SYSTEM CHANGE TO STOP CLIMATE CHANGE

 

Het stond 19 maart 2023 met grote koppen in de krant:

 

ONDER DE 1,5 GRAAD BLIJVEN KAN NIET MEER

necrologie 1,5 graad opwarming (2015-2023)

De CO2-uitstoot blijft toenemen. Dus kan het doel om de opwarming onder de 1,5% te houden worden begraven”

 

De anderhalve graad leefde acht bewogen jaren. Maar het is voorbij. Het doel om de opwarming van de aarde beneden de 1,5 graad te houden, is niet langer levensvatbaar. (..) ‘We kunnen maar beter toegeven dat de 1,5 dood is’, schreef het Britse tijdschrift The Economist afgelopen november. Het doel (..) werd geboren in 2015, toen de Verenigde Naties op de klimaattop in Parijs afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius, en liefst tot 1,5 graad. Dat werd het nieuwe, grote doel – om onder die 1,5 te blijven. Acht jaar later is wel duidelijk dat we dat niet gaan redden. (..) Vooralsnog blijft die uitstoot, met een korte onderbreking tijdens de corona-pandemie, alleen maar toenemen.

Het is een sombere conclusie. Ook voor het ICCP, het klimaatbureau van de VN. 

 

Inmiddels zijn al zes rapporten over de bestrijding van de klimaatcrisis door de ICCP op tafel gelegd. Ter ondersteuning van even zovele wereldwijde klimaattoppen, die tot dusver zijn gehouden. In reactie op het ICCCP - rapport dat in augustus 2021 tot stand werd gebracht, werd door het tijdschrift Nature het resultaat van een onderzoek gepubliceerd onder wetenschappers die hieraan hadden meegewerkt. De NRC geeft hierover in dit artikel aan:

 

Een enkeling achtte het doel van 1,5 graad nog haalbaar. Bijna de helft zag de wereld tot 2100 met maar liefst 3 graden opwarmen. 88 procent noemde de klimaatverandering ‘een crisis’, 60 procent voelde er angst, rouw of andere stress bij, en de helft gaf aan belangrijke levensbeslissingen, zoals het krijgen van kinderen te hebben herzien. (..) Hoe anders was het nog maar drie jaar daarvoor, bij de geboorte van het doel, op 12 december 2015. Toen overheerste de opwinding. Het was gelukt het oude doel (2 graden), te verlagen en dat was allereerst een morele overwinning. Het doel van 1,5 graad hield namelijk meer rekening met de meest kwetsbaren, de eilandstaten en de ontwikkelingslanden, die het minst bijdragen aan het klimaatprobleem, maar er wel het meest onder te lijden hebben.”

 

En de NRC voegt hier dan ook nog aan toe:

 

Daarnaast was het akkoord een overwinning op de macht van de fossiele energie.”

 

Het staat er echt! Het was: “.. een overwinning op de macht van de fossiele energie”. Zelden werd meer blijdschap gecreëerd met een volslagen dode mus. Als hier door de NRC. Met deze zogenaamde “overwinning”. Want wat “over-winning”? Hoezo “overwinning”?  De fossiele energiebedrijven zijn, sinds de Parijse akkoorden, gewoon onverdroten doorgegaan met hun activiteiten. Wereldwijd steeds meer olie, steeds meer gas op pompend, steeds meer steenkool delvend.  Met steeds meer winsten. Voor hun bazen en voor hun aandeelhouders. Tot de onvoorstelbare, alle eerdere records vernietigende, hemeltergende winsten van de grote oliemultinationals van 2022. Die werkelijk alles sloegen! Allemaal voor de kapitalistische grootgraaiers.  42 miljard dollar nettowinst, alleen al voor Shell. En zelfs nog veel meer, namelijk 56 miljard nettowinst, alleen al voor ExxonMobil! Bedenk eens hoeveel de landen van de derde wereld met deze reusachtige hoeveelheid kapitalen geholpen zouden kunnen worden. Landen die nu al, op een schrikwekkende manier, de dupe zijn van de steeds ernstiger gevolgen van de door het rijke, geïndustrialiseerde landen veroorzaakte klimaatcrisis.  

   

Dus wat is dit voor onzin, voor een voor-de-gek-houderij van de bovenste plank door deze kapitalistische krant, de NRC?

Kapitalistische media, als de NRC, doen hier net of ze gekke henkie zijn. En proberen ons dus,  - zo blijkt ook hier weer - wijs te maken dat, als er, door de kapitalistische landen alleen maar beloftes worden verkondigd, daarmee op zich al meteen een wereld van resultaten zou zijn geboekt. Want constant een dergelijke misleiding via hun media uitdragen, is hun manier van doen om greep te houden op de publieke opinies over de ontwikkelingen, zoals deze zich in de kapitalistische wereld voltrekken. Beloftes, niks anders dan beloftes. Nu al, wat dit onderwerp van de klimaatcrisis betreft, sinds de klimaattop van 2015 in Parijs. Met als resultaat, tot op heden, uitsluitend alleen papieren beloftes. Beloftes die alleen maar geschonden worden. Want ook dát staat hier immers al, klip en klaar, in dit NRC-artikel zelf. Lees het nog maar eens:

Vooralsnog blijft die uitstoot, met een korte onderbreking tijdens de corona-pandemie, alleen maar toenemen.”

Dus laten we ons, met kapitalistische prietpraat over enkel loze beloften in de luren leggen? Ja, dat is immers wat hier inderdaad ook beoogd wordt. En vaak met succes. Door voor het kapitalisme gevoelige zielen. Houd je vast, want daar gaat ie weer – nog steeds over die Parijse akkoorden van 2015 en de geweldige resultaten daarvan. In dit NRC-artikel:

Ook kwam er een nieuw, slim boekhoudsysteem, waarbij landen hun eigen doelen (..) moesten opstellen. Het ene na het andere land heeft dat sindsdien gedaan, gericht op de grens van 1,5 graad, en gevoelig voor de druk om niet achter te blijven”

Nou, dat ‘slimme boekhoudsysteem’, dat heeft dan geen snars geholpen. Zoals jullie, kapitalistische pietlutten van de NRC, hier immers zelf hebben vastgesteld. Het is, nota bene, de titel van jullie artikel hier! Wat is dat dus voor achterlijk gedoe?  Onverdroten wordt de reeks quasi-successen van de Parijse akkoorden hier dan als volgt voortgezet:  

“De Europese Unie heeft wettelijk vastgelegd dat haar uitstoot in 2050 moet zijn teruggebracht naar ‘netto nul’. De VS hebben een vergelijkbaar doel. (..) Die dadendrang werd ook ingegeven door aan den lijve gevoelde gevolgen van het veranderende klimaat.”

