium- to long- term when hostilities subside. 

  Multi-purpose Cash Assistance (MCPA)

   

  • Since the beginning of the hostilities, 118,200 households (about 787,233 people) have received emergency MPCA. 
  • Although cash assistance has been provided to affected people across the Gaza Strip, the vast majority of cash assistance activities are now concentrated in the southern governorates. 
  • Because formal markets are largely depleted, informal markets are now the key sources of basics goods and services. This includes trading of personal belongings, small household-based production (bread, vegetables), humanitarian assistance, and other items. 
  • Post distribution monitoring data from recipients of cash assistance point to food, medicines, debt repayment, drinking water, and transportation as the top expenditures reported. The percentage of expenditures on food has further decreased over the past weeks, while the percentage of expenditures on medicines has doubled. Some 70 per cent of the respondents report that unrestricted cash has helped them access needed goods and services, either fully or partially, while 87 per cent preferred unrestricted cash for future assistance.

  Logistics

   

  • On 11 January, Logistics Cluster provided access to an additional warehouse in Rafah with a 400 square metre capacity, bringing the total space available for partners’ storage in Rafah to 1,470 square metres across three warehouses. 
  • Transport services are ongoing from the Rafah Transshipment Point to the Logistics Cluster warehouses in Rafah, as well as the cargo notification service to notify partners once their cargo arrives in Rafah.
  • The Logistics Cluster is engaging with partners in Amman, Jordan to initiate discussions on the Jordan Corridor. Advocacy efforts are ongoing with the Jordan Hashemite Charity Organisation (JHCO) and Jordanian and Israeli authorities to further streamline the current processes for the Jordan Corridor, to allow a larger number of convoys per week.
  • The IMPACCT Working Group published the updated bulletin on the process of transiting humanitarian aid items from Egypt to support the Gaza response. The live document provides the latest updates based on discussions with government entities and the Egyptian Red Crescent (ERC).

  Emergency Telecommunications

   

  Needs

  • Recurrent telecommunication shutdown in Gaza Strip. Telecommunication services in Gaza have been shut down since 12 January. This is the seventh time that communications have stopped working since 7 October. 
  • There is an urgent need for critical telecommunications equipment into Gaza to set up services for the humanitarian response.

  Response: 

  • The Emergency Telecommunications Cluster (ETC) and its partners continue to engage with the Israeli Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) for authorization to import telecommunications equipment and set up an independent, efficient, and reliable communications platform for humanitarian responders. On 11 January, the ETC submitted two letters with detailed specifications of the equipment to be imported into Gaza. 
  • The ETC deployed an ICT Specialist to Gaza on 8 January for an initial technical engagement with local actors to plan an initial ICT needs assessment and to set up technical coordination processes for the response. 
  • Since 9 January, the ETC is conducting technical support to partner agencies in Rafah that include United Nations agencies and international NGOs to improve their telecommunications platforms.

  Challenges and Gaps: 

  • The communications and fuel shutdown continues to significantly hinder efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. 
  • Attacks on telecommunication infrastructures and services providers remain a huge challenge to restore the telecommunication services in Gaza. On 13 January, a telecommunications company vehicle was reportedly struck in central Khan Younis, although the crew was on a repair mission and had secured security coordination. Two staff were reportedly killed.

  Protection against sexual abuse and exploitation (PSEA) remains a cross-cutting priority for all clusters. The SAWA helpline, reachable at 121 and through WhatsApp at +972 59-4040121 (East Jerusalem at 1-800-500-121), operates 24/7. This toll-free number is widely disseminated across all areas of intervention to report cases of SEA and to facilitate emergency counselling and referrals for affected communities to access life-saving services. The PSEA Network monitors calls daily and will increase the number of counsellors if necessary.

  22 januari 2024

  Israel is systematically obliterating Gaza, section by section

  As Israeli forces surround yet another hospital in Gaza, Hamas releases a letter clarifying its motives behind the October 7 attack, reiterating the Palestinian demand for the right to self-determination.

  The battle for Jerusalem plays out in the Armenian Quarter

  Jerusalemite Armenians are under pressure from Israeli settlers to relinquish control of property in the Armenian Quarter in Jerusalem's Old City. In the battle for Jerusalem, many Armenians are adamant keeping the property out of the settlers' grip.