Het staat er hier echt: wat hier, sinds 2015 tot op heden, bereikt is, en waar hier dus torenhoog van wordt opgegeven is:  a. het tot stand brengen van een ‘slim’ boekhoudsysteem en b. een wettelijke vastlegging dat de uitstoot in 2050 moet zijn teruggebracht tot nul. Dat wil zeggen: papieren beloftes, niks anders dan alleen beloftes. En wat nou als met die beloftes alleen maar kapitalistische reten zullen worden afgeveegd, en verder niks? Dan gebeurt er niets. Helemaal niets. Alleen dat klimaatcrisis dan met sprongen zal verergeren. Maar dat zal het kapitalisme en de toonaangevende kapitalisten verder een rotzorg zijn. Zolang er maar, op korte termijn, zo veel mogelijk geld valt binnen te slepen. Want dat is de enige echte interesse die het kapitalisme, op zichzelf weer de liefhebberij van de NRC, werkelijk kent. Of de planeet daarmee nou naar z´n mallemoer gaat, als gevolg hiervan, of niet. 

 

Vervolgens gaat dit NRC-artikel ook nog eens in de overdrive. In zijn zichzelf steeds verder opfokkende enthousiasme over de toch maar geweldige resultaten van wat dan verder als ‘het 1,5 - graden doel’ wordt betiteld. Want als we dat ‘1,5 - graden doel’ niet hadden gehad, dan hadden we pech gehad. En niet zo’n klein beetje ook! Want, lees hier maar even mee:

 

Het 1,5 - graden doel heeft zijn effect gehad. Anders zou de opwarming aan het eind van de eeuw op een catastrofale 4 à 5 graden zijn uitgekomen.”

 

De vraag is natuurlijk aan de scribent van deze onzinnigheden: “Oh ja jôh? Hoe weet je dat?“  Maar deze geweldig voorzienende geest gaat hier meteen ook nog maar een stapje verder, en voegt daar onmiddellijk aan toe:

Alle beloftes hebben dat nu teruggebracht tot zo´n 2,5 graad. En wellicht zakt het nog lager. Want zoals het Parijsakkoord voorschrijft, zijn de VN ruim een jaar geleden begonnen met de eerste zogeheten ’global stocktake’. Alle plannen en beloftes worden geïnventariseerd, en als ze niet genoeg zijn om aan het Parijsakkoord te voldoen, volgt een nieuwe ronde waarin landen hun plannen verder dienen aan te scherpen.”

 

Kijk aan, beloftes worden hier op beloftes gestapeld! En doen daarbij steeds geweldig werk! Want alleen al beloftes - louter beloftes en niks geen daden -, zijn er, althans volgens de NRC, toe in staat om:

  1. zomaar, op een wonderbaarlijke wijze, een catastrofale groei van 4 à 5 graden temperatuurstijging te voorkomen, aan het einde van deze eeuw. En wel zogenaamd doordat, ooit wel eens eerder, er een doel was gesteld van 1,5 graad. Een doel dat trouwens ook nog eens nooit is gehaald,
  2. zomaar het oplopen van de temperatuur daarbij ook nog eens tot zo´n 2.5 graad terug te brengen. En wellicht die temperatuurstijging zelfs nog een tikkie verder te laten zakken.

 

Zo zie je maar wat beloftes, en louter beloftes, allemaal niet aan wonderbaarlijke verlaging van de anders te verwachten enorme temperatuursstijgingen kunnen bewerkstelligen! Hoe doen die beloftes dan dat? Door er enkel maar te zijn. Dus laten we opschieten. En snel, snel, snel massa´s nieuwe beloftes tot stand brengen!

 

MAAR:

Deze toverformule werkt natuurlijk alleen als we wat het kapitalisme allemaal bekokstooft vanzelfsprekend zo veel mogelijk ongestoord zijn gang laten gaan. Dat spreekt uiteraard van zelf!  Dus heb vertrouwen. In de beloftes! Van het kapitalisme. Dan komt alles goed!            

  

10-0 VOOR HET KAPITALISME!

- NOG NOOIT IN DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID ZIJN, WERELDWIJD, ZOVEEL FOSSIELE BRANDSTOFFEN GEWONNEN!  ALS IN HET JAAR 2022. HELAAS!

 

- NOG NOOIT IN DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID ZIJN, WERELDWIJD, DOOR FOSSIELE INDUSTRIE ZULKE ONVOORSTELBARE MILJARDENWINSTEN GEMAAKT, DIE DE KAPITALISTEN ZONDER PARDON IN HUN KONTZAK HEBBEN KUNNEN WEGSTOPPEN, ONDER HET MOTTO: ‘ZO, DIE MILJARDENKAPITALEN ZIJN DUS VOOR ONS, EN ALLEEN VOOR ONS, BEDENK DAT GOED!’

 

KIJK, ZO WERKT NOU HET KAPITALISME. HOERA DUS VOOR DE ‘MASTERS’ VAN HET GROOTKAPITAAL!

EN HOERA VOOR ALLE KAPITTERS – DAT ZIJN DE TALLOZE MEELOPERTJES MET HET KAPITALISME. DIE DAT KAPITALISME WEL EEN GOED MAATSCHAPPELIJK SYSTEEM VINDEN.

WAAROM?

OMDAT ZE, NU AL EEN FLINK AANTAL GENERATIES LANG, NOOIT ANDERS HEBBEN MEEGEMAAKT EN DUS OOK NOOIT ANDERS GEWEND ZIJN GEWEEST. OMDAT ZE ER NOOIT OVER HEBBEN NAGEDACHT OF HET KAPITALISTISCHE SYSTEEM WEL DEUGT. EN OMDAT WE ALTIJD AL NIETS ANDERS TE HOREN HEBBEN GEKREGEN DAN DAT EEN KAPITALISTISCHE MAATSCHAPPIJ, SAMEN MET ‘ONZE DEMOCRATIE’, WAARIN WIJ - ‘DE BEVOLKING’ DUS -, ZOGENAAMD ZOUDEN BEPALEN WAT ER GEBEURT, DE BESTE MAATSCHAPPIJVORM ZOU OPLEVEREN DIE OOIT ZOU ZIJN BEDACHT.

DÁT IS IMMERS ALTIJD AL DE BOODSCHAP GEWEEST DIE ER BIJ ONS VAN JONGSAF AAN STEEDS WEER IS INGESTAMPT. OP SCHOOL, OP TV, IN DE KRANTEN, IN DE MEDIA. VAN ´S MORGENS VROEG TOT ´S - AVONDS LAAT. EN ZELFS ´S - NACHTS, ALS DE WEKKER AFLIEP OM DE PLOEGENDIENST TE GAAN VERVULLEN.

JA, HET KAPITALISME – EN DAARMEE DUS DEGENEN DIE HET GROOTKAPITAAL AANSTUREN -, DIE HEBBEN HUN ZAAKJES GOED VOOR ELKAAR, DAT MOET GEZEGD WORDEN! ALLE POLITIEKE PARTIJEN IN HET OVERGROTE DEEL VAN DE WERELD, DIE OOK MAAR IETS TE VERTELLEN HEBBEN ZIJN, STUK VOOR STUK, STEEDS WEER OVERAL IN DE WERELD KAPITALISTISCH GEORIËNTEERDE POLITIEKE PARTIJEN. OF ZE ZICH NU AFFICHEREN ALS RECHTSE OF LINKSE POLITIEKE PARTIJEN, ALS CHRISTELIJKE, MOSLIM OF HINDOE POLITIEKE PARTIJEN. OF HOE VERDER DAN OOK. EN WAT BETEKENT DAT? WAT ZIJN DAARVAN DE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN, DAT HET OVERAL IN DE WERELD UITEINDELIJK KAPITALISTISCHE PARTIJEN ZIJN DIE DE LAKENS UITDELEN?

DIE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN DAARVAN ZIJN EVEN LOGISCH ALS DESASTREUS! EN HET IS DAT WAT ZIEN ALS WE NU VERBIJSTERD OM ONS HEEN KIJKEN. NAAR DE HIERBOVEN BESCHREVEN FEITEN, DIE NU ZO OOGVERBLINDEND AAN HET DAGLICHT ZIJN GETREDEN. DE ONVOORSTELBARE WINSTEN OP DE FOSSIELE BRANDSTOFFEN, DIE NU GEMAAKT ZIJN. DE WINNING VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN, DIE NU ALLLE RECORDS HEEFT VERBROKEN DIE EERDER OOIT IN DE HISTORIE WAREN GEVESTIGD. HET ZIJN, ALS WE OM ONS HEENKIJKEN, JUIST DIE KAPITALISTISCHE POLITICI, DIE OVER DE GEHELE WERELD ZOGENAAMD AAN DE TOUWTJES TREKKEN, DIE IN REALITEIT NIETS ANDERS DOEN DAN WAARVOOR ZIJ, VANWEGE HUN KAPITALISTISCHE ZETBAZEN, ALS POLITICI DOOR HUN PARTIJBONZEN ZIJN INGEHUURD. EN DAARMEE DOEN ZE DAN IN PRINCIPE NIETS VERKEERDS. ALS ZIJ NIETS ANDERS DOEN DAN ZICH BRAAF RICHTEN OP DE UITVOERING VAN DE KAPITALISTISCHE PARTIJPROGRAMMA´S, WAAROP ZIJ IMMERS GEKOZEN ZIJN. ALLEMAAL PARTIJPROGRAMMA´S, DIE DOOR HUN KAPITALISTISCHE STROMANNEN EN PARTIJBONZEN ZO IN ELKAAR ZIJN GESTOKEN DAT DE BELANGEN VAN HET GROOTKAPITAAL ALTIJD WEER DE DIENST BLIJVEN UITMAKEN! EN DAT IS DAN PRECIES WAAR AL DIE BRAVE KAPITALISTISCHE BORSTEN ZICH, ALS EENMAAL VERKOZEN POLITICI, HIERBIJ DAN OOK AAN VAST BLIJVEN HOUDEN: DE UITVOERING VAN DE POLITIEKE KAPITALISTISCHE PARTIJPROGRAMMA´S, OP BASIS WAARVAN ZIJ NU EENMAAL DOOR HUN KIEZERS ZIJN GEKOZEN. ZE ZOUDEN ZELFS KIEZERSBEDROG PLEGEN ALS ZE ANDERS DEDEN! ZO IETS WIL TOCH NIEMAND!?