  100 dagen conflict in Gaza: jonge moeders en baby’s betalen de  prijs

  22 januari 2024

   

  Meer dan 100 dagen geleden escaleerde het conflict in Gaza. Honger en dorst nemen alsmaar toe.

   

  Er is nauwelijks medische zorg, waardoor voornamelijk zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s in gevaarlijke omstandigheden leven. Meer en meer vrouwen moeten bevallen in overvolle en vieze schuilplaatsen, zonder enige vorm van hulp.

  Today's headlines

  ‘Israel bombs two more hospitals in Gaza as official death toll crosses 25,000’

  21 januari 2024

   

  Gaza’s Heath Ministry announced that Israeli attacks have killed at least 25,105 Palestinians, and injured 62,681, since October 7 as Israeli forces continue to target Al-Amal and Al-Nasser hospitals in the southern Gaza Strip.

  Palestine awakens the revolution

  Bearing witness to Israel's genocide in Palestine has changed people forever. This is leading many to not only solidify their opposition to Zionism, but to reject the role of the West as a whole.

  Rutgers SJP is reinstated and still defiant

  Students for Justice in Palestine at Rutgers - New Brunswick

  Students for Justice in Palestine has been reinstated at Rutgers University but is on probation until next December. Rutgers could have supported Palestinian students suffering during this time. Instead, our university has chosen to suppress our voices.

  Hostilities in the Gaza Strip and Israel
  Flash Update #97

  “None of the children has winter clothes. Four of us are sharing a single mattress… The little one sleeps in his carrier... They are all with diarrhea… It’s cold… Hatem has a cough. Their skin is peeling…” Mena, a single mother staying with her four children, including two with disabilities, in a makeshift tent in Al Quds Open University, Gaza. Photo by UNICEF/El Baba, 11 January 2024

   

  20 januari 2024

   

  Key points

   

  • Intense Israeli bombardments from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 19 January, resulting in further civilian casualties and displacement, as well as destruction. The indiscriminate firing of rockets by Palestinian armed groups from Gaza continued. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza. On 17 January, the UN Secretary-General repeated his call for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza.
  • Between the afternoons of 18 and 19 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 142 Palestinians were killed, and another 278 people were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 19 January 2024, at least 24,762 Palestinians were killed in Gaza and 62,108 Palestinians were injured, according to the MoH. 
  • Between 17 January and 18 January, no Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. Since the start of the ground operation and as of 18 January, 191 soldiers have been killed, and 1,178 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military.
  • As of 19 January, telecommunication services in Gaza have remained shut down since 12 January. In light of this, new information is limited in this Flash Update. This is the sevnth time that communications have stopped working since 7 October, and is the longest blackout recorded to date. The blackout of telecommunications prevents people in Gaza from accessing lifesaving information or calling for first responders and impedes other forms of humanitarian response.
  • The availability of water for drinking and domestic use in Gaza is shrinking each day. At present, only one of the three Israeli lines is functional, yielding less than half (22,000 cubic metres a day) of what would have been available if all lines were working. (For more information see the Water, Sanitation and Hygiene (WASH) section below).
  • Reporting that cases of Hepatitis A have been confirmed in Gaza through test kits supplied by his organization, WHO Director-General Dr. Tedros Ghebreyesus warned that “inhumane living conditions - barely any clean water, clean toilets and possibility to keep the surroundings clean - will enable Hepatitis A to spread further ... The capacity to diagnose diseases remains extremely limited. There is no functioning laboratory. The capacity to respond remains limited too. We will continue to call for unimpeded and safe access of medical aid and for health to be protected.”
  • Partners report that as of 17 January,  only 15 bakeries were operational across the Gaza Strip; six in Rafah and nine in Deir al Balah. No bakeries are currently functioning north of Wadi Gaza. The World Food Programme (WFP) has been supporting eight of the functional bakeries (six in Rafah and two in Deir al Balah), providing them with wheat flour, salt, yeast and sugar. Through this initiative, about 250,000 people were able to purchase bread at a subsidized price.
  • On 18 January, UNICEF Deputy Executive Director Ted Chaiban said: “Once aid enters the Gaza Strip, our ability to distribute it becomes a matter of life and death. It is essential to lift access restrictions, ensure reliable ground communications, and facilitate the movement of humanitarian supplies to ensure that those who have been without assistance for several days receive much-needed assistance. We have to get commercial traffic flowing in Gaza, so that markets can reopen, and families are less dependent on relief.”