EN NU IS ER AL JAREN EN JAREN EEN STEEDS GROEIENDE SECTOR, WERELDWIJD IN ONZE KAPITALISTISCHE MAATSCHAPPIJEN, DIE VINDT DAT NIET LANGER DE BELANGEN VAN HET KAPITAAL VOOROP MOETEN STAAN. MAAR DE BELANGEN VAN DE MENSHEID, DE PLANEET, DE PLANTEN EN DE DIEREN. MAAR DÁÁRVOOR ZIJN DIE ZITTENDE POLITICI, DIE HET NU, IN DE BESTAANDE POLITIEKE PARTIJEN, WERELDWIJD, STEEDS WEER VOOR HET ZEGGEN HEBBEN, NIET BIJ ELKAAR GERONSELD! DIE ZIJN VOOR HÉÉL ANDERE BELANGEN GERECRUTEERT, NAMELIJK VOOR DE BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN HET GROOTKAPITAAL, ZOALS DEZE ZIJN AF TE LEIDEN UIT HUN VERKIEZINGSPROGRAMMA´S! ZE ZIJN DAN OOK VAN NIKS TE BESCHULDIGEN – HELEMAAL NIKS - ALS ZE DEZE WERKZAAMHEDEN GETROUW UITVOEREN! ALLE PROTESTEN, ALLE TALLOZE DEMONSTRATIES, EISEN, VERWACHTINGEN, PETITIES EN WAT VERDER DAN OOK NOG MEER TEN SPIJT. GAAN WIJ TEN ONDER? EN MET ONS DE LEEFBAARHEID VAN ONZE PLANEET? JAMMER DAN, MAAR WIJ HEBBEN DAN DAARVOOR ZELF GEKOZEN! IN WAT HEET “ONZE VRIJE VERKIEZINGEN”. EN ONZE, WERELDWIJD, ONDER DE VLAG VAN KAPITALISME EN “DEMOCRATIE” VERKOZEN POLITICI HEBBEN HIER NIETS ANDERS GEDAAN DAN WAT VAN HEN VERWACHT MOCHT WORDEN. NAMELIJK ZO GROOT MOGELIJKE WINSTEN VOOR HET GROOTKAPITAAL IN DE WACHT SLEPEN. WANT DÁT IS NU JUIST OOK DE ENIGE WET WELKE HET KAPITALISME KENT: DE WET VAN MAXIMALE WINST OP GEÏNVESTEERD KAPITAAL OP ZO KORT MOGELIJKE TERMIJN. NOU, EN VOOR WAT ONZE KAPITALISTEN EN HUN ONDERKNUPPELS OP DAT GEBIED DE AFGELOPEN PAAR JAAR BEREIKT HEBBEN, DAARVOOR VERDIENEN ZIJ HIER ZONDER MEER EEN TIEN! GEFELICITEERD!

FELICITATIES, ZELFS ALS DIE ALLEEN MAAR SPOTTEND BEDOELD ZIJN, ZIJN HIER VOOR VELEN WELLICHT ONBETAMELIJK. EN NATUURLIJK KOMEN OOK DE GELIJKGESCHAKELDE KAPITALISTISCHE MAINSTREAM - MEDIA MET EEN ZOGENAAMD KRITISCH GELUID.

ZOALS HIER DAGBLAD “TROUW” VAN 3 FEBRUARI 2023, DAT OPENT MET ALS GROTE KOP “WERELDWIJD OPHEF OVER WINSTEN VAN DE FOSSIELE INDUSTRIE”, EN MET ALS SUBKOPPEN “OLIEBEDRIJVEN SHELL EN EXXON BOEKTEN RECORDWINSTEN” EN “WERELDWIJD LEIDT DIT TOT VERONTWAARDIGING”.

DIT HOOFDARTIKEL OP DE VOORPAGINA BEGINT DAN ALS VOLGT:

“ABSURD, STUITEND, NIET UIT TE LEGGEN: DE RECORDWINST VAN SHELL OOGST EEN VLOED AAN VERONTWAARDIGDE REACTIES. DIE NETTOWINST BEDRAAGT RUIM 42 MILJARD DOLLAR, BLEEK GISTEREN. (...) HET ROEPT DE VRAAG OP: IS DAT MOREEL ACCEPTABEL? STEEDS MINDER, ZO LIJKT HET. WERELDWIJD IS ER OPHEF OVER DE CIJFERS DIE ENERGIEGIGANTEN NU BEKENDMAKEN. EXXONMOBIL SPANT DE KROON, MET EEN NOOIT EERDER VERTOOND BEDRAG VAN RUIM 56 MILJARD DOLLAR OVER 2022. ‘BUITENSPORIG’, REAGEERDE DE AMERIKAANSE PRESIDENT JOE BIDEN. DE OLIE-INDUSTRIE MAAKT MISBRUIK VAN DE CRISIS EN SPEKT DE ZAKKEN VAN DE TOPBESTUURDERS EN AANDEELHOUDERS, ALDUS HET WITTE HUIS. “OBSCEEN”, OORDEELDE VOORMAN PAUL NOWAK VAN DE BRITSE VAKBOND TUC GISTEREN OVER DE RESULTATEN VAN SHELL (...) “EEN BELEDIGING VOOR HARDWERKENDE GEZINNEN.” EN DAGBLAD ‘TROUW’ VOEGT HIER DAN NOG AAN TOE:

“(...) DE FOSSIELE BEDRIJFSKASSEN LOPEN ÓÓK VOL TEGEN DE ACHTERGROND VAN EEN KLIMAATCRISIS”, WAARNA DEZE KAPITALISTISCHE KRANT DAN HIER VERVOLGENS KOMT MET HÉT INMIDDELS AL BREED OVERBEKENDE UNDERSTATEMENT VAN DE LAATSTE JAREN. NAMELIJK DE UITSPRAAK DIE TELKENS WEER IN DE KAPITALISTSCHE MEDIA EN DOOR DE KAPITALISTISCHE POLITICI WORDT HERHAALD, NAMELIJK: “DE INSPANNINGEN OM DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN TE VERMINDEREN ZIJN NOG ONVOLDOENDE.”

DUS OP DE DAG DAT:

- NA JAREN VAN ZOGENAAMDE ‘POGINGEN’ OM TOT VERMINDERING VAN DE FOSSIELE UITSTOOT TE KOMEN,

- NA EEN HELE REEKS VAN WERELDWIJDE MILIEUCONFERENTIES,

- NA JAREN VAN VERZET, VAN DEMONSTRATIES, VAN STEEDS WEER ACTIES  – EN DAT ALLES ZICH AFSPELEND IN ONZE WERELD, ZOALS DIE OVERHEERST WORDT DOOR HET ZORGVULDIG INGEBEDDE KAPITALISME – KOMT HIER DIT KAPITALISTISCHE MAINSTREAM DAGBLAD, OP DE DAG DAT BEKEND GEMAAKT WORDT DAT NU JUIST HET AFGELOPEN JAAR MÉÉR FOSSIELE BRANDSTOF IS GEWONNEN OP ONZE PLANEET DAN OOIT EERDER IN DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID EN DAT HOGERE GIGAWINSTEN ZIJN GEMAAKT MET DEZE FOSSIELE BRANDSTOF DAN OOIT TEVOREN IN ONZE HISTORIE, OPNIEUW MET DEZE GOTSPE:

“DE INSPANNINGEN OM DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN TE VERMINDEREN ZIJN NOG ONVOLDOENDE”.

ZE LACHEN ZICH TE BARSTEN, DAAR IN DE ZENUWCENTRA VAN DE WERELD, WAAR DE HOOFDLIJNEN VOOR DE KAPITALISTISCHE POLITIEK WORDEN UITGEZET. EN BLIJVEN NATUURLIJK, IN NAUWE SAMENWERKING MET DE POLITIEKE GREMIA WERELDWIJD, MET DE MAINSTREAM MEDIA, MET RADIO EN TV, OP DE SOCIALE MEDIA, NET DOEN ALSOF ZIJ EEN SERIEUZE BEKOMMERNIS ZOUDEN HEBBEN MET DE TOEKOMST VAN ONZE PLANEET.

DE WERKELIJKHEID IS JUIST HET TEGENDEEL HIERVAN. ZOIETS ALS BEKOMMERNIS OM DE PLANEET IS EEN CATEGORIE DIE BIJ HET KAPITALISME EN ZIJN MANIER VAN DOEN TOTAAL NIET TE PAS KOMT EN DUS OOK ALTIJD VOLSLAGEN AFWEZIG IS. HET KAPITALISME KENT GEEN ENKEL MOREEL. HET IS DAAROM COMPLEET AMOREEL. EN VOLTREKT ZICH, IN ZIJN HANDELINGEN, DAN OOK VOLKOMEN IMMOREEL.

MET EEN DREIGENDE ONDERGANG VAN DE PLANEET, EN MET ALDUS VERLOPENDE LIJNEN DIE DOOR DE GROOTKAPITALISTEN WORDEN GETROKKEN, EN DOOR DE KAPITTERS ALS HUN SLIPPENDRAGERS WERELDWIJD SLAAFS WORDEN GEVOLGD, MIST HET KAPITALISME DAN OOK ELK RAAKVLAK. 

ZOLANG HET KAPITALISME DE BAAS BLIJFT, IS ONZE PLANEET REDDELOOS.

 

WAT MOET ER ZO SPOEDIG MOGELIJK GEBEUREN?

- DE TRANSITIE VAN FOSSIELE ENERGIE NAAR DUURZAME ENERGIE IS, TOT OP HEDEN, BEGIN 2023, EEN ABSOLUTE FLOP GEBLEKEN. 

- NIETTEMIN MOET ALLES IN HET WERK WORDEN GESTELD OM NU, ALSNOG, ZO SPOEDIG MOGELIJK EN ZO KRACHTIG MOGELIJK, MET MAATREGELEN TE KOMEN OM DE KAPITALISTISCHE OVERHEERSING VAN ONZE PLANEET TE DOORBREKEN EN ALSNOG DEZE HEERSCHAPPIJ TE NEUTRALISEREN DOOR, OVERAL TER WERELD, IN TE ZETTEN OP HET INSTELLEN VAN BUITENPARLEMENTAIRE ZAKENKABINETTEN, WAARIN DE GEVESTIGDE POLITIEKE, OP HET KAPITALISME GERICHTE HEERSENDE MACHTEN TIJDELIJK AAN DE KANT WORDEN GESCHOVEN, EN VERVANGEN WORDEN DOOR DESKUNDIGEN DIE BIJ ALLES DE LEVENSGROOT BEDREIGDE TOEKOMST VAN DE MENSHEID EN DE PLANEET ALS GEVOLG VAN DE KLIMAATVERANDERING ALS NUMMER ÉÉN VOOROP ZULLEN STELLEN.  

 

 

KIJK EENS AAN! HET FINANCIËLE DAGBLAD (FD), DE DAGELIJKSE KRANT, HIER IN NEDERLAND, VAN HET GROTE GELD - HET KAPITAAL DUS -, ZEGT HET HIER NU OOK ZELF, OP 4 SEPTEMBER 2023.

 

EN DAT OOK NOG EENS OP DE VOORPAGINA!. AL IN DE EERSTE ZIN VAN ONDERSTAAND RONDDRAAIEND ARTIKEL, DAT HIERONDER OOK VERDER GECITEERD ZAL WORDEN:

 

"FOSSIELE STEUN AAN BEDRIJFSLEVEN KOST DE STAAT JAARLIJKS 37,5 MILJARD EURO"

 

EN VERDEROP DAN:

 

"NEDERLAND GEEFT JAARLIJKS 37,5 MILJARD FISCAAL VOORDEEL AAN VERVUILENDE BEDRIJVEN. HET GAAT VOORAL OM BELASTINGKORTINGEN EN -VRIJSTELLINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN EN HET UITSTOTEN VAN CO2".

 

EEN WERKELIJK ONVOORSTELBAAR BEDRAG AAN SUBSISIES VOOR DE FOSSIELE BEDRIJVEN. TEN KOSTE VAN DE UITBOUW VAN DE DUURZAME ENERGIE!

 

EN VOORTS DAN OOK NOG:

 

"DE AFGELOPEN JAREN IS ER VEEL MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE OPHEF ONTSTAAN OVER HET GEVEN VAN FOSSIELE STEUN AAN GROTE BEDRIJVEN."

 

DAT ZIJN DUS VOORAL DE BEDRIJVEN DIE SOWIESO AL JAARLIJKS ENORME WINSTEN MAKEN MET DE FOSSIELE ENERGIE. OPLOPEND TOT AAN ASTRONOMISCHE BEDRAGEN VAN VELE TIENTALLEN MILJARDEN TOE!

 

ONDANKS JARENLANG ALLE MOOIE POLITIEKE PRAATJES, ONDANKS ALLE WERELDWIJDE KLIMAATCONFERENTIES, ONDANKS ALLE VOORTDURENDE SCHONE BELOFTEN IS HET, WAT BETREFT HET GEBRUIK VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN IN DE WERELD, NU NOG STEEDS NIET 'MINDER, MINDER, MINDER!" GEWORDEN. MAAR JUIST 'MEER, MEER, MEER'.