  Hostilities and casualties (Gaza Strip)

   

  • The communications shutdown has limited the full reporting of incidents. However, the following are among the deadliest incidents reported on 19 January:  
   • On 19 January, at about 00:15, eight Palestinians, including one child, were reportedly killed when a house was struck west of Khan Younis.
   • On 19 January, at about 7:00, 12 Palestinians were reportedly killed, and several others injured, when a house in the vicinity of Shifa Hospital, Gaza city, was struck. 
  • On 17 January, Israeli forces detonated explosives and destroyed the Israa University in Madinat Az Zahraa, south Gaza city. Reportedly, for the previous 70 days, the building had been used by the Israeli military as a military base and an ad hoc detention facility for interrogating Palestinian detainees before their transfer to an unknown location.

  Displacement (Gaza Strip)

   

  • As of 18 January, according to UNRWA, 1.7 million people were estimated to be internally displaced. Many of them have been displaced multiple times, as families have been forced to move repeatedly in search of safety. The ability of UNRWA to provide humanitarian support and updated data on the number of internally displaced people (IDPs) has been severely restricted. Due to the continued escalation of fighting and evacuation orders, some households have moved away from the shelters where they were initially registered. These resulted in multiple registrations of the same IDPs in different shelters. UNRWA plans to conduct a more accurate count of IDPs in shelters, including informal shelters as soon as the security situation allows.
  • Rafah governorate is the main refuge for those displaced, with over one million people squeezed into an extremely overcrowded space, following the intensification of hostilities in Khan Younis and Deir al Balah and the Israeli military’s evacuation orders. Obtaining an accurate figure of the total number of IDPs remains challenging.
  • According to a new report by UN WOMEN, “displacement exacerbates people’s vulnerability, erodes their coping mechanisms, and impacts them differently based on gender. Since the ground operation started in Gaza, it has been reported that men faced arbitrary detention and enforced disappearance. According to media reports, while on the displacement journey, women also faced risks of arbitrary detention and harassment. For families with elderly relatives or family members with disabilities who simply cannot move, it is women who disproportionately stay behind as caregivers.”

  Electricity

   

  • Since 11 October 2023, the Gaza Strip has been under an electricity blackout, after the Israeli authorities cut off the electricity supply, and fuel reserves for Gaza’s sole power plant were depleted. The communications and industrial fuel shutdown continue to significantly hinder the aid community’s efforts to assess the full extent of needs in Gaza and to adequately respond to the deepening humanitarian crisis. For more information on electricity supply to the Gaza Strip, please see this dashboard.
  • Since 19 November, limited fuel amounts have entered the Gaza Strip from Rafah, . However, hospitals, water facilities and other critical facilities are still only operating at limited capacity, due to insufficient fuel. A Rapid Disaster Needs Assessment (RDNA) team has identified about 570 kilometres of electricity feeder lines that have been impacted as of 12 January. This represents some 57 per cent of feeder lines, with damage expected to have increased further since then. Fuel is urgently needed for the Gaza Electricity Distribution Company (GEDCO) teams to conduct damage assessments and field repairs.  

  Health care, including attacks (Gaza Strip)

   

  • According to WHO, health care in Gaza remains extremely fragile. Only 16 out of Gaza’s 36 hospitals are functional, albeit partially: partial functionality indicates that a hospital is accessible to people in need of health care, can take in new patients and can undertake some level of surgery. These 16 hospitals include nine in the south and seven in the north. This is an increase of one more hospital in the north – Kamal Adwan – which has been functioning again to some degree since mid-January.  In Deir al Balah and Khan Younis, three hospitals – Al Aqsa, Nasser, and Gaza European – are at risk of closure due to the issuance of evacuation orders in adjacent areas and the ongoing conduct of hostilities nearby. Hospitals in the north have been offering limited maternity, trauma, and emergency care services. However, they face challenges such as a shortage of medical staff, including specialized surgeons, neurosurgeons, and intensive care staff, as well as a lack of medical supplies, and have an urgent need for fuel, food, and drinking water. The nine partially functional hospitals in the south are operating at three times their capacity, while facing critical shortages of basic supplies and fuel. According to the MoH in Gaza, occupancy rates are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units. 

  Water, Sanitation and Hygiene

   

  • The availability of water in Gaza is shrinking. According to WASH humanitarian partners, water availability through the municipal wells is presently at a tenth (21,200 cubic metres a day) of its production capacity prior to the escalation of hostilities (255,000 cubic metres a day). Water from these wells is known to be substandard given it is brackish (salty), whereas water from the Israeli-operated lines yielded the most optimal safe drinking water prior to the hostilities. At present, only one of the three Israeli lines – the Bani Said point – is functional, yielding less than half (22,000 cubic metres a day) of what would have been available if all lines were working. 
  • Furthermore, water availability through the short-term desalination plants presently stands at seven per cent (1,600 cubic metres per day) of the pre-crisis capacity (22,000 cubic metres per day). Due to import restrictions on critical items, water testing kits and chlorine to treat the water across Gaza are presently unavailable. Furthermore, the amalgamation of solid waste and fecal waste, exacerbated by rains and floods, is giving rise to severe health and environmental threats. With WHO already reporting 152,000 cases of diarrhoea, the inability to do water chlorination to kill bacteria is aggravating the already concerning situation. At present, Health and WASH partners have developed an Acute Watery Diarrhoea preparedness and response plan. Barriers to the import of critical items must be resolved to enable adequate response.

  Humanitarian Access

   

  • In the first two weeks of January, humanitarian agencies planned 29 missions to deliver lifesaving supplies to areas to the north of Wadi Gaza. Only 7 of the 29 (24 per cent) were accomplished, either fully or partially. The remainder of the missions were denied access by the Israeli authorities. Two additional missions, originally coordinated with the Israeli authorities, could not be completed due to the non-viability of allocated routes or excessive delays at checkpoints, which did not allow the missions to succeed during the safe operating windows. 
  • The denial of humanitarian missions’ access to areas north of Wadi Gaza over the first half of January spiked compared with the previous months; between October and December 2023, only 14 per cent (6 out of 43) of missions planned to the north were denied, while the remaining 86 per cent (37 out of 43 missions) were facilitated. These denials prevent a scale-up in humanitarian assistance and add significant cost to the overall response. Additionally, planned missions that are denied access to areas north of Wadi Gaza represent opportunities missed for alternative missions that could be undertaken to other areas of the Gaza Strip. The capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively also remains heavily compromised by the long-term restrictions applied by the Israeli authorities on the import of critical humanitarian equipment into Gaza.
  • On 18 and 19 January, 288 truckloads with food, medicine and other supplies entered the Gaza Strip through Rafah and Kerem Shalom crossings. Since the opening of Kerem Shalom crossing, almost 22 per cent of aid trucks have come in through that entry point.

  Hostilities and casualties (Israel)

   

  • Over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, including 36 children, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October.
  • As of noon on 15 January, the Israeli authorities estimated that about 136 Israelis and foreign nationals remained captive in Gaza. During the humanitarian pause (24-30 November), 86 Israeli and 24 foreign national hostages were released.

  Violence and casualties (West Bank)

   

  • On 19 January, a 17-year-old Palestinian child was shot and killed near Mazra’a ash Shariqiyah village in Ramallah. At the time of the incident, Israeli forces and settlers shot live ammunition towards a group of Palestinians who were reportedly throwing stones at Israeli vehicles driving on Road 60 near the village. It is not yet clear whether the boy was shot by Israeli forces or settlers.
  • Since 7 October 2023 and as of 19 January 2024, 358 Palestinians have been killed, including 91 children, across the West Bank, including East Jerusalem. Additionally, two Palestinians from the West Bank were killed while carrying out an attack in Israel on 30 November. Of the 358 fatalities in the West Bank, 348 were killed by Israeli forces, eight by Israeli settlers and two by either Israeli forces or settlers. So far in 2024 (as of 19 January), 49 Palestinians, including at least ten children, have been killed. The number of Palestinians killed in the West Bank, including East Jerusalem, in 2023 (507) marks the highest number of Palestinians killed in the West Bank since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 19 January 2024, five Israelis, including four members of Israeli forces, have been killed in Palestinian attacks in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, four Israelis were killed in an attack carried out by Palestinians from the West Bank in West Jerusalem (one of the four was killed by Israeli forces who misidentified him) on 30 November 2023. Another Israeli woman was killed in another attack perpetrated by Palestinians in Israel on 15 January 2024. The number of Israelis killed in the West Bank and Israel in 2023 in attacks perpetrated by Palestinians from the West Bank (36) was the highest since OCHA started recording casualties in 2005.
  • Since 7 October 2023 and as of 19 January 2024, 4,310 Palestinians, including 647 children, have been injured in the West Bank, including East Jerusalem. Of them, 4,178 have been injured by Israeli forces, 111 by settlers and 21 by either Israeli forces or settlers. Of the total injuries, 54 per cent were reported in the context of search-and-arrest and other operations, 35 per cent in demonstrations and 8 per cent during settler attacks against Palestinians. Some 33 per cent of those injuries have been caused by live ammunition, compared with 9 per cent in the first nine months of 2023.