 

EN WEDEROM BLIJKT HIER ONVERBIDDELIJK DAT DE STIJD TEGEN DE FOSSIELE ENERGIE EEN VERLOREN ZAAK IS!

 

TOT OP DE DAG VAN VANDAAG.

 

EN HOE KOMT DAT?

 

OMDAT NOU EENMAAL NU JUIST OOK HET KAPITALISME WERELDWIJD DE DIENST UIT MAAKT. EN DUS OOK VOLLEDIG ZIJN GANG KAN BLIJVEN GAAN! WANT DAT IS NOU EENMAAL DE BAAS.

 

EEN PAAR MAANDEN GELEDEN MOESTEN WE, ONDER DE KOP "10-0 VOOR HET KAPITALISME", HIER OP DEZE SITE, AL MELDEN DAT DE GROTE FOSSIELE BRANDSTOFBEDRIJVEN IN 2022 NOG NOOIT IN DE WERELDGESCHIEDENIS ZULKE EERDER VERTOONDE WINSTEN HADDEN BEHAALD VAN VELE TIENTALLEN MILARDEN EURO'S. WAARONDER SHELL MET 42 MILJARD PURE WINST EN EXXONMOBILE MET 54 MILJARD.

 

EN OOK DITMAAL HEEFT HET KAPITALISME HIER WEER, OPEEN RONDUIT VERPLETTERENDE WIJZE, GEWONNEN! EN HEEFT DATZELFDE KAPITALISME, IN ONS KLEINE LANDJE, BEHALVE DEZE HIERBOVEN AL EERDER BESPROKEN ONVOORSTELBARE WINSTEN VAN MET NAME OOK DE GROTE OLIEBEDRIJVEN, BOVENDIEN - ZO BLIJKT DUS NU - HET ONGELOOFLIJKE BEDRAG VAN ZO'N 37,5 MILJARD EXTRA AAN STEUN VAN DE NEDERLANDSE REGERING AAN DE FOSSIELE ECONOMIE IN DE WACHT GESLEEPT!

 

OM ZICH VAN DE OMVANG VAN EEN DERGELIJK BEDRAG EEN VOORSTELLING TE MAKEN: DIT IS VOLDOENDE OM DE TOTALE JAARLIJKSE KOSTEN VOOR HET VOLLEDIGE NEDERLANDSE BASISONDERWIJS AF TE DEKKEN.

 

MAAR DAN VOOR ZELFS TWEE JAREN!

 

VOOR DE MENSEN DIE NIETS WILLEN WETEN VAN ZOIETS ALS HET KAPITALISME. EN VOOR ALLE MENSEN DIE ZICH NOG STEEDS WENSEN TE BLIJVEN VERLIEZEN IN HET GELOOF DAT WE HIER IN "EEN DEMOCRATIE" ZOUDEN LEVEN: HEEFT U EEN VERKLARING - OF ZELFS OOK MAAR EEN BEGIN VAN EEN VERKLARING - VOOR WAT ZICH HIER ALLEMAAL, MAATSCHAPELIJK GEZIEN, VOLTREKT? OF HEBBEN U EN IK - KORTOM WIJ ALLEN, ALS DE GEZAMENLIJKE BURGERS VAN NEDERLAND - VOOR DIT IEDER JAAR WEER RONDSTROOIEN VAN VELE, VELE TIENTALLEN MIUARDEN AAN GOUDEN DUKATEN, ALS SUBSIDIE AAN DE FOSSIELE ECONOMIE, OOIT TOESTEMMING GEGEVEN? NEE?

 

WIST U ZELFS OOK MAAR DAT ER ZOIETS JAARLIJKS PLAATSVOND? OOK NIET? HOE KAN HET DAT, DAT ZULKE ASTRONOMISCHE BEDRAGEN ZO MAAR IN ONS LAND DOOR DE REGERING RONDGESLINGERD WORDEN, ZONDER DAT DIEZELFDE REGERING EEN OVERZICHTELIJKE DUIDELIJKHEID BIEDT OVER WAT ER MET DERGELIJKE GIGA-BEDRAGEN GEBEURT?

 

WAAROM HOREN WE WÉL VAN ONZE ZOGENAAMD DEMOCRATISCHE BESTUURDERS DAT DE KOSTEN VAN DE ZORG IN ONS LAND ONBETAALBAAR WORDEN? EN BEWERKSTELLIGEN DIEZELFDE BESTUURDERS, ZONDER DAAROVER OOK MAAR MET ÉÉN ENKEL WOORD TE REPPEN,NU BLIJKBAAR AL VELE, VELE JAREN LANG DAT DE FOSSIELE ECONOMIE EN BEDRIJVEN IN ONS LAND JAARLIJKS STILZWIJGEND ZO MAAR EVEN VELE TIENTALLEN MILARDEN SUBSIDIE TOEGESPEELD KRIJGT? ZONDER DAT DIEZELFDE ZOGENAAMD DEMOCRATISCHE BESTUURDERS DAAROVER OOK MAAR EEN KIK GEVEN!

 

LAAT STAAN DAT JE HEN ZOU HOREN ZEGGEN DAT DIE JAARLIJKSE MEGA-SUBSIDIES AAN DIE FOSSIELE ROTZOOI, DIE ONZE PLANEET NAAR DE KLOTE HELPEN, INCLUSIEF ALLES WAT DAAROP VAN WAARDE IS, NU TOCH WEL ERG KOSTBAAR EN ONBETAALBAAR GEWORDEN ZIJN!

 

NEE, VOOR DE ZORG HEBBEN WE ONVOLDOENDE GELD. DIE ZORGKOSTEN, DIE VORMEN LANGZAMERHAND EEN REGELRECHTE BEDREIGING VAN ONZE ECONOMIE, ZO SCHETTEREN DE BAZUINEN VAN HET KAPITALISME. DAG IN DAG UIT. MAAR TEGELIJKERTIJD WORDT DE FOSSIELE ECONOMIE, NU ELK JAAR WEER, RECORD-BEDRAGEN VAN VELE TIENTALLEN MIUARDEN SUBSIDIE IN DE SCHOOT GEWORPEN. ZONDER ONS MEDEWETEN. LAAT STAAN ONZE INSTEMMING, OM GEHEEL TE ZWIJGEN VAN ONZE EXPLICIETE GOEDKEURING, ALS WARE DIT EEN VANZELFSPREKENDHEID!

 

EN ZO BLIJKT OOK HIER MAAR WEER:

 

- DE ZORG NAAR DE VERDOMMENIS?

JA, WAT GEEFT HET! ZORG KOST ALLEEN MAAR GELD EN ER IS NIKS MEE TE VERDIENEN; NIKS GEEN WINST MEE TE BEHALEN!

 

- DE AARDE NAAR DE ONDERGANG?

WAAROM NIET? ALS DAAR VEEL WINST OP KORTE TERMIJN MEE TE BEHALEN VALT? HET GAAT TOCH OM HET HIER EN NU? EN ER VALLEN NU NOG ENORME, JA ZELFS MONSTERACHTIGE WINSTEN MEE TE BEHALEN, ZO IS TOCH HET AFGELOPEN JAAR NOG MAAR EENS WEER GEBLEKEN?

 

MET FOSSIELE ENERGIE VALT VOOR HET GROOTKAPITAAL VEEL MEER TE VERDIENEN DAN MET DUURZAME ENERGIE, DUS GAAN WE DOOR MET SCHRAPEN VAN DE LAATSTE GROOTST MOGELIJKE WINSTEN UIT DE FOSSIELE ENERGIE-OPWEKKERS. TOT DIE LUCRATIVITEIT VERDWENEN IS,

 

ER IS IMMERS VOOR HET KAPITALISME MAAR ÉÉN STEVEN DAT ECHT MAATGEVEND IS: HET VEILIG STELLEN VAN ZO VEEL MOGELIJK WINST, OP ZO KORT MOGELIJKE TERMIJN. VOOR DE KAPITAALBEZITTERS.

 

JA, ZO LUIDT DE AGENDA VAN HET KAPITALISME. GETROUW GEVOLGD DOOR HUN MARIONETTEN IN DE GEVESTIGDE POLITIEK EN HUN SPREEKBUIZEN IN DE GEVESTIGDE MEDIA.

 

WANT WAAR BLIJFT IN VREDESNAAM DE POLITIEKE STEUN VOOR DE EIS VAN EXTINCTION REBELLION? DE EIS OM NU ONMIDDELLIJK TE STOPPEN MET DIE ONOPHOUDELIJKE FATALE REGEN AAN GOUDEN DUKATEN VOOR DE FOSSIELE ECONOMIE?

 

ER IS GEEN ENKELE GEVESTIGDE POLITIEKE PARTIJ DIE JE HOORT ZEGGEN: "LATEN WE VANDAAG EEN ONDERZOEK DOEN NAAR DE BESTE MANIER OM ZO SNEL MOGELIJK STOPPEN MET DIE DAGOBERT DUCK-PRAKTIJKEN VAN JAARLIJKSE TIENTALLEN MILARDEN- DONATIES AAN DE FOSSIELE SECTOR.

LATEN WE DAN MORGEN KOMEN TOT DE POLITIEKE EN JURIDISCHE BESLUITVORMING DAAROMTRENT. EN LATEN WE DAN OVERMORGEN BEGINNEN MET UITVOERING VAN DE TOTALE STOPZETTING. EN LATEN WE DAN TEGELIJKERTIJD EEN AANVANG MAKEN MET EEN OVERDRACHT VAN DE ALDUS BESPAARDE FORTUINEN NAAR, JAWEL, DE ZORG.

 

- DE ZORG VOOR ONS EN ONZE MEDEMENSEN, VOOR WAT HUN GEZONDHEID BETREFT,

- DE ZORG VOOR ONZE PLANEET EN AL ZIJN BEWONERS, MENSEN,PLANTEN EN DIEREN. HIER EN IN DE REST VAN DE WERELD.

 

IN PLAATS VAN HET FINANCIEREN VAN ONZE ONDERGANG DOOR ONVOORSTELBARE DONATIES AAN DE FOSSIELE ECONOMIE.

 

KIJK ROND, ZIE EN HOOR:

- GEEN ENKELE GEVESTIGDE POLITIEKE PARTIJ HIER TER LANDE KOMT MET EEN DERGELIJKE EIS, ZOALS NU IS GEFORMULEERD DOOR EXTINCTION REBELLION: NAMELIJK STOPPEN MET ONONDERBROKEN DAGELIJKSE GELDSTROMEN NAAR DE FOSSIELE ECONOMIE;

 

- GEEN ENKELE GEVESTIGDE KRANT, RADIO OF TV-RUBRIEK MET EEN DERGELIJK VOORSTEL.

 

EN DAT MAAKT DAN OP SLAG ÉÉN DING GLASHELDER: ALLE GEVESTIGDE NEDERLANDSE KRANTEN EN ALLE GEVESTIGDE RADIO EN TV-RUBRIEKEN HIER TE LANDE ZIJN ALLEMAAL KAPITALISTISCH GEORIËNTEERDE VERLENGSTUKKEN VAN HET KAPITALISME.

 

MET HUN VALSE ZOGENAAMDE BEZORGDHEDEN OVER DE NOODZAKELIJKE TRANSITIE. EN ALS ER DAN ECHT IETS MOET GEBEUREN, ZOALS HET NU ZO SPOEDIG MOGELIJK BEËINDIGEN VAN DEZE MONSTERACHTIGE FINANCIËLE ONDERSTEUNING AAN DE FOSSIELE ECONOMIE, DAN BLIJKT DAAROVER IN KRINGEN VAN DE GEVESTIGDE MEDIA GEEN ENKELE ECHTE ANIMO TE

VINDEN.

 

CONCLUSIE: WE LEVEN HIER ONDER EEN KAPITALISTISCHE DICTATUUR.