  Settler Violence

   

  • Since 7 October 2023 and as of 18 January 2024, OCHA recorded 439 Israeli settler attacks against Palestinians, resulting in Palestinian casualties (43 incidents), damage to Palestinian-owned property (341 incidents), or both casualties and damage to property (55 incidents). This reflects a daily average of four incidents since 7 October 2023 until 19 January 2024.
  • One-third of the settler attacks against Palestinians after 7 October 2023 have involved firearms, including shootings and threats of shootings. In nearly half of all recorded incidents after 7 October, Israeli forces were either accompanying or reported to be supporting the attackers.
  • In 2023, 1,229 incidents involving Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem (with or without Israeli forces), resulted in Palestinian casualties, property damage or both. Some 913 of these incidents resulted in damage, 163 resulted in casualties and 153 resulted in both. This is the highest number of settler attacks against Palestinians in any given year since OCHA started recording incidents involving settlers in 2006.

  Displacement (West Bank)

   

  • Since 7 October 2023 and as of 19 January 2024, at least 198 Palestinian households comprising 1,208 people, including 586 children, have been displaced amid settler violence and access restrictions. The displaced households are from at least 15 herding/Bedouin communities. More than half of the displacements occurred on 12, 15, and 28 October, affecting seven communities. The displacement toll since 7 October 2023, represents 78 per cent of all displacement reported due to settler violence and access restrictions since 1 January 2023 (1,539 people, including 756 children). 
  • On 18 January, the Israeli authorities demolished 11 structures, five of which were homes, in Duma village in Nablus, due to lack of Israeli-issued permits. Eighteen people, including 12 children, were displaced.  In addition, the access of some 500 families in the village to their agricultural land was affected, due to the bulldozing of two agricultural roads. Since 7 October 2023 and as of 19 January 2024, 479 Palestinians, including 239 children, have been displaced, following the demolition of their homes, due to lack of Israeli-issued building permits in Area C and East Jerusalem, which are almost impossible to obtain.
  • A total of 19 homes have been demolished and 95 Palestinians, including 42 children, displaced due to punitive demolitions from 7 October 2023 and as of 19 January 2024. The numbers exceed those reported in the first nine months of the same year, during which 16 homes were punitively demolished and 78 people displaced. 
  • Since 7 October 2023 and as of 17 January 2024, 602 Palestinians, including 263 children, have been displaced, following the destruction of 94 homes during other operations carried out by Israeli forces across the West Bank. About 94 per cent of the displacement was reported in the refugee camps of Jenin, and in Nur Shams and Tulkarm, both in Tulkarm. This represents 65 per cent of all displacement reported due to the destruction of homes during Israeli military operations since January 2023 (908 people). 

  Funding

   

  • As of 19 January, Member States have disbursed $693.3 million against the updated Flash Appeal launched by the UN and its partners to implement its response plan in support of 2.2 million people in the Gaza Strip and 500,000 people in the West Bank. This constitutes 58 per cent of the $1.2 billion requested. Private donations are collected through the Humanitarian Fund.