ONS POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE LANDSCHAP BLIJKT, NU HET ER OP AAN KOMT, VOLKOMEN GELIJKGESCHAKELD!

 

ALLE HIERBIJ BETROKKENEN ZIJN VERKNOOPT MET, GEHERSENSPOELD DOOR, EN GEESTELIJK VERGROEID MET DE KAPITALISTISCHE DOMINANTIE IN DE WERELD VAN VANDAAG DE DAG. HET ZIJN ALLEMAAL KAPITTERTJES, DAT WIL DUS ZEGGEN: HORIGEN OF HOERIGEN AAN HET KAPITALISME.

MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR DE ONDERGANG VAN DE PLANEET, DIE MET HET KAPITALISME ALS OVERMACHTIG MAATSCHAPPELIJK SYSTEEM ONVERMIJDELIJK IS.

 

JA, DE HELE WERELD WORDT THANS COMPLEET OP ZIJN KOP GEZET DOOR HET KAPITALISME. DAT NOG NOOIT IN ZIJN GESCHIEDENIS ZULKE EXTREME WINSTEN EN ZULKE GIGANTISCHE FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN HEEFT KUNNEN BEREIKEN ALS VANDAAG DE DAG­.

 

EN DUS MOET DE STATUS QUO GEHANDHAAFD BLIJVEN: DE FOSSIELE ÉCONOMIE, DIE VORIG JAAR BUITEN ALLE EERDER KENBARE OEVERS IS GETREDEN ALS HET OM DE WINSTEN GING, MOET NUMMER ÉÉN BLIJVEN.

 

OM DAT TE BEREIKEN IS EN BLIJFT DE VASTE STRATEGIE: MEEHUILEN MET DE WOLVEN IN HET BOS OMTRENT DE ANGST VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN VOORTZETTING VAN DE FOSSIELE EXPLOITATIE, MEELULLEN MET EN OP ALLE WERELDWIJDE INTERNATIONALE KLIMAATCONFERENTIES, STROOIEN MET BELOFTES VOOR DE KORTERE OF LANGERE TERMIJN, DIE VERVOLGENS GEBRUIKT KUNNEN WORDEN ALS WC-PAPIER. MAAR ONDERTUSSEN ER WÉL VOORTDUREND ALS EEN SLANG OP BLIJVEN LOEREN DAT DE CONTINUERING VAN DE FOSSIELE ECONOMIE NATUURLIJK ONAANTASTBAAR OP 1 BLIJFT STAAN!

 

MEELULLEN MET MASSA. METEEN AL VANAF HET EERSTE BEGIN, OF ZELFS NOG EERDER! ONDERSTAAND ARTIKEL GEEFT AAN HOE DAT IN ZIJN WERK GAAT. HET FD ZEGT WAT DE WERKGEVERS-OVERSTE HEEFT GEZEGD. NAMELIJK:

 

"VOORZITTER VAN DE WERKGEVERSORGANISATIE VNO-NCW INGRID THIJSSEN IS VOOR HET STOPPEN MET FOSSIELE STEUN, ZEI ZE GISTEREN, NOG VÓÓR DE PUBLICATIE VAN HET RAPPORT, IN TV-PROGRAMMA BUITENHOF.

'DAT MOET OP EEN VERSTANDIGE MANIER. NIET TE SNEL EN SAMEN MET ANDERE EUROPESE LANDEN OM TE VOORKOMEN DAT BEDRIJVEN VERTREKKEN NAAR LANDEN MET MINDER STRENGE MILIEUREGELS', ZEI ZE."

 

EN NATUURLIJK HOEFT ONZE BRAVE NATIONALE WERKGEVERSVOORZITTER ER GEEN GREINTJE ANGST VOOR TE HEBBEN DAT DIT STOPPEN MET DIE FOSSIELE STEUN ECHT DAADWERKELIJK OOIT VAN DE GROND ZAL KOMEN!

 

WANT DAT MOET DAN DUS

-1. "OP EEN VERSTANDIGE MANIER"

-2. "NIET TE SNEL" EN

- 3. "SAMEN MET ANDERE EUROPESE LANDEN" OMDAT ANDERS BEDRIJVEN UIT ONS LAND ZULLEN VERDWIJNEN.

 

DUS HIER ZIJN OP DIE MANIER DOOR HAAR , TOT IN HET ONEINDIGE, MOGELIJKE VOORWENDSELS VAN MEET AF AAN INGEBAKKEN. OM HET STOPPEN VAN DIE FOSSIELE MIUARDENSTEUN TE BLIJVEN STOPPEN. EN WEL TOT ST. JUTTEMIS.

 

JA, KIJK NAAR ONDERSTAAND ARTIKEL. HELEMAAL OP Z'N KOP GEZET WORDT DAT, PRECIES ZOALS ONZE WERELD! DE WERELD IS VERANDERD IN EEN MALLEMOLEN. DIE TOT STILSTAND ZAL MOETEN WORDEN GEBRACHT.

EN DAT KAN ALLEEN ALS HET KAPITALISME VOLLEDIG WORDT UITGEBANNEN. WANT EEN KLEIN BEETJE MINDER KAPITALISME BESTAAT NIET, BIJ DIT 'ALLES OF NIETS'- SYSTEEM.

 

OVER DIT LAATSTE ONDERWERP, NAMELIJK DE VRAAG: "KAN HET ALLEMAAL NIET MET ENKEL EEN KLEIN BEETJE MINDER KAPITALISME, ZO HIER EN DAAR?" , LATER HIEROVER OP DEZE SITE UITGEBREID NOG MEER!

 

MAAR HET ANTWOORD DAAROP IS NU ALVAST KLIP EN KLAAR TE GEVEN:

"GELOOF JIJ DAAR MAAR NIET IN; HOOP DAAR MAAR NIET OP, JIJ KAPITTERJE”.

HET IS MET HET KAPITALISME NET ALS MET EEN HOND. VOOR EEN HOND KAN ER MAAR ÉÉN DE BAAS ZIJN. EN DATZELFDE GELDT VOOR HET KAPITALISME. ZORG ERVOOR DAT JIJ DAT BENT! WANT ANDERS IS DIE HOND HET!