  HUMANITARIAN NEEDS AND RESPONSES: 7-14 January

  Health

  Needs:

  • According to WHO, only 15 of Gaza’s 36 hospitals are partially functional - nine in the south and six in the north. 
  • According to the MoH in Gaza, there is a shortage of available hospital beds, as occupancy rates in these hospitals are reaching 206 per cent in inpatient departments and 250 per cent in intensive care units.
  • Food, drinking water, fuel, medical supplies, and support to health workers through rotations and additional personnel, are urgently needed in healthcare facilities across Gaza. 
  • During missions to Shifa, Al Helou, Al Aqsa and Nasser hospitals to deliver supplies, fuel, and conduct assessments on 13 January, the WHO team observed the following: 
   • Poor living conditions in shelters have resulted in a rise in water-borne diseases. 
   • A drastic decrease in the number of health personnel in some of the hospitals. 
   • Only 12 medical doctors are still working at the Al Aqsa hospital, which is about 10 per cent of the staff who operated before the start of the hostilities.
  • The maternity unit at Al Aqsa Hospital is not operating and is referring all pregnant women to Al Awda Hospital, which is further away, putting patients at risks during the additional travel time, due to ongoing hostilities.

  Response:

  • Eleven Emergency Medical Teams (EMTs) are present in Gaza Strip and have been providing support to hospitals across the Strip.
  • Health and WASH partners are finalizing an inter-cluster outbreak preparedness and response plan; and are mapping out formal and informal shelters which are without access to primary healthcare services, to identify partners to cover the gaps.

  Challenges and Gaps:

  • The security situation, access, transport, and deconfliction remain extremely challenging, especially hospitals in the northern governorates. 
  • Partners’ operations continue to be adversely affected by the displacement of staff and also telecommunication challenges.
  • There is an urgent need to conduct assessments on the outbreak of communicable diseases, such Hepatitis A, to identify the most affected groups, hotspot locations and other key epidemiological information. This is essential to tailor a proper response plan to address identified cases and prevent the spread of disease

  WASH

   

  Needs:

  • Flooding is being reported across different parts of the Gaza Strip due to winter weather, extensive infrastructure damage and destruction and the clogging of sewage systems and wastewater. 
  • Rainwater lagoons have been contaminated by wastewater and several lagoons are at risk of flooding if the rainfall intensifies. This poses a serious environmental and public health concern. 
  • WHO reported an increase in Hepatitis A cases in the Middle Area and Rafah governorates, with the current water and sanitation conditions proving a high risk for further spread.
  • To manage water supply and waste-management alone, 22 generators have been requested. These items are pending entry into Gaza. 
  • Only one of the three water pipelines from Israel is currently functioning. The Middle Area water pipeline, with a production capacity of close to 17,000 cubic metres of water per day, needs repairs. It is estimated that repairs would take up to four weeks, even given sustained access and necessary supplies. 
  • Only two of the remaining three main low-capacity water desalination plants in Deir al Balah and southern Gaza are currently operational and are producing up to 2,400 cubic metres each day.

  Response:

  • Despite these challenges, WASH partners have undertaken the following responses since October 2023:  
   • Some 34,000 cubic metres of water have been delivered through water trucking and 2,400 metres through bottled water. 
   • More than 53,000 jerrycans and more than 40 storage tanks have been distributed. 
   • Nearly 145,000 hygiene kits and 1,800 cleaning kits have been distributed. 

  Challenges and Gaps: 

  • Humanitarian partners have not been able to assess or resupply fuel to the Jabalya area, where sewage flooding was reported in the refugee camp on 5 January. At least 100,000 IDPs are estimated to reside in the UN and public shelters in this area. 
  • Markets are not functioning and construction materials for latrines, desludging services and other essential supplies for sanitation are not available for purchase. 
  • Import restrictions, as well as complex and unpredictable clearance procedures for critical items considered by Israel as dual use, such as generators, pumps, and pipes are preventing a scale up of the WASH response. 

  Protection

   

  Needs

  • Hundreds of detainees who have been released and returned to Gaza since December 2023, need support. Some were able to return to families while others moved to shelters.
  • There is a need for safe shelters for women at risk of gender-based violence (GBV). 
  • There is still a high demand for women’s hygiene supplies across Gaza. 

  Response

  • Protection partners continue to support formerly detained Gazans released through Kerem Shalom Crossing. Partners provide a support package comprised of food, water, clothes, blankets, hygiene supplies as well as medical care and treatment. The long-term needs include advanced mental health and psychosocial support. 
  • The GBV Sub cluster is coordinating the distribution of critical hygiene supplies for women and girls to the northern governorates, coordinating with relevant actors for distribution, procurement, and access. 
  • The sub cluster will also review the composition of dignity kits based on changing needs and feedback from women. 
  • Women Affairs Centre is preparing an assessment on the impact of current hostilities on women and girls, and the sub cluster will prepare for a wider scale assessment, including elements that can be used in any future intersectoral needs assessments. 
  • Mine Action partners continue to conduct outreach and risk education in Rafah through in-person sessions.

  Challenges and Gaps: 

  • Communication and network outages greatly curtailed the ongoing lifesaving Mine Action work, including outreach and mine risk education and conflict preparedness messages shared via SMS, radio, and social media. Partners continue to carry on outreach and risk education in Rafah through in-person sessions. 

  Shelter and Non-Food Items (NFI)

   

  Needs:

  • As of 14th January, it is estimated that about 70,000 housing units across the Gaza Strip have been destroyed or rendered uninhabitable and over 290,000 housing units have been damaged, according to the Government Media Office in Gaza. 
  • It is estimated that over 500,000 people will have no home to return to, and that many more will be unable to return immediately, due to the level of damage to surrounding infrastructure, as well as the risk posed by explosive remnant of war (ERW). 

  Challenges and Gaps:

  • There is a high shortage of all essential NFIs for IDPs inside and outside shelters. This includes 50,000 family winterized tents, 200,000 bedding sets (1,200,000 mattresses and blankets), 200,000 sealing-off kits, 200,000 winter clothes kits, and wooden timber to support IDPs in establishing self-built shelters.

  Response

  • During the reporting period, cluster partners distributed 1,000 tents and tarpaulin sheets in addition to 2,000 blankets.

  Food security

   

  Needs:

  • According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC): 
   • 2.2 million people are at imminent risk of famine. 
   • 378,000 people at Phase 5 (catastrophic levels). Phase 5 refers to extreme lack of food, starvation, and exhaustion of coping capacities.
   • 939,000 people at Phase 4 (emergency levels).

  Response

  • Continued hostilities, disruptions in healthcare services, lack of access to nutritious food, lack of access to clean water and poor sanitation conditions remain major challenges and contribute to the risk of famine in Gaza. 
  • Despite partners' efforts, food distribution in northern Gaza falls far below needs. The challenges faced in Gaza underscore the importance of continued coordination and support to address the pressing food security needs of the affected people.

  Nutrition

   

  Needs

  • Given the current stock and funding situation, Nutrition partners can only meet 25 per cent of the nutritional needs of malnourished children and vulnerable mothers in the next two months. Without immediate funding and an expanded response, 375,000 individuals are at risk of severe undernourishment. Urgent action is crucial to prevent this life-threatening situation.

  Response

  • UNICEF and other nutrition partners continued to address the nutritional needs of children and mothers through delivery of key nutrition commodities. Partners are providing therapeutic services and supplies for children with acute malnutrition, alongside preventative nutrition supplies, including High Energy Biscuits (HEBs). During the second week of January 2024, nutrition partners delivered the following:  
   • Partners distributed 5,978 Lipid Nutrient Supplement (LNS) boxes, 638 Survival food ration and 2,063 ready-to-eat (RTE) therapeutic food. 
   • Over 33,407 pregnant and nursing women and children under two received LNS supply for one month and sensitization materials in 24 UNRWA shelters in Rafah. 
   • Five nutrition staff were trained in Infant and Young Child Feeding in Emergencies
   • (IYCF-E) and in Community Management of Acute Malnutrition (CMAM) while 12 triage staff were trained in Mother-led mid-upper arm circumference (MUAC) screening aiming for caregivers and health workers to screen for acute malnutrition in children.

  Education

   

  Needs

  • According to the Education Cluster, more than 625,000 students and close to 23,000 teachers in the Gaza Strip have been affected by attacks on education and school closures since 7 October 2023, and remain with no access to education or a safe place. 
  • According to the Ministry of Education in Gaza, between 7 October 2023 and 2 January 2024, 4,119 students and 221 teachers were killed, while 7,536 students and 703 teachers injured across the Gaza Strip. 
  • Some 90 per cent of all school buildings in Gaza are being used as shel